UJI
 • UJI
 • Serveis
 • Unitat Responsable d’Accessibilitat

Unitat Responsable d’Accessibilitat

Última modificació: 10/11/2020 | Font: URA

El passat 5 de desembre es va crear la Unitat Responsable d'Accessibilitat UJI atenent al requeriment del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.  La Unitat té com a objectiu fonamental vetllar per l'accessibilitat de llocs web, app mòbils i exerceix, entre d'altres, els següents eixos de treball:

 • Coordinació i emissió de directrius sobre accessibilitat 
 • Atenció als requeriments dels usuaris sobre temes d'accessibilitat
 • Coordinació de revisions periòdiques d'accessibilitat
 • Emissió d'informes d'accessibilitat anualment
 • Coordinació d'accions de sensibilització i formatives
Podeu fer propostes, suggeriments o comunicar qualsevol aspecte relacionat amb l'accessibilitat web o mòbil UJI a través de:
 • Telèfon de contacte: 964.387089
 • Correu electrònic: ura@uji.es
 • Bústia UJI amb l'entrada "Unitat d'accessibilitat"
Informació proporcionada per: Unitat Responsable d’Accessibilitat