Reunions de serveis universitaris de suport a persones amb Discapacitat Universitats Comunitat Valenciana

29/01/2020 | USE
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

I Reunió Unidisval

Data: 5 abril de 2011
Horari: d'11 a 17h
Lloc: Sala de Juntes. Edifici Rectorat

Per iniciativa de la Universitat Jaume I, concretament del Programa d'Atenció a la Diversitat de la Unitat de Suport Educatiu, del vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, es reuniran els/les tècnics/se de suport a persones amb discapacitat de les universitats valencianes.

L'objectiu és crear un grup de treball estable que permeta analitzar les situacions acadèmiques universitàries del col·lectiu, així com el coneixement dels programes de treball, etc. que desenvolupem des de les diferents universitats de la Comunitat Valenciana.

Programa de treball

 • Recepció i salutació de la vicerectora d'Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García Agustí i del director de la Unitat de Suport Educatiu, Jose Manuel Gil Beltrán
 • Proposta de creació del grup de treball de les universitats valencianes.
 • Novetats normatives sobre discapacitat a nivell estatal. Olga Carbó, responsable del Programa d'Atenció a la Diversitat de la Universitat Jaume I i secretària del Grup de treball SAPDU, Serveis de Suport a Persones con discapcidad a nivell Universitari.
 • Protocol de treball en l'àmbit de la discapacitat durant les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Antoni Gil, coordinador general de les Proves d'Accés a la Universitat de la Comunitat Valenciana
 • Presentació de Programa d'Atenció a la Diversitat de la Universitat Jaume I

Acta de la reunió (PDF)Primera Reunió Unidisval a la Universitat Jaume I

Premsa

Mediterrani (06/04/2011)
Les Províncies (06/04/2011)

 

II Reunió Unidisval

Data: 30 de Juny de 2011

Lloc: Universitat de València

Punts a tractar:

 • Proves d'Accés a la Universitat
 • RUNAE
 • Adaptacions curriculars
 • Altres problemàtiques: Dislèxia, TDA-H, Asperger

 

III Reunió Unidisval

Data:1 de Desembre de 2011

Lloc: Universitat CEU Cardenal Herrera

Punts a tractar:

 • Adaptacions curriculars
 • Dislèxia, TDA-H, Asperger
 • Ajudes tècniques

 

IV Reunió Unidisval

Data: 1 de Març de 2012

Lloc: Universitat Miguel Hernández d'Elx

Punts a tractar:

 • Cens d'estudiants a la Universitat
 • Anàlisi de la normativa acadèmica
 • Estudiants amb malaltia mental

 

V Reunió Unidisval

Data: 5 de Julio de 2012

Lloc: Universitat Politècnica de València

Punts a tractar:

 • Dades d'estudiants
 • Adaptacions curriculars
 • Experiències en malalties cròniques
 • Malaltia mental en la Universitat

 

VI Reunió Unidisval 

Data:13 de Desembre de 2012

Lloc: Universitat d'Alacant

Temàtica a tractar: Estudiants universitaris amb pèrdua auditiva.

 

VII Reunió Unidisval

Data:26 de març de 2013

Lloc: Universitat Catòlica de València "Sant Vicent Màrtir"

Temàtica a tractar: Adaptacions d'exàmens i proves d'accés a la Universitat

 

VIII Reunió Unidisval

Data: 20 de Febrer 2015

Lloc: Universitat Jaume I

Temàtica a tractar: Personal Docent Investigador amb Discapacitat

Reunió unidisval a la Universitat Jaume I

IX Reunió Unidisval

Data: 29 de Maig 2015

Lloc: Universitat Miguel Hernández d'Elx

Temàtica a tractar: Esport Adaptat

Cartell de la Universitat Miguel Hernández d'elx

X Reunió Unidisval

Data:
Lloc: Universitat Politècnica de València
Temàtica a tractar:

Foto Institucional. Reunió Unidisval València

Taula reunió Unidisval València

 

XI Reunió Unidisval

Data: 11 de juliol de 2016
Lloc: Universitat d'Alacant
Temàtica a tractar:

 • Exempció de tasses d'estudiants amb discapacitat
 • Recaptar informació sobre mesures d'acció positiva en la redacció de convocatòries
 • Presentació de l'aplicació Ability Connect
 • Altres temes d'interès
  • Descripció Desenvolupe de les PAU i el Protocol de Sol·licitud d'Adaptacions
  • Reserva de places en els Màsters Universitaris (per a estudiants amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%)
  • Sobre pròximes trobades de la xarxa SAPDU
 • Futures línies de treball en UNIDISVAL

Imagen grupo Unidisval Universitat d'Alacant

 

XII Reunió Unidisval

Data: 25 d'abril de 2017
Lloc: Universitat de València
Temàtica a tractar:

 • Les PAU i les seues adaptacions
 • Pràctiques acadèmiques
 • Estudiants amb trastorns mentals
 • PDI amb discapacitat
 • Pressupostos
 • Devolució taxes de matrícula (UA)
 • Temes treballats en la comissió SAPDU

Foto asistentes a la reunión

 

XIII Reunió Unidisval

Data: 6 de febrer de 2018
Lloc: Universitat Jaume I de Castelló
Temàtica a tractar: Adaptacions per a les proves d'acreditació de llengües dels Serveis de Normalització Llingüística; Editorials: Versió digital de les publicacions; Dislexia i PAU.

 

XIV Reunió Unidisval

Data: 27 de juny de 2018
Lloc: Universitat Miguel Herández, Elx
Temàtica a tractar: Valoració de les PAU (incidències i tendències), bones pràctiques en suport a la salut mental, identitat sexual, etc.

 

XV Reunió Unidisval

Data: 27 de novembre de 2018
Lloc: Universitat Politècnica de València
Temàtica a tractar: Propuesta de calendario común para la solicitud por parte de los centros de las adaptaciones y la resolución por parte de las Universidades; Nueva redacción del documento “Procedimiento de acreditación del alumnado con necesidades específicas de soporte educativo para recibir adaptaciones en las PAU” de Conselleria; Revisión del Documento 1; Revisión del Documento 2; Unificar el documento de petición de adaptaciones para las PAU que tiene cada Universidad+

 

XVI Reunió Unidisval

Data: 22 de juliol de 2019

Lloc: Universitat d'Alacant

Temàtica a tractar: Les PAU i les seues adaptacions. Les PAU i dislèxia. Revisió de les PAU: Revisió dels temes tractats anteriorment com van ser les pràctiques acadèmiques per a estudiants amb trastorns mentals i temes treballats en la comissió SAPDU. 

 

XVII Reunió Unidisval

Data: 11 d'octubre de 2019

Lloc: Universitat de València

Temàtica a tractar: Document PAU/BAU i preparació reunió dels serveis amb Conselleria. Acord del nom (UNIDISVAL) i canvi nom UPD a la Universitat de València.

 

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu