Competències més valorades en el món laboral

24/07/2016 | OIPEP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Cada organització ha de definir les competències que considera indispensables d'acord amb els seus objectius i amb cada rol i lloc que ha d'exercir-se.

En estudis recents de l'OIPEP s'han detectat unes competències bàsiques, que són demandes del lloc de treball perquè són potencials ocupadors de titulats universitaris, acollint alumnes en pràctiques o publicant les seues ofertes d'ocupació per a titulats universitaris en l'Agència de Col·locació de l'UJI.

Denominarem a aquestes competències TOP TEN, i són les següents (Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori Ocupacional i Agència de Col·locació de l'UJI):

 • Capacitat per a aprendre
 • Habilitats de gestió de la informació
 • Resolució de problemes
 • Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
 • Preocupació per la qualitat
 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions
 • Capacitat d'anàlisi i síntesi
 • Planificació i gestió del temps
 • Treball en equip
 • Habilitats interpersonals

Alguns enllaços on podeu obtindre més informació sobre competències segons diferents fonts:

També que s'han detectat unes competències sol·licitades amb bastant freqüència, que són crítiques, relacionades bàsicament amb el treball en equip i que els titulats universitaris hauríeu de desenvolupar: 

 • Resolució de problemes
 • Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica
 • Capacitat per a adaptar-se a noves situacions
 • Planificació i gestió del temps
 • Habilitades interpersonals