L'entrevista personal

03/07/2023 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'entrevista de selecció és una situació comunicativa preparada, en la qual l'entrevistador o entrevistadora interroga al candidat o candida a fi d'avaluar les seues possibilitats per a exercir un lloc de treball concret i el paper que pot tindre en el futur de l'empresa.

L'entrevista serveix a l'empresa per a completar la informació obtinguda mitjançant el curriculum vitae i les proves de selecció, analitzant també altres aspectes com la motivació, els interessos, els valors, les actituds...

El teu objectiu en l'entrevista serà, en primer lloc, demostrar que eres el candidat o candidata idoni per a aquell lloc i, en segon lloc, obtenir més informació sobre aquest i l'empresa.

L'entrevista personal és la tècnica de selecció més utilitzada pels ocupadors i, a més, constitueix la millor eina de promoció personal: la teua actuació en l'entrevista serà més decisiva que qualsevol altre mèrit (formació, experiència...).

TIPUS D'ENTREVISTADORS

a) RESPONSABLE DE RRHH. Les entrevistes seran realitzades per personal tècnic del Departament de RRHH o de Personal, que realitzarà entrevistes en funció de les necessitats de l'empresa i els perfils professionals i actituds que més s'hi adapten.

b) EMPRESES DE SELECCIÓ. Actualment les empreses contracten a altres empreses o consultores especialitzades per a fer entrevistes. Aquestes donaran importància als aspectes personals: motivació, iniciativa, i responsabilitat.

c) PERSONAL TÈCNIC RESPONSABLE O CAP DE SECCIÓ. Serà una persona de l'empresa que ocupa un alt càrrec en l'empresa. Sol ser el que fa l'entrevista. Generalment valorarà els aspectes laborals que més s'adapten a l'empresa.

TIPUS D'ENTREVISTA

Entrevista col·lectiva.

S'utilitza poc i només per a certs llocs de treball (comercials, directius, etc.). Es reuneix a un grup poc nombrós, d'entre 6 i 8 persones, i es du a terme el que es coneix com a «dinàmica de grup»: es planteja una situació «fictícia» que ha de resoldre's entre els participants, o es proposa un tema de discussió. El seleccionador només observa, no participa. Podeu trobar més informació sobre aquest tipus d'entrevista en "Para saber més".

L'objectiu d'aquesta prova és avaluar diversos aspectes tals com la capacitat de treball en equip, la seguretat, la iniciativa, la capacitat de comunicació, de persuasió i de lideratge.

Exemples de Proves de DINÀMICA DE GRUP (Universitat de Deusto) (pdf)

Entrevista individual.

Una entrevista de treball pot convertir-se en una de les parts més estimulants i al mateix temps més aterridores de la busca d'ocupació. És emocionant saber que entre molts aspirants s'ha passat la primera selecció, i s'és un dels finalistes. Fins ara l'entrevista depenia única i exclusivament de tu, d'ara endavant dependrà d'algú més.

Ara incidiran més a analitzar la teua capacitat de treballar com a membre d'un equip, la teua habilitat per a adaptar-te a la cultura de l'empresa, que per la teua formació tècnica.

Totes les entrevistes no són iguals. Depenent en quina etapa del procés de selecció et trobes, et poden fer diferents tipus de preguntes. Tipus d'entrevistes més freqüents:

 • Entrevista en profunditat/Entrevista personal: s'estudia a fons cada cas individualment. En ella l'entrevistador intentarà acostar-se al candidat o candidata per a conèixer les seues aspiracions, el seu perfil i les seues característiques personals amb la finalitat de saber si és el candidat o candidata idoni per al lloc i un bon actiu per a l'organització.
 • Entrevista d'incidents crítics (BEI): l'entrevistador o entrevistadora utilitza qualsevol classe de recursos a fi d'observar com actua el candidat o candidata quan està sotmès a pressió, ja que pretén avaluar el comportament de l'entrevistat quant a paciència, discreció, seguretat en si mateix, etc. Aquestes entrevistes ocorren de tant en tant. Quan veges que algú t'està intentant estressar, respireu profund, atès que el seu objectiu és veure't actuar sota pressió i mostra serenitat. El seu objectiu és el d'avaluar les teues competències transversals.
 • Entrevista per competències: es tracta d'una tècnica idèntica a l'entrevista d'incidents crítics però molt més breu i que prediu igualment el futur a través del passat. En l'actual entorn laboral ja no n'hi ha prou amb disposar de coneixements i intel·ligència suficients per a exercir un treball sinó que a més es demanda una actitud i un potencial que es mesura en termes de competències. L'especialista se centra principalment en l'obtenció d'exemples conductuals del candidat en la seua vida professional, acadèmica i personal, els quals seran analitzats i serviran com a elements de predicció sobre els seus comportaments en un futur; s'espera que siga positiu, entusiasta, flexible, disposat a seguir aprenent i sostingut en el temps. En funció del lloc, també pot esperar-se del candidat o candidata que demostre les seues competències de lideratge, iniciativa, creativitat, negociació, etc. Alguns exemples a les qüestions que podeu esperar són: 
 1. Conte una situació en la qual els seus caps/responsables li hagen reconegut el seu treball.
 2. Relate una situació en la qual haja assistit a un problema amb els seus companys i com es va solucionar. Quin va ser el seu paper?

Alguns consells per a superar una entrevista per competències són:

 1. Respon a les preguntes amb total honestedat i naturalitat.
 2. Parla sempre en primera persona: Jo vaig fer, vaig participar, vaig decidir.
 3. Els teus arguments han de ser sòlids. Evita respostes simples i tancades com SÍ o No: desenvolupa'ls.
 4. Relata els esdeveniments reals amb fidelitat, no hipotèticament.
 5. En la messura que es puga possible, reconstrueix diàlegs d'aquella experiència.
 6. Per a preparar-te prèviament pots relatar (només o amb ajuda d'algú més) diverses vegades una situació professional del passat.

Manual sobre com s'ha d'afrontar una entrevista de selecció per competències (Aj. de Cadis) (pdf)

CONDUCTA DAVANT L'ENTREVISTA DE SELECCIÓ

Abans de l'entrevista

És millor anar preparat i no deixar res a la improvisació:

Coneix l'empresa i el lloc de treball. Quanta més informació tingues, més segur et mostraràs en l'entrevista. Per a això és aconsellable que «investigues» un poc i que conegues l'empresa, l'àmbit en el qual treballa, els seus productes o serveis i l'argot o vocabulari específic que utilitzen els professionals del sector. Reflexiona també sobre les competències que hauria de reunir el candidat o candidata ideal.

Per a facilitar aquesta tasca, a continuació et presentem dues fitxes que pots omplir, guardar o imprimir:

Informació sobre l'empresa (Arxiu de Word)
Informació sobre el lloc: el candidat ideal (Arxiu de Word)

 • Coneix-te a tu mateix.

En primer lloc, analitza molt bé el teu CV, els seus punts forts i punts dèbils. Has de traure conclusions de la teua formació acadèmica, experiència professional, capacitats i com aplicar-les en el lloc de treball. Has de tenir preparats uns bons arguments per a defensar els teus punts dèbis. Has de respondre a quatre preguntes bàsiques:

Quins factors em poden diferenciar de la resta dels candidats?

Què m'ha portat a sol·licitar el lloc de treball?

Què puc aportar a l'empresa?

Quins són les meues qualitats i avantatges per a optar a aquesta ocupació?

Trobaràs més informació sobre açò en el mòdul «Preocupa't: Coneixeu-vos a vosaltres mateixos». També tens a continuació una fitxa en format Word sobre el teu autoconeixement.

 • Informa't sobre l'empresa

Avui dia disposem d'una important font d'informació: INTERNET. En l'actualitat la gran majoria de les empreses tenen informació d'algun tipus en el web, que ens pot servir com a suport a l'hora d'afrontar una entrevista d'ocupació, sense oblidar la forma clàssica d'aconseguir informació com és el boca-orella, familiars, coneguts, etc. que treballen o hagen treballat en l'empresa on realitzarem l'entrevista. És molt important conèixer el nom de la persona que ens va a entrevistar, així com saber el lloc que ocupa dins de l'empresa.

Preguntes importants que has de formular-te:

De quin tipus d'empresa es tracta?

Quines són les seues línies de negoci?

Quanta gent hi treballa?

Quina estructura té?

Té projectes d'expansió?

 • Informa't sobre el lloc de treball

Les preguntes que formularem a continuació ens ajudaran a adequar les nostres respostes a les quals l'entrevistador o entrevistadora vol escoltar. Per a tindre el perfil ideal del candidat o candidata al lloc, disposaràs fonamentalment de la informació que hages aconseguit en informar-vos sobre l'empresa, i amb l'anunci que vas veure de l'oferta d'ocupació.

Quin lloc es tracta de cobrir?

Quins són les funcions del lloc de treball?

Quines característiques personals hauria de tenir el candidat o candidata al lloc?

Amb qui treballaries?    

 • Altres consells a tenir en compte
  • Imatge / Aparença. Si és possible, tria el dia abans de l'entrevista la roba que vas a posar-te; has de sentir-te còmode amb la roba que portes. Utilitza una vestimenta formal/informal, d'acord sempre amb la filosofia de l'empresa.
  • Si et citen per escrit. Has de confirmar l'assistència a l'entrevista, per correu electrònic o telefònicament confirmant que has entès el lloc i l'hora acordada. Si per algun motiu arribes tard has de justificar que no hages arribat a l'hora amb un fet justificat.
  • Puntualitat. Acudeix a l'entrevista 10 minuts abans de la cita, no arribes just de temps, ja que d'aquesta forma et donarà temps a tranquil·litzar-te abans de començar la sessió, alhora que donaràs una imatge més previsora.
  • Hi has d'anar sol, sense suport emocional d'un familiar o amic. Has de sentir-te segurs, tenir autoconfiança, i estar segur de les teues possibilitats.
  • No fumes ni mastegues xiclets mentre esperes per a l'entrevista. A més de que fumar pot estar prohibit dins de l'oficina, denota certa una certa dependència, nerviosisme i poc control de les emocions.
  • Porta una còpia del CV. Si és possible, porta també una còpia de les titulacions rellevants per al lloc de treball al que optes.
  • Porta un bolígraf i quadern per a apuntar qualsevol informació que siga útil, a part de transmetre interès i organització.
  • En entrar en l'entrevista, espera que l'entrevistador o entrevistadora estenga la mà i et convide a seure. Deixa les teues coses (bosses, carteres...) a un costat, perquè no molesten ni envaïsquen l'espai visual ni físic de l'entrevistador o entrevistadora.
 • Prepara com vas a vendre't a l'empresa
  • Argumentari. Tot bon venedor prepara prèviament una sèrie d'arguments per a vendre el producte i sap com adaptar-los al tipus de client i al desenvolupament de la situació de venda. D'aquesta manera, has de preparar una llista d'arguments per a vendre els teus punts forts i pensar la forma en què els trauràs durant l'entrevista. No obstant això, també has de saber vendre els teus punts dèbils (justificar-los, reformular-los...).
  • Comunicació persuasiva. No és el mateix anar a l'entrevista amb la simple intenció d'informar sobre les dades del curriculum vitae, que acudir amb l'actitud i l'estratègia adequada per a convèncer i persuadir a l'entrevistador o entrevistadora que eres el candidat o candidata ideal. O siga, no es tracta del que dius, sinó de com ho dius: has de parlar des de la postura del client, usant el mateix llenguatge, adaptant els teus arguments a les seues necessitats i valors. Per exemple: 

   Resposta informativa: «M'he llicenciat en Químiques i he realitzat un màster sobre Medi ambient». 

   Resposta persuasiva: «Em vaig llicenciar en Químiques i, al llarg de la carrera, vaig prendre consciència de l'important que és la conservació del medi ambient i de la necessitat que tenen les empreses de ser respectuoses amb el seu entorn. Així, en finalitzar la llicenciatura vaig decidir aprofundir en aquests temes i vaig realitzar un màster de Medi ambient, on vaig adquirir els coneixements que em capaciten per a exercir les funcions d'aquest lloc».

  • Reformulació positiva. Argumentar transformant el negatiu en positiu. Veure el problema des d'un punt de vista més favorable. Convertir un punt dèbil en un avantatge. Per exemple: L'entrevistador diu... Vosaltres responeu...

