Convocatòria 28 de març de 2018

20/02/2019 | MAT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per indicació del director us convoque a la reunió ordinària del Consell del Departament de Matemàtiques (sessió núm. 114), que tindrà lloc el proper dimecres 28 de març de 2018 al Seminari TI2328DS, a les 10:15 h. en primera convocatòria i a les 10:30 h. en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors (núm. 112 i 113).

2. Informe del director.

3. Elecció dels membres de la Junta Permanent del Departament.

4. Elecció de representants en les comissions del Departament.

5. Assumptes per aprovar, si escau.

5.1. liquidació del pressupost  de l'exercici 2017.

5.2. Sol·licituds de semestres sabàtics per al curs 2018-2019.

5.3. Sol·licituds de Venia Docendi per al curs 2018-2019.

5.4. Proposta de perfil i composició de la comissió de concurs d’una plaça de Titular d'Universitat en l'àrea d'Àlgebra.

6. Torn obert de paraules.

Informació proporcionada per: Departament de Matemàtiques