UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ARBONA MENGUAL, VICENTE
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Vocal
 • Director/a de departament
 • Membre del grup d'investigació Ecofisiologia i Biotecnologia
 • TC1321DD - (964 729401)
 • arbona@uji.es
 • Ressenya Personal

  El tema central de la meva recerca és l'estudi de les respostes de tolerància dels cítrics a diferents condicions mediambientals adverses, abordant l'estudi des del punt de vista fisiològic, metabòlic i molecular. En concret, la meva investigació es centra en la correlació de la tolerància de diferents genotips de cítrics amb els canvis a la regulació hormonal i la modificació del metabolisme primari i secundari. Per a això fem servir la gran varietat de genotips comercials existents en cítrics la major part d'ells caracteritzats a nivell fisiològic i agronòmic, la qual cosa permet comparar el comportament fisiològic i molecular i caracteritzar els mecanismes de tolerància. A més, per a l'estudi detallat de processos moleculars, el sistema posat a punt per a cítrics es trasllada a la planta model Arabidopsis thaliana, ja que per a aquest genotip hi ha disponibles nombroses eines experimentals.

  Investigació

   ________________________________________
   Record 1 of 37
   By: Manzi, M (Manzi, Matias); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio); Arbona, V (Arbona, Vicent)
   Title: Rapid and reproducible determination of active gibberellins in citrus tissues by UPLC/ESI-MS/MS
   Source: PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
   Volume: 94
   Pages: 1-9
   DOI: 10.1016/j.plaphy.2015.04.015
   Published: SEP 2015
   ISSN: 0981-9428
   ________________________________________
   Record 2 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); Iglesias, DJ (Iglesias, Domingo J.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Non-targeted metabolite profiling of citrus juices as a tool for variety discrimination and metabolite flow analysis
   Source: BMC PLANT BIOLOGY
   Volume: 15
   Article Number: 38
   DOI: 10.1186/s12870-015-0430-8
   Published: FEB 5 2015
   ISSN: 1471-2229
   ________________________________________
   Record 3 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); De Ollas, CJ (De Ollas, Carlos J.); Argamasilla, R (Argamasilla, Rosa); Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, Maria F.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Edited by: SabaterMunoz, B (SabaterMunoz, B); Moreno, P (Moreno, P); Pena, L (Pena, L); Navarro, L (Navarro, L)
   Title: Hormone and Metabolite Traits Related to Abiotic Stress Tolerance in Citrus
   Source: XII INTERNATIONAL CITRUS CONGRESS - INTERNATIONAL SOCIETY OF CITRICULTURE
   Book Series Title: Acta Horticulturae
   Volume: 1065
   Pages: 1275-1281
   Published: 2015
   Conference Title: 12th International Citrus Congress - International-Society-of-Citriculture
   Conference Date: NOV 18-23, 2012
   Conference Location: Valencia, SPAIN
   Sponsor(s): Int Soc Citriculture; Int Soc Horticultural Sci
   ISSN: 0567-7572
   ISBN: 978-94-62610-53-8
   ________________________________________
   Record 4 of 37
   By: Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio); Vives, V (Vives, Vicente); Zandalinas, SI (Zandalinas, Sara I.); Manzi, M (Manzi, Matis); Sanchez-Perez, AM (Sanchez-Perez, Ana M.); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, Rosa M.); Arbona, V (Arbona, Vicent)
   Title: Abscisic Acid: A Versatile Phytohormone in Plant Signaling and Beyond
   Source: CURRENT PROTEIN & PEPTIDE SCIENCE
   Volume: 16
   Issue: 5
   Pages: 413-434
   Published: 2015
   ISSN: 1389-2037
   eISSN: 1875-5550
   ________________________________________
   Record 5 of 37
   By: Argamasilla, R (Argamasilla, Rosa); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio); Arbona, V (Arbona, Vicent)
   Title: Metabolic and Regulatory Responses in Citrus Rootstocks in Response to Adverse Environmental Conditions
   Source: JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION
   Volume: 33
   Issue: 2
   Pages: 169-180
   DOI: 10.1007/s00344-013-9359-z
   Published: JUN 2014
   ISSN: 0721-7595
   eISSN: 1435-8107
   ________________________________________
   Record 6 of 37
   By: Bastias, A (Bastias, Adriana); Yanez, M (Yanez, Monica); Osorio, S (Osorio, Sonia); Arbona, V (Arbona, Vicent); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio); Fernie, AR (Fernie, Alisdair R.); Casaretto, JA (Casaretto, Jose A.)
