Borses de viatge per a mestre/a en el marc del Programa Impuls Rural

01/07/2024 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Finalitat.

Aquesta convocatòria té com a finalitat la realització de pràctiques acadèmiques externes, curriculars, d’estudis oficials del grau de Mestre/a Infantil o Mestre/a de Primària de l’UJI, en centres escolars d’infantil i primària que tinguen la seua ubicació al món rural, en municipis de la província de Castelló que la Direcció Territorial d'Educació ha considerat com a centres rurals.

Beneficiaris.

Podran ser beneficiaris d’aquestes beques les persones físiques que reuneixen els següents requisits:

a) Estudiantat matriculat en la Universitat Jaume I del Grau de Mestre/a Infantil o Mestre/a Primària, en el curs 23/24 i que estiguen matriculats de l’assignatura del Pràcticum I de segon curs.

b) Que les pràctiques realitzades hagen tingut una durada mínima de tres setmanes en un centre educatiu rural de la província de Castelló del llistat que figura a l’annex 2 de la convocatòria.

c) Haver superat l’assignatura del Pràcticum I en el curs 23/24.

d) Estar empadronats o empadronades en un municipi diferent a aquell on realitzaran les pràctiques externes i diferent a aquell que residiran durant les pràctiques, en cas que no fora possible allotjar-se al municipi on es realitzen les pràctiques.

Incompatibilitat.

Les persones que hagen sigut beneficiàries de les ajudes a les pràctiques curriculars convocades per la mateixa universitat en l’any en curs no poden gaudir d'aquesta borsa.

Import.

400 € per a despeses de desplaçament i/o allotjament.

Bases de la convocatòria.

Sol·licitud.

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable