UJI
Última modificació: 06/04/2016 | Font: Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Informació personal

PEÑARROCHA ALÓS, IGNACIO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre del grup d'investigació EEA - Electricitat, Electrònica i Automàtica
 • TC2409DD - (964 728177)
 • ipenarro@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-7502-2787
 • Ressenya Personal

  Ignacio Peñarrocha Alós va nàixer a Castelló en 1978. Va obtindre el títol d'Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I en 2001, aconseguint el premi extraordinari de fi de carrera, i el títol de Doctor en el programa en Automàtica i Informàtica Industrial el 2006 a la Universitat Politècnica de València. Actualment és professor Titular en la Universitat Jaume I. Imparteix docència en assignatures relacionades amb el Control automàtic de processos en els graus d'enginyeria de la branca industrial i en el màster d'enginyeria industrial. Entre els temes d'investigació destaquen el control i identificació de sistemes amb mesures escasses, els sistemes de control en xarxa, i el diagnòstic de fallades i control tolerant a fallades en processos complexos com aerogeneradors, sistemes de producció de fred o en processos biològics.

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1038 - Regulació Automàtica Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Mecánica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  EQ1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria Química
  ET1023 - Sistemes Automàtics Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA010 - Automatització i Control Avançat de Processos Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA723 - Sistemes Automàtics Màster Universitari en Enginyeria Industrial  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • PROBLEMES D'ELECTRÒNICA DIGITAL
  • Fernando Cabrera Ibáñez, Carolina Cervelló García, Pascual Gil Pérez, Ignacio Peñarrocha Alós. 2011. Autoria. Docent. ISBN 9788480218115. UNIVERSITAT JAUME I. Ed. Universitat Jaume I.

  • PROBLEMES D'ELECTRÒNICA ANALÒGICA
  • F. Cabrera, Carolina Cervelló García, P. Gil, Ignacio Peñarrocha Alós. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788480217330. CASTELLÓ DE LA PLANA. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Optimal inspection/actuator placement for robust dimensional compensation in multistage manufacturing processes
  • José Vicente Abellán Nebot, Ignacio Peñarrocha Alós, Ester Sales Setién, J. Liu. Computational Methods and Production Engineering. Research and Development. Duxford (Regne Unit). Ed. Elsevier; Woodhead Publishing. 2017. ISBN 9780857094810. Científic.

  • Millora de la metodologia i del material docent per a l'assignatura Regulació Automàtica (367) d'Enginyeria Industrial
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Projecte coordinat de disseny d'una màquina
  • Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós, Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Adaptació de les assignatures introducció al control automàtic i computadors industrials al sistema de crèdits europeus.
  • Julio Ariel Romero Pérez, Ignacio Peñarrocha Alós. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Cooperative project-based learning for machine design in the Industrial Engineering Program: Methodologies and experiences
  • Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós, Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis. Technology, Education and development. Vukovar, Croatia. Ed. InTech. 2009. ISBN 9789533070070. Científic.

  • Estudio de competencias y actividades en la titulación de Ingeniería Industrial de la Universitat Jaume I
  • Ana María Piquer Vicent, Ignacio Peñarrocha Alós. II Jornada Nacional sobre estudios universitarios. Los nuevos títulos de grado: Retos y oportunidades. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217170. Docent.

  • L'aprenentatge cooperatiu com a proposta d'ensenyament en la docència universitària (II)
  • Juan Andrés Traver Martí, Miguel Angel Fortea Bagán, María José Senent Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Ana María Lluch Peris, Ignacio Peñarrocha Alós, María Mercedes Marqués Andrés, Francisco Marco Viciano, Antonio Fernández Hernández, Manuel Martí Puig, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Vicente Javier Traver Roig, Salvador Segui Cosme, María Rosa Sos Peña, Samuel Carda Broch, Joaquín Beltrán Arandes. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Projecte coordinat de disseny d’una màquina.
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Projecte coordinat de disseny d’una màquina.
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Elaboració de material docent per a l’assignatura “Regulació Automàtica d’Enginyeria Industrial”.
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  Ponències a congressos


  • Robust local controllers design for the AC grid voltage control of an offshore wind farm
  • Carlos Díaz Sanahuja, Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate. 21th International Federation of Automatic Control (IFAC) World Congress. Virtual (Alemanya). 11-07-2020. Científic. 2021. ISSN 2405-8963.

  • Testing minimum cost strategies of pumping systems with scheduled electric tariffs in a lab scale plant
  • Roberto Sanchis Llopis, J. Lorenzo, Ignacio Peñarrocha Alós. 21th International Federation of Automatic Control (IFAC) World Congress. Virtual (Alemanya). 11-07-2020. Científic. 2021. ISSN 2405-8963.

  • Evaluación automática de problemas parametrizados para un aprendizaje más eficiente
  • Carlos Díaz Sanahuja, Ignacio Peñarrocha Alós. Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior. ATIDES 2020. Virtual (Espanya). 15-10-2020. Docent. 2021. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788418432347.

  • Implementation of methodology based on automatic assessment of parameterized problems for a more efficient learning
  • Carlos Díaz Sanahuja, Ignacio Peñarrocha Alós. ICERI2020 13th International Conference of Education, Research and Innovation. online (Espanya). 09-11-2020. Docent. 2020. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409242320.

  • Ammonium Sensor Fault Detection in Wastewater Treatment Plants
  • David Tena Tena, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis, Rubén Moliner Heredia. 17th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. ICINCO 2020. Online Streaming (França). 07-07-2020. Científic. 2020. Ed. International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). ISBN 9789897584428.

  • Alternative control approach for the offshore grid of wind power plants
  • Carlos Díaz Sanahuja, Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate. 58th IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2019). Niza (França). 11-12-2019. Científic. 2020. Ed. IEEE. ISBN 9781728113982.

  • Modelling and Optimization of the Operation of a Multiple Tank Water Pumping System
  • Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós. 14th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO 2017). Madrid (Espanya). 26-07-2017. Científic. 2019. Ed. Springer. ISBN 9783030112912.

  • Model-based observer proposal for surface roughness monitoring
  • Rubén Moliner Heredia, José Vicente Abellán Nebot, Ignacio Peñarrocha Alós. 8th Manufacturing Engineering Society International Conference, MESIC 2019. Madrid (Espanya). 19-06-2019. Científic. 2019. ISSN 2351-9789.

  • Economic model predictive control of wastewater treatment plants based on BSM1 using linear prediction models
  • Rubén Moliner Heredia, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. 15th IEEE International Conference on Control and Automation (ICCA 2019). Edimburgo (Regne Unit). 16-07-2019. Científic. 2019. Ed. IEEE. ISBN 9781728111636.

  • Desarrollo de cuestionarios para la revisión autónoma y de conocimientos previos
  • Ester Sales Setién, Ignacio Peñarrocha Alós. Congreso Virtual Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior ATIDES 2018. Congreso virtual (Espanya). 15-10-2018. Docent. 2018. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788417429546.

  • Moodle questionnaires as a self-assessment tool for meeting the challenges of diversity in students' background knowledge
  • Ester Sales Setién, Ignacio Peñarrocha Alós. ICERI18 - 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla (Espanya). 12-11-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409059485.

  • Actuator Fault Tolerant Control Proposal for PI Controlled SISO Systems
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Ester Sales Setién, David Tena Tena. 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes SAFEPROCESS 2018. Varsovia (Polònia). 29-08-2018. Científic. 2018. ISSN 2405-8963.

  • Banks of estimators and decision mechanisms for pitch actuator and sensor FE in wind turbines
  • Ester Sales Setién, Ignacio Peñarrocha Alós. 10th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes SAFEPROCESS 2018. Varsovia (Polònia). 29-08-2018. Científic. 2018. ISSN 2405-8963.

  • Minimum cost control of pumping systems with scheduled electric tariffs
  • Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós. 6th International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'Riga). Riga (Letònia). 12-09-2017. Científic. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9786056753534.

  • Alternativas para el control de la red eléctrica aislada en parques eólicos marinos
  • Carlos Díaz Sanahuja, Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate, Ester Sales Setién. XXXVIII Jornadas de Automática. Gijón (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664740.

  • Modelado y optimización de la operación de un sistema de bombeo de múltiples depósitos
  • Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós. XXXVIII Jornadas de Automática. Gijón (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664740.

  • Estimación de fugas en un sistema industrial real mediante modelado por señaales aditivas
  • Ester Sales Setién, David Tena Tena, Ignacio Peñarrocha Alós. XXXVIII Jornadas de Automática. Gijón (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664740.

  • Modelling and Optimization of the Operation of a Multiple Tank Water Pumping System
  • Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós. ICINCO 2017: 14th international conference on informatics in control, automation and robotics. Madrid (Espanya). 26-07-2017. Científic. 2017. Ed. SciTePress. ISBN 9789897582639.

  • Experiencias de aprendizaje-servicio basado en proyectos de grado de Ingeniería en la Universitat Jaume I
  • Luis Cabedo Mas, Raúl Izquierdo Escrig, Marta Royo González, Leonor Hernández López, Isabel Giménez García, Héctor Beltrán San Segundo, María Lidón Moliner Miravet, Alberto Cabedo Mas, Víctor Roda Casanova, Leonor Lapeña Barrachina, Carlos García García, Ignacio Peñarrocha Alós, Nuria Salan, Mercé Segarra, Igor Puerto, Teresa Guraya. 1r International Conference on Engineering Education for the XXI Century. Castelló de la Plana (Espanya). 06-07-2017. Docent. 2017. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788490826423.

  • Comparison of leakage estimation strategies in a real industrial pipe network
  • Ester Sales Setién, David Tena Tena, Ignacio Peñarrocha Alós. 20th International Federation of Automatic Control (IFAC) World Congress. Toulouse (França). 09-07-2017. Científic. 2017. ISSN 2405-8963.

  • Diseño basado en prestaciones de observadores PI para el diagnóstico de fallos en sistemas lineales con perturbaciones gaussianas
  • Ester Sales Setién, Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Roberto Sanchis Llopis. XXXVII Jornadas de Automática. Madrid (Espanya). 07-09-2016. Científic. 2016. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788461742981.

  • Predictores robustos de estructura fija
  • David Tena Tena, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. XXXVII Jornadas de Automática. Madrid (Espanya). 07-09-2016. Científic. 2016. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788461742981.

  • Experiencias de evaluación automatizada en identificación y ajuste de PID
  • Daniel Dolz Algaba, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. XXXVII Jornadas de Automática. Madrid (Espanya). 07-09-2016. Docent. 2016. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788461742981.

  • Soluciones alternativas al control predictivo basado en modelo de volterra
  • J.K. Gruber, Ignacio Peñarrocha Alós. XXXVII Jornadas de Automática. Madrid (Espanya). 07-09-2016. Científic. 2016. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788461742981.

  • Performance-based design of PI observers for fault diagnosis in LTI systems under Gaussian noises
  • Ester Sales Setién, Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Roberto Sanchis Llopis. 3rd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems. Barcelona (Espanya). 07-09-2016. Científic. 2016. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9781509006571.

  • Promoting self-study in control systems through auto-assessmen tools
  • Daniel Dolz Algaba, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. INTED2016 Conference. 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia. 07-03-2016. Docent. 2016. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460856177.

  • A gain-scheduled observer under transmissions without delivery acknowledgment
  • Daniel Dolz Algaba, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2015). Pilsen. 19-11-2015. Científic. 2015. ISSN 1742-6588.

  • Estimación por planificación de ganancias con transmisiones sin acuse de recibo
  • Daniel Dolz Algaba, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. XXXVI Jornadas de Automática (CEA IFAC 2015). Bilbao (Espanya). 02-09-2015. Científic. 2015. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788415914129.

  • Detección de fallos en la orientación de palas en aerogeneradores mediante observadores H2 tipo PI
  • Ester Sales Setién, Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba. XXXVI Jornadas de Automática (CEA IFAC 2015). Bilbao (Espanya). 02-09-2015. Científic. 2015. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788415914129.

  • Fault Detection in the Blade and Pitch System of a Wind Turbine with H2 PI Observers
  • Ester Sales Setién, Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Roberto Sanchis Llopis. 12th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis (ACD 2015). Pilsen. 19-11-2015. Científic. 2015. ISSN 1742-6588.

  • A simple rule for tuning Event-based PID controllers with Symmetric Send-On Delta sampling strategy
  • Julio Ariel Romero Pérez, Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós. 2014 IEEE International Conference on Emerging Technology and Factory Automation (ETFA 2014). Barcelona (Espanya). 16-09-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781479948451.

  • Performance vs complexity trade-offs for Markovian networked jump estimators
  • Daniel Dolz Algaba, Daniel E. Quevedo, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. 19th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC'14). Cape Town, South Africa (Sud-àfrica). 24-08-2014. Científic. 2014. Ed. IFAC Publications-Elsevier Science. ISBN 9783902823625.

  • A jump filter for uncertain dynamic systems with dropouts
  • Daniel Dolz Algaba, D.E. Quevedo, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. 53rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2014). Los Angeles (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 15-12-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781467360883.

  • Enfoque unificado del diseño de PID mediante el lugar de las raíces y en frecuencia
  • Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Ariel Romero Pérez. XXXV Jornadas de Automática. Valencia (Espanya). 03-09-2014. Científic. 2014. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788469705896.

  • Ajuste de controladores PID basados en eventos por cuantificación y cruce de niveles
  • Julio Ariel Romero Pérez, Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós. XXXV Jornadas de Automática. Valencia (Espanya). 03-09-2014. Científic. 2014. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788469705896.

  • Experimental test of power saving strategies in a networked based control over a wireless platform
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Adrian Dinu, Roberto Sanchis Llopis. IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Vienna (Àustria). 10-11-2013. Científic. 2013. Ed. IEEE. ISBN 9781479902231.

  • A polynomial approach for observer design in networked control systems with unknown packet dropout rate
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Roberto Sanchis Llopis. 52nd IEEE Conference on Decision and Control (CDC 2013). Florencia (Itàlia). 10-12-2013. Científic. 2013. Ed. IEEE. ISBN 9781467357166.

  • Validación experimental de estrategias de reducción del consumo de sensores inalámbricos en sistemas de control en red
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Adrian Dinu, Roberto Sanchis Llopis. XXXIV Jornadas de automática. Terrassa (Espanya). 04-09-2013. Científic. 2013. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788461650637.

  • Estrategias de control y estimación robustas para sistemas de control en red
  • Daniel Dolz Algaba, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. XI Simposio CEA de Ingeniería de Control. València (Espanya). 10-04-2013. Científic. 2013. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788469572986.

  • Codesign strategy of inferential controllers for wireless sensor networks
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Julio Ariel Romero Pérez, Roberto Sanchis Llopis. IV International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems 2012. San Petersburgo (Rússia). 03-10-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467320153.

  • Virtual torque control in wind generation with doubly fed induction generator
  • Daniel Dolz Algaba, Ignacio Peñarrocha Alós, Néstor Aparicio Marín, Roberto Sanchis Llopis. IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society. Montreal (Canadà). 25-10-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467324205.

  • Event-Based PI controller with adaptive thresholds
  • Julio Ariel Romero Pérez, Néstor J. Pascual, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. IV International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems 2012. San Petersburgo (Rússia). 03-10-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467320153.

  • Controlador PI Basado en eventos con umbrales adaptables
  • Julio Ariel Romero Pérez, Néstor J. Pascual, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. XXXIII Jornadas de automática. Vigo (Espanya). 05-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 9788481585834.

  • Control de aerogeneradores mediante controladores dependientes de la velocidad y turbulencia del viento
  • Daniel Dolz Algaba, Ignacio Peñarrocha Alós, Néstor Aparicio Marín, Roberto Sanchis Llopis. XXXIII Jornadas de Automática. Vigo (Espanya). 05-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 9788481585834.

  • Estrategia de codiseño de controladores inferenciales para su implementación mediante sensores inalámbricos
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Julio Ariel Romero Pérez, Roberto Sanchis Llopis. XXXIII Jornadas de Automática. Vigo (Espanya). 05-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 9788481585834.

  • State Estimation and Send on Delta Strategy Codesign for Networked Control Systems
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Julio Ariel Romero Pérez, Roberto Sanchis Llopis. ICINCO 2012 - 9th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Roma (Itàlia). 28-07-2012. Científic. 2012. Ed. SciTePress. ISBN 9789898565211.

  • Power analysis in wind generation with doubly fed induction generator with polynomial optimization tools
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Néstor Aparicio Marín, Roberto Sanchis Llopis, Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED). Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467325295.

  • Algortimo en tiempo real para la optimización del comportamiento energético de enfriadoras transcríticas con CO2
  • Rodrigo Llopis Doménech, Ignacio Peñarrocha Alós, Ramón Cabello López, Daniel Sánchez García-Vacas, E. Torrella, Jorge Patiño Pérez. VI Congreso Ibérico - IV Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF 2012). Madrid (Espanya). 22-02-2012. Científic. 2012. Ed. Congreso de Ciencias y Técnicas del Frío (CYTEF). ISBN 9788474842449.

  • Aprendizaje Basado en Proyectos en el ámbito de la ingeniería de máquinas: coordinación del profesorado, motivación del alumno y procedimientos de evaluación
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Guaranteed Performance Level Iterative Control with Input Constraints: an LMI Approach
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Pedro Balaguer Herrero, Roberto Sanchis Llopis. 18th World Congress The International Federation of Automatic Control. Milano (Itàlia). 28-08-2011. Científic. 2011. Ed. IFAC Publications-Elsevier Science. ISBN 9783902661937.

  • State observer design for networked control systems with unknown disturbances
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. 18th World Congress The International Federation of Automatic Control. Milano (Itàlia). 28-08-2011. Científic. 2011. Ed. IFAC Publications-Elsevier Science. ISBN 9783902661937.

  • Estimación óptima en redes de sensores con pérdida de datos aleatoria y retardos variantes
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Roberto Sanchis Llopis. XXXII Jornadas de Automática. Sevilla (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469464540.

  • Control de potencia en generadores eólicos con generador asíncrono doblemente alimentado basado en control polinómico
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate, Néstor Aparicio Marín, Roberto Sanchis Llopis, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. XXXII Jornadas de Automática. Sevilla (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469464540.

  • Análisis y propuesta de estrategias de control de la potencia activa en generadores eólicos para la mejora del control de la frecuencia en sistemas eléctricos con elevada penetración eólica
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate, Néstor Aparicio Marín. XXXII Jornadas de Automática. Sevilla (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469464540.

  • Fault detection and estimation in networked control systems
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. 8th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis 2010. Ferrara (ITALIA). 18-11-2010. Científic. 2010.

  • Metodologías activas e interdisciplinariedad en el diseño de máquinas
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós. XVIII Congreso Universitario de Innovación en las Enseñanzas Técnicas. Santander. 06-07-2010. Docent. 2010. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788486116194.

  • Adaptive extended Kalman filter for recursive identification under missing data
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. 49th IEEE Conference on Decision and Control. Atlanta (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 15-12-2010. Científic. 2010. Ed. IEEE. ISBN 9781424477449.

  • Diseño de estimadores del estado para sistemas de control en red con perturbaciones desconocidas
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. XXXI Jornadas de Automática. Jaén. 08-09-2010. Científic. 2010. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788469307151.

  • Control system and fault detection algorithm for a restored teeth fatigue assay machine
  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2009 IEEE Conference on Emerging Technologies & Factory Automation. Palma de Mallorca (Espanya). 22-09-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9781424427284.

  • Fault detection and estimation in systems with scarce measurements
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. 7th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes. Barcelona (Espanya). 30-06-2009. Científic. 2009. Ed. International Federation of Automatic Control (IFAC). ISBN 9783902661463.

  • Inferential networked control with variable accessibility constraints
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. IECON 2009, 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. Porto (Portugal). 03-11-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9781424446490.

  • Modelado y control del proceso de esmaltado cerámico empleando el análisis dimensional
  • Pedro Balaguer Herrero, Roberto Sanchis Llopis, Julio Ariel Romero Pérez, Ignacio Peñarrocha Alós, Carlos Vicente Ariño Latorre. Jornadas de Automática. Valladolid. 02-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 9788469223871.

  • Study of competences and training activities on the industrial engeneering degree at the university Jaume I of Castellon (Spain)
  • Ana María Piquer Vicent, Ignacio Peñarrocha Alós. 2nd International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2009). Madrid (Espanya). 16-11-2009. Científic. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461329557.

  • Modeling and Control of Ceramic Tile Glazing using Dimensional Analysis
  • Pedro Balaguer Herrero, Roberto Sanchis Llopis, Julio Ariel Romero Pérez, Ignacio Peñarrocha Alós, Carlos Vicente Ariño Latorre. 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. (620) (Portugal). 03-11-2009. Científic. 2009. Ed. IEEE. ISBN 9781424446490.

  • Problemas de control con medidas escasas en la industria de fabricación de azulejos
  • Roberto Sanchis Llopis, Carlos Vicente Ariño Latorre, Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Ariel Romero Pérez. XXIX Jornadas de Automática. Tarragona. 03-10-2008. Científic. 2008. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788469168837.

  • INTEGRATION OF EDUCATIONAL METHODOLOGIES INTO A COOPERATIVE MACHINE DESIGN PROJECT IN THE INDUSTRIAL ENGINEERING PROGRAM
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler, Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2008). Valencia (Espanya). 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Un sistema para la evaluación del aprendizaje basado en proyectos
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler. XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Cádiz. 23-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788460808053.

  • Incorporación del conocimiento para fabricación y montaje en el proceso de diseño mediante la realización de un proyecto coordinado
  • Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González, Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler. XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Cadiz. 28-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788460808053.

  • Virtual Sensors. An overview
  • P. Albertos, Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. First International Conference on Industrial Informatics. Mexico City, Mexico. 05-11-2007. Científic. 2007.

  • Realización de un proyecto coordinado de diseño de una máquina
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Antonio Pérez González, Roberto Sanchis Llopis, Julio Serrano Mira. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d´harmonització europea de la Universitat Jaume I.. Castelló. 06-06-2007. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Design of Low Cost Virtual Sensors
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis, P. Albertos. Instrumentation and Measurement Technology Conference. Sorrento (Itàlia). 24-04-2006. Científic. 2006. Ed. IEEE. ISBN 0780393600.

  • Closed loop analysis of control systems under scarce measurements
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis, Pedro Albertos. 44th IEEE Conference on Decision and Control, and the European Control Conference 2005. Sevilla (Espanya). 12-12-2005. Científic. 2005. Ed. IEEE. ISBN 0780395670.

  • Output Prediction Under Random Measurements. An LMI Approach
  • Ignacio Peñarrocha Alós, A. Sala, Roberto Sanchis Llopis, P. Albertos. 16th IFAC World Congress. Praga (República Txeca). 04-07-2005. Científic. 2005. Ed. Elsevier. ISBN 008045108X.

  • Posicionado de un robot móvil mediante detección de azulejos
  • Roberto Sanchis Llopis, José Vicente Abellán Nebot, Ignacio Peñarrocha Alós. XXVI Jornadas de Automática. Alicante-Elche. 07-09-2005. Científic. 2005. Ed. Fernando Torres, Oscar Reinoso (eds). ISBN 8468907308.

  • Virtual Sensors Under Delayed Scarce Measurements
  • P. Albertos, Ignacio Peñarrocha Alós, P. García. Cost Oriented Automation 2004. Otawa (Canadà). 07-06-2004. Científic. 2004. Ed. Elsevier. ISBN 0080443095.

  • Initializing parameter estimation algorithms under scarce measurements
  • P. Albertos, Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós. 13th IFAC Symposium on System Identification (SYSID-2003). Rotterdam (Països Baixos). 27-08-2003. Científic. 2003. Ed. IFAC Publications-Elsevier Science. ISBN 0080437095.

  • Control of a ceramic tiles cooling process based on water spraying
  • Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós. 15th World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona (Espanya). 21-07-2002. Científic. 2002. Ed. Elsevier. ISBN 008044184X.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2021 INFORMATION SCIENCES.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2021 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2021 ENERGIES.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2020 MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2020 ENERGIES.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2020 CONTROL ENGINEERING PRACTICE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2020 SUSTAINABILITY.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2020 COMPLEXITY.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2020 AUTOMATICA.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2020 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2019 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2019 COMPLEXITY.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2018 DIGITAL SIGNAL PROCESSING.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2018 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2018 RENEWABLE ENERGY.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2018 IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL OF NETWORK SYSTEMS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2018 AUTOMATICA.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2017 INFORMATION SCIENCES.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2017 REVISTA IBEROAMERICANA DE AUTOMATICA E INFORMATICA INDUSTRIAL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2017 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2017 ENERGIES.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2017 JOURNAL OF PROCESS CONTROL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2017 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 DIGITAL SIGNAL PROCESSING.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 SYSTEMS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 RENEWABLE ENERGY.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 ENERGIES.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2016 AUTOMATICA.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 JOURNAL OF PROCESS CONTROL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 ENTROPY.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL OF NETWORK SYSTEMS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 DIGITAL SIGNAL PROCESSING.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 EUROPEAN JOURNAL OF CONTROL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2015 IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2014 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2014 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2014 IET Circuits Devices & Systems.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2014 DIGITAL SIGNAL PROCESSING.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2014 IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2013 DIGITAL SIGNAL PROCESSING.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2013 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2013 IET Circuits Devices & Systems.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2013 IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBUST AND NONLINEAR CONTROL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2012 IEEE Systems Journal.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2012 IET CONTROL THEORY AND APPLICATIONS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2012 IEEE SENSORS JOURNAL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2012 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2011 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2011 IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2010 IEEE SENSORS JOURNAL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2010 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2009 AUTOMATICA.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2009 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2009 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2008 IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2008 AUTOMATICA.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2008 INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING.

  • Ignacio Peñarrocha Alós. 2008 IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL.

  Apunts docents


  • Introducción al Control Automático. Notas de clase (331)
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Ariel Romero Pérez, Roberto Sanchis Llopis. 2009. Ref. CS-281-2009. Universitat Jaume I.

  • Regulación automática. Cuaderno de prácticas
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Ariel Romero Pérez, Roberto Sanchis Llopis. 2009. Ref. CS-77-2009. Universitat Jaume I.

  • Regulación automática. Notas de clase
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Roberto Sanchis Llopis. 2009. Ref. CS-35-2009. Universitat Jaume I.