María Queralt Martín

María Queralt Martín

Personal investigador postdoctoral (Programa Juan de la Cierva-incorporació Pla estatal)
Àrea: Física Aplicada
On pots trobar-me?
TC1120DD - (964 728043)