Convocatòria 23 d'octubre de 2018

20/02/2019 | MAT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per indicació del director us convoque a la reunió ordinària del Consell del Departament de Matemàtiques (sessió núm. 116), que tindrà lloc el proper 23 d’octubre de 2018 al Seminari TI2328DS, a les 10:45 h en primera convocatòria i a les 11:00 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior (núm. 115).
 2. Informe del director.
 3. Aprovació si escau del barem específic del departament per una plaça de professorat contractat doctor interí.
 4. Aprovació si escau de les places de promoció sol·licitades per:
  1. Julio José Moyano, qui demana promoció a la figura de Titular d'Universitat.
  2. Alejandro Miralles, qui demana promoció a la figura de Titular d'Universitat.
  3. Marina Murillo, qui demana promoció a la figura de Prof. Contractat Doctor.
 5. Torn obert de paraules.
Informació proporcionada per: Departament de Matemàtiques