Estructura. Departament de Filosofia i Sociologia

06/04/2016 | Departament de Filosofia i Sociologia
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Feenstra, Ramón Andrés HC1445DD 9661 feenstra@uji.es
Secretaria Gómez Nicolau, Emma HC1449DD 9665 enicolau@uji.es
Administatiu/Administrativa Saura Marco, María Sonia HC0403DA 9540 msaura@uji.es

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Contractat/ada Caparrós i Gironés, Pau HC1118DD 9873 pcaparro@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Filosofia

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Comins Mingol, Irene Professorat permanent laboral HC1444DD 9660 cominsi@uji.es
Genovès Company, Raül Professor/a Substitut/a HC1118DD 9873 genoves@uji.es
Gil Martínez, Joaquín Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 gilj@uji.es
Gracia Gómez, Alfonso Antonio Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 agracia@uji.es
Medina Vicent, Maria Professorat permanent laboral HC0418DD 9544 medinam@uji.es
París Albert, Sonia Professorat permanent laboral HC1443DD 9659 sparis@uji.es
Reverter Bañón, Sonia Professor/a Titular d'Universitat HC1447DD 9663 reverter@uji.es
Ripollés Piqueras, Marc Professor/a Substitut/a HC1118DD 9873 mpiquera@uji.es
Zarco Rodas, Francisco Alejandro Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 zarco@uji.es

Area: Filosofia Moral

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Calvo Cabezas, Patrici Professor/a Titular d'Universitat HC1442DD 9629 calvop@uji.es
Feenstra, Ramón Andrés Professor/a Titular d'Universitat HC1445DD 9661 feenstra@uji.es
Ferrando Mateu, Rosa Anna Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 mateur@uji.es
García Marzá, Vicente Domingo Catedràtic/a d'Universitat HC1402DD 9662 garmar@uji.es
González Esteban, Elsa Professor/a Titular d'Universitat HC1446DD 9658 esteban@uji.es
López González, José Luis Personal investigador postdoctoral (Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors/es) HC1118DD 9873 joslopez@uji.es
Mérida Conde, Juan Personal Investigador HC2225DD 9701 merida@uji.es
Pallarés Domínguez, Daniel Vicente Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 dpallare@uji.es
Saura Garcia, Carlos Personal investigador predoctoral en formació (Programa propi UJI) HC0416DD 9573 saurac@uji.es
Soler Llácer, Juan Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 jllacer@uji.es

Area: Sociologia

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Alcañiz Moscardó, Mercedes Professor/a Titular d'Universitat HC1452DD 9668 moscardo@uji.es
Alfageme Chao, Alfredo Professor/a Titular d'Universitat HC1441DD 9657 alfageme@uji.es
Beltran Benages, Raül Professor/a Substitut/a HC1448DD 9664 benages@uji.es
Castillejo Martínez, Daniel Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 dcastill@uji.es
Díaz Solano, Pau Professor/a Substitut/a HC1448DD 9664 pdiaz@uji.es
Gascó Izquierdo, Marta Professor/a Substitut/a HC1440DD 9656 magasco@uji.es
Ginés Sánchez, Francisco Javier Professorat permanent laboral HC1450DD 9666 fgines@uji.es
Gómez Nicolau, Emma Professorat permanent laboral HC1449DD 9665 enicolau@uji.es
López Segarra, José Francisco Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 jlopez@uji.es
Maza González, Ana Lucia Professor/a Substitut/a HC1440DD 9656 amaza@uji.es
Peris Jarque, María Dolores Professor/a Associat/da Laboral HC1118DD 9873 mjarque@uji.es
Querol Vicente, Vicente Alberto Professorat permanent laboral HC0417DD 9543 vquerol@uji.es
Sanfélix Albelda, Joan Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II HC1451DD 9667 jsanfeli@uji.es
Seguí Cosme, Salvador Professor/a Titular d'Escola Universitària HC1439DD 9655 segui@uji.es
Soto Díaz, Laura Personal tecnòleg o gestor superior HC1118DD 9873 lsoto@uji.es
Soto Díaz, Laura Professor/a Substitut/a HC1118DD 9873 lsoto@uji.es

Informació proporcionada per: Departament de Filosofia i Sociologia