Convocatòria 18 de desembre de 2018

20/02/2019 | MAT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per indicació del director us convoque a la reunió ordinària del Consell del Departament de Matemàtiques (sessió núm. 118), que tindrà lloc el proper 18 de desembre de 2018 al Seminari TI2328DS, a les 12:15 h en primera convocatòria i a les 12:30 h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 

1. Aprovació, si escau de les actes de les sessions anteriors (núm. 116 i núm. 117).

2. Informe del director.

3. Aprovació, si escau, de la distribució del pressupost del Departament corresponent a l'exercici 2019 (s’adjunta proposta).

4. Aprovació si escau de la proposta de:

a.  Nomenar a Tana Lloria com a responsable de l'assignatura AG1811 .

b.  Nomenar a Vicent Cervera com a responsable de l'assignatura AE-EC-FC 1005.

5. Assumptes de tràmit.

6. Torn obert de paraules.

Informació proporcionada per: Departament de Matemàtiques