UJI
  • UJI
  • Serveis
  • L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP)

L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP)

Última modificació: 27/04/2021 | Font: OTOP

L'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP), és el servei responsable de la construcció i conservació dels edificis de la Universitat i depèn orgànicament del Vicerectorat de Campus i Vida Saludable.

Des del moment de creació de la Universitat Jaume I es va considerar convenient que hi haguera una oficina tècnica, pròpia de la Universitat, encarregada de coordinar, executar i dirigir tot el procés de construcció del campus del Riu Sec, amb el suport de les col·laboracions externes que foren necessàries. Aquesta oficina tècnica hauria d'intervindre tant en les fases de planejament i adquisicions de terrenys, com en la d'execució dels nous edificis i, al mateix temps, ser l'encarregada de la conservació dels edificis de la Universitat.

Informació proporcionada per: Oficina Tècnica d'Obres i Projectes