UJI

Estructura. Departament de Química Física i Analítica

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Serrano Gallego, Roque NA1219DD 7358 serrano@uji.es
Secretaria Castillo Solsona, Raquel TC1233DD 8097 rcastill@uji.es
Administatiu/Administrativa Campos García, Mercedes TC1201DA 8067 mcampos@uji.es

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Egea Segarra, Sonia TC1232DD 8096 segea@uji.es
Contractat Ferrer Castillo, Silvia TC1204DD 8071 sferrer@uji.es
Tecnic de Laboratori Marchal Serrano, Mónica TC1214DD 8028 marchal@uji.es
Tecnic de Laboratori Monzón Vicent, Eva TD1313SD 9465 monzon@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Química Analítica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Beltrán Arandes, Joaquín Catedràtic/a d'Universitat NA1221DD 7360 beltranj@uji.es
Carda Broch, Samuel Professor/a Titular d'Universitat TC1231DD 8095 scarda@uji.es
Celma Tirado, Alberto Personal investigador en formació (FPI Pla estatal) NA1319DI 7393 celmaa@uji.es
Esteve Romero, Josep Salvador Catedràtic/a d'Universitat TC1217DD 8093 estevej@uji.es
Fabregat Safont, David Personal investigador en formació (FPU Pla estatal) NA1118DD 7338 fabregad@uji.es
Hernández Hernández, Félix Javier Catedràtic/a d'Universitat NA1226DD 7366 hernandf@uji.es
Ibáñez Martínez, María Professor/a Titular d'Universitat NA1119DD 7339 ibanezm@uji.es
López Benet, Francisco Catedràtic/a d'Universitat NA1223DD 7362 lopezf@uji.es
Pitarch Arquimbau, María Elena Professor/a Titular d'Universitat NA1218DD 7357 epitarch@uji.es
Portolés Nicolau, Tania Personal investigador postdoctoral (Programa Ramón y Cajal) NA1117DI 7337 tportole@uji.es
Roig Navarro, Antoni Francesc Professor/a Titular d'Universitat NA1220DD 7359 roig@uji.es
Sancho Llopis, Juan Vicente Catedràtic/a d'Universitat NA1224DD 7363 sanchoj@uji.es
Serrano Gallego, Roque Catedràtic/a d'Universitat NA1219DD 7358 serrano@uji.es

Area: Química Física

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Andrés Bort, Juan Manuel Catedràtic/a d'Universitat TC1206DD 8083 andres@uji.es
Arafet Cruz, Kemel Personal investigador postdoctoral (GV) TC1202DD 8069 arafet@uji.es
Beltrán Flors, Armando Catedràtic/a d'Universitat TC1222DD 8087 beltran@uji.es
Castillo Solsona, Raquel Professor/a Titular d'Universitat TC1233DD 8097 rcastill@uji.es
Climente Plasencia, Juan Ignacio Professor/a Titular d'Universitat TC1228DD 8092 climente@uji.es
De Oliveira Gomes, Eduardo Personal investigador en formació (Programa Santiago Grisolia GV) TC1205DL 8072 edeolive@uji.es
Fernandes Gouveia, Amanda Personal investigador postdoctoral (Programa propi UJI) TC1204DD 8071 gouveiad@uji.es
Galmés Ordinas, Miquel Àngel Personal investigador en formació (Programa propi UJI) TC1205DL 8072 mgalmes@uji.es
Guillamón Torres, Eva María Investigador TC1229DD 8082 eguillam@uji.es
Gutiérrez Blanco, María Personal investigador en formació (FPI Pla estatal) TC1229DD 8082 blancom@uji.es
Llusar Barelles, Rosa María Catedràtic/a d'Universitat TC1221DD 8086 llusar@uji.es
Martí Forés, Sergio Professor/a Titular d'Universitat TC1218DD 8073 smarti@uji.es
Mateu Campos, Juan José Personal investigador en formació (Programa propi UJI) TC1210DL 8077 camposj@uji.es
Moliner Ibáñez, Vicente Catedràtic/a d'Universitat TC1219DD 8084 moliner@uji.es
Movilla Núñez, Santiago Personal investigador en formació (Programa Santiago Grisolia GV) TC1205DL 8072 smovilla@uji.es
Oliva Domínguez, Mónica Professor/a Titular d'Universitat TC1223DD 8088 oliva@uji.es
Planelles Fuster, Josep Hilari Catedràtic/a d'Universitat TC1225DD 8090 planelle@uji.es
Rajadell Viciano, Fernando Basilio Professor/a Titular d'Universitat TC1224DD 8089 rajadell@uji.es
Roca Moliner, María Teresa Personal investigador postdoctoral (Programa Ramón y Cajal) TC1202DD 8069 mroca@uji.es
Safont Villarreal, Vicente Sixto Catedràtic/a d'Universitat TC1220DD 8085 safont@uji.es
Serrano Aparicio, Natalia Personal investigador en formació (FPI Pla estatal) TC1205DL 8072 serranon@uji.es
Swiderek , Katarzyna Patrycja Personal investigador postdoctoral (Projectes tipus JIN) TC1203DD 8070 swiderek@uji.es

Altres Investigadors i Becaris

Nom Despatx Extensió Email
De Oliveira Gomes, Eduardo TC1205DL 8072 edeolive@uji.es
Fabregat Safont, David NA1118DD 7338 fabregad@uji.es
Galmés Ordinas, Miquel Àngel TC1205DL 8072 mgalmes@uji.es
Movilla Núñez, Santiago TC1205DL 8072 smovilla@uji.es
Serrano Aparicio, Natalia TC1205DL 8072 serranon@uji.es

Informació proporcionada per: Departament de Química Física i Analítica