   Title: The transcription factor AREB1 regulates primary metabolic pathways in tomato fruits
   Source: JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY
   Volume: 65
   Issue: 9
   Pages: 2351-2363
   DOI: 10.1093/jxb/eru114
   Published: JUN 2014
   ISSN: 0022-0957
   eISSN: 1460-2431
   ________________________________________
   Record 7 of 37
   By: Ruiz-Sola, MA (Aguila Ruiz-Sola, M.); Arbona, V (Arbona, Vicent); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio); Rodriguez-Concepcion, M (Rodriguez-Concepcion, Manuel); Rodriguez-Villalon, A (Rodriguez-Villalon, Antia)
   Title: A Root Specific Induction of Carotenoid Biosynthesis Contributes to ABA Production upon Salt Stress in Arabidopsis
   Source: PLOS ONE
   Volume: 9
   Issue: 3
   Article Number: e90765
   DOI: 10.1371/journal.pone.0090765
   Published: MAR 4 2014
   ISSN: 1932-6203
   ________________________________________
   Record 8 of 37
   By: Zhurov, V (Zhurov, Vladimir); Navarro, M (Navarro, Marie); Bruinsma, KA (Bruinsma, Kristie A.); Arbona, V (Arbona, Vicent); Santamaria, ME (Estrella Santamaria, M.); Cazaux, M (Cazaux, Marc); Wybouw, N (Wybouw, Nicky); Osborne, EJ (Osborne, Edward J.); Ens, C (Ens, Cherise); Rioja, C (Rioja, Cristina); Vermeirssen, V (Vermeirssen, Vanessa); Rubio-Somoza, I (Rubio-Somoza, Ignacio); Krishna, P (Krishna, Priti); Diaz, I (Diaz, Isabel); Schmid, M (Schmid, Markus); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio); Van de Peer, Y (Van de Peer, Yves); Grbic, M (Grbic, Miodrag); Clark, RM (Clark, Richard M.); Van Leeuwen, T (Van Leeuwen, Thomas); Grbic, V (Grbic, Vojislava)
   Title: Reciprocal Responses in the Interaction between Arabidopsis and the Cell-Content-Feeding Chelicerate Herbivore Spider Mite
   Source: PLANT PHYSIOLOGY
   Volume: 164
   Issue: 1
   Pages: 384-399
   DOI: 10.1104/pp.113.231555
   Published: JAN 2014
   ISSN: 0032-0889
   eISSN: 1532-2548
   ________________________________________
   Record 9 of 37
   By: Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, M. F.); Arbona, V (Arbona, V.); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, R. M.); Zandalinas, SI (Zandalinas, S. I.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A.)
