UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BELTRÁN ARANDES, JOAQUÍN
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Representant CIT
 • Responsables de matèria (PAU majors de 25 anys)
 • Vocal
 • Membre
 • Vicerector/a adjunt/a
 • Membre del Claustre
 • Membre del grup d'investigació Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
 • RR0120RV - (964 729128)
 • NA1221DD - (964 387360)
 • beltranj@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-4387-101X
 • Ressenya Personal

  Joaquin Beltran Arandes, és Doctor en Ciències Químiques per la Universitat Jaume I i Professor Titular d'Universitat del Departament de Química Física i Analítica

  Membre del grup d'investigació de Química Analítica de la Universitat Jaume I des de 1988, , la seua labor investigadora es dirigix cap a l'ús de les modernes tècniques híbrides cromatografia/espectrometria de masses (GC-MS) amb fins de control, identificació, confirmació i quantificació de contaminants i altres compostos orgànics en mostres d'interés ambiental, alimentari i toxicològic.

  És autor de més 60 articles i 70 ponències de la seua especialitat, i també de diversos capítols de llibre. Ha sigut investigador responsable en més de 20 projectes d'investigació i convenis/contractes de col·laboració. Ha dirigit tres Tesis Doctorals relacionades amb diferents aspectes de GC i GC-MS i ha realitzat estades en diversos centres d'investigació: RIVM (Bilthoven, Holanda), RIC (Kortrijk, Bèlgica), CSIRO (Perth, Austràlia), Universitat d'Orebro (Suècia) i IAEA en Viena (Austria).

  La seva trajectòria docent inclou docència de primer i segon cicle i grau en Química, doctorat i en el màster interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades.

   

  Com a activitat professional ha participat com a Director de nombrosos estudis BPL en el Laboratori d'Anàlisi de Residus de Plaguicides de l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües. Pel que fa a la gestió universitària cal destacar la seua labor com Vice-Director de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals des del 2006 al 2014. Actualment és Director Acadèmic de Postgrau (Vicerectorat d'Estudis)

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0917 - Química Analítica II Grau en Química
  QU0927 - Química Analítica IV Grau en Química
  SIY001 - Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)
  SIY005 - Gestió de Qualitat en el Laboratori Analític Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)
  SIY009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  Capítols de llibre


  • Estandarización y fomento del trabajo y evaluacion de competencias transversales: la competencia razonamiento crítico en el Grado en Química
  • José Luis Movilla Rosell, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Ignacio Climente Plasencia, José Joaquin Gual Arnau, Ana María Lluch Peris, Antoni Francesc Roig Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2015. ISBN 9788416356379. Docent.

  • L'aprenentatge cooperatiu com a proposta d'ensenyament en la docència universitària (II)
  • Juan Andrés Traver Martí, Miguel Angel Fortea Bagán, María José Senent Vidal, María Purificacion Vindel Cañas, Ana María Lluch Peris, Ignacio Peñarrocha Alós, María Mercedes Marqués Andrés, Francisco Marco Viciano, Antonio Fernández Hernández, Manuel Martí Puig, Maria Monzó Fuster, María Teresa Martínez Fernández, Vicente Javier Traver Roig, Salvador Segui Cosme, María Rosa Sos Peña, Samuel Carda Broch, Joaquín Beltrán Arandes. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Aprenentatge basat en la resolució de problemes en química analítica (II)
  • Joaquín Beltrán Arandes. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Detecció de mancances en les capacitats de pràctiques als laboratoris de química analítica. Foment de l’aprenentatge autònom amb recursos web.
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Sergio Martí Forés. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Quart exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Segon exercici d'intercomparació per a estudiants de Química Analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Roque Serrano Gallego. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Tercer exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Aprenentatge basat en la resolució de problemes en química analítica
  • Joaquín Beltrán Arandes. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Movimiento de Plaguicidas en la zona no saturada. Aplicación en una parcela experimental de Castellón
  • P. Navarrete, E. Aroca, B. Ballesteros, J.R. Jiménez, Félix Javier Hernández Hernández, Ignacio Morell Evangelista, Joaquín Beltrán Arandes, M.V. Esteller, Juan Vicente Sancho Llopis. Plaguicidas: aspectos ambientales, analíticos y toxicológicos. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212403. Científic.

  • Inyección de grandes volúmenes en cormatografía de gases capilar. Aplicación de la determinación de residucos plaguicidas en muestras de agua
  • Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. Plaguicidas: aspectos ambientales, analíticos y toxicológicos. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212403. Científic.

  • Contaminación por plaguicidas en acuiferos y suelos en las Islas Canarias. Comparación de métodos de muestreo.
  • R. Muñoz Carpena, M.C. Cabrera, A.R. Socorro, G. González, R. Poncela, J.M. Hernández Moreno, Joaquín Beltrán Arandes. Plaguicidas: aspectos ambientales, analíticos y toxicológicos. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212403. Científic.

  Ponències a congressos


  • Volatolomics approach for the identification of pup pheromones promoting maternal care in mice
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Rafael Goterris Cerisuelo, María de la Cinta Navarro Moreno, Fernando Martínez García. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409152384.

  • Electro-degradación del quelato de gadolinio presente en el fármaco DOTAREM® empleando electrodos de Ni poroso y de Ni/TiO2/Ni(OH)2
  • Claudia López Aguilar, Patricia Ruiz Gutiérrez, Omar Ornelas Dávila, David Fabregat Safont, Martín M. Dávila Jiménez, Ignasi Sirés, Enric Brillas, Antoni Francesc Roig Navarro, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis. 34° Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, 2019 y 12th Meeting of the Mexican section of the Electrochemical Society. Querétaro (Mèxic). 02-06-2019. Científic. 2019.

  • Estudio de la respuesta electroquímica en medio básico de electrodos porosos de grafito modificados con el composite TiO2/Ni(OH)2
  • Gerardo Iván Lozano Gutiérrez1, Patricia Ruiz Gutiérrez, Omar Ornelas Dávila, David Fabregat Safont, Martín M. Dávila Jiménez, Ignasi Sirés, Enric Brillas, Antoni Francesc Roig Navarro, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis. XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ 2019) y 12th Meeting of the Mexican section of the Electrochemical Society. Querétaro (Mèxic). 02-06-2019. Científic. 2019.

  • Estudio del efecto pH medio en la degradación electroquímica del complejo Gd-DOTA sobre un electrodo de diamante dopado con boro
  • Omar Ornelas Dávila, David Fabregat Safont, Martín M. Dávila Jiménez, Ignasi Sirés, Enric Brillas, Antoni Francesc Roig Navarro, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis. XXXIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ 2019) y 12th Meeting of the Mexican section of the Electrochemical Society. Querétaro (Mèxic). 02-06-2019. Científic. 2019.

  • Evaluación de competencias transversales
  • Miguel Angel Fortea Bagán, Joaquín Beltrán Arandes, Isabel García Izquierdo. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios, II Taller de Innovación Educativa. Castelló (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Volatolomics approach to classify different smoke seafood products by GC-MS
  • María Leticia Lacalle Bergeron, Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, M. Carmen Corell Dubón, Fernando Domínguez Trenco, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. 15as Jornadas de Análisis Instrumental (15th Instrumental Analysis Conference). Barcelona (Espanya). 05-10-2017. Científic. 2017.

  • Simultaneous determination of Dechloranes, Polybrominated Diphenyl Ethers and novel Brominated Flame Retardants in food and serum
  • Carlos Sales Martínez, Giulia Poma, Govindam Malarvannan, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Adrian Covaci. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM / V National Meeting of Dioxins, Furans and other Persistant. Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Occurrence of Organophosphate Flame Retardants in feathers and serum from predatory birds by GC‐APCI‐MS/MS
  • Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez, Mari E. Loseth, Veerle Jaspers, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández, Adrian Covaci. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM / V National Meeting of Dioxins, Furans and other Persistant. Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Working strategies, improvements and drawbacks of using APCI in GC/MS and GC/MS/MS
  • Joaquín Beltrán Arandes, Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez. VIII Meeting of the Spanish Mass Spectrometry Society - VIII‐SEEM / V National Meeting of Dioxins, Furans and other Persistant. Barcelona (Espanya). 12-06-2017. Científic. 2017.

  • Oxidación simultánea de DBT, 4-MDBT y 4,6-DMDBT en BDD. Identificación de los productos mediante LC-MS/MS y GC/MS
  • M. M. Dávila Jiménez, O. Ornelas Dávila, P. Ruíz Gutiérrez, M. P. Elizalde González, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro, María Leticia Lacalle Bergeron. XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y 10th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS). Guanajuato, Gto. (Mèxic). 05-06-2017. Científic. 2017.

  • Degradación electroquímica de compuestos alquil-sustituidos de DBT e identificación de sus productos mediante técnicas cromatográficas
  • P. Ruíz Gutiérrez, M. M. Dávila Jiménez, M. P. Elizalde González, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro, María Leticia Lacalle Bergeron. XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y 10th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS). Guanajuato, Gto. (Mèxic). 05-06-2017. Científic. 2017.

  • Efecto del potencial aplicado en la oxidación electroquímica de 4-MDBT y de 4,6-DMDBT empleando un electrodo BDD
  • O. Ornelas Dávila, M. M. Dávila Jiménez, P. Ruíz Gutiérrez, M. P. Elizalde González, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Antoni Francesc Roig Navarro, María Leticia Lacalle Bergeron. XXXII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (SMEQ) y 10th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society (ECS). Guanajuato, Gto. (Mèxic). 05-06-2017. Científic. 2017.

  • Quality classification of virgin olive oils by GC-APCI-QTOF MS using a metabolomics-based statistical approach
  • Carlos Sales Martínez, Maria Inés Cervera Vidal, Rubén Gil Solsona, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Joaquín Beltrán Arandes. Postgraduate Symposium on Food Fraud 2016. Wageningen (Països Baixos). 23-06-2016. Científic. 2016.

  • Quality classification of Olive Oils by Gas Chromatography with Atmospheric Pressure Chemical Ionization and Quadrupole Time Of Flight Mass Spectrometry using a Metabolomics-Based Statistical Approach
  • Carlos Sales Martínez, Maria Inés Cervera Vidal, Rubén Gil, Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Joaquín Beltrán Arandes. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Development and validation of a methodology based on purge and trap extraction and gas chromatography determination for volatiles in muskmelon and watermelon samples
  • Alejandro David Fredes Sivoplás, Carlos Sales Martínez, Mercedes Barreda, Mercedes Valcárcel, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Joaquín Beltrán Arandes. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Potential of atmospheric pressure chemical ionization source for the quantification of a wide range of halogenated persistent pollutants in complex samples
  • Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández, Manuela Ábalos, Jordi Sauló, Joan Rivera, Esteban Abad, Heidi Fiedler, Belén Gómara, Laura Herrero, Mª José González. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRIA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Development of a method based on GC-(APCI)QqQ MS/MS for the detection of dioxin-like PCBs in complex-matrix samples
  • Carlos Sales Martínez, Tania Portolés Nicolau, M. Abalos Navarro, J. Rivera Austri, J. Sauló Dalmau, Joaquín Beltrán Arandes, E. Abad Holgado, Félix Javier Hernández Hernández. 14th Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014). Barcelona (Espanya). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Evaluation of the ionization and fragmentation behaviour of brominated flame retardants under gas chromatography-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry (Abstract)
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez, Joaquín Beltrán Arandes, Laura Herrero, Belén Gómara, Mª José González, Félix Javier Hernández Hernández. 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN 2014). Madrid (Espanya). 31-08-2014. Científic. 2014.

  • Potential of gas chromatogrphy-atmospheric pressure chemical ionization-tandem mass spectrometry for screening of hexabromocyclododecane (Abstract)
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Tania Portolés Nicolau, Carlos Sales Martínez, Joaquín Beltrán Arandes, E. Abad, M. Ábalos, J. Sauló, H. Fiedler, Félix Javier Hernández Hernández. 34th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (DIOXIN 2014). Madrid (Espanya). 31-08-2014. Científic. 2014.

  • Potential of GC-MS(/MS) with APCI in Pesticide Residue Analysis (Abstract)
  • Tania Portolés Nicolau, Laura Cherta Cucala, Maria Inés Cervera Vidal, M. Tienstra, Hans Mol, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. 10th European Pesticide Residue Workshop (EPRW 2014). Dublin (Ireland). 30-06-2014. Científic. 2014.

  • Evaluation of the ionization behaviour of brominated flame retardants under GC-APCI-MS (QqQ and QTOF)
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Belén Gómara, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Maria J. González, Félix Javier Hernández Hernández. XIII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA2013). Tenerife (Espanya). 08-10-2013. Científic. 2013.

  • Study of GC-APCI/MS/MS(TQ) capabilities for the determination of dioxins and dioxin-like PCB in food and environmental samples
  • Manuela Abalos, Jordi Sauló, Esteban Abad, Joaquín Beltrán Arandes, Jaime Nácher, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, Bert van Bavel. IV Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos Persistentes relacionados. Alicante (Espanya). 26-06-2013. Científic. 2013.

  • Potential of Atmospheric Pressure Chemical Ionization Interface in Gas Chromatography coupled to Tandem Mass Spectrometry in Food and Environmental Analysis
  • Juan Vicente Sancho Llopis, Tania Portolés Nicolau, Hans Mol, Joaquín Beltrán Arandes, Esteban Abad, Félix Javier Hernández Hernández. 9th Annual Workshop on LC/MS/MS Applications in Environmental Analysis and Food Safety. Burlington Ontario (Canadà). 06-05-2013. Científic. 2013.

  • Atmospheric pressure chemical ionization tandem mass spectrometry (APGC/MS/MS): An alternative to high resolution GC/MS for the analysis of dioxins
  • Joaquín Beltrán Arandes, Manuela Ábalos, Jordi Sauló, Esteban Abad, Jaime Nácher, Laura Cherta Cucala, Félix Javier Hernández Hernández, Bert van Bavel. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • The power of atmospheric pressure chemical ionization combined with GC - QqQ(MS/MS) for multiclass determination of pesticides in fruit and vegetables
  • Félix Javier Hernández Hernández, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Hans G.J. Mol, María Elena Pitarch Arquimbau. 4th Latin American Pesticide Residue Workshop. Bogotá (Colòmbia). 26-05-2013. Científic. 2013. Ed. Duopixel Estudio. ISBN 9789589960738.

  • Use of gas chromatography quadrupole-time of fligt mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization for quantitative determination of pesticide residues in fruits and vegetables
  • Maria Inés Cervera Vidal, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 05-11-2013. Científic. 2013. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070808610.

  • GC-APCI-QTOF MS:A powerful combination for screening and quantification in food safety field
  • Tania Portolés Nicolau, Maria Inés Cervera Vidal, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, J.G.J. Mol, Félix Javier Hernández Hernández. XVIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica. VI Reunión de la Sociedad Española de Espectrometría de Masas. Úbeda (Espanya). 16-06-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). ISBN 9788461648498.

  • Potential of gas chromatography-(triple quadrupole) mass spectrometrycoupled to atmospheric pressure chemical ionization for pop analysis
  • Laura Cherta Cucala, Joaquín Beltrán Arandes, Tania Portolés Nicolau, Johannes G.J. Mol, Jaime Nácher Mestre, Manuela Ábalos, Félix Javier Hernández Hernández. 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis. Praga. 05-11-2013. Científic. 2013. Ed. Institute of Chemical Technology Prague. ISBN 9788070808610.

  • Fast Gas Chromatography Approach for the Determination of Pesticides and Organic Contaminants in Water and Food Samples
  • Laura Cherta Cucala, Joaquín Beltrán Arandes, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. 7th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment. Porto (Portugal). 07-10-2012. Científic. 2012.

  • Application of fast gas chromatography-mass spectrometry in combination to quechers method for the determination of pesticide residues in fruits and vegetables
  • Joaquín Beltrán Arandes, Laura Cherta Cucala, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. 36th International Symposium on Capillary Chromatography and 9th GCxGC Symposium. Riva del Garda (Itàlia). 27-05-2012. Científic. 2012.

  • Potential of atmospheric pressure chemical ionization coupled to gas chromatography-(triple quadrupole) mass spectrometry for pesticide residue analysis
  • Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. 36th International Symposium on Capillary Chromatography and 9th GCxGC Symposium. Riva del Garda (Itàlia). 27-05-2012. Científic. 2012.

  • Determination of methyl jasmonate and other volatiles of interest in plant behavior
  • A. Causanilles, Joaquín Beltrán Arandes. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Improvement of GC-MS capabilities by using atmospheric pressure chemical ionization in pesticide residue analysis
  • Joaquín Beltrán Arandes, Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Organic micropollutans multiclass analysis in water by fast GC-MS.
  • Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. V reunión de la sociedad española de espectrometria de masas (V RSEEM). Málaga. 11-04-2011. Científic. 2011.

  • Potential of gas chromatography time-of-flight mass spectrometry for pesticide residue analysis in fruits and vegetables.
  • Maria Inés Cervera Vidal, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, María Elena Pitarch Arquimbau, Félix Javier Hernández Hernández. V reunión de la sociedad española de espectrometria de masas (V RSEEM). Málaga. 11-04-2011. Científic. 2011.

  • Coordinación de la docencia en Química entre bachillerato y universidad
  • María Angeles Izquierdo Arcusa, Marta Feliz Rodríguez, Gemma Camañes Querol, Jenifer Rubio Magnieto, Vicente Martí Centelles, Raúl Porcar García, Vicente Sixto Safont Villarreal, Miguel Cerezo García, Joaquín Beltrán Arandes, Francisco Galindo Honrubia, Antoni Francesc Roig Navarro, José Antonio Mata Martínez, Armando Beltrán Flors. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Determinatios of volatile organic compounds in water by head HEAD SPACE-SPME GC-MS/MS with triple quadruple analyzer.
  • Maria Inés Cervera Vidal, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. 28th International Symposium on Chromatography. València, Espanya. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • MULTIRESIDUE PESTICIDE ANALYSIS IN FRUITS AND VEGETABLES BY FAST GC-MS
  • Laura Cherta Cucala, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • IMPROVEMENT OF CHLOROTHALONIL DETERMINATION IN VEGETABLE MATRICES BY GC-MS/MS WITH TRIPLE QUADRUPOLE
  • Aranzazu Peruga Mínguez, Mercedes Barreda Portalés, Tania Portolés Nicolau, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • ACCURATE QUANTITATION OF MELON AROMA COMPONENTS USING MULTIPLE-HEADSPACE-SOLID PHASE MICROEXTRACTION FOLLOWED BY GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY
  • Elena Serrano Ibáñez, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. IX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFIA Y TÉCNICAS AFINES. SAN SEBASTIAN. 28-10-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461354863.

  • Fast chromatography for pesticide multiresidue analysis in diferent fruit and vegetabla matrices.
  • Tania Portolés Nicolau, Maria Inés Cervera Vidal, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. IX REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y TÉCNICAS AFINES. SAN SEBASTIÁN. 28-10-2009. Científic. 2009. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461354863.

  • Study of different approaches of sample introduction in GC-MS analysis for the determination of aromas
  • Elena Serrano Ibáñez, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. VII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques. Granada. 17-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • Acetaldehyde determination in plasma and blood mouse samples by SPME on fiber derivatization followed by GC/MS analysis
  • Elena Serrano Ibáñez, Laura Font Hurtado, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández. 11as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona. 15-11-2005. Científic. 2005.

  • Simple procedure for the characterization of tomato aroma pattern
  • Elena Serrano Ibáñez, Joaquín Beltrán Arandes, Francisco López Benet, M.Hurtado, S.Roselló. 11as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona. 15-11-2005. Científic. 2005.

  • Determinación y confirmación de xenoestrógenos por GC-MS/MS en muestras de tejido mamario
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández, C. Vázquez Albaladejo. X Congreso ASEICA 2005. Pamplona. 12-10-2005. Científic. 2005. ISSN 1699-048X.

  • Aplicación de GC-MS/MS con equipos de triple cuadrupolo a la investigación analítica de compuestos xenoestrógenos en muestras de tejido mamario. Mimetizadores hormonales
  • Tania Portolés Nicolau, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Félix Javier Hernández Hernández, C.Vazquez, C.Fuster, J.Giménez, M.D. Escudero. V Congreso Nacional de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología. Valencia. 17-11-2004. Científic. 2004.

  • Determination of PAH in vegetable oils by head-space solid phase microextraction
  • A Peruga, Joaquín Beltrán Arandes, María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • Multiresidue determination of organic pollutants in treated water from municipal solid waste landfill leachates
  • María Elena Pitarch Arquimbau, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, A.Bretó, Félix Javier Hernández Hernández, F. Albarrán. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  • Theoretical Studies of Enzyme Reaction Mechanisms: A Combination of QM/MM Optimizations and Statistical Simulations Methods
  • I. Tuñón, E. Silla, Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, Juan Manuel Andrés Bort, Joaquín Beltrán Arandes, I.H. Williams, M.J. Field. 6th World Congress of Theoretical Oriented Chemists (WATOC). Lugano (Suiza). 04-08-2002. Científic. 2002.

  • Hybrid QM/MM Methods for Reactions in Condesed Media: Kinetic Isotope Effects Calculations as Proof of Mechanistic Proposals
  • Vicente Moliner Ibáñez, Sergio Martí Forés, Juan Manuel Andrés Bort, E. Silla, I. Tuñón, Joaquín Beltrán Arandes, I.H. Williams, M.J.Field. 6th World Congress of Theoretical Oriented Chemists (WATOC). Lugano (Suiza). 04-08-2002. Científic. 2002.

  • A Statistical QM/MM and Hybrid PES Exploration Study of the Chorismate Mutase
  • Sergio Martí Forés, Vicente Moliner Ibáñez, Juan Manuel Andrés Bort, I. Tuñón, E. Silla, Joaquín Beltrán Arandes. 6th World Congress of Theoretical Oriented Chemists (WATOC). Lugano (Suiza). 04-08-2002. Científic. 2002.

  • Development and application of a SPME method for the determination of pyretroids in water and vegetables"
  • A. Peruga, Joaquín Beltrán Arandes, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. VII International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field. Valladolid. 20-03-2002. Científic. 2002.

  Participació en programes de doctorat extern


  • "Análisis de contaminantes y tóxicos en el medio ambiente", "Técnicas cromatográficas acopladas"
  • Joaquín Beltrán Arandes. Joaquim Beltran Arandes. 01-07-2002.Universitat: Girona, Departament de Quimica.

  Comités de congresos


  • Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes. 1st Iberian Meeting in Separation Sciences & Mass Spectrometry. Santiago de Compostela (Espanya). 08-10-2019. Científic.

  • Joaquín Beltrán Arandes, María Ripollés Meliá, Rosa María Agost Canós, Arecia Aguirre García-Carpintero, Belén Altava Benito, Rafael Ballester Arnal, Iván José Barreda Tarrazona, Montserrat Boronat Navarro, Andreu Casero Ripollés, María Isabel Castillo Catalán, Miguel Chover Selles, Eladio Joaquin Collado Boira, Eva Cifre Gallego, Paula Escobedo Peiro, María Mercedes Fernández Alonso, Antonio Fernández Hernández, Miguel Angel Fortea Bagán, Antonio Gallardo Izquierdo, Pedro García Sevilla, Florenci Vicent González Adelantado, María Pilar Jara Jiménez, Rafael Lapiedra Alcamí, María Odet Moliner García, María Luisa Nieto Soria, Marta Oller Rubert, Francisco Palmero Cantero, Ana María Piquer Vicent, Angel Miguel Pitarch Roig, Soledad Quero Castellano, María Paola Ruiz Bernardo, Enrique Javier Sánchez Vilches, Amelia Simó Vidal, Juan Andrés Traver Martí. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Universitat Jaume I (Espanya). 12-11-2015. Docent.

  • Aurelia Bengochea Morancho, Rosa María Agost Canós, Iolanda Bernabé Muñoz, Amelia Simó Vidal, Joaquín Beltrán Arandes, Miguel Cerezo García, Iván José Barreda Tarrazona, Jaume Gual Ortí, María Isabel Castillo Catalán, Ramón Alberto Mollineda Cardenas, Vicente Aragó Manzana, Patricia Salazar Campillo, Ana María Piquer Vicent, Miguel Angel Fortea Bagán. IV Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "El futuro de los títulos universitarios". Universitat Jaume I. 08-07-2013. Docent.

  • Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Roque Serrano Gallego, Antoni Francesc Roig Navarro, María Elena Pitarch Arquimbau, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Joaquín Beltrán Arandes. 2020 JOURNAL OF BIOSCIENCE AND BIOENGINEERING.

  • Joaquín Beltrán Arandes. 2020 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Joaquín Beltrán Arandes. 2019 JOURNAL OF SEPARATION SCIENCE.

  • Joaquín Beltrán Arandes. 2019 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Joaquín Beltrán Arandes. 2019 FOOD CHEMISTRY.

  • Joaquín Beltrán Arandes. 2019 ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Joaquín Beltrán Arandes. 2018 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Joaquín Beltrán Arandes. 2016 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS.

  • Joaquín Beltrán Arandes. 2015 ANALYTICAL CHEMISTRY.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Análisis de fármacos mediante inyección de grandes volúmenes de muestra en cromatografía de gases
  • Joaquín Beltrán Arandes. , Ohiana Berasaluce. 3 mesos. 15-03-2002.

  Apunts docents


  • Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Química
  • Joaquín Beltrán Arandes, María Elena Pitarch Arquimbau. 2007. Ref. CS 380-2007.