Ajudes FACSA per a estudis de grau

08/04/2024 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

ATENCIÓ! Només per a estudiantat empadronat a Castelló de la Plana.

Aquesta beca és compatible amb la percepció d’altres ajudes procedents de qualsevol organisme públic o privat.
Beques per a l’estudiantat que es matricula d’un mínim de 60 crèdits en estudis de grau a la Universitat Jaume I en el curs acadèmic 2023-2024
Import individualitzat de l’ajuda: 1.000 €


Requisits generals de les persones sol·licitants:

•    Les persones aspirants han de ser residents a la ciutat de Castelló de la Plana almenys amb una antiguitat d’un any.
•    Estar matriculada d’un mínim de 60 crèdits en algun grau dels impartits a la Universitat Jaume I en el curs 2023-2024.
•    No estar en possessió de cap altra titulació universitària de nivell igual o superior per a la qual es demana l’ajuda.
•    Haver superat almenys el 80 % dels crèdits matriculats en el curs 2022-2023.


Criteris:

Els criteris que es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes beques seran criteris acadèmics i criteris econòmics, que ponderaran un 50 % cadascú, sobre una puntuació màxima de 10 punts. (Veure les bases de la convocatòria)

 

Sol·licituds:

Cal presentar la sol·licitud i la documentació indicada en les bases, en format pdf, al següent enllaç: https://forms.gle/S6fb3StMSonQY55r7

La no presentació de la totalitat de la documentació requerida serà motiu suficient per a l’exclusió de la convocatòria. 


Termini de presentació:  del 22 de gener al 22 de febrer de 2024.

Bases de la convocatòria

Imprés de sol·licitud

Presentació telemàtica de les sol·licituds

Resolució

 

Per a qualsevol aclariment, les persones interessades poden dirigir-se a:
Fundació General de la Universitat Jaume I, Edifici Espaitec I, Castelló de la Plana - Tel.: 964 387197 - fundacio.general@uji.es - ajudes-uji@uji.es

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable