UJI

La UJI licita una part de la fase 2 de la Facultat de Ciències de la Salut

Última modificació: 15/01/2019 | Font: OTOP

La presentació d'ofertes per a la licitació d'aquesta fase conclou el 24 de gener de 2019, estant previst l'inici de les obres per al mes de juny, amb un termini d'execució de 10 mesos.

L'import d'aquestes obres ascendeix a 3.143.8032,68 euros i es licita en un únic lot que comprèn el condicionament de terres, les instal·lacions de sanejament, la fonamentació, els murs i l'estructura prefabricada de formigó.

Aquestes obres es financen amb una línia específica prevista en el pressupost de la Generalitat Valenciana, consignant-se per a l'any 2019, la quantitat de 900.000 euros.

El projecte ha sigut redactat pels tècnics de l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes amb la col·laboració d'un grup interdisciplinari de tècnics en arquitectura i enginyeria.

Una vegada concloguen aquestes obres i es concrete el seu finançament, està previst licitar la resta de les obres per a concloure la fase 2 de la Facultat de Ciències de la Salut, amb la terminació dels mòduls MD2 i MI2. L'import per a concloure la totalitat de les obres és d'11.744.923,95 euros.

Si es compleix la programació prevista, per a juny de 2021, estaran concloses la totalitat de les obres de la Facultat de Ciències de la Salut, concentrant-se en aquest Centre, la totalitat de la docència, els despatxos dels professors adscrits al Centre i tota la investigació.

 

Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes