UJI
  • UJI
  • Universitat Jaume I

GETUR - Gabinete de Estudios Turísticos


Coordinació:
card Rosa María Rodríguez Artola

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Nombre de doctors: 9