UJI
  • UJI
  • Universitat Jaume I

TASC - Topología en Análisis y Singularidades, Teoría de Códigos


Coordinació:
card Manuel Sanchis López

Dep. de Matemàtiques

Nombre de doctors: 8

Àrees d'aplicació: