UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BELENGUER BALAGUER, ENRIQUE FRANCISCO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Direcció de projecte tipus I
 • Membre del grup d'investigació EEA - Electricitat, Electrònica i Automàtica
 • TC2408DD - (964 728176)
 • efbeleng@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-1523-0581
 • Ressenya Personal

  Enrique Belenguer Balaguer és Dr. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de València i professor titular d'universitat de l'Àrea d'Enginyeria Elèctrica del Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. Entre les seves línies de recerca actuals es troben:

           Connexió de parcs eòlics offshore mitjançant enllaços de cc.

           Integració d'energies renovables a la xarxa elèctrica: emmagatzematge, generació distribuïda, etc.

           Desenvolupament de mètodes per a la millora de l'eficiència energètica.

  És professor d'enginyeria elèctrica des de l'any 1993 i el seu perfil docent inclou la major part de les matèries pròpies de l'àrea: Electrotècnia, Màquines Elèctriques, Control de Màquines Elèctriques, Electrònica de Potència, Instal·lacions Elèctriques de BT, Instal·lacions d'Il·luminació, Línies i Instal·lacions Elèctriques de AT, Sistemes Elèctrics de Potència i Centrals Elèctriques. Ha sigut el responsable de l'àrea en la Universitat Jaume I des de la seua creació en 1995 ocupant-se de la definició i muntatge dels laboratoris i del desenvolupament de la major part de les assignatures.

  Va ser a més president de la CAI (Comissió Acadèmica Interna) per a la definició i elaboració del pla d'estudis del grau en Enginyeria Elèctrica i Director del Grau fins a l'any 2014. És també Director de la Càtedra BP d'estalvi i eficiència energètica i Director de R+D de la Fundació per a l'Eficiència Energètica de la Comunitat Valenciana.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1013 - Electrotècnia Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1027 - Línies i Instal·lacions Elèctriques d'Alta Tensió Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1032 - Sistemes Elèctrics de Potència i Centrals Elèctriques Grau en Enginyeria Elèctrica
  EE1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería Eléctrica
  EE1045 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Eléctrica
  EM1013 - Electrotècnia Grau en Enginyeria Mecànica
  EM1047 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería Mecánica
  ET1013 - Electrotècnia Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  ET1034 - Prácticas Externas Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  ET1040 - Trabajo de Final de Grado Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
  SJA020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  SJA713 - Electrotècnia Màster Universitari en Enginyeria Industrial  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Problemas resueltos de teoría de circuitos
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Héctor Beltrán San Segundo, David Fortanet Gómez, Emilio Pérez Soler, Alejandro Rolan Blanco, Juan Sansano Martín. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788426722423. Barcelona. Ed. Marcombo S.A..

  • Proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión. Aplicación a edificios de viviendas
  • Asunción León Blasco, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Vicente Sanmartín Sáez. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9788426718242. Barcelona (Espanya). Ed. Marcombo S.A..

  • Problemas resueltos de circuitos magnéticos y transformadores. Col·lecció "Treballs d'Informàtica i Tecnologia"
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Jose Manuel Espinosa Malea. 2004. Autoria. Docent. ISBN 8480214619. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemas resueltos de máquinas eléctricas rotativas. Col·lecció "Treballs d'Informática i Tecnologia"
  • Jose Manuel Espinosa Malea, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 2004. Autoria. Docent. ISBN 8480214694. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Fernando Romero Subiron. 2004. Autoria. Docent. ISBN 8468876720. -. Ed. Universitat Politècnica de València.

  • Problemas de Teoría de Circuitos
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 1994. Autoria. Docent. ISBN 8476844891. -. Ed. Universidad de Murcia.

  Capítols de llibre


  • Economic Experiments Used for the Evaluation of Building User's Energy-Saving Behavior
  • Nieves García Martín, Gerardo Vicente Sabater Grande, María Aurora García Gallego, Nikolaos Georgantzis, Iván José Barreda Tarrazona, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Energy Performance of Buildings: Energy Efficiency and Built Environment in Temperate Climates. (756) (Suïssa). Ed. Springer. 2016. ISBN 9783319208305. Científic.

  • Coordinació d'assignatures del 2n semestre del 4t curs d'Enginyeria Industrial per tal d'elaborar un projecte integral de disseny d'una nau industrial
  • Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ramón Cabello López, Francisco José Colomer Mendoza. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Planificació de la nova assignatura instal·lacions i (IB15) de la titulació arquitectura tècnica.
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Néstor Aparicio Marín. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Millora del nivell d'harmonització de l'assignatura "Tecnologia elèctrica (337)" amb ajuda de l'opinió de l'alumnat per tal d'ajustar la futura planificació i la càrrega de treball
  • Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Preparació de material didàctic en format digital per potenciar l’estudi a distància de l’assignatura tecnologia elèctrica (337).
  • Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Cooperative project-based learning for machine design in the Industrial Engineering Program: Methodologies and experiences
  • Emilio Pérez Soler, Ignacio Peñarrocha Alós, Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis. Technology, Education and development. Vukovar, Croatia. Ed. InTech. 2009. ISBN 9789533070070. Científic.

  • Projecte coordinat de disseny d’una màquina.
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Projecte coordinat de disseny d’una màquina.
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ignacio Peñarrocha Alós, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Elaboració de material en format digital per a l’assignatura “Màquines Elèctriques” (328) i la seua integració en l’Aula Virtual”.
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Néstor Aparicio Marín, Pedro Rivas Fernández. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Experiencias en el proyecto de máquinas en ingeniería industrial de la universitat jaume I
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. X Congreso internacional de ingeniería de proyectos. -. Ed. Universitat Politècnica de València. 2006. ISBN 8497059875. Docent.

  • Realització d’un projecte de Coordinació del Disseny d’una màquina
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Problemes amb màquines elèctriques rotatives
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Jose Manuel Espinosa Malea. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Anàlisi de la influencia de la docència en anglés en l’aprenentatge d’assignatures de Enginyeria Industrial en el projecte EURUJI per a una millora docent.
  • Begoña Bellés Fortuño, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Realització d’un projecte coordinat de disseny d’una màquina
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis, Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education
  • Antonio Pérez González, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Fernando Romero Subiron, Juan José Saura Barreda. The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education. -. Ed. Universitat Politècnica de València. 2004. ISBN 8468876720. Docent.

  • Realización de un proyecto coordinado de diseño de una máquina
  • Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González, Roberto Sanchis Llopis, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Realización de un proyecto coordinado de diseño de una máquina
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  Ponències a congressos


  • Aggregated demand analysis and forescasting methodology for the Iberian Electricity Market
  • Jorge Tomás Segarra Tamarit, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Emilio Pérez Soler, Javier Cardo Miota, Héctor Beltrán San Segundo. 2nd IEEE International Conference on Industrial Electronics for Sustainable Energy Systems (IESES 2020). Cagliari (Itàlia). 01-09-2020. Científic. 2020. Ed. IEEE. ISBN 9781728140186.

  • Hybrid full bridge-half bridge MML power converter for HVDC diode rectifier connection of large off-shore wind farms
  • Ricardo Vidal Albalate, R. Pena, S. Añó-Villalba, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, R. Blasco Gimenez. The 19th International Conference on Industrial Technology (ICIT 2018). Lyon (França). 20-02-2018. Científic. 2018. Ed. IEEE. ISBN 9781509059492.

  • Detección automática de fallos mediante monitorización y optimización de las fechas de limpieza para instalaciones fotovoltaicas
  • Jorge Segarra Tamarit, Emilio Pérez Soler, Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, J. Gandía. XXXVIII Jornadas de Automática. Gijón (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017. Ed. Universidad de Oviedo. ISBN 9788416664740.

  • MOOCs para el desarrollo: oportunidades y barreras
  • Ricardo Vidal Albalate, Emilio Pérez Soler, Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 1st International Conference on Engineering Education for the XXI Century. New Competences in Engineering Education in the area of sustainability and university social responsability. Castelló de la Plana (Espanya). 06-07-2017. Docent. 2017. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788490826423.

  • On-Shore MML power converters for the conection of Diode Rectifier Units
  • Ricardo Vidal Albalate, R. Peña, S. Año Villalba, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, R. Blasco Giménez. Offshore wind energy 2017. Londres (Regne Unit). 06-06-2017. Científic. 2017.

  • Estimation of fault currents in offshore wind power plants connected through HVdc links
  • Ricardo Vidal Albalate, Carlos Díaz Sanahuja, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ramón Blasco-Gimenez. 11th IEEE International Conference on Comptability, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG), 2017. Cadiz (Espanya). 04-04-2017. Científic. 2017. Ed. IEEE. ISBN 9781509049646.

  • Simultaneous connection of Type-3 and Type-4 Off-shore wind farms to HVDC Diode Rectifier Units
  • Ricardo Vidal Albalate, R. Pena, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, S. Añó Villalba, S. Bernal Pérez, R. Blasco Gimenéz. 15th Wind Integration Workshop.International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants . Vienna (Àustria). 15-11-2016. Científic. 2016. Ed. Energynautics GmbH. ISBN 9783981654943.

  • 24-Pulse rectifier for harmonic management in HVDC diode rectifier wind power plants
  • S. Añó-Villalba, S. Bernal-Perez, R. Pena, Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Néstor Aparicio Marín, R. Blasco-Gimenez. 12th IET International Conference on AC and DC Poer Transmission. Beijing (Hong Kong). 28-05-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781785612305.

  • A modular multi-level DC-DC converter for HVDC grids
  • Ricardo Vidal Albalate, Javier Barahona Albiol, Diego Soto-Sanchez, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Rubén S. Peña, Ramon Blasco-Gimenez, Héctor Zelaya de la Parra. 42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IEEE IECON 2016). Florence (Itàlia). 23-10-2016. Científic. 2016. Ed. IEEE. ISBN 9781509034741.

  • Control of HVDC-Diode Rectifier Connected Wind Power Plants During HVDC Faults
  • Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, S. Añó-Villalba, R. Bernal-Pérez, R. Blasco Giménez. 14th Wind Integration Workshop. International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants. Brussels, Belgium. 20-10-2015. Científic. 2015. Ed. Energynautics GmbH. ISBN 9783981654912.

  • Power flow control using a DC-DC MMC for HVdc grid connected wind power plants
  • Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Cristian Pesce, Diego Soto, Ruben Pena, Ramón Blasco-Giménez, Javier Riedemann. Industrial Electronics Society, IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE. Yokohama (Japó). 09-11-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781479917624.

  • Modular multi-level DC-DC converter for high-power and high-voltage applications
  • Ricardo Vidal Albalate, Diego Soto-Sanchez, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ruben Pena, Ramon Blasco-Gimenez. Industrial Electronics Society, IECON 2015 - 41st Annual Conference of the IEEE. Yokohama (Japó). 09-11-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781479917624.

  • Simplified model for modular multi-level converter simulation
  • Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Héctor Beltrán San Segundo, R. Blasco - Giménez. 11th International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems (ELECTRIMACS 2014). Universitat Politècnica de València (Espanya). 19-05-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788461699612.

  • Micro hydro installation analysis in a wastewater treatment plant
  • Héctor Beltrán San Segundo, Ricardo Vidal Albalate, L. Basiero, J.M. Santos, J.A. Basiero, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'14). Córdoba (Espanya). 07-04-2014. Científic. 2014. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788461681969.

  • Automatic Load Shedding Malfunction in High Wind Penetration Power Systems
  • Néstor Aparicio Marín, Salvador Añó - Villalba, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ramón Blasco - Giménez. 11th International Conference on Modelling and Simultaion of Electtric Machines Converters and Systems (ELECTRIMACS 2014). Universitat Politècnica de València (Espanya). 19-05-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788461699612.

  • Influence of the State-of-Charge Control on the Size of the Energy Storage Systems to be introduced in PV Power Plants
  • Héctor Beltrán San Segundo, Ricardo Vidal Albalate, Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre, Emilio Pérez Soler, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'13). Bilbao (Espanya). 20-03-2013. Científic. 2013. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788469569658.

  • Control Strategy for Islanded Operation of Offshore Wind Power Plants Connected through a VSC-HVDC Link
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ricardo Vidal Albalate, Héctor Beltrán San Segundo, R. Blasco-Giménez. 39th Annual Conference of the IEEE, Industrial Electronics Society, IECON 2013. Vienna (Àustria). 10-11-2013. Científic. 2013. Ed. IEEE. ISBN 9781479902248.

  • Mechanical Impact of Wind Turbine Frequency Support Strategies
  • Néstor Aparicio Marín, C. Conca de la Asunción, R. Blasco Giménez, S. Añó Villalba, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 15th European Conference on Power Electronics and Applications. Lille (França). 03-09-2013. Científic. 2013. Ed. ECCE Europe. ISBN 9789075815177.

  • Islanded Operation and Control of Offshore Wind Farms Connected through a VSC-HVDC Link
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ricardo Vidal Albalate, R. Blasco-Giménez, Héctor Beltrán San Segundo, Jose Carlos Alfonso Gil, Carlos Vicente Ariño Latorre. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ¿13). Bilbao (Espanya). 20-03-2013. Científic. 2013. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788469569658.

  • Power analysis in wind generation with doubly fed induction generator with polynomial optimization tools
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Daniel Dolz Algaba, Néstor Aparicio Marín, Roberto Sanchis Llopis, Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 20th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED). Barcelona (Espanya). 03-07-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467325295.

  • Analysis of Control Alternatives for Offshore Wind Farms Connected through a VSC-HVDC
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Ricardo Vidal Albalate, Héctor Beltrán San Segundo, R. Blasco-Giménez. 11th International Workshorpon Large-Scale Integration of Wind Power into Power Systsems as well as on Transmission Networks for Offshore Wind Power Plants. Lisboa (Portugal). 13-11-2012. Científic. 2012. Ed. Energynautics GmbH; Thomas Ackerman. ISBN 9783981387056.

  • Lithium Ion Batteries Ageing Analysis when used in a PV Power Plant
  • Héctor Beltrán San Segundo, M. Swierczynsky, Néstor Aparicio Marín, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, R. Teodorescu, P. Rodriguez. 21st IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Hangzhou (Hong Kong). 28-05-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467301572.

  • Sizing Energy Storage Systems to make PV Tradable in the Iberian Electricity Market
  • Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler, Néstor Aparicio Marín, Ricardo Vidal Albalate, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, T. Piqueres. 2nd International Workshop on Integration of Solar Power into Power Systems. Lisboa (Portugal). 12-11-2012. Científic. 2012. Ed. Energynautics GmbH; Thomas Ackerman. ISBN 9783981387063.

  • Millora de la coordinació del grup EURUJI
  • Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Carolina Cervelló García. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Photovoltaic Plants Generation Improvement Using Li-Ion Batteries as Energy Buffer
  • Héctor Beltrán San Segundo, M. Swierczynski, A. Luna, G. Vazquez, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. International Symposium on Industrial Electronics (ISIE2011). Gdansk (Polònia). 27-06-2011. Científic. 2011. Ed. IEEE. ISBN 9781424493111.

  • Análisis y propuesta de estrategias de control de la potencia activa en generadores eólicos para la mejora del control de la frecuencia en sistemas eléctricos con elevada penetración eólica
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis, Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate, Néstor Aparicio Marín. XXXII Jornadas de Automática. Sevilla (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469464540.

  • Control de potencia en generadores eólicos con generador asíncrono doblemente alimentado basado en control polinómico
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Ricardo Vidal Albalate, Néstor Aparicio Marín, Roberto Sanchis Llopis, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. XXXII Jornadas de Automática. Sevilla (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469464540.

  • Improved Kalman Filter Based Inverter Control for Reduction of Low Order Current Harmonics due to Isolation Transformers in Renewable Energy Soucers
  • Héctor Beltrán San Segundo, J. Zabalza, Carlos Vicente Ariño Latorre, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Emilio Pérez Soler, Néstor Aparicio Marín. Internacional Conference on Renewable Energies and Power Quality. Valencia. 15-04-2009. Científic. 2009. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788461280148.

  • Use of kalman Filters for Renewable Energy Sources Isolation Transformers Current Harmonics Compensation
  • Héctor Beltrán San Segundo, Emilio Pérez Soler, Carlos Vicente Ariño Latorre, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Néstor Aparicio Marín, J. Zabalza, J. Torrelo, S.Subisela. 13th European Conference on Power Electronics and Applications. Barcelona, Spain. 08-09-2009. Científic. 2009. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9781424444328.

  • Current control of distributed generation power inverters for losses reduction in the distribution network
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Héctor Beltrán San Segundo, Néstor Aparicio Marín, Emilio Pérez Soler. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'08). Santander (Espanya). 12-03-2008. Científic. 2008. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788461192908.

  • Fuel Cell Connection Inverters used for Unbalance Compensation in Low Voltage Distribution Systems
  • Héctor Beltrán San Segundo, Néstor Aparicio Marín, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Carolina Cervelló García. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'08). Santander (Espanya). 12-03-2008. Científic. 2008. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788461192908.

  • Photovoltaic Inverters used as Active Filters for Improvement of LV Distribution Networks
  • Héctor Beltrán San Segundo, Z. Chen, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Néstor Aparicio Marín, S. Seguí-Chilet, F. Gimeno-Sales. The 3rd IEEE International Conference on Electric Utility Deregulation, Restructuring and Power Technology (DRPT2008). Nanjing (China). 06-04-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9787900714138.

  • Performance of Doubly-Fed Wind Power Generators During Voltage Dips
  • Néstor Aparicio Marín, Z. Chen, Héctor Beltrán San Segundo, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. International Workshop on Next Generation Regional Energy System Development. Seul. 24-01-2007. Científic. 2007.

  • Experiences in Project-Based Learning for Machine Design in the Industrial Engineering Program
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Roberto Sanchis Llopis, Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2007). Valencia (Espanya). 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145171.

  • Realización de un proyecto coordinado de diseño de una máquina
  • Ignacio Peñarrocha Alós, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Antonio Pérez González, Roberto Sanchis Llopis, Julio Serrano Mira. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d´harmonització europea de la Universitat Jaume I.. Castelló. 06-06-2007. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Renewable Electric Generation in a Pig's Farm from the Own Pig Slurry. Energy from biomass
  • Héctor Beltrán San Segundo, Néstor Aparicio Marín, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'07). Sevilla (Espanya). 28-03-2007. Científic. 2007. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 9788461147076.

  • Producción de reactiva de instalaciones eólicas con máquinas asíncronas doblemente alimentadas durante huecos de tensión
  • Néstor Aparicio Marín, Héctor Beltrán San Segundo, Salvador Añó, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. X Portuguese-Spanish Conference in Electrical Engineering. Madeira (Portugal). 05-06-2007. Científic. 2007. Ed. Asociación Portuguesa para la Promoción y Desarrollo de Ingeniería Electrónca. ISBN 9789728822088.

  • Distributed Generation Power Inverters as Shunt Active Power Filters for Losses Minimization in the Distribution Network
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Héctor Beltrán San Segundo, Néstor Aparicio Marín. 12th European Conference on Power Electronics and Applications. Aalborg (Dinamarca). 02-09-2007. Científic. 2007. Ed. EPE Association. ISBN 9789075815108.

  • Influence of Wind Generators in Voltage Dips
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Néstor Aparicio Marín, J.L. Gandía, S. Añó. International Conference on Renewable Energy and Power Quality. Mallorca. 05-04-2006. Científic. 2006. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 8460966062.

  • Experiencia en el Proyecto de Máquinas en Ingeniería Industrial en la Universitat Jaume I
  • Antonio Pérez González, Julio Serrano Mira, Roberto Sanchis Llopis, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. X Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos. Valencia ( España). 13-09-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8497059875.

  • English as the instructional language in industrial engineering degree at Universitat Jaume I: The implementation of ICTS in the Euruji Project
  • Begoña Bellés Fortuño, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. First International Conference on ICTs and Autonomy Applied to Language learning,TAAAL. Castellón de la Plana. 10-05-2004. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215488.

  • Realización de un proyecto coordinado de diseño de una máquina
  • Julio Serrano Mira, Antonio Pérez González, Roberto Sanchis Llopis, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 01-02-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • El perfil de l'enginyer generalista en el marc de la convergència europea
  • Fernando Romero Subiron, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Antonio Pérez González, Juan José Saura Barreda, María Jesús Agost Torres. II Congrés d'Enginyeria en Llengua Catalana. Andorra. 19-11-2004. Científic. 2004.

  • Estudio de adaptación al sistema ECTS en la asignatura de máquinas eléctricas
  • Jose Manuel Espinosa Malea, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. XII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Barcelona. 26-07-2004. Científic. 2004. Ed. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. ISBN 8468869139.

  • La web docente del Área de Ingeniería Eléctrica.Apoyo a la enseñanza semipresencial
  • Jose Manuel Espinosa Malea, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, María Dolores Bovea Edo, Antonio Gallardo Izquierdo. 3er Congreso Internacional "Docencia Universitaria e Innovación". Universitat de Girona. 30-06-2004. Docent. 2004. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 8488795777.

  • Materiales docentes enfocados al autoaprendizaje de las máquinas eléctricas
  • Jose Manuel Espinosa Malea, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. XII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Barcelona. 26-07-2004. Científic. 2004. Ed. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. ISBN 8468869139.

  • The future of the spanish industrial engineer ihn the new eopean system of engineering education
  • Fernando Romero Subiron, Antonio Pérez González, Juan José Saura Barreda, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 2004 SEFI Annual Conference. The XXI Century, The Golden Opportunity for Engineering Education. Valencia (Espanya). 08-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8468876720.

  • Experiencia de elaboración de una web como apoyo a las enseñanzas técnicas
  • Jose Manuel Espinosa Malea, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. XII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas. Barcelona. 26-07-2004. Científic. 2004. Ed. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona. ISBN 8468869139.

  • Estudio de alternativas en la metodología y en la evaluación de las máquinas eléctricas. Adaptación al sistema ECTS
  • Jose Manuel Espinosa Malea, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. 3er Congreso Internacional "Docencia Universitaria e Innovación". Universitat de Girona. 30-06-2004. Científic. 2004. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 8488795777.

  • Modelling and Simulation Tool for the Analysis of Electric Power Quality Issues
  • F.Magnago, C.Reinieri, S.Lovera, R.Lima, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. ICREPQ'03. International Conference on Renewable Energy and Power Quality. Vigo. 09-04-2003. Científic. 2003. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 8460771733.

  • Voltage sag source location in distribution networks
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, C.Reinieri, Néstor Aparicio Marín, R.Mampel. ICREPQ'03. International Conference on Renewable Energy and Power Quality. Vigo. 09-04-2003. Científic. 2003. Ed. European Association for the Development of Renewable Energy, Environment and Power Quality (EA4EPQ). ISBN 8460771733.

  • Integrated distribution management systems: application to fault management". Páginas 307-313.
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Proceedings of the IASTED International Conference. Orlando, Florida (EEUU). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. International Association of Science and Technology for Development (IASTED); ACTA Press. ISBN 088986232X.

  • A multi-agent architecture for distribution management. Power system automation and control. Páginas 109-114.
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Proceedings of the 10th. International Conference on Power system automation and control. Ljubjana (Eslovenia). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Faculty of Electrical Engineering (University of Ljubljana). ISBN 9616210211.

  • Sistema Inteligente de gestión de la distribución eléctrica
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer. TTIA'97, II Jornadas sobre Transferencia Tecnológica de la I.A.. Torremolinos (Málaga). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Asociación Española para la Inteligencia Artificial. ISBN 8484987647.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Energy Storage Systems Integration into PV Power Plants
  • Pedro Rodriguez Cortes, Enrique Francisco Belenguer Balaguer. Universidad Politécnica de Cataluña. Departamento de Ingeniería Eléctrica (Espanya). Beltrán San Segundo, Héctor. Num. Sobresaliente Cum Laude. 16-12-2011.

  • Nuevas estratégias para la contribución de los parques eólicos al control de frecuencia de los sistemas eléctricos.
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Salvador Conrado Añó Villalba. Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Ingeniería Eléctrica (Espanya). Aparicio Marín, Néstor. Num. Sobresaliente Cum Laude. 14-07-2011.

  Comités de congresos


  • Néstor Aparicio Marín, Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Héctor Beltrán San Segundo. 11 International Conference on Modeling and Simulation of Electric Machines, Converters and Systems (ElectrIMACS 2014). Universitat Politècnica de València (Espanya). 19-05-2014. Científic.

  Apunts docents


  • Problemas de máquinas e inst. eléctricas Máquinas eléctricas rotativas. Problemas resueltos
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Jose Manuel Espinosa Malea. 2003. Ref. CS-241-2003.

  • Problemas de máquinas e inst. eléctricas. Circuitos magnéticos y transformadores Problemas resueltos
  • Enrique Francisco Belenguer Balaguer, Jose Manuel Espinosa Malea. 2002. Ref. cs-120-2002.