Convocatòria 17 de gener de 2018

20/02/2019 | MAT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Per indicació del director us convoque a la reunió ordinària del Consell del Departament de Matemàtiques (sessió núm. 112), que tindrà lloc dimecres 17 de gener de 2018 al Seminari TI2328DS, a les 10:30h en primera convocatòria i a les 10:45h en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

 

  1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (núm 111).
  2. Informe del director.
  3. Aprovació, si escau, de la proposta de distribució del pressupost per a l'exercici 2018.
  4. Aprovació, si escau, de la proposta de responsable d'assignatura.
  5. Assumptes de tràmit:
    1. Proposta de Material docent: Material de teoría de Estadística para Matemáticas II en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, de Irene Epifanio.
  6. Torn obert de paraules.

 

Informació proporcionada per: Departament de Matemàtiques