Els estudis de les dones, feministes i de gènere a la biblioteca de l'UJI

15/06/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

D'acord amb el I, II i III Pla d'Igualtat de l'UJI, la Unitat d'Igualtat vol obrir una finestra a la Biblioteca de l'UJI, per facilitar l'accés a les publicacions de l'UJI ia la transferència de coneixement relacionada amb els estudis de les dones, feministes i de gènere

Una Acció del I i II Pla d’Igualtat de la UJI

Segueix-nos a Pinterest | Bloc

Ruta 1. El Centre de documentació de l'UJI

Una primera visita a la Biblioteca de l’UJI en busca dels exemplars relacionats amb els estudis de les dones, feministes i de gènere ens du al Centre de documentació de la biblioteca.

Aquest Centre de documentació ens permet cercar en dos fons documentals dels que disposa l’UJI:

icona cercar UJI | 1. El Catàleg de la Biblioteca de l'UJI | image biblioteca

icona cerca CCUC | 2. El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya | icona CCUC

A través d’aquest Centre de documentació de l’UJI podem fer una cerca dels exemplars relacionats amb els estudis de les dones, feministes i de gènere utilitzat les entrades de matèries de l’índex LEMAC [Manual], que es el que s’utilitze a la biblioteca de l’UJI i en totes les del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Feminisme,  Estudis de Gènere, Dones,  Igualtat entre els sexes, Discriminació sexual o Drets de les dones son algunes de les entrades per matèries sota les quals podem fer la nostra cerca.


RUTA 2. El Catàleg de la Biblioteca de l'UJI

Estudis de gènere: Recursos bibliogràfics a la Universitat Jaume I

Des del Catàleg de la Biblioteca de l’UJI podem accedir a un ampli fons documental relacionat amb aquestes matèries.  Sota estes cerques podem trobar fàcilment un fum de publicacions relacionades amb els estudis de les dones, feministes i de gènere:


RUTA 3. Obres fonamentals en l'ambit dels Estudis de les dones, feministes i de gènere a l'UJI

Al Catàleg de la Biblioteca de centre de documentació de l’UJI podem trobar joies en l’àmbit dels Estudis de les dones, feministes i de gènere que, pel seu caràcter innovador al seu temps, pel seu impacte transformador o be per la seua rellevància en aquesta matèria son obres fonamentals i de referència en la nostra biblioteca:

Obres fonamentals
Olympe Gouges

Los derechos de la mujer y de la ciudadana

Gouges, Olympe de, 1748-1793
Text complet a Asparkía_1993_núm.02

Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta.
Así comienza su escrito, en 1789, en la cual afirmaba la igualdad de los derechos de ambos sexos.

 

Ensayos sobre la igualdad sexual

Mill, John Stuart, 1806-1873
Madrid: Cátedra: Universitat de València : Instituto de la Mujer, cop. 2001

 

La mujer del porvenir

Arenal, Concepción, 1820-1893
Madrid: Castalia: Instituto de la Mujer, [1993]

La Tribuna

La tribuna

Pardo Bazán, Emilia, condesa de, 1851-1921
Madrid: Cátedra, 1975

El segundo sexo

El segundo sexo

Beauvoir, Simone de, 1908-1986
[Madrid]: Cátedra; [València]: Universitat de València : Instituto de la Mujer, 2005

El segundo sexo, escrito en 1949 por Simone de Beauvoir, es considerada una de las obras fundamentales del Feminismo.
La obra de la filósofa existencialista Simone de Beauvoir, "El segundo sexo", hará de bisagra entre la formulación de las preguntas últimas suscitadas por esta primera fase y la apertura de los nuevos ámbitos temáticos propios de la llamada "segunda ola" del feminismo, dicen de esta obra Celia Amorós y Alicia de Miguel (Teoría feminista: de la Ilustración a la Globalización).

Rita Levi-Montalcini

Tiempo de cambios: pensar y vivir a favor de la puervivencia de la especie humana

Levi-Montalcini, Rita, 1909-2012
Barcelona: Península, 2005

 

La Mística de la feminitat

Friedan, Betty, 1921-2006
Barcelona: Edicions 62, 1965

Diferencias

Diferencias: Etapas de un camino a través del feminismo

De Lauretis, Teresa, 1938-
Madrid: Horas y Horas, cop. 2000

 

Hacia una crítica de la razón patriarcal

Amorós, Celia, 1945-
Barcelona: Anthropos, 1985

Genero y feminismo

Género y feminismos: desarrollo humano y democracia

Lagarde, Marcela, 1948-
Madrid: Horas y Horas, cop. 2001


RUTA 4. El Repositori de l'UJI

El Repositori UJI  es un espai digital de la investigació i un portal multidisciplinari que mostra la producció científica, acadèmica, institucional i docent de l'UJI.

