UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

LÓPEZ BENET, FRANCISCO
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Síndic de Greuges
 • Membre del grup d'investigació Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
 • RR0104SD - (964 728862)
 • NA1223DD - (964 387362)
 • lopezf@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-1477-0084
 • Ressenya Personal

  Francisco López Benet (Castelló, 1961) és doctor en Ciències Químiques (1987) per la Universitat de València i Catedràtic de Química Analítica al Departament de Química Física i Analítica de la Universitat Jaume I.
  La seva activitat investigadora, desenvolupada al l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües, es centra principalment en l'ús de modernes tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses (GC-MS i LC-MS) per al control, identificació/confirmació i quantificació de contaminants orgànics en mostres d'interès ambiental, alimentari i toxicològic.
  Ha participat en 30 projectes d'investigació finançats amb fons públics (6 com a investigador principal), així com en més de 75 contractes d'investigació amb empreses i administracions públiques (45 com a investigador principal). És coautor de més de 100 publicacions en revistes científiques internacionals en l'àmbit de la Química Analítica i director de 7 tesis doctorals Té reconeguts 4 sexennis de recerca (nombre total de citacions 2578; h-index 29; mitjana de cites per ítem 26.31).
  Ha impartit docència en llicenciatura en Química, Enginyeria Química i Enginyeria Industrial, en grau en Química, doctorat i en el Màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. Té reconeguts 4 quinquennis docents.
  Pel que fa a gestió universitària, ha estat secretari (1992-1995) i director (2002-2006) del Departament de Ciències Experimentals, així com secretari de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (2005-2015), director del Servei Central d'Instrumentació Científica de la Universitat Jaume I (2006-2010) i membre del Claustre de l'UJI (des de 2010). Actualment, i des de l'any 2010, és vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0910 - Química II Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIY001 - Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Detecció de mancances en les capacitats de pràctiques als laboratoris de química analítica. Foment de l’aprenentatge autònom amb recursos web.
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Sergio Martí Forés. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Quart exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Segon exercici d'intercomparació per a estudiants de Química Analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Roque Serrano Gallego. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Tercer exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Inyección de grandes volúmenes en cormatografía de gases capilar. Aplicación de la determinación de residucos plaguicidas en muestras de agua
  • Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. Plaguicidas: aspectos ambientales, analíticos y toxicológicos. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212403. Científic.

  • Estudio de la etapa de purificación de extractos de organismos marinos en el análisis de residuos de plaguicidas organofosforados
  • Roque Serrano Gallego, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. Plaguicidas: aspectos ambientales, analíticos y toxicológicos. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212403. Científic.

  Ponències a congressos


  • UHPLC-IMS-QTOF MS metabolomics for biomarker discovery of orange dietary intake
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Carolina Ortega, Eva M. Asensio, Oscar Coltell Simón, Dolores Corella. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Development of a retention time index for liquid chromatography coupled to mass spectrometry in both positive and negative ionization modes
  • Alberto Celma Tirado, Lubertus Bijlsma, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis. XVIII Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECyTA 2018). Granada (Espanya). 02-10-2018. Científic. 2018. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788417293611.

  • Elucidation of unknown compounds by GC-TOF MS using different ionization techniques.
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández, W.M.A. Niessen. V reunión de la sociedad española de espectrometria de masas (V RSEEM). Málaga. 11-04-2011. Científic. 2011.

  • Determination of nitrosamines in water at the NG/L LEVELS by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
  • Cristina Ripollés Vidal, María Elena Pitarch Arquimbau, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 28th International Symposium on Chromatography. València, España. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Development and qualitative validation of a wide scope screening of emerging contaminats in natural water and wastewater by UHPLC-QTOF MS.
  • María Ibáñez Martínez, Ramon Díaz San Pedro, Francisco López Benet, Emma Gracia Lor, Lubertus Bijlsma, Félix Javier Hernández Hernández. 28th International Symposium on Chromatography. València, Espanya. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • Investigation of anthropogenic contaminants is human breast adipose tissues using GC-TOF MS
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • EVALUATION OF MATRIX EFFECTS IN ENVIRONMENTAL WATERS BY UHPLC-ESI-MS/MS
  • J.M. Marín Ramos, Emma Gracia Lor, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • RAPID, WIDE-SCOPE, GC-TOF MS SCREENING OF ORGANIC CONTAMINANTS IN NATURAL AND WASTE WATER
  • Francisco López Benet, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • DETERMINATION OF DIOXIN-LIKE POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN MARINE AQUACULTURE SAMPLES BY LIQUID-LIQUID CHROMATOGRAPHY CLEAN UP AND GAS CHROMATOGRAPHY-ION TRAP TANDEM MASS SPECTROMETRY
  • M.A. Blanes, Roque Serrano Gallego, Francisco López Benet, Elena Serrano Ibáñez. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Determination of ethephon residues in water by ion-pairing liquid chromatography/tandem mass spectrometry after off-line solid phase preconcentration
  • Cristina Ripollés Vidal, José M. Marín Ramos, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. IX Reunión Científica de la Sociedad Española de Cromatografía y técnicas Afines. San Sebastián. 28-10-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461354863.

