UJI

Informació personal

MIRALLES MONTOLÍO, ALEJANDRO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Matemàtiques - Anàlisi Matemàtica
 • Topología en Análisis y Singularidades, Teoría de Códigos
 • INSTITUT DE MATEMÀTIQUES I APLICACIONS DE CASTELLÓ (IMAC)
 • TI2308DD - (964 728411)
 • mirallea@uji.es
 • Ressenya Personal

  FORMACIÓ ACADÈMICA

  Llicenciat en Ciències Matemàtiques amb premi extraordinari de llicenciatura per la Universitat de València en 2002. Becari FPU del Ministeri d'Educació i Ciència, professor col·laborador a la Universitat de Salamanca i doctor per la Universitat de València amb premi extraordinari de doctorat en 2008. Contractat postdoctoral del projecte Prometeu de la Generalitat Valenciana en 2008 i Juan de la Cierva del Ministeri de cienca i Innovació a la Universitat Politècnica de València de 2009 a 2011. Professor ajudant doctor a la Universitat Jaume i des de 2011 fins a 2016. Professor contractat doctor en la mateixa universitat des 2016 fins a l'actualitat. S'han realitzat dues estades de recerca internacionals a Kent State University (OH, USA) per un total de 9 mesos i una a la Universitat Torcuato di Tella (Buenos Aires, Argentina) durant un mes.

  INVESTIGACIÓ

  Interessos d'investigació:

  - Espais i àlgebres de Banach de funcions analítiques definides en el disc unitat complex i en boles d'espais de Banach tant finit com infinit dimensionals. En particular, espais de funcions analítiques acotades, espais de Bloch i espais de funcions amb pesos.
  - Successions d'interpolació en espais de funcions analítiques.
  - Operadors sobre espais de funcions analítiques. Operadors de composició.

  També:
  - Geometria d'espais de Banach.

  - Sistemes dinàmics autònoms i no autònoms.
  - Teoria de nombres elemental. Teoria analítica de nombres.
  - Fuzzy

  Fins a la data s'han realitzat 20 treballs de recerca.

  - S'han publicat 15 d'ells en les següents revistes d'investigació:

  (1) Proceedings of the Americana de Matemàtiques, 2007
  (2) Chinese Annals of Mathematics, Sèries B, 2008
  (3) Glasgow Matemàtiques Journal, 2008
  (4) Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2008
  (5) Integral Equations and Operator Theory, 2009
  (6) Topology, 2009
  (7) Journal of Convex Analysis, 2011
  (8) Quaestiones Mathematicae, 2012
  (9) Journal of Function Spaces and Applications, 2012
  (10) Mathematische Nachrichten, 2013
  (11) Journal of Functional Analysis, 2014
  (12) Quaestiones Mathematicae, 2016
  (13) Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy, 2016
  (14) Banach Journal of Mathematical Analysis, 2017
  (15) Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2018
  (16) Revista Matemática Complutense, 2018


  - Poden trobar-se dos treballs més en arxiv pendents d'acceptació:


  (17) Counting primes by frequencies, 2017
  (18) Bloch functions on the unit ball of a Banach space, 2018

  - I 2 preprints pendents de finalització:

  (19) The Gleason Problem in the Bloch space on the unit ball of a Hilbert space, 2018
  (20) Distorsió of the pseudohyperbolic distance and applications, 2018

  Cal afegir la publicació de la meva tesi doctoral a la Universitat de València en 2008 i la participació com a editor en els proceedings d'un congrés de l'UJI en 2012. He impartit ponències en 15 congressos d'investigació de caràcter internacional i nacional, de les
  quals 10 han estat ponències per invitació (Dublín, Pittsburgh, Buenos Aires, Madrid, Múrcia, València, etc.). També he presentat pòsters en 2 congressos més i he participat en l'organització de 2 congressos a la Universitat Jaume I de Castelló. He participat com a investigador col·laborador en 8 projectes de recerca: 4 projectes nacionals, 2 projectes autonòmics de la Generalitat Valenciana i 2 d'ells d'universitat, un de la Universitat de València i un altre de la Universitat Jaume I. També he estat revisor de set treballs enviats per a publicació a revistes de JCR de Matemàtiques (IEOT: Integral Equations and Operator Theory, Jmaa: Journal of Mathematical Analysis and Applications, RACSAM: Revista de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals, BJMA: Banach Journal of Mathematical Analysis, MN: Mathematische Nachrichten, CVEE: Complex Variables and Elliptic Equations).

  DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

  Treballe des de setembre de 2011 a la Universitat Jaume I de Castelló. S'han impartit diverses assignatures
  (Càlcul I i II, Matemàtiques II, Ampliació de Matemàtiques, etc.) en diferents graus (enginyeria
  industrial, elèctrica, mecànica, química, informàtica, matemàtica computacional, programació i disseny
  de videojocs, economia, finances i comptabilitat i administració d'empreses) de les quals sóc el
  professor responsable de Matemàtiques II a segon curs del grau de programació i disseny de
  videojocs des del curs 2013/14 i responsable de l'assignatura Càlcul II des del curs 2017/18. També imparteixo l'assignatura "Teoria de la
  Senyal "en el màster de Matemàtica Computacional de la Universitat Jaume I des del curs 2016/17. Vinc dirigint treballs fi de grau del grau de Matemàtica Computacional des del
  curs 2015/16, havent dirigit 4 fins a la data. També he estat tribunal de diversos treballs fi de grau i treball fi de
  màster del màster de Matemàtica Computacional. L'activitat docent universitària es complementa amb diverses posicions anteriors com a professor
  col·laborador a la Universitat de Salamanca en 2003/04, a la Universitat de València com a becari FPU
  en el curs 2005/06 ia la Universitat Politècnica de València en el curs 2009/10 i en el curs
  2010/11. Cal destacar l'assignatura "Anàlisi
  Funcional "de segon cicle de la llicenciatura en Ciències Matemàtiques, així com diverses assignatures de
  anàlisi matemàtica, àlgebra i algunes optatives de caràcter transversal. En total, s'han impartit més de 2000 hores de docència universitària i, l'activitat docent, avaluada a través
  de Docentia des del curs 2014/15 a la Universitat Jaume I, ha estat sempre qualificada amb Excel·lent.
  En els cursos anteriors a la Universitat Jaume I, un sistema propi de la universitat mitjançant
  enquestes a l'alumnat, em va qualificar sempre amb Excel·lent també. En els cursos anteriors on es
  van realitzar enquestes en altres universitats, les mitjanes dels resultats sempre han estat també
  per sobre del 85% de la màxima qualificació.

  ALTRES INTERESSOS DOCENTS I DE DIVULGACIÓ

  Sóc el secretari del projecte Estalmat Comunitat Valenciana, un projecte amb el segell institucional de la Reial Acadèmia de Ciència que tracta de detectar i estimular el talent matemàtic en joves i que es porta des de la Universitat Jaume I, la Universitat de València i la Universitat de Alacant. Sóc membre del consell assessor del projecte i professor del mateix des de la seva creació el 2007. He estat professor en diferents cursos del Ministeri d'Educació (Campus Científics, Aprofundeix). També he organitzat congressos i seminaris sobre el talent.

  A nivell de divulgació, he impartit diverses xerrades relacionades amb les matemàtiques en els mitjans de comunicació i les matemàtiques i el cinema i he organitzat el cicle de conferències "Les matemàtiques en els mitjans de comunicació" de l'UJI en 2013. Sóc professor del projecte "Connecta amb la Ciència" de l'UJI des de 2012. També he estat membre del comitè organitzador de l'exposició Imaginary en el curs 2017/18 a Castelló i professor dels tallers impartits. També he estat tribunal de les proves d'accés a la Universitat en el curs 2016/17.

  S'han publicat diversos treballs en les següents revistes / llibres:

  (1) Modelling in Science Education and Learning, 2007
  (2) Matemàtiques: Revista de la Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València, 2008
  (3) Llibre Desafiaments Matemàtics de SM, 2013
  (4) Llibre Open Matemàtic - Matemàtiques amb els ulls, 2014
  (5) 50 Olimpíada Matemàtica Espanyola, 2014

  Cal afegir tot el material de grau i màster elaborat per a les classes.

  Sóc també membre de diversos tribunals de competicions matemàtiques nacionals i internacionals: de l'Olimpiada Matemàtica Espanyola des de 2014, de la Competició Matemàtica Mediterrànea Memorial Peter O'Halloran des de 2013 i també del BarcelonaTech Mathematics Competition for University Students en 2018.

   

  Interessos docents i divulgació:

  - Alumnat amb talent
  - Alumnat amb dificultats d'aprenentatge
  - Divulgació de les matemàtiques entre el públic general


  Horari Actual


  Horari de tutories de Alejandro Miralles Montolío


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:15 12:15 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 10:45 12:45 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:45 12:45 23-01-2020 31-07-2020
  Dijous 11:00 12:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Alejandro Miralles Montolío


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1002 - PR8 Dilluns 13:15 14:30 16-09-2019 09-12-2019
  EE1002 - TE5 Dijous 08:30 10:30 12-09-2019 12-12-2019
  EE1002 - TE5 Dilluns 12:15 13:15 09-09-2019 09-12-2019
  EM1002 - PR8 Dilluns 13:15 14:30 16-09-2019 09-12-2019
  EM1002 - TE5 Dijous 08:30 10:30 12-09-2019 12-12-2019
  EM1002 - TE5 Dilluns 12:15 13:15 09-09-2019 09-12-2019
  EQ1002 - PR8 Dilluns 13:15 14:30 16-09-2019 09-12-2019
  EQ1002 - TE5 Dijous 08:30 10:30 12-09-2019 12-12-2019
  EQ1002 - TE5 Dilluns 12:15 13:15 09-09-2019 09-12-2019
  ET1002 - PR8 Dilluns 13:15 14:30 16-09-2019 09-12-2019
  ET1002 - TE5 Dijous 08:30 10:30 12-09-2019 12-12-2019
  ET1002 - TE5 Dilluns 12:15 13:15 09-09-2019 09-12-2019
  MT1030 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 09-09-2019 16-12-2019
  MT1030 - TU1 Dilluns 08:00 10:00 09-09-2019 16-12-2019
  VJ1211 - AV1 Dilluns 19:00 19:30 09-09-2019 16-12-2019
  VJ1211 - PR1 Dilluns 17:00 19:00 09-09-2019 16-12-2019
  VJ1211 - PR2 Divendres 17:00 19:00 13-09-2019 20-12-2019
  VJ1211 - TE1 Dilluns 15:00 17:00 09-09-2019 16-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1007 - PR6 Dilluns 11:00 13:00 27-01-2020 10-02-2020
  EC1007 - PR6 Dilluns 11:00 13:00 27-01-2020 10-02-2020
  EE1007 - PR2 Dijous 13:00 14:15 30-01-2020 21-05-2020
  EE1007 - TE2 Dijous 12:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  EE1007 - TE2 Dilluns 08:45 10:30 27-01-2020 11-05-2020
  EM1007 - PR2 Dijous 13:00 14:15 30-01-2020 21-05-2020
  EM1007 - TE2 Dijous 12:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  EM1007 - TE2 Dilluns 08:45 10:30 27-01-2020 11-05-2020
  EQ1007 - PR2 Dijous 13:00 14:15 30-01-2020 21-05-2020
  EQ1007 - TE2 Dijous 12:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  EQ1007 - TE2 Dilluns 08:45 10:30 27-01-2020 11-05-2020
  ET1007 - PR2 Dijous 13:00 14:15 30-01-2020 21-05-2020
  ET1007 - TE2 Dijous 12:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  ET1007 - TE2 Dilluns 08:45 10:30 27-01-2020 11-05-2020
  FC1007 - PR6 Dilluns 11:00 13:00 27-01-2020 10-02-2020
  MT1030 - AV1 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  MT1030 - TU1 Dilluns 08:00 10:00 27-01-2020 18-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Administració d'Empreses
  EC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Economia
  EE1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Mecànica
  EQ1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  EQ1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria Química
  ET1002 - Càlcul I (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1007 - Càlcul II (Matemàtiques) Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  FC1007 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Finances i Comptabilitat
  MT1030 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau Grau en Matemàtica Computacional
  SIQ012 - Teoria del Senyal: Anàlisi de Fourier i Ondetes Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)
  SIQ512 - Teoria del Senyal: Anàlisi de Fourier i Ondetes (ED) Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
  VJ1211 - Matemàtiques II (Matemàtiques) Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Applied Topology: Recent Progress for computer Science, Fuzzy Mathematics and Economics
  • Sergio Macario Vives, Alejandro Miralles Montolío, Manuel Sanchis López, A. Sapena, O. Valero. 2012. Edició. Científic. ISBN 9788480218740. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Álgebras de funciones analíticas acotadas. Interpolación
  • Alejandro Miralles Montolío. 2008. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 9788437072517. Valencia. Ed. Universitat de València.

