UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ALCARRIA JAIME, JOSÉ JOAQUIN
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Representant CIT
 • Membre del grup d'investigació GETUR - Gabinet d’Estudis Turístics
 • JC1122DD - (964 728576)
 • alcarria@uji.es
 • Ressenya Personal

  Doctor en Ciències Económiques i Empresarials. Universitat de Valencia 1995.

  Professor Titular del Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I des de 1997.

  Docencia en comptabilitat financiera i comptabilitat de costos i de gestió en diverses titulacions, cursos i másteres.

  Autor de llibres, treballs i artícles d'investigació, nacionals i internacionals, en el área de comptabilitat d'instruments financers, comptabilitat de costos i de gestió. Director de contractes d'investigació i participació en projectes i contractes amb organizacions tant del sector públic com privat.

  Treball professional d'assesorament económic i financer i elaboració d'informes pericials en las árees de treball anteriorment indicades, tant per entitats públiques com empreses privades.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Economia
  FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1027 - Comptabilitat de Gestió Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1039 - Control de Gestió Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SRL007 - Comptabilitat Analítica i Control de Gestió Màster Universitari en Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Specification and power of cross-sectional abnormal working capital accruals models in the spanish context
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Belén Gill de Albornoz Noguer. EUROPEAN ACCOUNTING REVIEW. Num. 1. Vol. 13 . pp. 73-104. 2004. Científic.

  • Analysis and diagnosis of income smoothing in Spain
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. EUROPEAN ACCOUNTING REVIEW. Num. 3. Vol. 12 . pp. 443-463. 2003. Científic.

  • Prácticas y usos de contabilidad de gestión
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. PARTIDA DOBLE. Num. 144. pp. 90-103. 2003. Científic.

  • Gestión del abastecimiento de agua urbana en la provincia de Castellón
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. REVISTA VALENCIANA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Num. 6-III. pp. 219-252. 2002. Científic.

  • Análisis del tratamiento del factor humano en la información contable. La opinión de los profesionales
  • Miguel Martínez Ramos, José Joaquin Alcarria Jaime. TECNICA CONTABLE. Num. 625. pp. 67-82. 2001. Científic.

  • Las normas de las inversiones en acciones y bonos
  • José Joaquin Alcarria Jaime. ESTRATEGIA FINANCIERA. Num. 130-1997. pp. 42-46. 1997. Científic.

  • La repercusión del método del efecto impositivo sobre las cuentas anuales: un estudio empírico
  • José Joaquin Alcarria Jaime. TECNICA CONTABLE. Num. 588-1997. pp. 857-872. 1997. Científic.

  • La actualización de balances: Algunas reflexiones en torno a los aspectos contables contenidos en el RD de 20/12/1996
  • José Manuel Vela Bargues, José Joaquin Alcarria Jaime. TECNICA CONTABLE. Num. -. 1997. Científic.

  • La contabilidad de instrumentos sintéticos
  • José Joaquin Alcarria Jaime. AECA : REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Num. 43. pp. 21-24. 1997. Científic.

  • El reflejo contable de las actividades de gestión de riesgos
  • José Joaquin Alcarria Jaime. TECNICA CONTABLE. Num. 580-1997. pp. 281-296. 1997. Científic.

  Llibres


  • Introducción a la contabilidad
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 2012. Autoria. Docent. ISBN 9788469536728. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Contabilidad financiera I
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 2008. Autoria. Docent. ISBN 9788469118092. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Gestión, costes y tarifas del agua potable en Castellón
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. 2003. Autoria. Científic. ISBN 8480214252. Castellón. Ed. Diputació de Castelló.

  • Contabilidad financiera: Apuntes teóricos y prácticos
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212489. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Problemática contable de los instrumentos derivados
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8489006555. Madrid. Ed. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

  • Contabilidad de costes: Teoría y ejercicios
  • Antonio Vico Martínez, José Joaquin Alcarria Jaime. 1998. Autoria. Docent. ISBN 8480212454. -. Ed. Universitat Jaume I.

  • Cuestiones y ejercicios resueltos de Contabilidad Financiera
  • Andrés Arnau Paradís, Antonio Vico Martínez, José Joaquin Alcarria Jaime, Vicent Pascual Gómez Juan. 1992. Autoria. Docent. ISBN 8472880567. -. Ed. Alfa Centauro.

  Capítols de llibre


  • Elaboració de materials docents per a l'assignatura Comptabilitat II de la titulació de turisme
  • Miguel Martínez Ramos, José Joaquin Alcarria Jaime. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • La incorporació de les tutories i l'assistència del professorat en el desenvolupament de la metodologia, avaluació i disseny del procés ensenyament-aprenentatge en línia amb l’harmonització europea: Un experiment en l'assignatura “Comptabilitat II” (A17) de la Llicenciatura d’Administració i Direcció d'Empreses
  • María José Masanet Llodrá, José Joaquin Alcarria Jaime. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Millora de les pràctiques de comptabilitat financera mitjançant la incorporació de documents reals com a suport dels exercicis desenvolupats en les pràctiques a les aules d’informàtica.
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iluminada Fuertes Fuertes, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Elaboració de materials docents per a l¿assignatura Comptabilitat I de la titulació de Turisme.
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Análisis de las prácticas en empresas en la Diplomatura en Ciencias Empresariales y en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
  • Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Juan Carlos Bou Llusar, Vicent Pascual Gómez Juan. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Ensayos sobre Contabilidad y Economía
  • José Joaquin Alcarria Jaime. La auditoría de productos derivados. Madrid. Ed. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 1997. ISBN 8489006261. Científic.

  Ponències a congressos


  • Elaboración de materiales interactivos como recurso docente para favorecer el aprendizaje autónomo del estudiantado
  • Margarita Rohr Trushcheleva, José Joaquin Alcarria Jaime, Adriana Gabriela Breaban. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • IMPLANTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN DE EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE ENCAMINADAS AL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES PROFESIONALES Y ESTIMAR LA DEDICACIÓN DEL ESTUD
  • María José Masanet Llodrá, José Joaquin Alcarria Jaime, Joan Mikel Melià Felip. VI JORNADES DE MILLORA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. CASTELLON. 05-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • MEJORA DE LAS PRACTICAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS REALES COMO SOPORTE DE LOS EJERCICIOS DESARROLLADOS EN LAS PRACTICAS EN LAS AULAS DE INFORMATICA
  • Vicent Pascual Gómez Juan, Roberto Rodríguez Gallego, Belén Gill de Albornoz Noguer, Miguel Martínez Ramos, Iluminada Fuertes Fuertes, José Joaquin Alcarria Jaime. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • ELABORACIO DE MATERIALS DOCENTS PER A L'ASSIGNATURA COMPTABILITAT I DE LA TITULACIO DE TURISME
  • Miguel Martínez Ramos, Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Costes y Tarifas del Servicio Integral de Agua Urbana en Castellón
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. IV Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua. TORTOSA. 12-12-2004. Científic. 2004.

  • Análisis de las prácticas en empresas en la diplomatura en ciencias empresariales y la licenciatura en administración y dirección de empresas
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Bou Llusar, Raúl Gargallo García, Vicent Pascual Gómez Juan. I Congreso de la red estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 03-02-2003. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Assessment of urban water supply costs and rates in the province of Castellón (Spain)
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona. II Conferencia Internacional: Uso y gestión eficiente del agua en los abastecimientos urbanos. Las Palmas de Gran Canaria. 02-04-2003. Científic. 2003. Ed. Cabildo de Tenerife. ISBN 8487340679.

  • Habilidad de los modelos de ajuste por devengo discrecionales para detectar prácticas manipuladoras del beneficio: una comparación en el contexto español
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. X Encuentro de Profesores de Contabilidad. Santiago de Compostela. 30-05-2002. Científic. 2002.

  • Specification and power of cross-sectional discretionary accruals models in the Spanish context
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. XXV Congreso anual de la European Accounting Association. Copenhague. 01-04-2002. Científic. 2002.

  • Modelos de estimación de ajustes por devengo discrecionales y alisamiento de beneficios
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, José Joaquin Alcarria Jaime. XII Jornadas Luso-Espanholas de Gestao Científica. Covilha (Portugal). 10-04-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade da Beira Interior. ISBN 9729209839.

  • Sistemas de contabilidad analítica para la Universidad
  • José Joaquin Alcarria Jaime. XI encuentro de profesores universitarios de Contabilidad. Las Palmas de Gran Canaria. 23-09-1999. Científic. 2000. Ed. Centro de Estudios Financieros. ISBN 8445410210.

  • Modelos de costes para el sector de fritas y esmaltes
  • José Joaquin Alcarria Jaime. V Jornadas de Trabajo sobre Contabilidad de Costes y de Gestión. Madrid. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). ISBN 848932178.

  • La cobertura con derivados. El problema de la definición del riesgo
  • José Joaquin Alcarria Jaime. La Unión Europea, un reto para las empresas y los profesionales españoles. Salamanca. 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 8486414938.

  Apunts docents


  • Prácticas de contabilidad financiera a partir de documentos utilizados en la empresa
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iluminada Fuertes Fuertes, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos, Roberto Rodríguez Gallego, Vicent Pascual Gómez Juan. 2003. Ref. cs-52-2003.

  • Contabilidad financiera para empresas turísticas
  • Belén Gill de Albornoz Noguer, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. 2003. Ref. cs-67-2003.

  • Contabilidad de Gestión para Empresas Turísticas
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Miguel Martínez Ramos. 2002. Ref. CS-285-2002.

  • Contabilidad Financiera. Teoría y ejercicios
  • José Joaquin Alcarria Jaime. 2000. Ref. cs-365-2000.

  • Contabilidad. Apuntes teóricos y prácticos
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Vicent Pascual Gómez Juan. 1999. Ref. cs-370-1999.

  • Contabilidad de costes: Teoría y ejercicios
  • Antonio Vico Martínez, Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, José Manuel Bachero García, José Miguel Tirado Beltrán, María José Masanet Llodrá, Miguel Martínez Ramos. 1998. Ref. CS-414-1998. Universitat Jaume I.