   Title: Effect of cadmium and calcium treatments on phytochelatin and glutathione levels in citrus plants
   Source: PLANT BIOLOGY
   Volume: 16
   Issue: 1
   Pages: 79-87
   DOI: 10.1111/plb.12006
   Published: JAN 2014
   ISSN: 1435-8603
   eISSN: 1438-8677
   ________________________________________
   Record 10 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); Manzi, M (Manzi, Matias); de Ollas, C (de Ollas, Carlos); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Metabolomics as a Tool to Investigate Abiotic Stress Tolerance in Plants
   Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
   Volume: 14
   Issue: 3
   Pages: 4885-4911
   DOI: 10.3390/ijms14034885
   Published: MAR 2013
   ISSN: 1422-0067
   ________________________________________
   Record 11 of 37
   By: de Ollas, C (de Ollas, Carlos); Hernando, B (Hernando, Barbara); Arbona, V (Arbona, Vicent); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Jasmonic acid transient accumulation is needed for abscisic acid increase in citrus roots under drought stress conditions
   Source: PHYSIOLOGIA PLANTARUM
   Volume: 147
   Issue: 3
   Pages: 296-306
   DOI: 10.1111/j.1399-3054.2012.01659.x
   Published: MAR 2013
   ISSN: 0031-9317
   ________________________________________
   Record 12 of 37
   By: Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, Maria F.); Arbona, V (Arbona, Vicent); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, Rosa M.); Cadenas, AG (Gomez Cadenas, Aurelio)
   Edited by: Chova, LG (Chova, LG); Martinez, AL (Martinez, AL); Torres, IC (Torres, IC)
   Title: INNOVATION IN THE SUBJECT HUMAN GENETICS WITHIN THE DEGREE IN MEDICINE: IMPLEMENTATION OF A ROLE-PLAY ACTIVITY
   Source: 7TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE (INTED2013)
   Book Series Title: INTED Proceedings
   Pages: 4205-4207
   Published: 2013
   Conference Title: 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED)
   Conference Date: MAR 04-06, 2013
   Conference Location: Valencia, SPAIN
   ISSN: 2340-1079
   ISBN: 978-84-616-2661-8
   ________________________________________
   Record 13 of 37
   By: Zandalinas, SI (Izquierdo Zandalinas, Sara); Vives-Peris, V (Vives-Peris, Vicente); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio); Arbona, V (Arbona, Vicent)
   Title: A Fast and Precise Method To Identify Indolic Glucosinolates and Camalexin in Plants by Combining Mass Spectrometric and Biological Information
   Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
   Volume: 60
   Issue: 35
   Pages: 8648-8658
   DOI: 10.1021/jf302482y
   Published: SEP 5 2012
   ISSN: 0021-8561
   ________________________________________
   Record 14 of 37
   By: Leida, C (Leida, Carmen); Conejero, A (Conejero, Ana); Arbona, V (Arbona, Vicent); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio); Llacer, G (Llacer, Gerardo); Badenes, ML (Luisa Badenes, Maria); Rios, G (Rios, Gabino)
   Title: Chilling-Dependent Release of Seed and Bud Dormancy in Peach Associates to Common Changes in Gene Expression
   Source: PLOS ONE
   Volume: 7
   Issue: 5
   Article Number: e35777
   DOI: 10.1371/journal.pone.0035777
   Published: MAY 10 2012
   ISSN: 1932-6203
   ________________________________________
   Record 15 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, Maria F.); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, Rosa M.); Aurelio (Aurelio)
   Edited by: Chova, LG (Chova, LG); Martinez, AL (Martinez, AL); Torres, IC (Torres, IC)
   Title: IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES WITH TRANSVERSAL CHARACTER FOR THE SUBJECT BIOLOGY WITHIN THE DEGREE IN MEDICINE
   Source: INTED2012: INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE
   Book Series Title: INTED Proceedings
   Pages: 4301-4304
   Published: 2012
   Conference Title: 6th International Conference of Technology, Education and Development (INTED)
   Conference Date: MAR 05-07, 2012
   Conference Location: Valencia, SPAIN
   ISSN: 2340-1079
   ISBN: 978-84-615-5563-5
   ________________________________________
   Record 16 of 37
   By: Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, R. M.); Montoliu, A (Montoliu, A.); de Ollas, C (de Ollas, C.); Lopez, MF (Lopez, M. F.); Arbona, V (Arbona, V.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A.)
   Edited by: Geelen, D (Geelen, D)
   Title: In Vitro Culture Reveals Differences in the Organ Responsible for Citrus Responses to Osmotic or Salt Stress
   Source: VII INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON IN VITRO CULTURE AND HORTICULTURAL BREEDING
   Book Series Title: Acta Horticulturae
   Volume: 961
   Pages: 335-341
   Published: 2012
   Conference Title: 7th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding
   Conference Date: SEP 18-22, 2011
   Conference Location: Ghent, BELGIUM
   Sponsor(s): Int Soc Hort Sci (ISHS)
   ISSN: 0567-7572
   ISBN: 978-90-66055-95-7
   ________________________________________
   Record 17 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, Maria F.); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, Rosa M.); Cadenas, AG (Gomez Cadenas, Aurelio)
   Edited by: Chova, LG (Chova, LG); Torres, IC (Torres, IC); Martinez, AL (Martinez, AL)
   Title: COORDINATION OF A WEBQUEST ACTIVITY IN THE SUBJECTS GENETICS AND BIOLOGY WITHIN THE DEGREE IN MEDICINE
   Source: EDULEARN12: 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES
   Book Series Title: EDULEARN Proceedings
   Pages: 5601-5605
   Published: 2012
   Conference Title: 4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN)
   Conference Date: JUL 02-04, 2012
   Conference Location: Barcelona, SPAIN
   ISSN: 2340-1117
   ISBN: 978-84-695-3491-5
   ________________________________________
   Record 18 of 37
   By: Hermosa, Rosa; Botella, Leticia; Montero-Barrientos, Marta; Alonso-Ramirez, Ana; Arbona, Vicent; Gomez-Cadenas, Aurelio; Monte, Enrique; Nicolas, Carlos
   Title: Biotechnological applications of the gene transfer from the beneficial fungus Trichoderma harzianum spp. to plants.
   Source: Plant signaling & behavior
   Volume: 6
   Issue: 8
   Pages: 1235-6
   DOI: 10.4161/psb.6.8.16362
   Published: 2011-Aug
   eISSN: 1559-2324
   ________________________________________
   Record 19 of 37
   By: Hermosa, R (Hermosa, Rosa); Botella, L (Botella, Leticia); Keck, E (Keck, Emma); Jimenez, JA (Angel Jimenez, Jesus); Montero-Barrientos, M (Montero-Barrientos, Marta); Arbona, V (Arbona, Vicent); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio); Monte, E (Monte, Enrique); Nicolas, C (Nicolas, Carlos)
   Title: The overexpression in Arabidopsis thaliana of a Trichoderma harzianum gene that modulates glucosidase activity, and enhances tolerance to salt and osmotic stresses
   Source: JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY
   Volume: 168
   Issue: 11
   Pages: 1295-1302
   DOI: 10.1016/j.jplph.2011.01.027
   Published: JUL 15 2011
   ISSN: 0176-1617
   ________________________________________
   Record 20 of 37
   By: Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, M. F.); Arbona, V (Arbona, V.); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, R. M.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A.)
   Title: Effects of cadmium on gas exchange and phytohormone contents in citrus
   Source: BIOLOGIA PLANTARUM
   Volume: 55
   Issue: 1
   Pages: 187-190
   DOI: 10.1007/s10535-011-0028-4
   Published: MAR 2011
   ISSN: 0006-3134
   ________________________________________
   Record 21 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); Argamasilla, R (Argamasilla, Rosa); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Common and divergent physiological, hormonal and metabolic responses of Arabidopsis thaliana and Thellungiella halophila to water and salt stress
   Source: JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY
   Volume: 167
   Issue: 16
   Pages: 1342-1350
   DOI: 10.1016/j.jplph.2010.05.012
   Published: 2010
   ISSN: 0176-1617
   ________________________________________
   Record 22 of 37
   By: Montoliu, A (Montoliu, Almudena); Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, Maria F.); Arbona, V (Arbona, Vicent); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, Rosa M.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: A novel in vitro tissue culture approach to study salt stress responses in citrus
   Source: PLANT GROWTH REGULATION
   Volume: 59
   Issue: 2
   Pages: 179-187
   DOI: 10.1007/s10725-009-9401-0
   Published: NOV 2009
   ISSN: 0167-6903
   ________________________________________
   Record 23 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); Iglesias, DJ (Iglesias, Domingo J.); Talon, M (Talon, Manuel); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Plant Phenotype Demarcation Using Nontargeted LC-MS and GC-MS Metabolite Profiling
   Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
   Volume: 57
   Issue: 16
   Pages: 7338-7347
   DOI: 10.1021/jf9009137
   Published: AUG 26 2009
   ISSN: 0021-8561
   ________________________________________
   Record 24 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, Maria F.); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, Rosa M.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Maintenance of a high photosynthetic performance is linked to flooding tolerance in citrus
   Source: ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY
   Volume: 66
   Issue: 1
   Pages: 135-142
   DOI: 10.1016/j.envexpbot.2008.12.011
   Published: APR 2009
   ISSN: 0098-8472
   ________________________________________
   Record 25 of 37
   By: Hossain, Z (Hossain, Zahed); Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, Maria F.); Arbona, V (Arbona, Vicent); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, Rosa M.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Modulation of the antioxidant system in citrus under waterlogging and subsequent drainage
   Source: JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY
   Volume: 166
   Issue: 13
   Pages: 1391-1404
   DOI: 10.1016/j.jplph.2009.02.012
   Published: 2009
   ISSN: 0176-1617
   ________________________________________
   Record 26 of 37
   By: Djoukeng, JD (Djoukeng, Jules D.); Arbona, V (Arbona, Vicent); Argamasilla, R (Argamasilla, Rosa); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Flavonoid Profiling in Leaves of Citrus Genotypes under Different Environmental Situations
   Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
   Volume: 56
   Issue: 23
   Pages: 11087-11097
   DOI: 10.1021/jf802382y
   Published: DEC 10 2008
   ISSN: 0021-8561
   ________________________________________
   Record 27 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Hormonal modulation of citrus responses to flooding
   Source: JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION
   Volume: 27
   Issue: 3
   Pages: 241-250
   DOI: 10.1007/s00344-008-9051-x
   Published: SEP 2008
   ISSN: 0721-7595
   ________________________________________
   Record 28 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, Vicent); Hossain, Z (Hossain, Zahed); Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, Maria F.); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, Rosa M.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Antioxidant enzymatic activity is linked to waterlogging stress tolerance in citrus
   Source: PHYSIOLOGIA PLANTARUM
   Volume: 132
   Issue: 4
   Pages: 452-466
   DOI: 10.1111/j.1399-3054.2007.01029.x
   Published: APR 2008
   ISSN: 0031-9317
   ________________________________________
   Record 29 of 37
   By: Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, Maria F.); Arbona, V (Arbona, Vicent); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, Rosa M.); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Relationship between salt tolerance and photosynthetic machinery performance in citrus
   Source: ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY
   Volume: 62
   Issue: 2
   Pages: 176-184
   DOI: 10.1016/j.envexpbot.2007.08.002
   Published: MAR 2008
   ISSN: 0098-8472
   ________________________________________
   Record 30 of 37
   By: Mahouachi, J (Mahouachi, Jalel); Arbona, V (Arbona, Vicent); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, Aurelio)
   Title: Hormonal changes in papaya seedlings subjected to progressive water stress and re-watering
   Source: PLANT GROWTH REGULATION
   Volume: 53
   Issue: 1
   Pages: 43-51
   DOI: 10.1007/s10725-007-9202-2
   Published: SEP 2007
   ISSN: 0167-6903
   ________________________________________
   Record 31 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, V); Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, MF); Mahouachi, J (Mahouachi, J); Perez-Clemente, RM (Perez-Clemente, RM); Abrams, SR (Abrams, SR); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A)
   Title: Use of persistent analogs of abscisic acid as palliatives against salt-stress induced damage in citrus plants
   Source: JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION
   Volume: 25
   Issue: 1
   Pages: 1-9
   DOI: 10.1007/s00344-005-0038-6
   Published: MAR 2006
   ISSN: 0721-7595
   ________________________________________
   Record 32 of 37
   By: Durgbanshi, A (Durgbanshi, A); Arbona, V (Arbona, V); Pozo, O (Pozo, O); Miersch, O (Miersch, O); Sancho, JV (Sancho, JV); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A)
   Title: Simultaneous determination of multiple phytohormones in plant extracts by liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry
   Source: JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
   Volume: 53
   Issue: 22
   Pages: 8437-8442
   DOI: 10.1021/jf050884b
   Published: NOV 2 2005
   ISSN: 0021-8561
   eISSN: 1520-5118
   ________________________________________
   Record 33 of 37
   By: Perales, L (Perales, L); Arbona, V (Arbona, V); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A); Cornejo, MJ (Cornejo, MJ); Sanz, A (Sanz, A)
   Title: A relationship between tolerance to dehydration of rice cell lines and ability for ABA synthesis under stress
   Source: PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
   Volume: 43
   Issue: 8
   Pages: 786-792
   DOI: 10.1016/j.plaphy.2005.07.002
   Published: AUG 2005
   ISSN: 0981-9428
   ________________________________________
   Record 34 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, V); Marco, AJ (Marco, AJ); Iglesias, DJ (Iglesias, DJ); Lopez-Climent, MF (Lopez-Climent, MF); Talon, M (Talon, M); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A)
   Title: Carbohydrate depletion in roots and leaves of salt-stressed potted Citrus clementina L.
   Source: PLANT GROWTH REGULATION
   Volume: 46
   Issue: 2
   Pages: 153-160
   DOI: 10.1007/s10725-005-7769-z
   Published: JUN 2005
   ISSN: 0167-6903
   ________________________________________
   Record 35 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, V); Iglesias, DJ (Iglesias, DJ); Jacas, J (Jacas, J); Primo-Millo, E (Primo-Millo, E); Talon, M (Talon, M); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A)
   Title: Hydrogel substrate amendment alleviates drought effects on young citrus plants
   Source: PLANT AND SOIL
   Volume: 270
   Issue: 1-2
   Pages: 73-82
   DOI: 10.1007/s11104-004-1160-0
   Published: MAR 2005
   ISSN: 0032-079X
   ________________________________________
   Record 36 of 37
   By: Arbona, V (Arbona, V); Flors, V (Flors, V); Jacas, J (Jacas, J); Garcia-Agustin, P (Garcia-Agustin, P); Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A)
   Title: Enzymatic and non-enzymatic antioxidant responses of Carrizo citrange, a salt-sensitive citrus rootstock, to different levels of salinity
   Source: PLANT AND CELL PHYSIOLOGY
   Volume: 44
   Issue: 4
   Pages: 388-394
   DOI: 10.1093/pcp/pcg059
   Published: APR 2003
   ISSN: 0032-0781
   ________________________________________
   Record 37 of 37
   By: Gomez-Cadenas, A (Gomez-Cadenas, A); Arbona, V (Arbona, V); Jacas, J (Jacas, J); Primo-Millo, E (Primo-Millo, E); Talon, M (Talon, M)
   Title: Abscisic acid reduces leaf abscission and increases salt tolerance in citrus plants
   Source: JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION
   Volume: 21
   Issue: 3
   Pages: 234-240
   DOI: 10.1007/s00344-002-0013-4
   Published: SEP 2002
   ISSN: 0721-7595

    

    


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1038 - Fruticultura Especial Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1835 - Pràctiques Externes Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1838 - Fructicultura Especial Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1842 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural (Plan de 2018)
  MD1704 - Biologia Grau en Medicina (Pla de 2017)