UJI

Informació personal

CANALES LEIVA, JOAQUIM
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • TC2340DD - (964 728921)
 • jcanales@uji.es
 • Ressenya Personal

  Nom i Cognom: Joaquim Canales Leiva
  Vinculació amb la Universitat: Professor Associat Laboral
  Formació acadèmica: Doctor en Ciències Biològiques
  Experiència acadèmica (incloent nombre de quinquennis, sexennis i càrrecs):
  Divuit anys com a professor d’ensenyament secundari dels quals cinc com a Cap del Departament de Tecnologia.
  Set anys amb docència a l'UJI en el Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció
  Projectes d'Innovació i Investigació Educativa:
  Explotació Didàctica per a Ciències Naturals i Tecnologia dels Museus de Castelló. Curs 2002-2003. Autor
  Utilització de les noves tecnologies per a l’elaboració de materials didàctics del nou currículum de Tecnologia aplicats a l’atenció a la diversitat en l’alumnat del primer curs de l’ESO. Curs 2003-2004. Autor.
  Publicacions d'ámbit didáctic/pedagògic
  Los Museos como Recursos Didácticos”. Periodico Profesional de Educación Escuela Española. Núm. 3581. ISSN: 0214-0721
  Formació i experiència professional vinculades amb les assignatures impartides:
  Assignatures impartides en l'ensenyament secundari: Tecnologia, Tecnologies, Àmbit Pràctic PDC, Tecnologia Industrial I, Tecnologia Industrial II, Química, Ciències de la Naturalesa, Biologia i Informàtica.
  Tutor en la Fase pràctica dels curs conduent a l’obtenció del certificat d’aptitud pedagògica. Anys 2005 a 2009. 100 h cadascun.
  55 cursets de formació docent impartits per les administracions educatives.
  Coordinador del projecte de formació en centres de les Competències Bàsiques. (2012-2015)
  Coordinador de Formació de Professorat del centre (2012-2015)
  Coordinador del centre en la Fase de pràctiques del Master de Secundària (Curs 2014/15).

  Horari Actual


  Horari de tutories de Joaquim Canales Leiva


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 18:00 18:30 09-09-2019 22-01-2020
  Dijous 14:00 16:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 13:30 16:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Joaquim Canales Leiva


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1012 - LA1 Dijous 16:00 18:00 17-10-2019 12-12-2019
  EE1012 - LA1 Dijous 16:01 18:00 26-09-2019 21-11-2019
  EE1012 - LA2 Dijous 16:01 18:00 03-10-2019 28-11-2019
  EE1012 - LA2 Dijous 16:00 18:00 24-10-2019 19-12-2019
  EM1012 - LA1 Dijous 16:00 18:00 17-10-2019 12-12-2019
  EM1012 - LA1 Dijous 16:01 18:00 26-09-2019 21-11-2019
  EM1012 - LA2 Dijous 16:00 18:00 24-10-2019 19-12-2019
  EM1012 - LA2 Dijous 16:01 18:00 03-10-2019 28-11-2019
  EM1021 - LA3 Dilluns 15:30 17:30 14-10-2019 09-12-2019
  EM1021 - LA5 Dilluns 17:30 19:30 14-10-2019 09-12-2019
  ET1012 - LA1 Dijous 16:00 18:00 17-10-2019 12-12-2019
  ET1012 - LA1 Dijous 16:01 18:00 26-09-2019 21-11-2019
  ET1012 - LA2 Dijous 16:01 18:00 03-10-2019 28-11-2019
  ET1012 - LA2 Dijous 16:00 18:00 24-10-2019 19-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DI1029 - LA3 Dijous 18:31 20:30 07-05-2020 07-05-2020
  DI1029 - LA3 Dijous 18:30 20:30 20-02-2020 23-04-2020
  DI1029 - LA7 Divendres 16:16 18:15 08-05-2020 08-05-2020
  DI1029 - LA7 Divendres 16:15 18:14 21-02-2020 24-04-2020
  EM1021 - LA3 Dilluns 15:31 17:30 10-02-2020 30-03-2020
  EM1021 - LA3 Dilluns 15:30 17:30 27-04-2020 27-04-2020
  EM1021 - LA5 Dilluns 15:30 17:30 18-05-2020 18-05-2020
  EM1021 - LA5 Dilluns 15:31 17:30 24-02-2020 20-04-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI1029 - Sistemes Mecànics Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
  EE1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1021 - Disseny de Màquines Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1012 - Mecànica de Màquines i Estructures Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  SAP106 - Complements per a la Formació Disciplinar de les Ciències Experimentals i la Tecnologia Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP119 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP128 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP129 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Tecnologia i Informàtica) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes