Formació docent del Professorat

02/05/2024 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) organitza i ofereix a tot el professorat de l'UJI formació per a la millora de la docència universitària. Totes les activitats formatives gestionades per l'UFIE són gratuïtes i es poden cursar pel PDI de manera voluntària.

La formació docent està coordinada per la Delegació de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet amb el suport del Consell Assessor per a la Transformació Docent de l'UJI

Pla de formació docent 2024-2027

 

Recurs d'imatge acollida index

1. Programa d’acollida al nou professorat

Formació per al PDI que s’incorpora a la docència de l’UJI per primera vegada (associats, becaris amb venia docendi, etc.)

Recurs d'imatge inicial index

2. Programa de formació docent inicial

Programa de formació docent per al PDI amb un màxim de 3 anys d’experiència docent en l’UJI

Recurs d'imatge piie index

3. Programa d’iniciació a la innovació educativa

Programa de formació inicial en investigació i innovació educativa destinat especialment al professorat novell que ha superat el Programa de formació docent inicial

Recurs d'imatge pfp index

4. Programa de formació permanent del professorat

Convocatòries de cursos de formació continua en docència per a tot el PDI de l’UJI

Recurs d'imatge pad index

5. Programa d'autoformació docent

Cursos en resposta a projectes i accions de millora docent institucionals i cursos d'autoformació (amb una àmplia oferta de formació en noves tecnologies per a la docència)

Recurs d'imatge pfgd index

6. Programa de formació per a la gestió docent

Cursos de formació per a tot el PDI que desenvolupen o han de desenvolupar un càrrec de gestió acadèmica

Recurs d'imatge formapdicertifica index

Certificats

Procediment per generar els certificats d’assistència als cursos de formació, de participació en els projectes d’innovació i d’altres mèrits vinculats amb els diversos programes de la UFIE.

Recurs d'imatge informes index

Informes

Informes anuals, o per curs acadèmic, sobre els resultats de la formació docent del PDI i dels programes d’innovació educativa i altres informes.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa

UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA