UJI

Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible

20/05/2021 | Càtedra Cooperació i Desenvolupament Sostenible

La Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible sorgeix de la signatura del Conveni de Col·laboració per part de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i de la Universitat Jaume I de Castelló. El seu objectiu principal és el foment d'activitats de formació, investigació i documentació dirigides a la consecució de l'Agenda 2030 i, en particular, a les metes dels objectius de desenvolupament sostenible directament vinculats amb l'eix central d’aliances.

Des de la Càtedra es contemplen activitats en els següents àmbits: la formació acadèmica (presencial i en línia), la investigació per al Desenvolupament Sostenible i la investigació aplicada vinculada a la implementació de l'Agenda 2030 oferint també informació i documentació entorn dels assoliments, avanços, bones pràctiques i activitats desenvolupades pels diferents actors del desenvolupament sostenible (organitzacions internacionals, governs, universitats, societat civil i sector privat) per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) directament vinculats a l'eix central: ALIANCES.

Informació proporcionada per: Càtedra Cooperació i Desenvolupament Sostenible