Convocatòria 25 de juliol de 2018

20/02/2019 | MAT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per indicació del director us convoque a la reunió ordinària del Consell del Departament de Matemàtiques (sessió núm. 115), que tindrà lloc el proper dimecres 25 de juliol de 2018 al Seminari TI2328DS, a les 11:30 h. en primera convocatòria i a les 11:45 h. en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 

1. Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior (núm. 114).

2. Informe del director.

3. Aprovació si escau de

3.1. Memòria del Departament, curs 2016/17 (s’adjunta)

3.2. POD curs 2018/19

3.3. Convocatòria d'una plaça d'ajudant doctor. Àrea de Matemàtica Aplicada.

3.4. Proposta de responsables d’assignatures (s’adjunta).

3.5. Proposta de representants de les comissions gestores de grau (s’adjunta).

3.6. Proposta de representants de la comissió de contractació de l’àrea de Geometria i Topologia

3.7. Proposta de representant de la Comissió d’Investigació i Doctorat

4. Torn obert de paraules.

Informació proporcionada per: Departament de Matemàtiques