panoramica UJI

Presentació

Última modificació: 03/07/2018 | Font: USE

La Unitat de Suport Educatiu (USE) és un servei que depèn del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, i que té com a objectiu oferir una resposta personalitzada i eficient davant les necessitats tant de l’estudiantat com del professorat.
 

  • Unitat d'Orientació PreuniversitàriaÉs l’àrea encarregada d’oferir accions d’orientació per afavorir la transició a la universitat del futur estudiantat i per a fomentar la coordinació amb els orientadors i orientadores dels centres educatius. 
  • Unitat d'Orientació UniversitàriaÉs l’àrea encarregada de facilitar l’adaptació a l’UJI i assessorar l’estudiantat en la seua etapa universitària, així com oferir-li recursos per a millorar i fer créixer les seues potencialitats.
  • Unitat de Diversitat i DiscapacitatInclou els següents programes de treball: El Programa d'Atenció a la Diversitat, que té com a objectiu les accions de suport a les persones amb diversitat funcional  des de la perspectiva universitària. Programa de Visites a l'UJI que té com a finalitat mostrar l'UJI a entitats externes. 
  • Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE): És l'àrea de la USE i del VEOIE encarregada d'oferir accions i programes de suport al professorat de l'UJI per a millorar i innovar la docència i les seues pròpies competències docents 

 

A banda, la USE compta amb els següents programes:

 

 

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16