  • Quantification and confirmation of polybrominated diphenyl ethers in human breast adipose tissues by gas chromatography hyphenated to triple quadrupole mass spectrometry
  • C.M. Medina, María Elena Pitarch Arquimbau, Tania Portolés Nicolau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. I Workshop of the Spanish Society of Mass Spectrometry. Granada. 16-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • SPME and GC-TOF MS: an attractive combination for screening of organic contaminants in water
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. VII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques. Granada. 17-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • Screening Rápido de Pesticidas en Aguas por SPME-GC-TOFMS
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. III Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Oviedo. 26-09-2006. Científic. 2006.

  • A Rapid Method for Screening, Quantification and Confirmation of Priority Organic Pollutants in Water by GC Hyphenated to Triple Quadrupole Mass Spectrometry
  • María Elena Pitarch Arquimbau, Cecilia Medina, Tania Portolés Nicolau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 17th International Mass Spectrometry Conference. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006.

  • Study of Different Atmospheric Pressure Interfaces for the Determination of Acrylamide in Water by LC-MS/MS at Sub-ppb Levels
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Jose Manuel Marin, Óscar Juan Pozo Mendoza, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 17th International Mass Spectrometry Conference. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006.

  • Methodological Approach for the Use of GC-TOF MS for the Identification and Confirmation of Organic Pollutants in Environmental and Biological Samples
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 17th International Mass Spectrometry Conference. Praga. 27-08-2006. Científic. 2006.

  • Development of a multirresidue method for the determination and confirmation of 54 organic pollutants in water by GC-MS/MS
  • Tania Portolés Nicolau, Cecilia Medina Vélez, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 11as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona. 15-11-2005. Científic. 2005.

  • Simple procedure for the characterization of tomato aroma pattern
  • Elena Serrano Ibáñez, Joaquín Beltrán Arandes, Francisco López Benet, M.Hurtado, S.Roselló. 11as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona. 15-11-2005. Científic. 2005.

  • Residue determination of glyphosate, glufosinate and aminomethylphosphonic acid in water and soil samples by liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry
  • María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, Juan Vicente Sancho Llopis, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 1st International Workshop on Liquid Chromatography-tandem mass spectrometry for screening and trace level quantitation in environmental and food samples. Barcelona. 20-06-2005. Científic. 2005.

  • Determinación y confirmación de xenoestrógenos por GC-MS/MS en muestras de tejido mamario
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández, C. Vázquez Albaladejo. X Congreso ASEICA 2005. Pamplona. 12-10-2005. Científic. 2005. ISSN 1699-048X.

  • Aplicación de GC-MS/MS con equipos de triple cuadrupolo a la investigación analítica de compuestos xenoestrógenos en muestras de tejido mamario. Mimetizadores hormonales
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández, C.Vazquez, C.Fuster, J.Giménez, M.D. Escudero. V Congreso Nacional de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología. Valencia. 17-11-2004. Científic. 2004.

  • Quantification and confirmation of pesticides and polar transformation products in water by LC-MS using diferente tandem mass spectrometric tecniques
  • Félix Javier Hernández Hernández, J.M. Marín Ramos, María Ibáñez Martínez, Óscar Juan Pozo Mendoza, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis. 21st Symposium on Liquid Chromatography/Mass spectrometry. Montreux (Suiza). 10-11-2004. Científic. 2004.

  • Determination of tridemorph and other fungicides in vegetable samples by LC-ESI-MS/MS
  • T. Zamora, O. Pozo, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 3rd Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques / 3rd Waste Water Cluster European Workshop. Almeria. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Determination of PAH in vegetable oils by head-space solid phase microextraction
  • A Peruga, Joaquín Beltrán Arandes, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • LC-MS/MS potential in pesticide determination in vegetable products
  • Juan Vicente Sancho Llopis, O.J.Pozo, S.Grimalt, M.Barreda, Francisco López Benet, J.M.Marín, Félix Javier Hernández Hernández. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • Multiresidue determination of organic pollutants in treated water from municipal solid waste landfill leachates
  • María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, A.Bretó, Félix Javier Hernández Hernández, F. Albarrán. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • Development and application of a SPME method for the determination of pyretroids in water and vegetables"
  • A. Peruga, Joaquín Beltrán Arandes, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. VII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field. Valladolid. 20-03-2002. Científic. 2002.

  • Coupled-column liquid chromatography applied to the determination of fungicides in fruits
  • T. Zamora, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. 2nd International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries. Valencia (Espanya). 09-05-2001. Científic. 2001.

  • Determination of organophosphorus pesticides and metabolites in biological fluids by LC/MS/MS
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet. 9as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona (Espanya). 10-11-1999. Científic. 1999.

  Comités de congresos


  • Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Roque Serrano Gallego, Antoni Francesc Roig Navarro, María Elena Pitarch Arquimbau, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic.