UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

SERRANO GALLEGO, ROQUE
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Vocal
 • Director/a de departament
 • Membre del grup d'investigació Q-AMS - Química Analítica en Salut Pública i Medi Ambient
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE PLAGUICIDES I AIGÜES
 • NA1219DD - (964 387358)
 • serrano@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-0700-8369
 • Ressenya Personal

  INVESTIGACIO

  Nº de sexennis concedits: 3                              Data darrer sexenni: 2011

  Nº de Tesis doctorals dirigides: 4                    Promedio cites al any els darrers  5 anys: 80

  Cites Totals:   850                                               Índex h: 18

  Publicacions:70        

  Desenvolupament, validació i aplicació de metodologia analítica: cromatografia de gases i liquida acoblades a analitzadors de mases de baixa i alta resolució.

  Aplicació a fisología de peixos: hormones i acids grasos poliinsaturats de cadena molt llarga

  Aplicació a la caracterizació de la contaminació en la aqüicultura marina.

   

   DOCENCIA            

  Nº de quinquenis concedits: 4

  Docencia en el area de Química Analítica: Teoria, problemes i laboratori          

  Resultats avaluació de la docencia 4-5/5 en la majoria de asignatures


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  QU0917 - Química Analítica II Grau en Química
  QU0927 - Química Analítica IV Grau en Química
  QU0933 - Garantia de Qualitat i Gestió del Laboratori Químic Grau en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIY006 - Pràctiques de Laboratori Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Nuevas tecnologías de la información y la computación aplicadas a la química
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Roque Serrano Gallego, José Luis Movilla Rosell. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469309957. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Introducción a análisis de datos experimentales. Tratamiento de datos en bioensayos
  • Roque Serrano Gallego. 2004. Autoria. Docent. ISBN 8480214295. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Informática Aplicada a la Química
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Roque Serrano Gallego. 2002. Autoria. Docent. ISBN 8480213876. Castellón. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Quart exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Segon exercici d'intercomparació per a estudiants de Química Analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, Roque Serrano Gallego. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Tercer exercici d’intercomparació per a estudiants de química analítica
  • Antoni Francesc Roig Navarro, Francisco López Benet, Joaquín Beltrán Arandes, Juan Vicente Sancho Llopis, María Elena Pitarch Arquimbau, Roque Serrano Gallego. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Estudio de la etapa de purificación de extractos de organismos marinos en el análisis de residuos de plaguicidas organofosforados
  • Roque Serrano Gallego, Francisco López Benet, Félix Javier Hernández Hernández. Plaguicidas: aspectos ambientales, analíticos y toxicológicos. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212403. Científic.

  • La Reserva marina de las Islas Columbretes
  • Roque Serrano Gallego, Félix Javier Hernández Hernández. Contaminación del medio marino. Problemática de los metales pesados y compuestos organoclorados en el Mar Mediterráneo. Madrid. Ed. Ministerio de Agricultura / Pesca / Alimentación / Medio Ambiente. 1998. ISBN 8449103967. Científic.

  Ponències a congressos


  • Occurrence and potential transfer of mycotoxins and pesticides in gilthead sea bream and Atlantic salmon by use of novel alternative feed ingredients
  • Marc Berntssen, Jaime Nácher Mestre, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Borja Garlito Molina, Roque Serrano Gallego, Joana Silva, Jaume Pérez Sánchez, Félix Javier Hernández Hernández. Aquaculture Europe 2016. International Conference & Exposition. Edinburgh (Regne Unit). 20-09-2016. Científic. 2016.

  • Quantification of plasma steroids in sole (Solea senegalensis) by ultra hig performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry
  • Eduardo Beltrán Iturat, V. Piquer, J. M. Guzmán, P. Swanson, E. Mañanos, Roque Serrano Gallego. 10º Congreso de la Asociación Ibérica de Endocrinología Comparada AIEC. Castellón (Espanya). 23-09-2015. Científic. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356881.

  • Multi-class screening of feedstuff contaminants and potential endocrine disruptors in farmed fish
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, Marc H. G. Berntssen, Félix Javier Hernández Hernández, Jaume Pérez Sánchez. 10º Congreso de la Asociación Ibérica de Endocrinología Comparada AIEC. Castellón (Espanya). 23-09-2015. Científic. 2016. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356881.

  • Screening and quantification of pharmaceuticals and therapeutical agents in reauthorized processed animal by-products
  • Alberto Celma-Tirado, Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Marc Berntssen, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015). Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Multi-class determination of polycyclic aromatic hydrocarbons, pesticides and polychlorinated biphenyls in aquaculture samples by gas chromatography/tandem mass spectrometry with atmospheric pressure
  • Borja Garalito, Tania Portolés Nicolau, Jaime Nácher Mestre, Marc H.G. Berntssen, Roque Serrano Gallego, Jaume Pérez-Sánchez, Félix Javier Hernández Hernández. XV Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques (SECyTA 2015).. Castelló de la Plana (Espanya). 28-10-2015. Científic. 2015.

  • Mass spectrometry optimization for trace analysis of contaminants in complex matrices
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Félix Javier Hernández Hernández. Segunda Jornada de Actualización Científica en Química: Montaje y Validación de Procesos Químicos de Laboratorios - 2015. Universidad de Nariño (Colòmbia). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Validation of qualitative and quantitative analytical methods
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Félix Javier Hernández Hernández. Segunda Jornada de Actualización Científica en Química: Montaje y Validación de Procesos Químicos de Laboratorios - 2015. Universidad de Nariño (Colòmbia). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Detection and confirmation of very long-chain polyunsatured fatty acids in gilthead sea bream (Sparus aurata L.) retina extracts by gas chromatography coupled to quadrupole time-od-flight mass spectr
  • Borja Garlito, Tania Portolés Nicolau, Juan Carlos Navarro, Francisco Hontoria, Inmaculada Varó, Roque Serrano Gallego. VII REUNIÓN NACIONAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS - SEEM 2015. Castelló de la Plana (Espanya). 27-10-2015. Científic. 2015.

  • Advanced analytical approaches to investigate the presence of undesirables from feed to fish. Atlantic salmon and gilthead sea bream as a case study
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Eduardo Beltrán Iturat, Clara Boix Sales, Lubertus Bijlsma, Richard Thomas Dacre Northcote Bade, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Vasilis Karalazos, Joana Silva, Marc H. G. Berntssen, Jaume Perez Sanchez, Félix Javier Hernández Hernández. International Conference & Exposition of European Aquaculture Sociecty (AQUACULTURE EUROPE 14). San Sebastián (Espanya). 14-10-2014. Científic. 2014.

  • Mycotoxins: are they really a problem in aquaculture?
  • Roque Serrano Gallego, Jaime Nácher Mestre, Eduardo Beltrán Iturat, Marc H. G. Berntssen, Joana Silva, Vasilis Karalazos, Jaume Perez Sanchec, Félix Javier Hernández Hernández. International Conference & Exposition of European Aquaculture Sociecty (AQUACULTURE EUROPE 14). San Sebastián (Espanya). 14-10-2014. Científic. 2014.

  • Non-target GC-TOF MS screening of organic contaminants in environmental samples
  • Roque Serrano Gallego, J. Nácher Mestre, Tania Portolés Nicolau, J.C. Navarro, I. Varó, F. Amat, Félix Javier Hernández Hernández. 9th Iberian and 6th Iberoamerican Congress on Environmental Contamination and Toxicology. València (Espanya). 01-07-2013. Científic. 2013.

  • An advanced analytical approach based on liquid and gas chromatography coupled to high resolution mass spectrometry to investigate the presence of organic contaminants from raw materials to animal fee
  • Jaime Nacher, Roque Serrano Gallego, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau, M.H.G. Berntssen, J. Pérez Sánchez, Félix Javier Hernández Hernández. 9th Iberian and 6th Iberoamerican Congress on Environmental Contamination and Toxicology. València (Espanya). 01-07-2013. Científic. 2013.

  • Wide-scope screening by UHPLC-QTOF and GC-TOF MS for searching undesirable organic compounds in aquafeeds and fish
  • J. Nácher Mestre, Tania Portolés Nicolau, María Ibáñez Martínez, Roque Serrano Gallego, Félix Javier Hernández Hernández, J. Pérez Sánchez. XII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatogrphy and Related Techniques. Tarragona (Espanya). 14-11-2012. Científic. 2012. Ed. Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas Afines (SECYTA). ISBN 9788461610174.

  • Monitoring of drugs of abuse in Dutch sewage water by LC-LTQ FT Orbitrap MS
  • R. Bijlsma, E. Emke, Roque Serrano Gallego, Félix Javier Hernández Hernández, WP de Voogt. SETAC Europe 21st Annual Meeting. Milan. 15-05-2011. Científic. 2011.

  • Investigatiion of organophosphate esters in fresh and sea water, brine and salt samples by BY GC-TOF MS.
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández. 28th International Symposium on Chromatography. València, Espanya. 12-09-2010. Científic. 2010.

  • APPLICATION OF GAS CHROMATOGRAPHY COUPLED TO TRIPLE QUADRUPOLE AND TIME OF FLIGHT MASS ANALYZERS FOR THE RELIABLE DETERMINATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS IN FATTY MATRICES FROM AQUACULTURE A
  • Jaime Nácher Mestre, Roque Serrano Gallego, Tania Portolés Nicolau, Félix Javier Hernández Hernández, L. Benedito Palos, J. Pérez Sánchez. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • DETERMINATION OF DIOXIN-LIKE POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN MARINE AQUACULTURE SAMPLES BY LIQUID-LIQUID CHROMATOGRAPHY CLEAN UP AND GAS CHROMATOGRAPHY-ION TRAP TANDEM MASS SPECTROMETRY
  • M.A. Blanes, Roque Serrano Gallego, Francisco López Benet, Elena Serrano Ibáñez. IV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic. 2009.

  • Sea Bream Toxicology
  • Roque Serrano Gallego. Aquamax III General Meeting. Florencia. 11-09-2008. Científic. 2008.

  • LC-MS/MS determination of multiclass marine toxins in molluscs
  • María Ibáñez Martínez, Eduardo Beltrán Iturat, Roque Serrano Gallego, Juan Vicente Sancho Llopis, Félix Javier Hernández Hernández. VII Scientific Meeting of the Spanish Society of Chromatography and Related Techniques. Granada. 17-10-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Granada. ISBN 9788433846150.

  • Determination of organochlorine pollutants in wild gilthead sea bream (Sparus aurata). Seasonal variation and tissue distribution
  • M.A. Blanes, Roque Serrano Gallego, Félix Javier Hernández Hernández. 11as Jornadas de Análisis Instrumental. Barcelona. 15-11-2005. Científic. 2005.

  • Determination of organochlorine pollutants in farmed gilthead sea bream and Mediterranean sea bass. Bioaccumulation from feed fish and tissue distribution
  • M.A. Blanes, Roque Serrano Gallego, María Elena Pitarch Arquimbau, E. Viñes, Félix Javier Hernández Hernández. VIII International Symposium on Analytical Methodology in the Environment Field / XIII Meeting of the Spanish Society of Analytical Chemistry. A Coruña. 21-10-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 8497490851.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Nuevas aplicaciones de la espectrometría de masas acoplada a cromatografia en investigación medioambiental
  • Roque Serrano Gallego. Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal (Espanya). 30-06-2016.

  Comités de congresos


  • Félix Javier Hernández Hernández, Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis, Joaquín Beltrán Arandes, Roque Serrano Gallego, Antoni Francesc Roig Navarro, María Elena Pitarch Arquimbau, María Ibáñez Martínez, Tania Portolés Nicolau. IV Reunión de la sociedad española de espectrometría de masas. Castelló de la Plana. 30-09-2009. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Roque Serrano Gallego. 2018 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT.

  • Roque Serrano Gallego. 2016 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Roque Serrano Gallego. 2016 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH.

  • Roque Serrano Gallego. 2015 CHEMISTRY AND ECOLOGY.

  • Roque Serrano Gallego. 2015 CHEMOSPHERE.

  • Roque Serrano Gallego. 2015 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH.

  • Roque Serrano Gallego. 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Roque Serrano Gallego. 2014 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH.

  • Roque Serrano Gallego. 2013 TOXINS.

  • Roque Serrano Gallego. 2013 ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY.

  • Roque Serrano Gallego. 2013 AQUATIC TOXICOLOGY.

  • Roque Serrano Gallego. 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY.

  • Roque Serrano Gallego. 2013 ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY.

  • Roque Serrano Gallego. 2012 AQUATIC TOXICOLOGY.

  • Roque Serrano Gallego. 2012 ISRN CHROMATOGRAPHY.

  • Roque Serrano Gallego. 2012 ENVIRONMENTAL POLLUTION.

  • Roque Serrano Gallego. 2011 MARINE POLLUTION BULLETIN.

  • Roque Serrano Gallego. 2011 CHEMOSPHERE.

  • Roque Serrano Gallego. 2011 JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY.

  • Roque Serrano Gallego. 2011 MOLECULES.

  • Roque Serrano Gallego. 2011 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Roque Serrano Gallego. 2010 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS.

  • Roque Serrano Gallego. 2010 CHEMOSPHERE.

  • Roque Serrano Gallego. 2010 MARINE POLLUTION BULLETIN.

  • Roque Serrano Gallego. 2010 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • Roque Serrano Gallego. 2009 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • Roque Serrano Gallego. 2009 ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY.

  • Roque Serrano Gallego. 2009 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS.

  • Roque Serrano Gallego. 2009 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH.

  • Roque Serrano Gallego. 2008 JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A.

  • Roque Serrano Gallego. 2008 ANALYTICA CHIMICA ACTA.

  • Roque Serrano Gallego. 2008 TALANTA.

  Apunts docents


  • Informática aplicada a la química
  • Josep Hilari Planelles Fuster, Roque Serrano Gallego. 2001. Ref. CS-228-2001. Universitat Jaume I.