UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

AGUILELLA ARZO, MARCELO ISIDRO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació BIOFISMEM - Biofísica Molecular i Processos de Transport en Membranes
 • TC1124DD - (964 728046)
 • arzo@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-2831-455X
 • Ressenya Personal

  Marcel Aguilella i Arzo és Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Jaume I i Professor Titular d'Universitat del Departament de Física.

  La seua tasca investigadora es desenvolupa dins del Grup de Biofísica Molecular i Transport en Membranes, en l'estudi dels mecanismes de transport en proteïnes canal, que són proteïnes de membrana que formen canals a traves de les membranes lipídiques cel·lulars, transportant ions i altres molècules entre el medi intra i extracelul·lar. Les tècniques d'estudi en particular inclouen la modelització teòrica mitjançant models de camp mitjà (Models Poisson-Nernst-Planck per a l'electrodifusió d'ions, equacions de Poisson-Boltzmann, etc), així com tècniques amb detall atòmic, com ara la Dinàmica Molecular.

  És autor de diversos articles científics i ponències en la seua especialitat, amés d'haver participat en diversos projectes d'investigació com a membre o com investigador principal.

  La seua trajectòria docent inclou docència en diverses titulacions de les Enginyeries de l'ESTCE, en particular en el Grau en Arquitectura Tècnica i el Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.

  Actualment és Coordinador de la Subcomissió d'Especialitat de Ciències Experimentals i Tecnologia del Màster Universitari en Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1804 - Física I Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  DI2006 - Física II Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)
  ED2056 - Física II Grau en Arquitectura Tècnica (Pla de 2020)
  ET1027 - Ampliació de Física Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  SAP118 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP119 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP129 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SJA727 - Ampliació de Física Màster Universitari en Enginyeria Industrial  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Mecànica de fluids i termodinàmica
  • J. Cervera, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, S. Gómez. 2010. Autoria. Docent. ISBN 9788469355480. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Electrostatic regulation of ionic transport in nanoporus membranes
  • J. Cervera, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, María Lidón López Peris, Antonio Diego Alcaraz González, Vicente Manuel Aguilella Fernández. Surface Electrical Phenomena in Membranes and Microchannels. Philadelphia, PA, USA. Ed. Transworld Research Network. 2008. ISBN 9788178953267. Científic.

  • Creació d’una pàgina web docent de física per les titulacions de químiques
  • Enrique Ataulfo Tajahuerce Romera, Francisco Fabregat Santiago, Germán García Belmonte, Iván Mora Seró, Jesús Lancis Sáez, Josep Maria Trigo Rodríguez, Juan Bisquert Mascarell, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, María Mercedes Fernández Alonso, Vicent Climent Jordà. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Biofísica Molecular y Transporte en membranas"
  • Vicente Manuel Aguilella Fernández, P. Ramírez, Antonio Diego Alcaraz González, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, María Lidón López Peris, Andreu Andrio Balado. La investigación del Grupo Especializado de Termodinámica de las Reales Sociedades Españolas de Física y de Química. 2003. Cáceres. Ed. Universidad de Extremadura. 2004. ISBN 8477235473. Científic.

  Ponències a congressos


  • Interfacial Effects of Ion Channels in Lipid Membranes: Mean-Field Computation from 3D Atomic Structures Versus Analytical Estimates
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Antonio Diego Alcaraz González, María Lidón López Peris, María Queralt-Martín, Vicente Manuel Aguilella Fernández. 63rd Annual Meeting of the Biophysical-Society. Baltimore (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 02-03-2019. Científic. 2019. ISSN 0006-3495.

  • A 3D Poisson-Nernst-Planck study of the fluctuation driven transport in the OmpF Channel
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, María Queralt-Martín, María Lidón López Peris, Antonio Diego Alcaraz González, Vicente Manuel Aguilella Fernández. XVI International Congress of the Spanish Biophysical Society. Sevilla (Espanya). 06-06-2017. Científic. 2017. ISSN 2445-4311.

  • Recursos didácticos para el uso del Smartphone en el aula: mejora del aprendizaje y aumento del interés en alumnos de Bachillerato
  • Mireia Adelantado Renau, Marcelo Isidro Aguilella Arzo. XXI Jornades de Foment de la Investigació de la Facultad de Ciències Humanes i Socials. Castelló de la Plana (Espanya). 18-11-2016. Científic. 2016.

  • Baldosas cerámicas con alta atenuació de radiaciones ionizantes
  • L. Guaita, M. Bengochea, F. Lucas, M. Flors, J. Boix, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, María José Orts Tarí, Sergio Mestre Beltrán. QUALICER'2016. XIV Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento ceramico. Castellón (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Buried Charges and their Effect on Ion Channel Selectivity. Analytical Solutions, Numerical Calculations and MD Simulations
  • María Queralt Martín, Antonio Diego Alcaraz González, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Vicente Manuel Aguilella Fernández. 60th Annual Meeting Biophysical Society. Los Angeles (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 27-02-2016. Científic. 2016. ISSN 0006-3495.

  • Evaluación de competencias mediante portafolios reflexivos en el Máster de Profesorado
  • María Mercedes Marqués Andrés, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal, José Antonio Badenes March. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Integration of core subjects into Project-Based Learning
  • Joaquín Ángel Martínez Moya, Beatriz Sáez Riquelme, Angel Miguel Pitarch Roig, Lucía Reig Cerdá, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Sergio Macario Vives, Vicente Martínez García, Juan Antonio García Esparza. 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2015). Madrid (Espanya). 02-03-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460657637.

  • The role of buried residues in protein channel electrostatics (Abstract)
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Elena García Giménez, Antonio Diego Alcaraz González, Vicente Manuel Aguilella Fernández. Protein Electrostatics. Satellite Meeting of EBEC 2014. Lisboa (Portugal). 08-07-2014. Científic. 2014.

  • Ionic Partition, Ionic transport and selectivity of a protein channel from non-equilibrium MD simulations
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, J. Faraudo, C. Calero. IV RECI Meeting: New horizons in ion channel research. Cuenca (Espanya). 12-02-2013. Científic. 2013.

  • Physics of ion permeation through wide protein channels
  • Vicente Manuel Aguilella Fernández, Antonio Diego Alcaraz González, María Lidón López Peris, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Elena García Giménez, María Queralt Martín, Carmen Verdiá Báguena. 3rd Italian-Hispano-Portuguese Workshop On the Molecular Biology And Biophysics of Ion Channels and Transporters. Imola (Bologna) Italy. 07-07-2011. Científic. 2011.

  • Ionic partition, Ionic transport and selectivity of a multi-ionic protein channel from nonequilibrium MD simulations
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Jordi Faraudo, Carles Calero. CECAM Workshop - Molecular Simulation in External Electric and Electromagnetic Fields. Dublín (Irlanda). 19-05-2011. Científic. 2011.

  • A first Passage Time Analysis of Atomic-Resolution Simulations of the Ionic Transport in a Bacterial Porin (Abstract)
  • Carles Calero, Jordi Faraudo, Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 55 th Annual Meeting Biophysical Society. Baltimore, Maryland. 05-03-2011. Científic. 2011. ISSN 0006-3495.

  • Role of ionizable residues in ion transport through bacterial porins
  • Vicente Manuel Aguilella Fernández, Antonio Diego Alcaraz González, María Lidón López Peris, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Elena García Giménez, María Queralt-Martín. IV Spanish Portuguese Biophysical Congress. Zaragoza (Espanya). 07-07-2010. Científic. 2010.

  • Electrokinetics at the nanoscale: Selectivity inversion by multivalent ions in a biological nanochannel
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Carles Calero, Maria Queralt, Jordi Faraudo. IV Spanish Portuguese Biophysical Congress. Zaragoza (Espanya). 07-07-2010. Científic. 2010.

  • Molecular Simulation of OmpF Channel in Salts of Divalent Cations: Molecular Insight on Charge Inversion
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Carles Calero, Jordi Faraudo. 54th Annual Meeting of the Biophysical Society. San Francisco, California (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 20-02-2010. Científic. 2010. ISSN 0006-3495.

  • Ion selectivity of a biological channel at high concentration ratio: insights on small ion diffusion and binding
  • María Lidón López Peris, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Antonio Diego Alcaraz González. 436th WE Heraeus seminar. Biosensing with channels: Faster, Smaller, smarter. Bremen (Alemanya). 28-06-2009. Científic. 2009.

  • Divalent cation binding in the OmpF channel : experimental evidence and simulation
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. From Structure to Function: Influx and Efflux Systems. Cagliari (Italy). 06-05-2009. Científic. 2009.

  • Dielectric saturation of water in a Protein Channnel
  • Vicente Manuel Aguilella Fernández, Antonio Diego Alcaraz González, Andreu Andrio Balado, Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 53rd Annual Meeting of the Biophysical. Boston, Massachusetts (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 28-02-2009. Científic. 2009. ISSN 0006-3495.

  • Blocking of an Ion Channel by a Highly Charged Drug: Modeling the Effects of Applied Voltage, Electrolyte Concentration, and Drug Concentration
  • Salvador Mafe, Patricio Ramirez, Javier Cervera, Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 52nd Annual Meeting of the Biophysical Society. Long Beach, California (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 02-02-2008. Científic. 2008. ISSN 0006-3495.

  • Modeling the blockage of an ion channel by a highly charged drug
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. Ionic transport: from nanopores to biological channels, CECAM. Lyon (França). 20-09-2007. Científic. 2007.

  • pH-dependent residue charge on alpha-hemolysin channel
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2nd Internation Summer School: Biosensing with Ion channels: faster, smaller, smarter. Bremen (Alemanya). 28-07-2007. Científic. 2007.

  • A pH-tunable nanofluidic diode: electrochemical rectification in reconstuted protein ion channels
  • E. García-Gimenez, Antonio Diego Alcaraz González, Javier Cervera Montesinos, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, María Lidón López Peris, Vicente Manuel Aguilella Fernández. VI Iberoamerican Congress of Biophysics. Madrid. 24-09-2006. Científic. 2006.

  • pKa values of ionizable groups in membrane proteins: calculations with alpha-hemolysin channel
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Carolyn Fitch, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Bertrand García-Moreno. 50th Biophysical Society Meeting. Salt lake city, Utah, EEUU. 18-02-2006. Científic. 2006. ISSN 0006-3495.

  • "Filtros de nanoporos con propiedades biomiméticas"
  • Vicente Manuel Aguilella Fernández, Antonio Diego Alcaraz González, Javier Cervera Montesinos, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Juan José García Celma. 5 º Congreso Iberoamericano de Ciencia y Tecnología de Membranas. Valencia. 06-07-2005. Científic. 2005. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8468927279.

  • Correlation between atomic structure and ion selectivity of wide channels: Studies with OmpF
  • Juan José García Celma, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Javier Cervera Montesinos, Antonio Diego Alcaraz González, Vicente Manuel Aguilella Fernández. 49th Biophysical Meeting of the Biophysical Society. Long Beach, CA (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 12-02-2005. Científic. 2005. ISSN 0006-3495.

  • "pH-switchable ion transport and selectivity in nanopore membranes with fixed charges. A theoretical model"
  • P. Ramírez, Antonio Diego Alcaraz González, S. Mafé, Javier Cervera Montesinos, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Juan José García Celma. Workshop on Ion Track Technology "Phenomena in nanometer geometries based on swift heavy ion tracks. Uppsala (Suecia). 26-02-2004. Científic. 2004.

  • "Asymmetry of OmpF probed by reversal potential measurements"
  • Antonio Diego Alcaraz González, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, E. Nestorovich, Vicente Manuel Aguilella Fernández, S. M. Bezrukov. 48th Biophysical Meeting of the Biophysical Society. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-02-2004. Científic. 2004. ISSN 0006-3495.

  • Computing numerically Access Resistance of a Channel
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Juan José García Celma, Vicente Manuel Aguilella Fernández, B. Eisenberg. 48th Biophysical Meeting of the Biophysical Society. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-02-2004. Científic. 2004. ISSN 0006-3495.

  • A simple molecular model for the binding of antibiotic molecules to bacterial ion channels
  • S. Mafé, P. Ramírez, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Antonio Diego Alcaraz González. 48th Biophysical Meeting of the Biophysical Society. Baltimore, MD (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-02-2004. Científic. 2004. ISSN 0006-3495.

  • "Reversal Potential and selectivity of the bacterial porin OmpF"
  • Antonio Diego Alcaraz González, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, S.M. Bezrukov. 4th European Biophysics Congress. Alicante. 05-07-2003. Científic. 2003. ISSN 0175-7571.

  • pKa Shifts of Ionizable Residues in OmpF Porin
  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Victor Levadny, Federico Fogolari. 47th Annual Meeting of the Biophysical Society. San Antonio, Texas (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 01-03-2003. Científic. 2003. ISSN 0006-3495.

  • The conductance of a wide ion channel. Non-uniform charge distribution effects
  • Víctor Levadny, Vicente Manuel Aguilella Fernández, Antonio Diego Alcaraz González, Marcelo Isidro Aguilella Arzo. Biophysical Society 46th Annual Meeting. California, USA. 23-02-2002. Científic. 2002. ISSN 0006-3495.

  • Model calculation of amino acid permeation through fixed charged membranes
  • Antonio Diego Alcaraz González, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Patricio Ramírez, Salvador Mafé, Javier Cervera. Biophysical Journal 82 (2002), 170.. USA. 01-01-2002. Científic. 2002. ISSN 0006-3495.

  • Potencial eléctrico de corriente cero a través de un canal iónico mesoscópico. Efectos de una distribución no uniforme de carga"
  • V. Levadny, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Antonio Diego Alcaraz González, Vicente Manuel Aguilella Fernández. XXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. Sevilla, 24-27.09.01. Sevilla. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Real Sociedad Española de Física. ISBN 8493215007.

  • Road Scene Analysis for Driving Assistance
  • José Miguel Sanchiz Martí, Rafael López Lita, Marcelo Isidro Aguilella Arzo. VIII Symposium Nacional de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imágenes. Bilbao (Espanya). 12-05-1999. Científic. 1999. Ed. Asociación Española de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imágenes (AERFAI). ISBN 8495120801.

  Comités de congresos


  • Antonio Diego Alcaraz González, Vicente Manuel Aguilella Fernández, María Queralt Martín, Carmen Verdiá Báguena, Marcelo Isidro Aguilella Arzo. Workshop on Nanoscale Biophysics. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). 18-09-2014. Científic.

  • Vicente Manuel Aguilella Fernández, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Andreu Andrio Balado, Juan José García Celma, Antonio Diego Alcaraz González, Javier Cervera Montesinos, María Lidón López Peris. I Workshop on Single Ion channel Recording and Noise Analysis. Universitat Jaume I. 01-06-2005. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2017 Micromachines.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2017 PHYSICAL REVIEW E.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2016 HELIYON.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2015 PHYSICAL REVIEW E.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2015 PHYSICA A. STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2014 SOFT MATTER.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2014 PHYSICAL REVIEW E.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2014 PHYSICAL REVIEW E.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2014 PHYSICAL REVIEW E.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2014 PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2014 SOFT MATTER.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2013 PHYSICAL REVIEW LETTERS.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2013 PHYSICAL REVIEW E.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2011 PHYSICAL REVIEW E.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2010 PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2010 PHYSICAL REVIEW E.

  • Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2004 JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE.

  Apunts docents


  • Manual de Física III. Electricidad y óptica (338)
  • Santiago Esteban Gómez Hernández, Javier Cervera Montesinos, Marcelo Isidro Aguilella Arzo. 2010. Ref. CS-171-2010. Universitat Jaume I.