UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BARRACHINA MIR, SERGIO
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Membre del grup d'investigació HPC&A - Arquitectures i Computació de Altes Prestacions
 • TI1101DD - (964 728251)
 • barrachi@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-4642-7467
 • Ressenya Personal

  Sergio Barrachina Mir és Enginyer de Telecomunicacions especialitat Electrònica per la Universitat Politècnica de València i Doctor en Enginyeria Informàtica per la Universitat Jaume I de Castelló. Es va incorporar a la Universitat Jaume I en l'any 1997, on és Professor Titular d'Universitat en el Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors des de l'any 2012.

  Ha impartit docència principalment en el primer i segon cicle de les antigues titulacions d'informàtica i en els graus en Enginyeria Informàtica i en Matemàtica Computacional. La seva activitat docent és generalment ben valorada per part dels estudiants, havent obtingut en els últims deu cursos acadèmics una valoració mitjana en les enquestes docents de 4,4 punts sobre 5.

  És membre del grup de recerca High Performance Computing & Architectures (HPC&A) en el qual ha participat en nombrosos projectes relacionats amb la computació i arquitectures d'altes prestacions. Actualment les seves línies d'investigació se centren en l'aplicació de la computació d'altes prestacions per a la seqüenciació d'Àcid ribonucleic (RNA).

  Ha estat membre del Consell de Govern, del Claustre, de la Junta de Centre de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), Vicedirector de l'ESTCE, responsable de la titulació d'Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Sistemes (ETIS) i coordinador d'Estades en Pràctiques d'ETIS. Actualment és director del projecte de promoció del coneixement obert de la Universitat Jaume I.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1004 - Estructura de Computadors Grau en Enginyeria Informàtica
  IR2104 - Estructura de computadores (Informática) Grau en Intel·ligència Robòtica
  MT1050 - Estructura de Computadors (Informàtica) Grau en Matemàtica Computacional  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Using machine learning to model the training scalability of convolutional neural networks on clusters of GPUs (Epub ahead of print)
  • Sergio Barrachina Mir, Adrián Castelló Gimeno, Mar Catalán Carbó, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Jose Ignacio Mestre Miravet. COMPUTING. Num. ??. pp. 1-20. 2021. Científic.

  • PyDTNN: A user-friendly and extensible framework for distributed deep learning
  • Sergio Barrachina Mir, Adrián Castelló Gimeno, Mar Catalán Carbó, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Jose Ignacio Mestre Miravet. JOURNAL OF SUPERCOMPUTING . Num. 9. Vol. 77. pp. 9971-9987. 2021. Científic.

  • Introduction to Programming Using Mobile Phones and MIT App Inventor
  • Sergio Barrachina Mir, Germán Fabregat Llueca. IEEE REVISTA IBEROAMERICANA DE TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE. Num. 3. Vol. 15. pp. 192-201. 2020. Docent.

  • Dynamic reconfiguration of noniterative scientific applications A case study with HPG aligner
  • Sergio Iserte Agut, Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Antonio J Peña. INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS . Num. 5. Vol. 33. pp. 804-816. 2019. Científic.

  • FaST-LMM for Two-Way Epistasis Tests on High-Performance Clusters
  • Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Enrique Salvador Quintana Ortí, Jordi Rambla de Argila, Xavier Farré, Arcadi Navarro. JOURNAL OF COMPUTATIONAL BIOLOGY . Num. 8. Vol. 25. 2018. Científic.

  • A framework for genomic sequencing on clusters of multicore and manycore processors
  • Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Joaquín Tárraga, Ignacio Medina, Joaquín Dopazo, Enrique Salvador Quintana Ortí. INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING APPLICATIONS . Num. 3. Vol. 32. pp. 393-406. 2018. Científic.

  • Highly sensitive and ultrafast read mapping for RNA-seq analysis
  • I. Medina, J. Tárraga, H. Martínez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, J. Paschall, J. Salavert Torres, I. Blanquer Espert, V. Hernández García, Enrique Salvador Quintana Ortí, J. Dopazo. DNA RESEARCH . Num. 2. Vol. 23 . pp. 93-100. 2016. Científic.

  • Concurrent and Accurate Short Read Mapping on Multicore Processors
  • Héctor Martínez Pérez, J Tárraga, I. Medina, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, J. Dopazo, Enrique Salvador Quintana Ortí. IEEE/ACM TRANSACTIONS ON COMPUTATIONAL BIOLOGY AND BIOINFORMATICS. Num. 5. Vol. 12 . pp. 995-1007. 2015. Científic.

  • Utilizando ARMSim y QtARMSim para la docencia de Arquitectura de Computadores
  • Sergio Barrachina Mir, Germán Fabregat Llueca, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro. REVISION. Num. 8. Vol. 3 . 2015. Docent.

  • Parallel solution of large-scale algebraic Bernoulli equations with the matrix sign function method
  • Sergio Barrachina Mir, P. Benner, Enrique Salvador Quintana Ortí. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING. Num. 4. Vol. 2 . pp. 88-93. 2009. Científic.

  • Statistical Approaches to Computer-Assisted Translation
  • Sergio Barrachina Mir, F. Casacuberta Nolla, E. Cubel, A.L. Lagarda, J. Tomás, Juan Miguel Vilar Torres, O. Bender, J. Civera, S. Khadivi, H. Ney, E. Vidal Ruíz. COMPUTATIONAL LINGUISTICS . Num. 1. Vol. 35 . pp. 3-28. 2009. Científic.

  • Exploiting the capabilities fo modern GPUs for dense matrix computations
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. CONCURRENCY AND COMPUTATION-PRACTICE & EXPERIENCE. Num. 18. Vol. 21 . pp. 2457-2477. 2009. Científic.

  • Towards the parallelization of GSL
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, Alfredo Remón Gómez, C. Rodríguez, F. De Sande, A. Santos. JOURNAL OF SUPERCOMPUTING . Num. 1. Vol. 48 . pp. 88-114. 2009. Científic.

  • Efficient algorithms for generalized algebraic Bernoulli equations based on the matrix sign function
  • Sergio Barrachina Mir, P. Benner, Enrique Salvador Quintana Ortí. NUMERICAL ALGORITHMS . Num. 4. Vol. 46 . pp. 351-368. 2007. Científic.

  • Parallelization of GSL:Performance of Case Studies
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3732 . pp. 444-453. 2006. Científic.

  • An Open Source Web Service Based Platform for Heterogeneous Clusters
  • F. Almeida, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, Enrique Salvador Quintana Ortí, A. Santos. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 4330 . pp. 760-771. 2006. Científic.

  • A Novel Approach to Computer-Assisted Translation Based on Finite-State Transducers
  • J. Civera, Juan Miguel Vilar Torres, E. Cubel, A.L. Lagarda, Sergio Barrachina Mir, F. Casacuberta Nolla, E. Vidal Ruíz. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4002. pp. 32-42. 2006. Científic.

  • SOME APPROACHES TO STATISTICAL AND FINITE-STATE SPEECH-TO-SPEECH TRANSLATION
  • F. Casacuberta Nolla, H. Ney, F.J. Och, E. Vidal Ruíz, Juan Miguel Vilar Torres, Sergio Barrachina Mir, I. García Varea, David Llorens Piñana, C. Martínez, S. Molau, F. Nevado, M. Pastor, D. Picó, A. Sanchís, C. Tillmann. COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE . Num. 18. pp. 25-47. 2004. Científic.

  • Parallelization of GSL: Architecture, Interfaces, and Programming Models
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Vol. 3241 . pp. 199-206. 2004. Científic.

  • A SYNTACTIC PATTERN RECOGNITION APPROACH TO COMPUTER ASSISTED TRANSLATION
  • J. Civera, Juan Miguel Vilar Torres, E. Cubel, A.L. Lagarda, Sergio Barrachina Mir, F. Casacuberta Nolla, E. Vidal Ruíz, D. Picó, J. González. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3138. pp. 207-215. 2004. Científic.

  Llibres


  • Actas del Congreso Virtual Avances en Tecnologías, Innovación y Desafíos de la Educación Superior (ATIDES 2018)
  • Ana María Arnal Pons, Sergio Barrachina Mir, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788417429546. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Introducción a la arquitectura de computadores con QtARMSim y Arduino
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Germán Fabregat Llueca, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Rafael Mayo Gual, Raúl Montoliu Colás. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788416546763. Ed. Universitat Jaume I.

  • Prácticas de introducción a la arquitectura de computadores con el simulador SPIM
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Jose M. Claver Iborra, Juan Carlos Fernández Fernández. 2013. Autoria. Docent. ISBN 9781783764501. Madrid (España). Ed. Pearson.

  • "Técnicas de agrupamiento bilingüe aplicadas a la inferencia de traductores"
  • Sergio Barrachina Mir. 2003. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 8468836877. Universidad Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Desenvolupament d'una aplicació informàtica per a la gestió de les activitats ECTS realitzades pels estudiants.
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, Germán León Navarro, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Desenvolupament de vídeos per a la docència en informàtica.
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, José Ribelles Miguel, María de los Ángeles López Malo, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Raúl Marín Prades, Sergio Barrachina Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • I els alumnes, què opinen?
  • Isabel Gracia Luengo, José Manuel Badia Contelles, María Asuncion Castaño Álvarez, María de los Ángeles López Malo, María Isabel Castillo Catalán, María Mercedes Marqués Andrés, Sergio Barrachina Mir. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Una metodología para la evaluación continuada en la docencia de Arquitectura y Tecnología de computadores
  • Enrique Salvador Quintana Ortí, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Parallelization fo GSL on Clusters of Symmetric Multiprocessors
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande, A. Santos. Parallel computing: current & Future Issues of High-End Computing. Jülich (Alemanya). Ed. John von Neumann Institute for Computing. 2006. ISBN 3000173528. Científic.

  • Desenvolupament d’eines per la introducció de qualificacions i publicacions de les mateixes
  • José Vicente Martí Avilés, Juan Carlos Fernández Fernández, Rafael Mayo Gual, Salvador Garcia Gil, Sergio Barrachina Mir. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Presentaciones dinámicas con LaTeX: ujislides
  • Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Herramienta para la realización de exámenes por Internet
  • Sergio Barrachina Mir. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • A web tool for automatic test evaluation
  • Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Proc. of Information Society andEducation: Monitoring a Revolution. Proc.~of ICTE2002. Badajoz (Espanya). Ed. Junta de Extremadura, Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. 2002. ISBN 8495251779. Docent.

  • Tutorial básico de servicios de internet
  • María Isabel Castillo Catalán, Pedro García Sevilla, Rafael Mayo Gual, Sergio Barrachina Mir. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • PyDTNN: Entorno para Entrenamiento e Inferencia con Redes Neuronales Profundas
  • Sergio Barrachina Mir, Adrián Castelló Gimeno, Mar Catalán Carbó, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Jose Ignacio Mestre Miravet, Cristian Ramírez, David Rodríguez. VI Congreso Español de Informática (CEDI 20/21) / Jornadas Sarteco XXXI de Paralelismo (JP20/21) / V Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER20/21). Málaga (Espanya). 22-09-2021. Científic. 2021. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409324873.

  • A Flexible Research-Oriented Framework for Distributed Training of Deep Neural Networks
  • Sergio Barrachina Mir, Adrián Castelló Gimeno, Mar Catalán Carbó, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Jose Ignacio Mestre Miravet. IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing Workshops and Phd Forum (IPDPSW). Portland, OR (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 17-06-2021. Científic. 2021. Ed. IEEE. ISBN 9781665411929.

  • ¿Puedo programar mi móvil? Pero si acabo de llegar
  • Sergio Barrachina Mir, Germán Fabregat Llueca. XXV Jornadas sobre Enseñanza Universitaria de la Informática. Murcia (Espanya). 03-07-2019. Docent. 2019.

  • Accelerating FaST-LMM for Epistasis Tests
  • Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Enrique Salvador Quintana Ortí, Jordi Rambla De Argila, Xavier Farré, Arcadi Navarro. ICA3PP 2017: International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing. Helsinki (Finlàndia). 21-08-2017. Científic. 2017. Ed. Springer. ISBN 9783319654812.

  • Utilizando Arduino Due en la docencia de la entrada/salida
  • Sergio Barrachina Mir, Germán Fabregat Llueca, José Vicente Martí Avilés. XXI Jornadas de la enseñanza universitaria de la informática. Andorra la Vella (Andorra). 08-07-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Oberta La Salle. ISBN 9789992070109.

  • ARMSim y QtARMSim: simulador de ARM para docencia
  • Sergio Barrachina Mir, Germán Fabregat Llueca, Juan Carlos Fernández Fernández, Germán León Navarro. XXI Jornadas de la enseñanza universitaria de la informática (Jenui 2015). Andorra La Vella. 08-07-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Oberta La Salle. ISBN 9789992070109.

  • Scalable RNA Sequencing on Clusters of Multicore Processors
  • Héctor Martínez Pérez, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, J. Tárraga, I. Medina, Enrique Salvador Quintana Ortí. 13th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications & Third International Workshop on Parallelism in Bioinformatics (IEEE ISPA-15/PBio 2015). Helsinki (Finlàndia). 20-08-2015. Científic. 2015. Ed. IEEE. ISBN 9781467379526.

  • An Integrated Framework for Power-Performance Analysis of Parallel Scientific Workloads
  • Sergio Barrachina Mir, Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Germán Fabregat Llueca, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. The Third International Conference on Smart Grids, Green Communications and IT Energy-aware Technologies. Lisboa (Portugal). 24-03-2013. Científic. 2013. Ed. International Academy, Research and Industry Association (IARIA). ISBN 9781612082592.

  • Aplicación para la gestión y calificación de actividades ECTS
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón (España). 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • A dynamic pipeline for RNA sequencing on multicore processors
  • H. Martínez, J. Tárraga, I. Medina, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, J. Dopazo, Enrique Salvador Quintana Ortí. 20th European MPI Users' Group Meeting. EuroMPI '13. Madrid (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Association for Computing Machinery (ACM). ISBN 9781450319034.

  • GPUBenchmark: un banco de pruebas para GPUs
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Adrián Castelló Gimeno, Rafael Mayo Gual, Javier Ortells Lorenzo, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIII Jornadas de Paralelismo (JP2012). Elche (Espanya). 19-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788469544716.

  • La convergencia de las prácticas externas y el proyecto de fin de grado en una asignatura adaptada al EEES
  • María José Aramburu Cabo, María Asuncion Castaño Álvarez, María de los Ángeles López Malo, Cristina Rebollo Santamaría, José Vicente Martí Avilés, Inmaculada Remolar Quintana, Sergio Barrachina Mir, Manuel Mollar Villanueva, Germán Fabregat Llueca, Julio Pacheco Aparicio. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Gestión automatizada de las actividades ECTS realizadas por los estudiantes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Continuación del desarrollo de una aplicación informática para la gestión de las actividades ECTS realizadas por los estudiantes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Animaciones interactivas para la enseñanza y aprendizaje de los protocolos de coherencia de cachés
  • A. Alcón Laguéns, Sergio Barrachina Mir, Enrique Salvador Quintana Ortí. XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2011). Sevilla (Espanya). 05-07-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469451564.

  • ¿Cómo aprenden los estudiantes de Inofrmática?
  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, Juan Carlos Fernández Fernández. XVII Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2011). Sevilla. 05-07-2011. Docent. 2011. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 9788469451564.

  • An interactive animation for learning how cache coherence protocols work
  • A. Alcón Laguéns, Sergio Barrachina Mir, Enrique Salvador Quintana Ortí. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia (Espanya). 07-03-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • A teaching-learning approach to continuous assessment in big groups
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia. 07-03-2011. Docent. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Y los estudiantes ¿Qué opinan?
  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Isabel Gracia Luengo, María de los Ángeles López Malo, María Mercedes Marqués Andrés, María Gloria Martínez Vidal. XIV Jornadas de Esneñanza Universitaria de la Informática. Granada (España). 09-07-2008. Docent. 2008. Ed. Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI). ISBN 9788461244751.

  • Gestión de entregables con grupos grandes
  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Germán León Navarro, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XIV Jornadas de Enseñanza Universitaria de la Informática. Granada (España). 09-07-2008. Docent. 2008. Ed. Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática (AENUI). ISBN 9788461244751.

  • Evaluation and Tuning of the Level 3 CUBLAS for Graphics Processors
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual. 22nd IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium. Miami, Florida (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 14-04-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9781424416943.

  • The UJIpenchars Database: A Pen-Based Database of Isolated Handwritten Characters
  • David Llorens Piñana, Federico Prat Villar, Andrés Marzal Varó, Juan Miguel Vilar Torres, M.J. Castro Bleda, Juan Carlos Amengual Argudo, Sergio Barrachina Mir, Antonio Castellanos López, S. España Boquera, J.A. Gómez, J. Gorbe, A. Gordo, V. Palazón, Guillermo Peris Ripollés, R. Ramos Garijo, F. Zamora Martínez. 6th International Conference on Languages Resources and Evaluation. Marrakech (Marroc). 26-05-2008. Científic. 2008. Ed. European Language Resources Association (ELRA). ISBN 2951740840.

  • Solving Dense Linear Systems on Graphics Processors
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Francisco Daniel Igual Peña, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 14th International Euro-Par Conference, Euro-Par 2008. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 26-08-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Parallelization of GSL: the Web Service Interface
  • José Ignacio Aliaga Estellés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, F. Almeida, V. Blanco, C. Rodríguez, F. Sande, A. Santos. 14th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed, and Network-Based Processing. Montbéliard-Sochaux (França). 15-02-2006. Científic. 2006. Ed. IEEE. ISBN 076952513X.

  • A Computer-Assisted Translation Tool based on Finite-State Technology
  • J. Civera, Juan Miguel Vilar Torres, A.L. Lagarda, E. Cubel, Sergio Barrachina Mir, F. Casacuberta, E. Vidal. 11th Annual Conference of the European Association for Machine Translation. Oslo (Noruega). 19-06-2006. Científic. 2006. Ed. European Association for Machine Translation (EAMT). ISBN 8273682943.

  • Computer-Assisted Translation using Finite-State Transducers
  • J. Civera, E. Cubel, A.L. Lagarda, F. Casacuberta, E. Vidal, Juan Miguel Vilar Torres, Sergio Barrachina Mir. XXI Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural. Granada (Espanya). 14-09-2005. Científic. 2005. ISSN 1135-5948.

  • Parallel algorithms for Balanced Truncation of Large-Scale Unstable Systems
  • Sergio Barrachina Mir, P. Benner, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí. 44th IEEE Conference on Decision and Control and the European Control Conference 2005. Seville (Espanya). 12-12-2005. Científic. 2005. Ed. IEEE. ISBN 0780395689.

  • Paralelizando la Biblioteca Científica de GNU
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande, A. Santos. Congreso de las Tecnologías del Software Libre. A Coruña (Espanya). 07-07-2005. Científic. 2005. Ed. Asociación Universitaria Grupo de Programadores y Usuarios de Linux. ISBN 8460962164.

  • Parallel Solution of Large-Scale Algebraic Bernoulli Equations with the Matrix Sign Function Method
  • Sergio Barrachina Mir, P. Benner, Enrique Salvador Quintana Ortí. 2005 International Conference on parallel Processing Workshops. Oslo (Noruega). 14-06-2005. Científic. 2005. Ed. IEEE. ISBN 0769523811.

  • Parallelization of the GNU Sicientific Library on Heterogeneous Systems
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Banco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. ISPDC HeteroPar 2004. Cork (Irlanda). 05-07-2004. Científic. 2004. Ed. IEEE. ISBN 0769522106.

  • Paralelización de la Biblioteca científica de GNU para Sistemas Heterogéneos
  • José Ignacio Aliaga Estellés, F. Almeida, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, V. Blanco, María Isabel Castillo Catalán, U. Dorta, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, C. Rodríguez, F. De Sande. XV Jornadas de Paralelismo. Computación de altas prestaciones. Almería (España). 15-09-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Almería. ISBN 8482407147.

  • AUTOMATIC DISCOVERY OF TRANSLATION COLLOCATIONS FROM BILINGUAL CORPORA
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2004). Valencia (Espanya). 22-08-2004. Científic. 2004. Ed. Ios Press. ISBN 1586034529.

  • FROM MACHINE TRANSLATION TO COMPUTER ASSISTED TRANSLATION USING FINITE-STATE MODELS
  • J. Civera, E. Cubel, A.L. Lagarda, D. Picó, J. González, E. Vidal, F. Casacuberta, Juan Miguel Vilar Torres, Sergio Barrachina Mir. ACL 04. Barcelona (Espanya). 21-07-2004. Científic. 2004. Ed. Association for Computational Linguistics (ACL). ISBN 1932432345.

  • Presentaciones dinámicas con LaTeX: ujislides
  • Sergio Barrachina Mir, Rafael Mayo Gual. I Congreso de la Red Estatal de Docencia Universitaria y III Jornadas de Mejora Educativa de la UJI. Castellón (Spain). 03-02-2004. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • "Incremental and iterative monolingual clustering algorithms"
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. 8th European Conference on Speech Communication and Technology. Ginebra (Switzerland). 01-09-2003. Científic. 2003.

  • Herramienta para la realización de exámenes por Internet
  • Sergio Barrachina Mir, Rafael Mayo Gual. II Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 25-02-2002. Docent. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214325.

  • Redes Neuronales y Técnicas Inductivas de Categorización Aplicadas a la Traducción (NeuroTrad)
  • María Asuncion Castaño Álvarez, Sergio Barrachina Mir, Gustavo Adolfo Casañ Núñez, Federico Prat Villar, Juan Miguel Vilar Torres. I Jornadas en Tecnología del Habla. Sevilla (Espanya). 06-11-2000. Científic. 2002. Ed. Mergablum Edición y Comunicación. ISBN 8495118580.

  • Desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz para juguetes
  • Juan Carlos Amengual Argudo, Sergio Barrachina Mir, Germán Fabregat Llueca, Andrés Marzal Varó. I Jornadas en Tecnología del Habla. Sevilla (Espanya). 06-11-2000. Científic. 2002. Ed. Mergablum Edición y Comunicación. ISBN 8495118580.

  • Improving Bilingual Clustering by Automatic Compound Discovery
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. 9th. Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Benicàssim (Spain). 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213515.

  • Tutorial básico de servicios de internet
  • Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Pedro García Sevilla, Isabel Gracia Luengo, Rafael Mayo Gual. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • Speeding Up the Computation of the Edit Distance form Cyclic Strings
  • Andrés Marzal Varó, Sergio Barrachina Mir. 15 th. International Conference on Pattern Recognition 2000. Barcelona (Espanya). 03-09-2000. Científic. 2000. Ed. IEEE. ISBN 0769507516.

  • Automatically deriving categories for translation
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. 6th European Conference on Speech Communication and Technology. Budapest (Hongria). 05-09-1999. Científic. 1999.

  • Bilingual Clustering Using Monolingual Algorithms
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. 8th International Conference on Theoretical and Methodological Issues in Machine Translation (TMI 99). University College, Chester, England. 23-08-1999. Científic. 1999.

  • Improved bilingual clustering through monolingual clustering
  • Sergio Barrachina Mir, Juan Miguel Vilar Torres. VIII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial. Murcia (Spain). 16-11-1999. Científic. 1999. Ed. Comité Organizador CAEPIA-TTIA'99. ISBN 9788493117016.

  Comités de congresos


  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López. XXVI Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Valencia (Espanya). 08-07-2020. Docent.

  • Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés. XXV Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2019). Murcia (Espanya). 03-07-2019. Docent.

  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés. XXIV Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI 2018. Barcelona (Espanya). 04-07-2018. Docent.

  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés. XXIII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática JENUI 2017. Cáceres (Espanya). 05-07-2017. Docent.

  • Ana María Arnal Pons, Joaquín José Castelló Benavent, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor, Pablo Gregori Huerta, Ana María Lluch Peris, Vicente Martínez García, Iván José Barreda Tarrazona, Sergio Barrachina Mir, Jorge Adell Segura, Miguel Angel Fortea Bagán, Isabel García Izquierdo, María Ripollés Meliá, María José Senent Vidal, Asunción Ventura Franch. Avances en tecnologías, innovación y desafío de la educación superior ATIDES 2016 (virtual). Castelló (Espanya). 24-10-2016. Docent.

  • María Asuncion Castaño Álvarez, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Mercedes Marqués Andrés. Jenui 2016. XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Almeria (Espanya). 06-07-2016. Docent.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, María de los Ángeles López Malo, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. JENUI 2013 XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Castellón de la Plana. 10-07-2013. Docent.

  • José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Asuncion Castaño Álvarez, María Mercedes Marqués Andrés. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática. Castellón. 10-07-2013. Docent.

  • María Mercedes Marqués Andrés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, Juan Pablo Aibar Ausina, José Ignacio Aliaga Estellés, Juan Carlos Amengual Argudo, María Asuncion Castaño Álvarez, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, María de los Reyes Grangel Seguer, Dolores María Llidó Escrivá, José Martínez Sotoca, Ester Martínez Martín, Rafael Mayo Gual, Lledó Museros Cabedo, Jorge Sales Gil, Ismael Sanz Blasco, Vicente Ramón Tomás López, Vicente Javier Traver Roig. Simposio-Taller sobre estrategias y herramientas para el aprendizaje y la evaluación. Castellón (España). 09-07-2013. Docent.

  • José Ignacio Aliaga Estellés, José Manuel Badia Contelles, Sergio Barrachina Mir, María Isabel Castillo Catalán, Juan Carlos Fernández Fernández, Francisco Daniel Igual Peña, Germán León Navarro, María Mercedes Marqués Andrés, Alberto Francisco Martín Huertas, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Gregorio Quintana Ortí, Alfredo Remón Gómez. XIX Jornadas de Paralelismo. Castellón. 17-09-2008. Científic.

  Apunts docents


  • Conceptos elementales de computadores
  • Germán León Navarro, José Vicente Martí Avilés, Sergio Barrachina Mir. 2000. Ref. cs-219-2000.