UJI

Estructura. Departament de Filosofia i Sociologia

Última modificació: 06/04/2016 | Font: Departament de Filosofia i Sociologia

Llistat de personal

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Martí Gual, Ana Maria HC1448DD 9664 marti@uji.es
Secretaria Feenstra , Ramón Andrés HC1445DD 9661 feenstra@uji.es
Administatiu/Administrativa Saura Marco, María Sonia HC0403DA 9540 msaura@uji.es

(*) Extensió Principal

Personal Docent i Investigador

Area: Filosofia

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Burgos Ramírez, Enric Antoni Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 eburgos@uji.es
Comins Mingol, Irene Professor/a Contractat/da Doctor/a HC1444DD 9660 cominsi@uji.es
Gil Martínez, Joaquín Professor/a Associat/da Laboral HC1442DD 9629 gilj@uji.es
Llop i Forcada, Guillem Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 gllop@uji.es
Medina Vicent, Maria Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC0418DD 9544 medinam@uji.es
Ordóñez Roig, Vicente Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 vordonez@uji.es
París Albert, Sonia Professor/a Contractat/da Doctor/a HC1443DD 9659 sparis@uji.es
Reverter Bañón, Sonia Professor/a Titular d'Universitat HC1447DD 9663 reverter@uji.es
Sancho Ribés, Maria Lledó Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 maribes@uji.es

Area: Filosofia Moral

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Calvo Cabezas, Patrici Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC1442DD 9629 calvop@uji.es
Carregui Prior, Joaquim Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 jprior@uji.es
Feenstra , Ramón Andrés Professor/a Contractat/da Doctor/a HC1445DD 9661 feenstra@uji.es
Ferrete Sarria, María del Carmen Professor/a Associat/da Laboral HC1446DD 9658 ferrete@uji.es
García Marzá, Vicente Domingo Catedràtic/a d'Universitat HC1402DD 9662 garmar@uji.es
González Esteban, Elsa Professor/a Titular d'Universitat HC1446DD 9658 esteban@uji.es
López González, José Luis Personal investigador en formació - Predoctoral GV HC0416DD 9542 joslopez@uji.es
Pallarés Domínguez, Daniel Vicente Personal investigador fase postdoctoral - GV HC0418DD 9544 dpallare@uji.es
Roig Barberá, Ramón Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 roigr@uji.es

Area: Sociologia

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Alcañiz Moscardó, Mercedes Professor/a Titular d'Universitat HC1452DD 9668 moscardo@uji.es
Alfageme Chao, Alfredo Professor/a Titular d'Universitat HC1441DD 9657 alfageme@uji.es
Fabra Galofre, Amparo Professor/a Titular d'Escola Universitària HC1450DD 9666 afabra@uji.es
Giménez Adelantado, Ana Professor/a Titular d'Universitat HC1440DD 9656 agimenez@uji.es
Ginés Sánchez, Francisco Javier Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 fgines@uji.es
Gómez Nicolau, Emma Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I HC1449DD 9665 enicolau@uji.es
López Segarra, José Francisco Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 jlopez@uji.es
Martí Gual, Ana Maria Professor/a Titular d'Escola Universitària HC1448DD 9664 marti@uji.es
Piqueras Infante, Andrés Professor/a Titular d'Universitat HC1451DD 9667 piqueraa@uji.es
Querol Vicente, Vicente Alberto Professor/a Contractat/da Doctor/a HC0417DD 9543 vquerol@uji.es
Segui Cosme, Salvador Professor/a Titular d'Escola Universitària HC1439DD 9655 segui@uji.es

Altres Investigadors i Becaris

Nom Despatx Extensió Email
López González, José Luis HC0416DD 9542 joslopez@uji.es

(*) Extensió Principal

Informació proporcionada per: Departament de Filosofia i Sociologia