UJI

Informació personal

CANALES LEIVA, JOAQUIM
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • TC2340DD - (964 728921)
 • jcanales@uji.es
 • Ressenya Personal

  Nom i Cognom: Joaquim Canales Leiva
  Vinculació amb la Universitat: Professor Associat Laboral
  Formació acadèmica: Doctor en Ciències Biològiques
  Experiència acadèmica (incloent nombre de quinquennis, sexennis i càrrecs):
  Divuit anys com a professor d’ensenyament secundari dels quals cinc com a Cap del Departament de Tecnologia.
  Set anys amb docència a l'UJI en el Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció
  Projectes d'Innovació i Investigació Educativa:
  Explotació Didàctica per a Ciències Naturals i Tecnologia dels Museus de Castelló. Curs 2002-2003. Autor
  Utilització de les noves tecnologies per a l’elaboració de materials didàctics del nou currículum de Tecnologia aplicats a l’atenció a la diversitat en l’alumnat del primer curs de l’ESO. Curs 2003-2004. Autor.
  Publicacions d'ámbit didáctic/pedagògic
  Los Museos como Recursos Didácticos”. Periodico Profesional de Educación Escuela Española. Núm. 3581. ISSN: 0214-0721
  Formació i experiència professional vinculades amb les assignatures impartides:
  Assignatures impartides en l'ensenyament secundari: Tecnologia, Tecnologies, Àmbit Pràctic PDC, Tecnologia Industrial I, Tecnologia Industrial II, Química, Ciències de la Naturalesa, Biologia i Informàtica.
  Tutor en la Fase pràctica dels curs conduent a l’obtenció del certificat d’aptitud pedagògica. Anys 2005 a 2009. 100 h cadascun.
  55 cursets de formació docent impartits per les administracions educatives.
  Coordinador del projecte de formació en centres de les Competències Bàsiques. (2012-2015)
  Coordinador de Formació de Professorat del centre (2012-2015)
  Coordinador del centre en la Fase de pràctiques del Master de Secundària (Curs 2014/15).

  Horari Actual


  Horari de tutories de Joaquim Canales Leiva


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 15:45 17:45 28-09-2020 03-02-2021
  Dijous 19:30 20:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 17:30 19:00 04-02-2021 31-07-2021
  Divendres 18:15 19:15 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Joaquim Canales Leiva


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EM1012 - LA10 Dimecres 17:45 19:45 04-11-2020 23-12-2020
  EM1012 - LA10 Dimecres 17:46 19:45 21-10-2020 09-12-2020
  EM1021 - LA4 Dijous 15:30 17:30 12-11-2020 14-01-2021
  EM1021 - LA5 Dijous 17:45 19:45 12-11-2020 14-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1029 - LA3 Divendres 16:16 18:15 21-05-2021 21-05-2021
  DI1029 - LA3 Divendres 16:15 18:15 12-02-2021 30-04-2021
  DI1029 - LA7 Divendres 16:16 18:15 28-05-2021 28-05-2021
  DI1029 - LA7 Divendres 16:15 18:15 19-02-2021 07-05-2021
  EM1021 - LA4 Dilluns 15:30 17:30 22-02-2021 26-04-2021
  EM1021 - LA4 Dilluns 15:31 17:30 17-05-2021 17-05-2021
  EM1021 - LA5 Dilluns 15:31 17:30 01-03-2021 03-05-2021
  EM1021 - LA5 Dilluns 15:30 17:30 24-05-2021 24-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1029 - Sistemes Mecànics Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1021 - Disseny de Màquines Grau en Enginyeria Mecànica
  SAP106 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Ciències Experimentals i la Tecnologia Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP119 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP128 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP129 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP139 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Ciències Naturals) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes