UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MONFERRER DAUDÍ, JOAN RAMON
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Director de la Unitat d'Ensenyament Multilingüe (UEM)
 • Membre del grup d'investigació Llengües i Cultures Europees i Nous Llenguatges Literaris i Audiovisuals
 • HC0217DD - (964 729855)
 • jmonfer@uji.es
 • Ressenya Personal

  Joan Ramon Monferrer Daudí és Llicenciat en Filologia Hispànica-Valenciana per la Universitat de València i Màster universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües, professor Associat de la Universitat Jaume I des de 1995 i director de la UEM (Unitat d'Ensenyament Multilingüe) de l'UJI. És professor funcionari de carrera del cos de professorat d'escoles oficials d'idiomes (EOI) des de 1988, especialitat català/valencià; ha estat vicedirector (1990-93 i 2016-18) i director de l'EOI de Castelló (1993-2005), des de 2018 és director de l'EOI Plana Baixa. Actualment és membre del Consell Acadèmic de la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes.

  Fou membre de la comissió de tècnics del Ministeri d'Educació que elaborà els currículums de les EOI (català) en 2006 i ha estat coordinador i redactor dels nous currículums de valencià d'EOI de la Generalitat Valenciana (2019). També va formar part de l'equip de tècnics que adaptà les proves i els nivells de la JQCV al MECR 2004-07 i de l'equip que dissenyà els nous currículums i proves de la JQCV 2016-17. Membre de la comissió de tècnics del Ministeri d'Educació que elaborà el Portfolio Europeu de les Llengües en format electrònic (ePEL +14). Coordinador dels itineraris per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'ensenyament en Valencià de la Universitat Jaume I 1999-2011. Director i professor del Curs de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià del Centre de Postgrau de l'UJI 1999-2013. Coordinador dels cursos del Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del professorat no universitari (PFLV) de la Conselleria d'Educació a les comarques de Castelló 1999-10.

  Ha participat en diferents projectes d'investigació de la Universitat Jaume I sobre anàlisi del discurs i nous llenguatges i en accions d'investigació externa sobre anàlisi intergenèrica i contrastiva de col·locacions (anglès-espanyol-català) i en el projecte interuniversitari del Ministeri d'Educació “La inseguridad lingüística en el uso de la lengua minorizada en el sistema educativo valenciano: análisis y propuestas de mejora” (ILULM).

  És autor de més d'una quinzena d'articles sobre l'ús dels portfolios, autonomia de l'aprenent i aprenentatge al llarg de tota la vida. Ha estat editor del núm. 25 de l'Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura i ha publicat diversos articles sobre sociolingüística i llengua.

  La seua trajectòria docent inclou la impartició d'assignatures de llengua catalana en Magisteri i Humanitats, assignatures sobre llenguatges d'especialitat o català específic en la FCJE, l'ESTCE i la FCHS. Actualment, imparteix l'assignatura de Didàctica de la Llengua i la Literatura catalanes en Magisteri, Infantil i Primària.

   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1034 - Didáctica de la Lengua y la Literatura Catalana Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1834 - Didàctica de la Llengua i la Literatura Catalana Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1856 - Prácticum III Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1856 - Prácticum III (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)
  SAP434 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament del Català Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP438 - Pràcticum (Llengua i Literatura i Ensenyament del Català) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP439 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament del Català) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Mirar envers el futur: evolució demogràfica i evolució
  • Modest Barrera Aymerich, Joan Ramon Monferrer Daudí. ANUARI DE L'AGRUPACIÓ BORRIANENCA DE CULTURA. Num. 25. pp. 45-60. 2014. Científic.

  Capítols de llibre


  • El uso del e-PEL en la universidad. Las carpetas electrónicas y el e-portfolio europeo de las lenguas en formato electrónico (e-PEL)
  • Ana Pitarch Gil, Antonio Álvarez Platero, Joan Ramon Monferrer Daudí. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Enric Valor, referit especialment al país valencià
  • Joan Ramon Monferrer Daudí. Valoriana: estudis sobre l'obra d' Enric Valor. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 1999. ISBN 848021273X. Científic.

  Ponències a congressos


  • Avaluació de competències amb el Portfolio Europeu de les Llengües en format electrònic
  • Ana Pitarch Gil, Antonio Álvarez Platero, Joan Ramon Monferrer Daudí. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Towards the Electronic ELP
  • Antonio Álvarez Platero, Ana Pitarch Gil, Joan Ramon Monferrer Daudí. IADIS International Conference IADIS e-Learning 2006. -. 15-05-2006. Científic. 2006. Ed. IADIS Press. ISBN 9728924135.

  • Web-PE, más allá del PEL y del e-PEL. Ampliando la funcionalidad del Porfolio Europeo de la lenguas
  • Ana Pitarch Gil, Joan Ramon Monferrer Daudí, Antonio Álvarez Platero. V Congreso Internacional "Educación y Sociedad". La Educación: Retos de s.XXI. Granada. 02-12-2006. Científic. 2006. Ed. Universidad de Granada. ISBN 8469023691.

  • El Portfolio Europeu de les Llengües electrònic (e-PEL) en format web, un repte profitós
  • Joan Ramon Monferrer Daudí, Ana Pitarch Gil, Antonio Álvarez Platero. Jornada Espiral 2006: Entorns col·laboratius per aprendre. Comunitats virtuals d'aprenentatge. Barcelona. 10-06-2006. Científic. 2006. Ed. Generalitat de Catalunya. ISBN 8461102991.

  • El portfolio electrónico, un instrumento integrador en el aprendizaje de lenguas a distancia
  • Ana Pitarch Gil, Joan Ramon Monferrer Daudí, Antonio Álvarez Platero. I Congreso Español de Informática, CEDI 2005. Granada. 13-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de Granada. ISBN 846096891X.

  • El sistema de gestión de la enseñanza a distancia de la EOI de Castelló: TIC basados en software libre
  • Antonio Álvarez Platero, Joan Ramon Monferrer Daudí. Jornada Espiral 2005: Aplicacions educatives lliures i innovadores de les TIC: recursos i experiències. Barcelona. 11-06-2005. Científic. 2005. Ed. Generalitat de Catalunya. ISBN 8460957330.

  Edició de monogràfic


  • Evolució de la ciutat mitjana valenciana cap al segle XXI. El cas de Borriana
  • Joan Ramon Monferrer Daudí, Antoni Gil Trilles. 2014. Científic. ISSN 1130-4235.

  • Proemi (Evolució de la ciutat mitjana valenciana cap al segle XXI El Cas de Borriana)
  • Joan Ramon Monferrer Daudí, Antoni Gil Trilles. 2014. Científic. ISSN 1130-4235.