UJI

Estructura

Departament d'Economia
Última modificació: 12/04/2016 | Font: ECO

Llistat de personal

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Ginés Vilar, Miguel JC1204DR 8589 mgines@uji.es
Secretaria Morellá Claramonte, Enrique JC1259DD 7173 morella@uji.es
Administatiu/Administrativa Fernández Giménez, Silvia JC1206DA 8592 sgimenez@uji.es

(*) Extensió Principal

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Guerrero Martos, Manuel NB1105DD 7627 mguerrer@uji.es

(*) Extensió Principal

Personal Docent i Investigador

Area: Economia Aplicada

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Aguilella Llinares, Jorge Professor/a Associat/da Laboral JC1218DD 8605 jaguilel@uji.es
Alama Sabater, María Luisa Professor/a Contractat/da Doctor/a JC1249DD 7163 alama@uji.es
Camarero Olivas, María Amparo Catedràtic/a d'Universitat JC1207DD 8595 camarero@uji.es
Cantavella Jordá, Manuel Professor/a Titular d'Universitat JC1248DD 7162 mcantave@uji.es
Cuadros Ramos, Ana Maria Professor/a Titular d'Universitat JC1255DD 7169 cuadros@uji.es
Cuestas Olivares, Juan Carlos Professor/a Visitant JC1216DD 8611 cuestas@uji.es
Ibáñez Sorribes, Bartolomé Professor/a Associat/da Laboral JC1214DD 8601 ibanezi@uji.es
Jiménez Fernández, Eduardo Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II JC1242DD 8607 jimeneze@uji.es
Martín Montaner, Joan Antoni Professor/a Titular d'Universitat JC1251DD 7165 jmartin@uji.es
Martínez Zarzoso, Inmaculada Catedràtic/a d'Universitat JC1213DD 8616 martinei@uji.es
Más Vilata, María Luisa Professor/a Associat/da Laboral JC1215DD 8602 mas@uji.es
Mezquita Vidal, Elena Professor/a Associat/da Laboral JC1214DD 8601 emezquit@uji.es
Monfort Bellido, María Mercedes Professor/a Associat/da Laboral JC1215DD 8602 mmonfort@uji.es
Ordóñez Monfort, Javier Professor/a Titular d'Universitat JC1253DD 7167 jmonfort@uji.es
Peiró Palomino, Jesús Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II JC1235DD 8617 peiroj@uji.es
Ripollés Piqueras, Jordi Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II JC1227DD 8609 jripolle@uji.es
Rubert Nebot, Juan José Professor/a Titular d'Escola Universitària JC1210DD 8597 rubert@uji.es
Suárez Burguet, Celestino Catedràtic/a d'Universitat JC1245DD 7159 celes@uji.es
Tortosa Ausina, Emilio Catedràtic/a d'Universitat JC1254DD 7168 tortosa@uji.es

Area: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Alfarano , Simone Professor/a Titular d'Universitat JC1232DD 8593 alfarano@uji.es
Alguacil Marí, María Teresa Professor/a Titular d'Universitat JC1256DD 7170 alguacil@uji.es
Ares Vázquez, María de los Angeles Professor/a Associat/da Laboral JC1215DD 8602 ares@uji.es
Arnas Serrano, Carmelo Adrian Professor/a Associat/da Laboral JC1218DD 8605 arnas@uji.es
Balaguer Coll, Jacinto Catedràtic/a d'Universitat JC1247DD 7161 coll@uji.es
Barreda Tarrazona, Iván José Professor/a Titular d'Universitat NB1111DD 7633 ibarre@uji.es
Blanco Arroyo, Omar Personal investigador en formació (FPI UJI) JC1234DD 8600 blancoo@uji.es
Blanco Arroyo, Omar Personal investigador en formació (FPI UJI) JC1266DS 7182 blancoo@uji.es
Breaban , Adriana Gabriela Personal investigador postdoctoral (POSTDOC UJI) NB1114DD 7636 breaban@uji.es
Budí Orduña, Vicente Professor/a Titular d'Universitat JC1257DD 7171 budi@uji.es
Camacho Cuena, Eva Professor/a Titular d'Universitat NB1105DD 7627 camacho@uji.es
Camacho Cuena, Eva Professor/a Titular d'Universitat NB1105DD 7653 camacho@uji.es
Camacho Cuena, Eva Professor/a Titular d'Universitat NB1112DD 7634 camacho@uji.es
Castelló Játiva, Isabel Maria Professor/a Associat/da Laboral JC1226DD 8615 jativa@uji.es
Colasante , Annarita Personal investigador contractat doctor NB1116DD 7637 guardiag@uji.es
García Gallego, María Aurora Catedràtic/a d'Universitat NB1110DD 7631 mgarcia@uji.es
Ginés Vilar, Miguel Professor/a Titular d'Universitat JC1204DR 8589 mgines@uji.es
Ginés Vilar, Miguel Professor/a Titular d'Universitat NB1116DD 7637 mgines@uji.es
Ginés Vilar, Miguel Professor/a Titular d'Universitat JC1206DA 8592 mgines@uji.es
Herranz Zarzoso, Noemí Personal investigador en formació (MEC-FPU) NB1114DD 7636 nherranz@uji.es
Huarte del Fraile, Javier Professor/a Associat/da Laboral JC1214DD 8601 huarte@uji.es
Jaramillo Gutiérrez, Ainhoa Professor/a Contractat/da Doctor/a NB1115DD 7635 jaramill@uji.es
Jurado Yanini, Luis Professor/a Associat/da Laboral JC1218DD 8605 jurado@uji.es
Orts Ríos, Vicente Catedràtic/a d'Universitat JC1264DD 7178 orts@uji.es
Pavan , Marina Professor/a Contractat/da Doctor/a JC1258DD 7172 pavan@uji.es
Pernias Cerrillo, José Carlos Professor/a Contractat/da Doctor/a JC1250DD 7164 pernias@uji.es
Raro Zarzoso, Manuel Professor/a Associat/da Laboral JC1226DD 8615 rarom@uji.es
Ruiz Buforn, Alba Personal investigador en formació (MEC-FPU) JC1212DD 8599 buforn@uji.es
Sabater Grande, Gerardo Vicente Professor/a Titular d'Universitat NB1109DD 7632 sabater@uji.es
Soto Carceller, Javier Professor/a Associat/da Laboral JC1226DD 8615 carcelle@uji.es
Tedeschi , Gabriele Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II JC1230DD 8612 gtedesch@uji.es
Vidal Meliá, Lidia Professor/a d'Universitat JC1212DD 8599 lvidal@uji.es
Vidal Meliá, Lidia Professor/a Associat/da Laboral JC1212DD 8599 lvidal@uji.es
Vidal Tomás, David Personal investigador en formació (MEC-FPU) JC1266DS 7182 dvidal@uji.es

Area: Història i Institucions Econòmiques

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Bernat Martí, Joan Serafí Professor/a Titular d'Universitat JC1262DD 7176 bernat@uji.es
Escrivá Morant, Juan José Professor/a Associat/da Laboral JC1226DD 8615 escrivaj@uji.es
Garrido Herrero, Samuel Pascual Catedràtic/a d'Universitat JC1261DD 7175 sgarrido@uji.es
Gómez Herráez, José María Professor/a Titular d'Universitat JC1260DD 7174 jmgomez@uji.es
Morellá Claramonte, Enrique Professor/a Titular d'Escola Universitària JC1259DD 7173 morella@uji.es

Informació proporcionada per: Departament d'Economia