  Capítols de llibre


  • Doce vértices, ¿y seis distancias distintas?
  • Irene Ferrando Palomares, Alejandro Miralles Montolío. Desafíos matemáticos: propuestos por la Real Sociedad Matemática Española en su centenario. (Espanya). Ed. Grupo SM. 2013. ISBN 9788467557787. Docent.

  Ponències a congressos


  • Interoplating sequences for weighted spaces of analytic functions on the unit ball of a hilbert space
  • Alejandro Miralles Montolío. Conference in Non Linear Functional Analysis. València (Espanya). 17-10-2017. Científic. 2017.

  • Counting primes by frequencies
  • Alejandro Miralles Montolío. Workshop on Complex Analysis and Operators Theory. Valencia (Espanya). 27-10-2016. Científic. 2016.

  • Dos caminos que se cruzan. Sobrevivindo con las matemáticas
  • Alejandro Miralles Montolío. Primer Congrés Predoc. València (Espanya). 21-07-2016. Científic. 2016.

  • Interpolating sequences for Bloch spaces on the unit ball of a Hilbert space
  • Alejandro Miralles Montolío. FunctionTheory on Infinite Dimensional Spaces XIV. Universidad Complutense de Madrid (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016.

  • Bloch spaces on the unit ball of infinite dimenisonal Banach spaces
  • Alejandro Miralles Montolío. III Congreso Jóvenes Investigadores de la Real Sociedad Española de Matemáticas (RSME 2015). Murcia (Espanya). 07-09-2015. Científic. 2015.

  • Una pincelada de Damià a través de las Matemáticas
  • Alejandro Miralles Montolío. L Olimpiada Matemática Española. Requena, Valencia. 27-03-2014. Docent. 2014. Ed. Universitat de València. ISBN 9788437094250.

  • Interpolating Sequences for Spaces of bunded Analytic Functions
  • Alejandro Miralles Montolío. FVA 2010 Functional Analysis Valencia. Valencia (Espanya). 07-06-2010. Científic. 2010.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Un pincelazo de Damiá Torres Latorre a través de las Matemáticas
  • Alejandro Miralles Montolío. Olimpiada Matemática Española, Real Sociedad Matemática Española (Espanya). 28-03-2014.

  • Asplund sets and metrizability for the polynomial topology
  • Alejandro Miralles Montolío. UCD Dublin-School of Mathematical Sciences (Irlanda). 23-06-2009.

  • Descripción del espectro de operadores de composición en H (C)
  • Alejandro Miralles Montolío. Universidad de Mucia, Grupo de Análisis Funcioanal (Espanya). 13-02-2009.

  Comités de congresos


  • Alejandro Miralles Montolío. XXXIIII Olimpíada Iberoamericana de Matemática . Monte Gordo y La Rábida (Portugal). 21-09-2018. Docent.

  • Alejandro Miralles Montolío. 4th BarcelonaTech Mathematics Competition for University Students. Barcelona (Espanya). 19-05-2018. Docent.

  • Alejandro Miralles Montolío. XI Seminario sobre actividades para estimular el talento precoz en Matemáticas. Valencia (Espanya). 02-03-2018. Científic.

  • Jorge Galindo Pastor, Sergio Macario Vives, Juan José Font Ferrandis, Alejandro Miralles Montolío. Abstract Harmonic Analysis. Castelló de la Plana (Espanya). 05-07-2012. Científic.

  • Manuel Sanchis López, Sergio Macario Vives, Alejandro Miralles Montolío. Workshop in Applied Topology (WiAT'12). IMAC, Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 20-06-2012. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Alejandro Miralles Montolío. 2016 Complex Variables and Elliptic Equations.

  • Alejandro Miralles Montolío. 2016 MATHEMATISCHE NACHRICHTEN.

  • Alejandro Miralles Montolío. 2015 BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS.

  • Alejandro Miralles Montolío. 2014 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS.

  • Alejandro Miralles Montolío. 2011 REVISTA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES.

  Apunts docents


  • Cálculo II. Grados en ingeniería eléctrica, ingeniéria mecánica, ingeniería química e ingeniería en tecologías industriales
  • Cristina Chiralt Monleon, Alejandro Miralles Montolío. 2019. Universitat Jaume I.