panoramica UJI

L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP)

Última modificació: 19/04/2017 | Font: OTOP

L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP), és el servei responsable de la construcció i conservació dels edificis de la Universitat i depèn orgànicament del Vicerectorat de Campus, Infraestructures i Noves Tecnologies.

Des del moment de creació de la Universitat Jaume I es va considerar convenient que hi haguera una oficina tècnica, pròpia de la Universitat, encarregada de coordinar, executar i dirigir tot el procés de construcció del campus del Riu Sec, amb el suport de les col•laboracions externes que foren necessàries. Aquesta oficina tècnica hauria d'intervindre tant en les fases de planejament i adquisicions de terrenys, com en la d'execució dels nous edificis i, al mateix temps, ser l'encarregada de la conservació dels edificis de la Universitat.

  • La web de l’OTOP recull l'informe de gestió energètica de l'any 2018

   L’OTOP ha incorporat en la seua pàgina web, l’informe de gestió energètica de l’any 2018, el qual recull un resum detallat dels consums energètics i la fixació d’objectius per a l’any 2019.

   La substitució de la segona refrigeradora en l'edifici TC permet millorar l'eficiència energètica de l'edifici

   Al novembre de 2018 s'ha substituït la segona refrigeradora de l'edifici TC per una altra de molt alta eficiència, de 833 kW i refrigerant ecològic. La nova refrigeradora és un 57,8% més eficient que l'antiga, s'estima una reducció d'emissions anuals de CO2 de 59,21 tones. La inversió total ha estat de 133.388,22 € i l'ha subvencionat l'IVACE amb fons FEDER.

   La UJI licita una part de la fase 2 de la Facultat de Ciències de la Salut

   El Projecte de la Facultat de Ciències de la Salut, fase 2, redactat per l'OTOP al juliol de 2017 inicia la seua execució amb la licitació de la fase 2.1, per a executar l'estructura dels mòduls MD2 i MI2.

   La web de l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes incorpora un perfil específic per a la gestió energètica

   El nou perfil de gestió energètica incorpora un apartat que recull els consums i costos energètics del mes anterior i de tots els mesos de l'any en curs. Un altre apartat recull l'evolució anual, tant dels consums com dels costos energètics, i els compara amb els dels anys anteriors. Un tercer apartat recull els informes anuals que elabora l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes de tota la gestió energètica realitzada al llarg de l'any. La informació dels dos primers apartats s'obté de l'aplicació informàtica Siemens Navigator que recull i analitza els consums i costos energètics de tots els comptadors de la Universitat, tant els principals, com els de cadascun dels edificis, la qual cosa permet realitzar un seguiment detallat d'aquests.

Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16