"Et veig molt nerviós"
"Estic un poc nerviós perquè em sent preparat per a aquest lloc i estic realment interessat a aconseguir-lo".

"Eres massa jove per a aquest lloc"
"Sóc molt madur per a l'edat que tinc" / "Per això tinc moltes ganes de treballar i d'aprendre coses".

"Tens poca experiència per a aquest lloc"
"Açò em motiva més encara, perquè em permetrà aprendre coses noves"/"Per això no he adquirit vicis i em resultarà més fàcil adaptar-me".

 • Preveu i prepara les «preguntes difícils».

Anticipa't a les possibles preguntes sobre els teus aspectes deficitaris i assaja respostes competents. No ho deixes a la improvisació.

Són «preguntes difícils» aquelles que ens causen gran tensió, ja siga perquè es refereixen a aspectes dèbils de la nostra candidatura, o perquè toquen qüestions temudes (per exemple, haver sigut acomiadat en l'últim treball), o perquè es refereixen als nostres valors personals o aspectes de la nostra intimitat.

Davant d'aquestes preguntes, hi ha dues coses que no has de fer mai: quedar-te callat o atemorit o, per contra, saltar agressivament. La solució és anar preparat a l'entrevista i, en aqueix moment, afrontar la pregunta de la manera següent:

 • Transformant el negatiu en positiu (Reformulació positiva).
 • Argumentant, reduint el problema, demostrant que ho tens controlat.
 • Reconeixent l'error: "errar és humà i aqueix error em va permetre superar-me i aprendre que..."
 • Durant l'entrevista

Després de tanta espera, ha arribat el moment clau, i no saps com comportar-te ni què has de dir. A continuació et detallem uns consells bàsics a seguir:

Conductes o habilitats comunicatives bàsiques:

 • És important tindre confiança en un mateix, estar segur de les nostres qualitats i del que podem oferir a l'empresa, pensar positivament, ser clar, sincer i decidit.
 • Saluda a l'entrevistador o entrevistadora pel seu nom (si el saps), mira als ulls mentre li dónes la mà. L'entrevistador s'acostarà a tu, t'oferirà la mà, no oferisques la galta per a donar-li dos besos, ficaries la pota. L'encaixada ha de ser ferma.
 • Contacte visual amb l'entrevistador. És important no desviar la mirada ja que et donarà seguretat. La mirada no ha d'intimidar.
 • Has de tractar a l'entrevistador o entrevistadora de «vostè», no li tuteges.
 • No t'assegues fins que no t'ho indiquen.
 • To emocional: to de veu animat, postura corporal adequada, expressió facial que mostre interès, somriures en els moments oportuns, reaccionar emocionalment en concordança amb el que diga o faça l'entrevistador o entrevitadora...
 • Volum i claredat de la veu. Fluïdesa verbal: facilitat per a trobar les paraules adequades i expressar el que volem (vocabulari ric, sense tascons ni reiteracions...) i duració de les emissions verbals (no massa breus). És important que cuides el vocabulari i l'adaptes a l'interlocutor, ja que l'entrevistador o entrevistadora no sempre tindrà la mateixa formació que tu. Has d'expressar-te de forma estructurada, contestar al que et pregunten i raonar-ho. El llenguatge verbal ha d'anar acompanyat del no verbal.
 • Mantenir l'atenció en tot moment. Un aparent desinterès pot associar-se al lloc de treball o cap a la pròpia empresa.
 • Controla l'ansietat. (Respira pausadament, controla els pensaments negatius del tipus «ho estic fent malament", "no em donaran el treball», etc.). Si fumes, abstín-te de fer-ho davant qualsevol oferiment.
 • Cuida la imatge. Arriba puntual, amb indumentària i pentinat correctes i discrets, no fumes o mastegues xiclet, no demanes begudes alcohòliques encara que te n'oferisquen, seu correctament, no jugues amb objectes, no col·loques objectes personals (bossa de mà, carpeta...) sobre la taula de l'entrevistador o entrevistadora, etc.
 • El temps de l'entrevista és limitat, no has de perdre el temps divagando, has de convèncer a l'interlocutor del seu entusiasme i qualitats.
 • Has de deixar que l'entrevistador o entrevitadora dirigisca l'entrevista. Has d'aprofitar o provocar preguntes que demostren que coneixes el sector de l'empresa per a la qual estàs fent l'entrevista. Mai has d'utilitzar termes negatius.
 • Durant l'entrevista s'ha de respondre amb seguretat. Encara que no tingues experiència, no utilitzes paraules que puguen infravalorar el teu treball, tals com «jo "només" he fet...», «em falta...», «llàstima que...».
 • Comentaris positius sobre la teua experiència anterior (èxits). Serà positiva qualsevol verbalización que transmeta a l'entrevistador o entrevistadora informació desitjable sobre experiències prèvies i pertinents per al lloc. Per exemple, tasques que realitzàvem en altres treballs, responsabilitats que tenies, comentaris que denoten que tenies bons rendiments, comentaris favorables sobre l'educació rebuda, etc. En definitiva, es tractaria de comentaris del tipus: "he col·laborat en...", "vaig aconseguir millorar...", "vaig estar encarregat de...", "em vaig responsabilitzar de...", etc.
 • Comentaris positius sobre les teues aficions, interessos i metes. Els entrevistadors solen valorar aquells aspectes que indiquen motivació, ambició i dinamisme. També valoren positivament que es tinga clar el que es vol, quines coses t'agraden, que tingues objectius i projectes, etc.
 • Comentaris que denoten interès i entusiasme cap al treball, i també seguretat en un mateix. Es tracta de comentaris que informen explícitament a l'entrevistador o entrevistadora que estàs interessat i motivat pel lloc i que faràs un bon treball si et contracten. Serien comentaris del tipus: "per a mi és molt important aquest treball perquè...", "estic molt il·lusionat amb la possibilitat de...", "estic desitjant aplicar els meus coneixements...", "estic molt interessat en... ", etc.
 • En les entrevistes de treball, hi ha una sèrie de paraules, que marquen seguretat i força en el candidat: experiència, repte, futur, confiança, compromís, objectius, eficàcia, projecte, garantia i responsabilitat. En una entrevista cal saber-les utilitzar molt hàbilment, sempre de forma positiva.
 • Preguntes a l'entrevistador. Normalment, cap al final de l'entrevista t'oferiran l'oportunitat de preguntar obertament el que desitges saber. En una entrevista, el fet que faces preguntes serveix almenys per a tres propòsits:
  • Demostra a l'entrevistador que estàs interessat i motivat pel lloc i denota atenció i interès.
  • Et serveix per a obtenir informació que pot ser útil a l'hora de decidir si aquest és el lloc que t'interessa.
  • Transmet a l'entrevistador que posseeixes iniciativa i seguretat en tu mateix.

No obstant això, no val qualsevol pregunta. Generalment, són convenients aquelles preguntes que denoten un interès «intrínsec» pel lloc de treball (quines responsabilitats tindries en aquell lloc, etc.) o preguntes sobre el procés de selecció (quin serà la pròxima fase en el procés selectiu, quan serà la pròxima cita, etc.). En canvi, no és adequat que en la primera entrevista preguntes sobre aspectes «extrínsecs» en el lloc, com per exemple, sobre el sou. Si et pregunten sobre quant desitges cobrar, has de contestar amb una altra pregunta: «Quant solen pagar en un lloc similar?». També es pot dir que «t'agradaria conèixer més detalladament les característiques del lloc de treball». Afirma que el sou sempre és una qüestió flexible i negociable, i es pot fer una proposta orientativa.

ALGUNES PREGUNTES I SUGGERIMENTS PER A CONTESTAR-LES

Encara que algunes preguntes puguen semblar fàcils i fins i tot innocents no has de relaxar-te. Cap entrevistador et preguntarà obertament el que vol saber de tu i les seues preguntes tindran com a objectiu extraure aquesta informació de manera inconscient.

Pregunta Resposta suggerida
«Per què vols treballar en la nostra empresa?» No contestes mai «perquè no tinc treball», ni «perquè el sou és molt millor». Parla del valor afegit: realització personal, repte, promoció, experiència, etc.
«Per què va causar baixa en l'ocupació anterior?» No digueu mai que és per acomiadament o per incompatibilitat amb el superior.
a) «Hi va haver una reestructuració i com que tènia un contracte temporal, van donar preferència als fixos.»
b) «En aquell lloc, encara que complia amb la màxima eficàcia, no em sentia motivat, ja que no tènia possibilitat de promoció, etc.»
«Per què has canviat tant de treball?» a) "Desgraciadament, he treballat massa freqüentment amb contractes temporals i ara volguera treballar en una empresa de manera més estable i, per tant, amb més dedicació.»
b) "Considere que posa de manifest la meua flexibilitat i capacitat d'integració. A més, m'ha reportat una visió global del món empresarial. »
«No tens experiència en aquest treball...» «És cert, però tampoc tinc experiència en el treball anterior i amb el meu entusiasme i la meua capacitat per a aprendre, vaig adquirir prompte els coneixements i habilitats necessaris.»
Quan us pregunten pels vostres defectes... No has de respondre que no tens, sinó que els vas a exposar com a defectes virtuosos (per exemple, sóc excessivament ordenat, etc.).

Algunes preguntes el que pretenen en realitat és avaluar trets de la teua personalitat, com a discreció, sentit de la lleialtat, tolerància a la frustració, creativitat, etc. Podem dir que són preguntes indirectes. Per exemple:

Pregunta Significa...
«Quins són els teus plans de futur?» És possible que l'entrevistador vulga conèixer la teua estabilitat, en vistes de quedar-te en l'empresa o si el treball que demanes és només fins a trobar una altra cosa.
«Tens parella?» Si l'empresa té diverses sucursals, és probable que desitge conèixer si hi ha obstacles perquè, arribat el cas, acceptes treballar en una altra ciutat. O pot ser que estiguen interessats a conèixer el teu nivell d'integració i estabilitat.
«T'atrau aquest treball?» L'entrevistador vol saber si la teua elecció és madura i meditada o si t'has presentat a aquest lloc com podria haver-ho fet a un altre qualsevol.
«Diuen que la facultat on ha estudiat té molt poc nivell. És cert açò?» Es diplomàtic, no parles mai malament de companys, superiors o empreses anteriors, ni de la formació que has rebut.

Perquè pugues preparar-te a fons per a l'entrevista, a continuació tens un extens llistat de possibles preguntes (sobre personalitat, formació, vida privada, etc.) i també aquelles que més habitualment solen realitzar els entrevistadors:

Les 100 possibles preguntes
Les preguntes a les quals no a escapar

Aspectes que es valoren durant l'entrevista:

Es valora POSITIVAMENT Es valora NEGATIVAMENT
Ser desembolicat. Ser passiu, indiferent.
Tolerància a l'excés de treball. Preparació molt per sota o per sobre de la qual s'exigeix.
Ser agradable, simpàtic, tenaç. No saber estar.
Ser tolerant a la tensió. Ser maldestre, no parar esment.
Capacitat d'organització i planificació. Ser conflictiu.
Capacitat per a resoldre problemes i situacions. Aparencia descurada.
Tenir iniciativa. Aires d'arrogància.
No ser molt agressiu. Presentar nerviosisme, ansietat, evadir-se.
Capacitat d'arriscar-se una mica. No mirar a l'interlocutor.
Tenir confiança en un mateix. Estar a la defensiva.
Capacitat d'adaptació. Interessar-se més pel sou que pel treball.
Mostrar interès pel treball
 • Després de l'entrevista

Serà l'entrevistador o entrevistadora qui marcarà el final de l'entrevista.

En finalitzar és el moment d'acomiadar-se. Has d'estrènyer novament la mà a l'entrevistador o entrevistadora i agrair-li el seu temps. És el moment per a preguntar si hi haurà una segona entrevista, si passaran test psicotècnics, etc., en definitiva quan es prendrà una decisió sobre l'entrevista.

TASCA DEL SELECCIONADOR TASCA DEL CANDIDAT
Esbrinar si el candidat/a sàpies, pugues i vol treballar  Demostrar que saps, pots i vols treballar
Avaluar si el candidat és idoneo per a l'oferta de treball Transmetre la teua capacitat per a dur a terme tasques pròpies de l'oferta de treball.
Preveure el rendiment i el comportament en el treball Demostrar interès i motivació

Després de considerar totes aquestes pautes, s'ha de tindre en compte que aconseguir un lloc de treball, ja depèn de la resta de candidats i del perfil que busque l'empresa. No has de desmoralitzar-te si no has aconseguit el lloc de treball, ja que a vegades, la decisió que adopta una empresa per a realitzar les contractacions té una motivació determinada.

Reflexiona sobre com es va dur a terme l'entrevista i pren nota dels aspectes més rellevants. Açò t'ajudarà a prendre consciència dels teus errors amb vista a millorar la teua actuació en entrevistes posteriors.

La situació de desocupació i la tasca de busca de treball són situacions que poden produir estrès en nombroses persones; tots solem posar-nos tensos davant d'una prova de selecció. És convenient que et formes en tècniques de relaxació per a controlar l'ansietat. 

Per a simplificar aquesta reflexió, a continuació tens un qüestionari que pots omplir, guardar o imprimir:

Qüestionari de reflexió després de l'entrevista (Arxiu de Word)

TÈCNIQUES PER AL CONTROL DE L'ANSIETAT

Quan es va a fer una entrevista de treball, és normal tindre un poc de nerviosisme. Un nivell moderat pot ser positiu, perquè activa i augmenta el rendiment. Però quan se supera aquest nivell d'ansietat, s'ha d'intentar reduir. Ací tens uns exercicis que et poden ajudar a controlar-la:

1- Control de la respiració

 • Col·loca una mà en l'abdomen (en la panxa, per sota del melic).
 • Inspira aire lentament pel nas, unflant la panxa com si fóra un globus, espentant la mà col·locada damunt.
 • Mantín la respiració durant 5 segons.
 • Expira per la boca de forma molt lenta i rítmica.
 • Repeteix aquest exercici durant 5 minuts. Quan hages agafat pràctica no serà necessari que col·loques la mà sobre l'abdomen i ho podràs fer en qualsevol lloc públic.

2- Tècnica de visualització.

Visualitza un escenari agradable per a tu i concentra't en ell.

Pots imaginar-te en la platja, un dia assolellat, temperatura agradable. Has de notar el contacte del sol en la pell, la brisa del mar, l'olor a sal...

Pots escoltar el vaivé de les onades, que van i vénen de forma afable i rítmica, repetidament. Sentiràs com el cos es relaxa cada vegada més i més. Vas pesant menys, cada vegada eres més lleuger, com si anares una ploma volant en la brisa. Pots notar la lleugeresa de la ploma, el seu tacte suau...

Gaudeix d'aquesta sensació i mantenla. Mentre la gaudeixes, somriu interiorment, com si estigueres posant per a una foto.

3- Tècnica de detenció del pensament.

Sovint, quan aguantem molt estrès apareixen uns pensaments negatius que afecten directament al nostre estat d'ànim i el nostre comportament. Per exemple: "no puc fer-ho", "no servisc per res", "hi ha molts millors que jo", "no estic preparat/a"... Aquests pensaments són:

 • Automàtics, apareixen sense voler-ho, repetidament.
 • Són distorsionats (perquè solament parlen de la part negativa) i són parcials (perquè només arrepleguen part de la realitat).
 • Són inútils, perquè no ajuden a solucionar els problemes.
 • Provoquen nerviosisme i malestar psicològic.

Aquests pensaments es denominen «la veu acusadora». És com si un dimoni ens murmura a cau d'orella. Per a combatre la «veu acusadora», has de despertar «la veu sana», l'àngel que ens parla i debat amb el dimoni. Per a poder escoltar "la veu sana" pots fer els exercicis següents:

 • En el primer moment que aparega el pensament negatiu o «veu acusadora», deixa que la «veu sana» cride mentalment: Vés-te'n!, Ja n'hi ha prou!
 • Immediatament després, deixa passar el pensament de llarg, com si fóra un tren que no es para en l'estació.
 • Cada vegada que faces callar a la "Veu acusadora", pots premiar-te amb frases com "Sóc capaç d'aconseguir-ho".

El pensament negatiu és el resultat de l'ansietat i al seu torn provoca més ansietat. No serveix per a res i és irreal.