UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

PÉREZ SOLER, EMILIO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de Treball de Final de Grau
 • Membre del grup d'investigació EEA - Electricitat, Electrònica i Automàtica
 • TC2412DD - (964 728179)
 • pereze@uji.es
 • ORCID: 000-0001-8466-3941
 • Ressenya Personal

  Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i Doctor en Enginyeria de Sistemes i Automàtica per la Universitat Politècnica de València (UPV) , és professor de l'àrea d'Enginyeria Elèctrica de la UJI des del 2006, actualment en la figura de Professor Titular d'Universitat. Ha treballat anteriorment amb el grup d'investigació en "Control predictiu i optimització heurística" de la UPV, incloent una estada d'investigació en la Universitat de Sheffield, Regne Unit.

  Els seus interessos en investigació poden agrupar-se en tres línies de treball.  En la primera d'elles, que va començar amb els estudis de doctorat i amb un enfocament teòric, es va dedicar a avançar en l'aplicació del control predictiu a processos ràpids i no lineals. Els resultats en aquesta línia inclouen la seua tesi doctoral, sis articles en revistes d'alt impacte, la codirecció d'una tesi doctoral, la participació en tres projectes d'investigació amb finançament públic i moltes contribucions a congressos.
  La segona línia d'investigació, que va començar a desenvolupar després de la defensa de la seua tesi i continua en l'actualitat,  se centra en l'optimització i control aplicats a sistemes de generació distribuïda. En aquesta línia ha treballat amb sistemes híbrids fotovoltaics amb emmagatzematge i sistemes distribuïts de compensació-generació. Els resultats més rellevants inclouen quatre articles en revistes d'alt impacte, participació en quatre projectes d'investigació amb finançament públic, dos contractes d'investigació amb empreses i diverses contribucions a congressos.
  Finalment, en els últims anys ha dedicat  la seua  investigació també a l'anàlisi de l'envelliment de bateries d'ions de liti, amb les seues implicacions en la rendibilitat de sistemes híbrids fotovoltaics amb emmagatzematge, i a l'aplicació de xarxes neuronals per a la predicció en sistemes elèctrics i energètics. Els principals resultats en aquesta última línia són sis articles de revista, dos contractes d'investigació amb empreses privades i la codirecció de tres tesis doctorals actualment en desenvolupament.

  La seua dedicació docent se centra principalment en el Grau en Enginyeria Elèctrica, encara que també ha impartit assignatures en els Graus d'Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Mecànica i Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes.  És també coordinador de Treball Fi de Grau del Grau en Enginyeria Elèctrica.

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1013 - Electrotècnia Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1022 - Ampliació de Teoria de Circuits Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1013 - Electrotècnia Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Problemas resueltos de teoría de circuitos
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Héctor Beltrán San Segundo, David Fortanet Gómez, Emilio Pérez Soler, Alejandro Rolan Blanco, Juan Sansano Martín. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788426722423. Barcelona. Ed. Marcombo S.A..

  Capítols de llibre


  • Projecte coordinat de disseny d'una màquina
  • Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós, Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Cooperative project-based learning for machine design in the Industrial Engineering Program: Methodologies and experiences
  • Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós, Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis. Technology, Education and development. Vukovar, Croatia. Ed. InTech. 2009. ISBN 9789533070070. Científic.

  • Utilització de programari de simulació de sistemes elèctrics i de control
  • Emilio Pérez Soler. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Ponències a congressos


  • Profitability of batteries in PV applications for the commercial sector under MPC operation
  • Pablo Ayuso Olmeda, Emilio Pérez Soler, Javier Cardo Miota, Héctor Beltrán San Segundo. XLII Jornadas de Automática. Castelló de la Plana (Espanya). 01-09-2021. Científic. 2021. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 9788497498043.

  • Sizing of energy storage system for hibridization with PV based on probabilistic forecasts of irradiance
  • Emilio Pérez Soler, Javier González Barreda, Jorge Tomás Segarra Tamarit, Héctor Beltrán San Segundo. XLII Jornadas de Automática. Castelló de la Plana (Espanya). 01-09-2021. Científic. 2021. Ed. Universidade da Coruña. ISBN 9788497498043.

  • Aggregated demand analysis and forescasting methodology for the Iberian Electricity Market
  • Jorge Tomás Segarra Tamarit, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Emilio Pérez Soler, Javier Cardo Miota, Héctor Beltrán San Segundo. 2nd IEEE International Conference on Industrial Electronics for Sustainable Energy Systems (IESES 2020). Cagliari (Itàlia). 01-09-2020. Científic. 2020. Ed. IEEE. ISBN 9781728140186.

  • Optimized battery sizing for merchant solar PV capacity firming in different electricity markets
  • Javier Cardo Miota, Héctor Beltrán San Segundo, P. Ayuso, Jorge Tomás Segarra Tamarit, Emilio Pérez Soler. 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON 2019). Lisboa (Portugal). 14-10-2019. Científic. 2019. Ed. IEEE. ISBN 9781728148786.

  • Detección automática de fallos mediante monitorización y optimización de las fechas de limpieza para instalaciones fotovoltaicas
  • Jorge Segarra Tamarit, Emilio Pérez Soler, Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, J. Gandía. XXXVIII Jornadas de Automática. Gijón (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664740.

  • Predicción de la irradiancia a partir de datos de satélite mediante DEEP LEARNING
  • Javier Pérez Soler, Jorge Segarra Tamarit, Héctor Beltrán San Segundo, Carlos Vicente Ariño Latorre, Jose Carlos Alfonso Gil, Aleks Attanasio, Emilio Pérez Soler. XXXVIII Jornadas de Automática. Gijón (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664740.

  • Optimized management of a residential microgrid using a solar power estimation database
  • Jorge Segarra Tamarit, Emilio Pérez Soler, Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre, Néstor Aparicio Marín, Héctor Beltrán San Segundo. 2017 IEEE International Symposium on Industrial Electronics (ISIE). Edimburgo (Regne Unit). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509014125.

  • MOOCs para el desarrollo: oportunidades y barreras
  • Ricardo Vidal Albalate, Emilio Pérez Soler, Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 1st International Conference on Engineering Education for the XXI Century. New Competences in Engineering Education in the area of sustainability and university social responsability. Castelló de la Plana (Espanya). 06-07-2017. Docent. 2017. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788490826423.

  • Ageing of Different Types of Batteries when enabling a PV Power Plant to enter Electricity Markets
  • Héctor Beltrán San Segundo, J. Barahona, Ricardo Vidal Albalate, Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler. 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IECON 2016). Florencia (Itàlia). 23-10-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781509034741.

  • Optimización de la vida de baterías en plantas fotovoltaicas mediante algoritmos genéticos
  • Emilio Pérez Soler, Héctor Beltrán San Segundo, Carlos Vicente Ariño Latorre, Jose Carlos Alfonso Gil. XXXVII Jornadas de Automática. Madrid (Espanya). 07-09-2016. Científic. 2016. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788461742981.

  • Sistema de gestión de energía para microrredes basado en control predictivo
  • A. Martínez-Molina, Carlos Vicente Ariño Latorre, O. Flors-Mas, Jose Carlos Alfonso Gil, E. Moya-López, Emilio Pérez Soler, Héctor Beltrán San Segundo. XXXVI Jornadas de Automática. Bilbao (Espanya). 02-09-2015. Científic. 2015. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788415914129.

  • Diseño del control de un convertidor DC-DC de dos etapas con un algoritmo genético
  • O. Flors-Mas, Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler, Jose Carlos Alfonso Gil, Héctor Beltrán San Segundo. XXXVI Jornadas de Automática. Bilbao (Espanya). 02-09-2015. Científic. 2015. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788415914129.

  • Control de la tensión del bus de continua de un filtro activo mediante un convertidor DC-DC
  • D. Moya-López, Jose Carlos Alfonso Gil, O. Flors-Mas, Carlos Vicente Ariño Latorre, A. Martínez-Molina, Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler. XXXVI Jornadas de Automática. Bilbao (Espanya). 02-09-2015. Científic. 2015. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788415914129.

  • Design of a bidirectional DC-DC converter to connect supercapacitors and batteries in microgrid applications
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Héctor Beltrán San Segundo, O. Flors, Emilio Pérez Soler, Carlos Vicente Ariño Latorre, J. Bergas-Jané. 11th International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems (ELECTRIMACS 2014). Universitat Politècnica de València (Espanya). 19-05-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788461699612.

  • Control de la tensión del bus de continua de un filtro activo de tipo paralelo
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre, C. Bernad Viciano, Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler. XXXV Jornadas de Automática. Valencia (Espanya). 03-09-2014. Científic. 2014. Ed. Comité Español de Automática (CEA). ISBN 9788469705896.

  • Model Predictive Control for discrete fuzzy systems via iterative quadratic programming
  • Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler, Andrés Querol, Antonio Sala. 2014 IEEE International Confereence on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). Beijing (Hong Kong). 06-06-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781479920703.

  • Comparative Study of Current Controllers for Shunt Active Power Compensators used in Smart Grid Applications
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre, Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'13). Bilbao (Espanya). 20-03-2013. Científic. 2013. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788469569658.

  • Influence of the State-of-Charge Control on the Size of the Energy Storage Systems to be introduced in PV Power Plants
  • Héctor Beltrán San Segundo, Ricardo Vidal Albalate, Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'13). Bilbao (Espanya). 20-03-2013. Científic. 2013. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788469569658.

  • Power electronic interface developed to manage power flows and inefficiencies in Smart Grid Applications
  • Jose Carlos Alfonso Gil, Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler, Carlos Vicente Ariño Latorre. 13th Spanish-Portuguese Conference on Electrical Engineering (XIIICHLIE). Valencia (Espanya). 03-07-2013. Científic. 2013. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788469577783.

  • Robust polytopic invariant sets for discrete fuzzy control systems
  • Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler, Fernando Bedate Boluda, Antonio Sala. Fuzzy Systems (FUZZ), 2013 IEEE International Conference on. Hyderabad (Índia). 07-10-2013. Científic. 2013. Ed. IEEE. ISBN 9781479900206.

  • Sizing Energy Storage Systems to make PV Tradable in the Iberian Electricity Market
  • Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler, Néstor Aparicio Marín, Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, T. Piqueres. 2nd International Workshop on Integration of Solar Power into Power Systems. Lisboa (Portugal). 12-11-2012. Científic. 2012. Ed. Energynautics GmbH; Thomas Ackerman. ISBN 9783981387063.

  • Aprendizaje Basado en Proyectos en el ámbito de la ingeniería de máquinas: coordinación del profesorado, motivación del alumno y procedimientos de evaluación
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Metodologías activas e interdisciplinariedad en el diseño de máquinas
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós. XVIII Congreso Universitario de Innovación en las Enseñanzas Técnicas. Santander. 06-07-2010. Docent. 2010. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788486116194.

  • Use of kalman Filters for Renewable Energy Sources Isolation Transformers Current Harmonics Compensation
  • Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler, Carlos Vicente Ariño Latorre, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Néstor Aparicio Marín, J. Zabalza, J. Torrelo, S.Subisela. 13th European Conference on Power Electronics and Applications. Barcelona, Spain. 08-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9781424444328.

  • Guaranted Cost Control For Constrained Takagi-Sugeno Fuzzy Systems
  • Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler, Antonio Sala. 2nd IFAC International Conference on Intelligent Control Systems and Signal Processing. Estambul (Turquia). 21-09-2009. Científic. 2009. Ed. International Federation of Automatic Control (IFAC). ISBN 9783902661661.

  • Improved Kalman Filter Based Inverter Control for Reduction of Low Order Current Harmonics due to Isolation Transformers in Renewable Energy Soucers
  • Héctor Beltrán San Segundo, J. Zabalza, Carlos Vicente Ariño Latorre, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Emilio Pérez Soler, Néstor Aparicio Marín. Internacional Conference on Renewable Energies and Power Quality. Valencia. 15-04-2009. Científic. 2009. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788461280148.

  • Control de coste garantizado para sistemas TAKAGI-SUGENO con restricciones
  • Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler, Antonio Sala. Jornadas de Automática. Valladolid (Espanya). 02-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universidad de Valladolid. ISBN 9788469223871.

  • Analog Fixed Maximum Power Point Control for a PWM Step-dpwn Converter for Water Pumping Installations
  • Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler, Z. Chen, F.J. Gimeno-Sales, S. Seguí-Chilet, J. Soler, E. Daroqui. 13th European Conference on Power Electronics and Applications. Barcelona, Spain. 08-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9781424444328.

  • Incorporación del conocimiento para fabricación y montaje en el proceso de diseño mediante la realización de un proyecto coordinado
  • Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González, Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler. XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Cadiz. 28-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788460808053.

  • INTEGRATION OF EDUCATIONAL METHODOLOGIES INTO A COOPERATIVE MACHINE DESIGN PROJECT IN THE INDUSTRIAL ENGINEERING PROGRAM
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler, Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2008). Valencia (Espanya). 03-03-2008. Científic. 2008. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201907.

  • Current control of distributed generation power inverters for losses reduction in the distribution network
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Héctor Beltrán San Segundo, Néstor Aparicio Marín, Emilio Pérez Soler. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'08). Santander (Espanya). 12-03-2008. Científic. 2008. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788461192908.

  • Un sistema para la evaluación del aprendizaje basado en proyectos
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Ignacio Peñarrocha Alós, Emilio Pérez Soler. XVI Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Cádiz. 23-09-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788460808053.

  • Diesel Engine Identification and Predictive Control using Wiener and Hammerstein Models
  • Emilio Pérez Soler, X. Blasco, S. García-Nieto, J. Sanchis. International Conference on Control Applications (IEEE 2006). (276) (Alemanya). 04-10-2006. Científic. 2006. Ed. IEEE. ISBN 0780397967.

  • Characterization and Control of the Air Management Management Actuators in a Variable Geometry Turbocharged Diesel Engine
  • Pieroni Emanuele, Emilio Pérez Soler, Xavier Blasco, J. Vicente Salcedo, Miguel Martínez, J.M. Luján. World Automotive Congress (Fisita 2004). Barcelona. 23-05-2004. Científic. 2004.

  • Real-Time Control and Simulation of a Non-Linear Model of Air Management in a Turbocharged Diesel Engine
  • J. Vicente Salcedo, Emanuele Pieroni, Emilio Pérez Soler, Xavier Blasco, Miguel Martínez, J. Vicente García. World Automotive Congress (Fisita 2004). Barcelona. 23-05-2004. Científic. 2004.

  • Caracterización y Control de la Válvula de REcirculación de Gases Inertes en un Motor Diesel Sobrealimentado
  • E. Pieroni, Emilio Pérez Soler, F. Blasco, J.V. Salcedo, M. Martínez, J.V. García-Ortiz. XXIV Jornadas de Automática. León. 10-09-2007. Científic. 2003. Ed. Universidad de León. ISBN 8493184675.

  • Uso del Toolbox xPC Target en Prácticas de Control e Identificación
  • Emilio Pérez Soler, E. Peroni, F. Blasco, J. V. Salcedo. SAAEI 2003. Vigo. 10-09-2003. Científic. 2003. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 8468630556.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Emilio Pérez Soler. 2017 IEEE Transactions on Industrial Informatics.

  • Emilio Pérez Soler. 2017 IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY.

  • Emilio Pérez Soler. 2016 IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY.

  • Emilio Pérez Soler. 2016 IET Power Electronics.

  • Emilio Pérez Soler. 2016 AUTOMATICA.

  • Emilio Pérez Soler. 2016 IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY.

  • Emilio Pérez Soler. 2015 IEEE TRANSACTIONS ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY.

  • Emilio Pérez Soler. 2015 FUZZY SETS AND SYSTEMS.

  • Emilio Pérez Soler. 2015 IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY.

  • Emilio Pérez Soler. 2014 FUZZY SETS AND SYSTEMS.

  • Emilio Pérez Soler. 2012 IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY.

  • Emilio Pérez Soler. 2012 REVISTA IBEROAMERICANA DE AUTOMATICA E INFORMATICA INDUSTRIAL.

  • Emilio Pérez Soler. 2011 IEEE TRANSACTIONS ON SUSTAINABLE ENERGY.