UJI

Informació personal

LUQUE ARRUFAT, VITA VERA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Filologia Alemanya
 • HC0316DD - (964 729537)
 • vluque@uji.es
 • Ressenya Personal

  Formació acadèmica: Llicenciada en Traducció i Interpretació (2004) i en Filologia Alemanya (2011, premi extraordinari). Màster d’Investigació en Traducció i Interpretació (2013)

   

  Docència: Professora associada de Llengua Alemanya en el Departament de Filologia i Cultures Europees de la Universitat Jaume I de Castelló (des d’abril de 2012). Professora d’alemany del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües de la Universitat Jaume I (des del curs 2012-2013)

   

  Línies de recerca: Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l’aprenentatge de llengües (alemany com a llengua estrangera). Recepció i anàlisi estilística d’obres literàries traduïdes.

   

  Publicacions:

  - L’avaluació entre companys com a recurs per a millorar l’aprenentatge de l’alemany a través de l’eina “taller” de moodle (2014). Actes del XV Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura. València.

  - Traducció de les obres teatrals Schwarzes Tier Traurigkeit d’Anja Hilling (2008) i junk space de Kathrin Röggla (2006) per al Goethe-Institut.

  - Traducció del Winterreise: viatge d’hivern seguint F. Schubert i W. Müller (2005). Ajuntament de Borriana. (ISBN: 84-934254-1-9)


  Horari Actual


  Horari de tutories de Vita Vera Luque Arrufat


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 12:00 13:00 10-09-2019 22-01-2020
  Dijous 10:30 12:30 10-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:00 11:00 24-01-2020 31-07-2020
  Dijous 13:00 14:00 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Vita Vera Luque Arrufat


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  HU1540 - TE1 Dijous 12:30 13:30 12-09-2019 19-12-2019
  HU1540 - TE1 Dilluns 13:00 14:30 09-09-2019 16-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EA0917 - TE1 Dijous 09:00 11:00 23-01-2020 21-05-2020
  EA0917 - TE1 Dimecres 13:00 15:00 29-01-2020 20-05-2020
  HU1517 - TE1 Dijous 11:00 13:00 23-01-2020 21-05-2020
  HU1517 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 29-01-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0917 - Llengua i Cultura Alemanyes (Idioma Modern) Grau en Estudis Anglesos
  HU1517 - Llengua i Cultura Alemanyes Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  HU1540 - Alemany Acadèmic i de la Comunicació Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  SBC022 - Llengua Alemanya (Perfeccionament) Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)