De especial interès poden ser les següents comunitats:

UJI: Investigació. Inclou, organitzada en diferents subcomunitats i col•leccions, la producció científica de membres de la comunitat universitària: tesis doctorals, publicacions preliminars, articles, comunicacions a congressos, etc.

UJI: Materials docents i acadèmics. Conté materials i objectes d’aprenentatge, en qualsevol format, elaborats per professorat de la Universitat com a resultat de la seua funció docent. També s’inclouen els Cursos d’Estiu organitzats per la Universitat. Per altra part, recull els treballs de fi de grau i treballs fi de màster de l’estudiantat de l’UJI.

 

RUTA 5. Altres centres de documentació i de recursos

A més a més, des de la Biblioteca de l’UJI podem accedir a altres centres de documentació i de recursos que ens poden ser de molta utilitat per als nostres estudis o treballs relacionats amb els estudis de les dones, feministes i de gènere: 


RUTA 6. Altres recursos bibliogràfics sobre estudis de gènere accessibles des de la UJI

Paloma Garrido

Paloma Garrido Están, Cap de secció de Biblioteca

Llibres d'altres biblioteques amb fons especialitzats

La biblioteca de la Universitat Jaume I manté acords de col•laboració amb altres biblioteques, i això ens permet accedir als documents bibliogràfics d’altres universitats i de centres d’investigació.

El Catàleg Col•lectiu de les Universitat de Catalunya (CCUC) compta amb 10 milions de registres bibliogràfics. Amb les mateixes cerques que s’han proposat per al catàleg de la Biblioteca de l’UJI, FeminismeEstudis de gènereDonesIgualtatDiscriminació sexualDrets de les dones... trobarem referències bibliogràfiques de documents que pertanyen a altres biblioteques i que podem demanar en préstec interbibliotecari. També podem conèixer el fons d’altres biblioteques universitàries i de centres d’investigació cercant al catàleg REBIUN, i d’altres catàlegs de biblioteques arreu del món a WordCat. La secció de la biblioteca que s’encarrega de demanar i facilitar la consulta d’aquests documents és la Secció d’Obtenció de Documents (SOD) i la informació sobre les condicions d’aquest servei es troben al següent enllaç: Préstec interbibliotecari-SOD

 

Tesis doctorals sobre estudis de gènere i altres publicacions universitàries en accés obert

Cal destacar la presencia dels estudis de gènere a les tesis llegides a les universitats. Actualment molts d’aquest documents es publiquen amb el text complet i són accessibles en obert, mitjançant internet, per a qualsevol investigador. Podem trobar tesis espanyoles en TDX, una eina utilitzada per moltes universitats per publicar tesis doctorals en línia, o en Teseo, on trobarem les referències de tesis doctorals llegides en qualsevol universitat espanyola des de 1976. La biblioteca manté una recopilació dels principals portals nacionals i internacionals de tesis doctorals en la següent pàgina web: Tesis i treballs d’investigació

Per altra banda, volem destacar els canals de publicació en accés obert per part de les universitats espanyoles i europees. En la Ruta 4 d’aquest document es menciona el Repositori UJI. El contingut del nostre repositori es recol•lecta en Hispana, una eina que permet consultar conjuntament els dipòsits digitals de producció investigadora de les universitats espanyoles, i en Europeana, que s’encarrega de recol•lectar els repositoris a nivell europeu. Cerques com “Estudios de género”, o Gender studies, i altres més precises ens permeten obtenir documents produïts per el personal investigador a les nostres universitats i centres d’investigació.

 

Bases de dades, revistes electròniques, etc.

Per últim volem ressaltar que moltes plataformes digitals subscrites per la biblioteca són imprescindibles per fer revisions bibliogràfiques sobre el tema que ens ocupa: cercadors com Web of Knwledge o Scopus, portals de revistes electròniques i bases de dades com Science DirectSageOxford JournalsPCIÍndices (CSIC)JSTOR, etc.

La llista completa dels portals i bases de dades subscrites, més de 60, es troba en aquesta URL: http://ujiapps.uji.es/serveis/cd/bib/recursos/bd/, amb informació sobre el contingut.

Es pot fer una cerca conjunta en tot el fons electrònic de la biblioteca digital de la Universitat Jaume I. Aquesta cerca ens permetrà recuperar referències bibliogràfiques d’articles de revistes, llibres, capítols, informes, actes, etc i, en molts casos, també accés al text complet del document, si està subscrit per la biblioteca o si està publicat en accés obert. Correspon al cercador que apareix a la pàgina principal de la biblioteca http://biblioteca.uji.es

Recomanem interrogar aquest recurs en diferents idiomes per millorar els resultats, per exemple estudios de génerogender studies o estudis de gènere

Tots els recursos electrònics subscrits per la biblioteca es poden consultar des de qualsevol ordinador del campus i també de manera remota, des de fora del campus, o amb un equip portàtil personal, obrint una sessió a l’UJI amb el client VPN, amb les claus corporatives (correu electrònic UJI d’estudiant, docent o PAS).

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions