Formació docent del Professorat

26/01/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) organitza i ofereix a tot el professorat de l'UJI formació per a la millora de la docència universitària. Totes les activitats formatives gestionades per l'UFIE són gratuïtes i es poden cursar pel PDI de manera voluntària.

La formació docent està coordinada per la Delegació de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet amb el suport del Consell Assessor per a la Transformació Docent de l'UJI

 

Pla de formació docent del professorat

Document marc de la formació docent del PDI de l'UJI per als anys 2020-2023

Programa d'acollida

Formació per al PDI que s’incorpora a la docència de l’UJI per primera vegada (associats, becaris amb venia docendi, etc.)

Programa de formació permanent del professorat

Convocatòries de cursos de formació continua en docència per a tot el PDI de l’UJI

Formació Docent Inicial

Programa de formació docent per al PDI amb un màxim de 3 anys d’experiència docent en l’UJI

Formació per a la Gestió Docent

Cursos de formació per a tot el PDI que desenvolupen o han de desenvolupar un càrrec de gestió acadèmica

Assessorament i autoformació

Cursos en resposta a projectes i accions de millora docent institucionals i cursos d'autoformació (amb una àmplia oferta de formació en noves tecnologies per a la docència)

Recurs d'imatge formapdicertifica index

Certificats

Procediment per generar els certificats d’assistència als cursos de formació, de participació en els projectes d’innovació i d’altres mèrits vinculats amb els diversos programes de la UFIE.

Recurs d'imatge informes index

Informes

Informes anuals, o per curs acadèmic, sobre els resultats de la formació docent del PDI i dels programes d’innovació educativa i altres informes.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa

UNITAT DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA