UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

FERNÁNDEZ IZQUIERDO, MARÍA ÁNGELES
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Vocal
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau Interuniversitaris
 • Membre
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació SOGRES-MF - Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social – Mercats Financers
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PAU
 • JC1117DD - (964 729092)
 • afernand@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-5048-956X
 • Ressenya Personal

  Maria Angeles Fernandez Izquierdo Llicenciada en Economia i Doctora en Economia Financera i Comptabilitat per la Universitat de València.
  Va treballar com Economista a la Borsa de València ia la Fundació d'Estudis Borsaris i Financers. Va ser professora a la Universitat de València. Des de 1992 és professora de Finances a la Universitat Jaume I de Castelló i des de 2002 Catedràtica d'Universitat, del departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I. Castelló
  
  
  
  És professora permanent també de diversos màsters i cursos d'especialització relacionats amb els seus temes d'investigació, destacant la Direcció del Màster Oficial interuniversitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa i la codirecció del Màster MBA de l'UJI.
  
  
  
  És responsable del grup de recerca de Mercats financers- SoGReS, en el qual desenvolupa diversos projectes d'investigació sobre Finances sostenibles, Inversió socialment responsable i codis de bon govern. Ha publicat nombrosos articles internacionals i nacionals en revistes amb gran impacte acadèmic, així com ha publicat diversos llibres, capítols de llibres i impartit conferències. Ha estat directora de diverses tesis de doctorat i treballs fi de màster sobre Finances i Sostenibilitat.
  
  Té una àmplia experiència en gestió de la Universitat Jaume I i en la participació dels seus òrgans de representació, ha estat directora del departament de Finances i Comptabilitat, i vicerectora d'Economia, PAS, benestar Social i de Vicerectora de Fundacions i responsabilitat Social i ha participat en el claustre, a la junta de govern i en diferents comissions.
  
  
  
  Ha estat membre de diversos patronats i juntes directives, com Unió de Mútues, Patronat de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, Fundació Jaume I-Empresa., Fundació General UJI, Espaitec i Àgora S.L.
  
  Actualment pertany a la Comissió de prevenció de riscos penals i la la Comissió Ètica de la Unió de Mútues, al patronat de la Fundació Caixa-Castelló, en qualitat de primer vicepresident, delegada a la Junta directiva del Port de Castelló i la Junta directiva del Col·legi d'Economistes de Castelló.

   

  Links

  Investigació

   www.researchgate.net/profile/Maria Fernandez-Izquierdo


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SRQ001 - Formació Complementària Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)
  SRQ005 - Medi Ambient Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)
  SRQ006 - Finances Sostenibles Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)
  SRQ009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)
  SRQ012 - Dimensions de la Responsabilitat Social Corporativa Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Sustainable supply chain management in a global context: a consistency analysis in the textile industry between environmental management practices at company level and sectoral and global environmental challenges
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo. ENVIRONMENT, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY. Vol. 23. pp. 3883-3916. 2021. Científic.

  • Microfinance instituions fostering sustainable development by region
  • Icíar García Pérez, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. SUSTAINABILITY. Num. 7. Vol. 12. 2020. Científic.

  • Can environmental, social, and governande rating agencies favor business models that promote a more sustainable development?
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio, Elena Escrig Olmedo. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 26. pp. 439-452. 2019. Científic.

  • Rating the Raters: Evaluating how ESG Rating Agencies Integrate Sustainability Principle
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, Idoya Ferrero Ferrero, Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres. SUSTAINABILITY. Num. 3. Vol. 11. 2019. Científic.

  • Microfinance institutions fostering sustainable development
  • Icíar García Pérez, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. SUSTAINABLE DEVELOPMENT . Num. 6. Vol. 26. pp. 606-619. 2018. Científic.

  • Las agencias de calificación de la sostenibilidad, impulsoras de la inversión socialmente responsable
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero. BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Num. 224. Vol. LXXIII. pp. 367-385. 2018. Científic.

  • An Assessment Tool to Integrate Sustainability Principies into the Global Supply Chain
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, José Vicente Gisbert Navarro, Maria Chiara Marullo. SUSTAINABILITY. Num. 2. Vol. 10. pp. 1-20. 2018. Científic.

  • Stakeholder engagement in sustainability reporting in higher education An analysis of key internal stakeholders' expectations
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Lucía Bellés Colomer. International Journal of Sustainability in Higher Education. Num. 2. Vol. 19. pp. 313-336. 2018. Científic.

  • Integrating multiple ESG investors' preferences into sustainable investment: A fuzzy multicriteria methological approach
  • Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 162. pp. 1334-1345. 2017. Científic.

  • Analysing capital structure of spanish chemical companies using self-organizing maps
  • Xavier Camara Turull, María Ángeles Fernández Izquierdo, Teresa Sorrosal Forradelles. KYBERNETES . Num. 6. Vol. 46. pp. 947-965. 2017. Científic.

  • Gender and Sustainability in the Governance of Spanish Universities
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Idoya Ferrero Ferrero, Lucía Bellés Colomer. INT COMP CORP LAW J. Num. 12. Vol. 2. pp. 61-79. 2017. Científic.

  • Measuring Corporate Environmental Performance: A Methodology for Sustainable Development
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio. BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT. Num. 2. Vol. 26. pp. 142-162. 2017. Científic.

  • Microfinance literature: A sustainability level perspective survey
  • Icíar García Pérez, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 142. pp. 3382-3395. 2017. Científic.

  • The Effect of Environmental, Social and Governance Consisteny on Economic Results
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. SUSTAINABILITY. Num. 10. Vol. 8 . pp. 1-16. 2016. Científic.

  • Changes in top management team strategies caused by the external financila environment
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. LEADERSHIP & ORGANIZATION DEVELOPMENT JOURNAL. Num. 7. Vol. 36 . pp. 849-866. 2015. Científic.

  • Age Diversity: An Empirical Stuyd in the Board of Directors
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. CYBERNETICS AND SYSTEMS . Num. 3-4. Vol. 46 . pp. 249-270. 2015. Científic.

  • Integrating Sustainability into Corporate Governance: An Empirical Study on Board Diversity
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. Num. 4. Vol. 22 . pp. 193-207. 2015. Científic.

  • Top executive pay in Spanish banking system
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION. Num. 3. Vol. 20 . pp. 333-347. 2014. Científic.

  • Comprehensive Management and Financial and Extra-financial Risk Control to Overcome the Business Crisis
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Idoya Ferrero Ferrero. EUROPEAN COMPANY LAW. Num. 2. Vol. 11 . pp. 81-85. 2014. Científic.

  • Lights and shadows on sustainability rating scoring
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio. REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE. Num. 4. Vol. 8 . pp. 559-574. 2014. Científic.

  • Responsabilidad social corporativa e internacionalización bancaria: el caso de la banca española en Argentina, Brasil y Chile
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Elena Escrig Olmedo. HARVARD DEUSTO BUSINESS RESEARCH. Num. 2. Vol. II. pp. 143-164. 2013. Científic.

  • Sustainable Developement and the Financial System: Society's Perceptions About Socially Responsible Investing
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. BUSINESS STRATEGY AND THE ENVIRONMENT. Num. 6. Vol. 22 . pp. 410-428. 2013. Científic.

  • Materiality Analysis for CSR. Reporting in Spanish SMEs
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio, Raúl León Soriano, Elena Escrig Olmedo, Idoya Ferrero Ferrero. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT, KNOWLEDGE AND LEARNING (EN LINEA). Num. 1/2. pp. 231-250. 2013. Científic.

  • Using fuzzy logic and neural networks to classify socially responsible organisations
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, Idoya Ferrero Ferrero, Raúl León Soriano, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 56 . pp. 238-253. 2013. Científic.

  • The impact of the boarda of directors characteristics on corporate performance and risk-taking before and during the global financial crisis
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. REVIEW OF MANAGERIAL SCIENCE. Num. 3. Vol. 6 . pp. 207-226. 2012. Científic.

  • Socially responsible investing: sustainability indices, ESG rating and information provider agencies
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ECONOMY. Num. 4. Vol. 2 . pp. 442-481. 2010. Científic.

  • La inversión socialmente responsable
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. AECA : REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Num. 85. pp. 24-28. 2009. Científic.

  • Do investors in Spain react to news on sustainability and corporate social responsability?
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana, Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ECONOMY. Num. 3. Vol. 1 . pp. 227-244. 2009. Científic.

  • SMEs and corporate social responsability. The perspective from spanish companies
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Nieto Soria, Juana María Rivera Lirio, Elena Escrig Olmedo, Raúl León Soriano. INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ECONOMY. Num. 3. Vol. 1 . pp. 270-288. 2009. Científic.

  • Determinants of pension plan fees in Spain
  • Carmen Pilar Martí Ballester, Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. APPLIED ECONOMICS. Num. 17. Vol. 41 . pp. 2153-2168. 2009. Científic.

  • Influencia de la rentabilidad en el proceso de selección en los planes de pensiones en España: un análisis de sensibilidad
  • Carmen Pilar Martí Ballester, Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 37. Vol. 138 . pp. 279-307. 2008. Científic.

  • The role of fund management institutions in the development of socially responsible investments: an analysis of the Spanish case
  • María Rosario Balaguer Franch, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC FINANCE. Num. 3. pp. 314-329. 2008. Científic.

  • Performance of Ethical Mutual Funds in Spain: Sacrifice or Premium?
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS . Num. 2. Vol. 81 . pp. 247-260. 2008. Científic.

  • Influence of structural changes in transmission of information between stock markets: A European empirical study
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF MULTINATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 17 . pp. 112-124. 2007. Científic.

  • Análisis de las variables que determinan las comisiones en los planes de pensiones
  • Carmen Pilar Martí Ballester, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. REVISTA DE ECONOMIA FINANCIERA. Num. 11. pp. 38-63. 2007. Científic.

  • Analysis of Social Performance in the Spanish Financial Industry Throug Public Data. a Proposal
  • Maria de la Cuesta-González, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF BUSINESS ETHICS . Num. 69. pp. 289-304. 2006. Científic.

  • Determinants of the fees paid by equity pension plans in SPAIN
  • Carmen Pilar Martí Ballester, Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. PENSIONS. Num. 3-11. pp. 200-214. 2006. Científic.

  • LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
  • María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo. LA SOCIEDAD COOPERATIVA. Num. 13. pp. 6-12. 2005. Científic.

  • Evolución y perspectivas de los planes y fondos de pensiones en España
  • Carmen Pilar Martí Ballester, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. ANÁLISIS FINANCIERO: BOLETIN DEL INSTITUTO DE ANALISTAS DE INVERSIONES. Num. 98. pp. 28-37. 2005. Científic.

  • Nonlinear Intraday Dynamics in Eurostoxx50 Index Markets
  • Mª Dolores Robles Fernández, María Luisa Nieto Soria, María Ángeles Fernández Izquierdo. STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS . Num. 4 (8) Article Number: 3. pp. 1-28. 2004. Científic.

  • International transmission of stock exchange volatility: Empirical evidence from the Asian crisis
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Angel Lafuente Luengo. GLOBAL FINANCE JOURNAL. Num. 2. Vol. 15 . pp. 125-137. 2004. Científic.

  • THE SOCIAL RESPONSABILITY PERFORMANCE OF ETHICAL AND SOLIDARITY FUNDS: AN APPROACH TO THE CASE OFR SPAIN
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Rosario Balaguer Franch. BUSINESS ETHICS : A EUROPEAN REVIEW. Num. 2-3. Vol. 13 . pp. 200-218. 2004. Científic.

  • Modelos GARCH asimetricos y volumen de negociacion: aplicacion para el IBEX-35
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 121. pp. 443-463. 2004. Científic.

  • La triple cuenta de resultados como herramienta de sostenibilidad
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA DE LA ECONOMÍA SOCIAL. Num. 8. pp. 29-34. 2004. Científic.

  • Sincronización de fondos de inversión y volatilidad del mercado
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 35. Vol. 12 . pp. 125-159. 2004. Científic.

  • Conditional volatility transmission across international stock markets with structural changes in variance
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE. Num. 3. Vol. 15. pp. 2656-2669. 2003. Científic.

  • PASSIVE TIMING EFFECT IN PORTFOLIO MANAGEMENT
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. APPLIED ECONOMICS. Num. 35. pp. 1829-1837. 2003. Científic.

  • Garch model with changes in variance: an approximation to risk measurements
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF MANAGEMENT . Num. 4. Vol. 4 . pp. 277-287. 2003. Científic.

  • Monthly seasonality of the returns and volatility of the IBEX-35 index and its futures contract
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. APPLIED ECONOMICS LETTERS . Num. 10. pp. 129-133. 2003. Científic.

  • ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LOS FONDOS DE INVERSION EN ESPAÑA
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. ANÁLISIS FINANCIERO: BOLETIN DEL INSTITUTO DE ANALISTAS DE INVERSIONES. Num. 89. pp. 36-44. 2003. Científic.

  • Expiration and maturity effect: empirical evidence from the Spanish spot and futures stock index
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS. Num. 34. pp. 1617-1626. 2002. Científic.

  • Cobertura con contratos de futuro
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 28 Vol X. pp. 39-62. 2002. Científic.

  • Relaciones intradía entre volumen y cambios en el precio en el contrato de futuros sobre IBEX 35
  • María Luisa Nieto Soria, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. REVISTA DE ECONOMÍA APLICADA. Num. 29. Vol. 10 . pp. 81-106. 2002. Científic.

  • Influencia del horizonte temporal de inversion sobre la cobertura con contratos de futuro: el modelo de descomposicion
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 11 . pp. 67-76. 2002. Científic.

  • Optimal hedging and the investiment horizon length: the descomposition model
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. DERIVATIVES USE, TRADING & REGULATION. Num. 1. pp. 23-36. 2001. Científic.

  • Estacionalidad mensual del contrato de futuros sobre el Índice IBEX-35
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. ANÁLISIS FINANCIERO: BOLETIN DEL INSTITUTO DE ANALISTAS DE INVERSIONES. Num. 85. pp. 50-55. 2001. Científic.

  • Unexpected volume modelling in the IBEX35 Futures Market
  • María Luisa Nieto Soria, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. DERIVATIVES USE, TRADING & REGULATION. Num. 1. pp. 37-54. 2001. Científic.

  • LA EVALUACION DE LOS FIM DE RENTA VARIABLE: UN ENFOQUE ENDOGENO Y MULTIPERIODO
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 107. pp. 67-102. 2001. Científic.

  • Vencimiento del contrato de futuros y ratio de cobertura de mínima varianza: evidencia empirica para diferentes horizontes temporales de inversión
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 108. Vol. XXX . pp. 505-527. 2001. Científic.

  • Emisiones bonificadas: rentabilidad y lavado del cupon
  • Antonio Díaz Pérez, María Ángeles Fernández Izquierdo. HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA. Num. 154. pp. 47-70. 2000. Científic.

  • Gestión óptima de carteras internacionales ante la integración de los mercados europeos
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 6-3. pp. 87-100. 2000. Científic.

  • Efecto vencimiento: su incidencia en el valor y volatilidad de la base
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. ACTUALIDAD FINANCIERA. Num. Extra 2. Vol. 5 . pp. 53-60. 2000. Científic.

  • Style analysis and performance evaluation of Spanish mutual fund
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT. Num. 1. pp. 151-171. 2000. Científic.

  • Modelizacion del volumen inesperado en el mercado de futuros sobre el IBEX-35
  • María Luisa Nieto Soria, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. ACTUALIDAD FINANCIERA. Num. 10. Vol. 5 . pp. 25-36. 2000. Científic.

  • ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN ESPAÑA
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. ACTUALIDAD FINANCIERA. Num. Nº 6 JUNIO. pp. 15-28. 1999. Científic.

  • ANÁLISIS DE LA PERFORMANCE A TRAVÉS DEL ESTILO DEL FONDO DE INVERSIÓN
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD. Num. 28 Nº 99. pp. 413-442. 1999. Científic.

  • Análisis de la clasificación de los fondos de inversión en España y su sincronización con el mercado bursátil
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. ANÁLISIS FINANCIERO: BOLETIN DEL INSTITUTO DE ANALISTAS DE INVERSIONES. Num. Tercer cuatrimesrtre. pp. 26-35. 1999. Científic.

  • Situación y perspectivas del mercado de futuros en cítricos
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. BOLETIN ICE ECONOMICO. Num. 2574. pp. 19-24. 1998. Científic.

  • Análisis de la hipótesis de insesgadez en el preciso del contrato de futuro sobre Ibex 35
  • María Luisa Nieto Soria, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. ACTUALIDAD FINANCIERA. Num. 2. pp. 83-91. 1998. Científic.

  • Análisis del mercado de Futuros en cítricos FC&M desde el punto de vista del potencial operador
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT. Num. 18. pp. 23-28. 1998. Científic.

  • Internacional efficiency in the Spanish derivatives markets: An empirical analysis
  • María Luisa Nieto Soria, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. INTERNATIONAL ADVANCES IN ECONOMIC RESEARCH. Num. 4. Vol. 4 . pp. 349-355. 1998. Científic.

  • El precio de los futuros sobre el IBEX-35 y su relación con el índice. Un análisis preliminar
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Antonio Díaz Pérez, María Luisa Nieto Soria. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. vol. 6, nº 2. pp. 157-162. 1997. Científic.

  • Análisis de causalidad entre el Ibex-35 y el futuro sobre el indice en un contexto de cointegración
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Nieto Soria. ANÁLISIS FINANCIERO: BOLETIN DEL INSTITUTO DE ANALISTAS DE INVERSIONES. Num. nº 71. pp. 16-26. 1997. Científic.

  • Determinantes de la demanda de títulos por sectores en la composición de la cartera de un fondo de inversión
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. ACTUALIDAD FINANCIERA. Num. Monográfico nº 3.. pp. 29-35. 1997. Científic.

  • Relación intertemporal entre el IBEX-35 y los precios a futuro sobre el índice. Una primera aproximación
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Antonio Díaz Pérez, María Luisa Nieto Soria. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. Vol 6, Nº 2. pp. 157-162. 1997. Científic.

  • El Mercado de futuros en cítricos. Situación y expectativas
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. Num. nº 764, Julio-agosto. pp. 105-113. 1997. Científic.

  Llibres


  • Gestión de la RSC
  • Raúl León Soriano, Rafael Lapiedra Alcamí, Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Idoya Ferrero Ferrero, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, R. León Soriano. 2010. Autoria. Científic. ISBN 9788497455107. La Coruña (Espanya). Ed. Netbiblo.

  • Inversión socialmente responsable: Estrategias, instrumentos, medición y factores de impulso
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788496648289. Madrid. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE).

  • Introducción a los negocios y su gestión
  • Maria José Alarcón García, José Albors Garrigós, Andreu Blesa Pérez, Tomás Bonavía Martín, Montserrat Boronat Navarro, Carles Camisón Haba, César Camisón Zornoza, José Carlos Casillas Bueno, Fidel Chaparro González, Sonia Cruz Ros, Juan Ignacio Dalmau Porta, Carlos Alberto Devece Carañana, María Eugenia Fabra Florit, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Julio García Sabater, Maria Dolores Garzón Benítez, Maria Cinta Gisbert López, José María Gómez Gras, Tomás González Cruz, José Luis Hervás Oliver, Juan A. Marín García, Concepción Maroto Álvarez, Jesús Martínez Mateo, Blanca de Miguel Molina, María de Miguel Molina, Ignacio Mira Solves, María Jesús Muñoz Torres, Manuela Pardo del Val, Ángel Peiró Sigues, Alba Puig Denia, Gabriela Ribes Giner, María Ripollés Meliá, Joan J. Senent i Moreno, María del Val Segarra Oña, Antonio José Verdú Jover, Pilar Vidal Carrera, Ana Villar López. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788483224878. PEARSON - Prentice Hall - MADRID. Ed. Pearson.

  • El gobierno corporativo como motor de la responsabilidad social corporativa
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788480216579. Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA
  • María Rosario Balaguer Franch, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. 2007. Autoria. Científic. ISBN 9788448246990. VALENCIA. Ed. Generalitat Valenciana.

  • PRINCIPIOS DE FINANZAS CORPORATIVAS
  • María Luisa Nieto Soria, Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. 2006. Traducció amb aparell crític. Científic. ISBN 0072957239. MADRID. Ed. McGraw Hill.

  • Estudio de la Gestión de Fondos de Inversion: En el ámbito de las entidades financieras de carácter cooperativo
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. 2002. Autoria. Científic. ISBN 8460763773. Valencia. Ed. Fundación Ruralcaja Valencia.

  • Gestión de riesgos con activos derivados
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. 1996. Autoria. Docent. ISBN 8480210737. -. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Il ruolo dell'impresa leader della supply chain: misurazione integrale dell sostenibilità nell telefonia mobile
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Elena Escrig Olmedo, Idoya Ferrero Ferrero, Maria Chiara Marullo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. L'impresa sostenibile. Alla prova del dialogo dei saperi. Bari (Itàlia). Ed. EuriConv European Research Institute. 2020. ISBN 9788898717040. Científic.

  • Integrating Governance and Sustainability: A proposal Towards More Sustainable Ports
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres. European Port Cities in Transition. Moving Towards More Sustainable Sea Transport Hubs. (Suïssa). Ed. Springer. 2020. ISBN 9783030364632. Científic.

  • Propuesta de modelo de medición de la sostenibilidad empresarial en las cadenas de suministro globales: un enfoque integrador de los derechos humanos
  • Maria Chiara Marullo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. El I Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos: evaluación, seguimiento y propuestas de revisión. Cizur Menor (Navarra) (Espanya). Ed. Aranzadi. 2019. ISBN 9788413080246. Científic.

  • Organization boundaries. How to integrate transport operations in circular economy thinking. The timber case study
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, Jose´Vicente Gisbert Navarro. Sustainable and Efficient Transport: Incentives for Promoting a Green Transport Market. Cheltenham (Regne Unit). Ed. Edward Elgar Publishing. 2019. ISBN 9781788119276. Científic.

  • Gender Diversity on Corporate Boards: An Empirical Analysis in the EU Context
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. Creating Corporate Sustainability: Gender as an Agent for Change. Cambridge (Regne Unit). Ed. Cambridge University Press. 2018. ISBN 9781108447676. Científic.

  • Los derechos humanos en las cadenas de suministro globales: el caso del sector textil
  • Maria Chiara Marullo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. Empresas y Derechos Humanos: Temas Actuales. Ed. Editoriale Scientifica. 2018. ISBN 9788893910217. Científic.

  • Fostering the Professionalization of Business Students Through Education for Sustainable Development at University
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Raúl León Soriano. Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education. Hamburgo (Alemanya). Ed. Springer. 2016. ISBN 9783319478685. Docent.

  • Is Corporate Governance Related to Corporate Social Responsability? The Case of South Africa
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Raúl León Soriano, Elena Escrig Olmedo. Corporate Governance and Corporate Social Responsability: Emerging Markets Focus. Singapore. Ed. World Scientific Publishing. 2015. ISBN 9789814520379. Científic.

  • Inversiones socialmente responsables
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Marta de la Cuesta González, Elena Escrig Olmedo. Finanzas Sostenibles. La Coruña (Espanya). Ed. Netbiblo. 2010. ISBN 9788497455084. Científic.

  • Gestión sostenible y socialmente responsable de las universidades
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio. Responsabilidad social universitaria. La Coruña. Ed. Netbiblo. 2010. ISBN 9788497454230. Científic.

  • Contextualización del microcrédito en el sistema bancario mundial
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. Experiencias internacionales sobre microfinanzas. Manual del microcrédito. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2010. ISBN 9788480217521. Científic.

  • A Proposal for Corporate Governance Rating in Spanish Savings Banks
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management. Milano (Itàlia). Ed. McGraw Hill. 2009. ISBN 9788838660610. Científic.

  • Projecte de millora de la docència en l’assignatura “Incorporació de criteris de sostenibilitat i responsabilitat social a la gestió finançera i bancaria de les organitzacions”
  • Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • ¿VALORA EL MERCADO BURSATIL LA COMUNICACION DE INFORMACION EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA?
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. SALAMANCA. Ed. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007. ISBN 9788472997776. Científic.

  • Aplicació docent del concepte de Responsabilitat Social Corporativa: La Universitat Jaume I com a organització.
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y LOS RESULTADOS EMPRESARIALES
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. MITOS Y REALIDADES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN ESPAÑA. UN ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR. NAVARRA. Ed. Aranzadi. 2006. ISBN 844702640X. Científic.

  • ¿CÓMO SE PUEDE SABER SI MI INVERSIÓN ES ÉTICA ADEMÁS DE RENTABLE? INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CON CRITERIOS DE RSC
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES. SALAMANCA. Ed. Universidad Pontificia de Salamanca. 2005. ISBN 8472996379. Científic.

  • DIFERENTES MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA COBERTURA DE CONTRATOS DE FUTURO
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. NUEVOS DESAFIOS DE LA ECONOMIA DE LA EMPRESA. LA CORUÑA. Ed. Milladoiro. 2001. ISBN 8493122920. Científic.

  • Relaciones a corto y largo plazo entre las bolsas europeas en un contexto internacional
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Nieto Soria. Economía y finanzas 2001. Santa Cruz de Tenerife. Ed. Arte Comunicación Visual. 2001. ISBN 8469951645. Científic.

  • La enseñanza de las finanzas a traves de la red
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Nieto Soria. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  • Beneficios de la diversificación internacional ante la integración de los mercados de valores de la UE
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. Contemporary Ddevelopments in integration economica y desarrollo desarrollo empresarial Europa y América Latina. Paris. Ed. Eska. 2000. ISBN 2869118635. Científic.

  Ponències a congressos


  • COINTEGRACIÓN Y CASUALIDAD DE LAS BOLSAS EUROPEAS EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. X CONGRESO AECA. ZARAGOZA. . Científic. .

  • Modelización de la varianza en series temporales con problemas de heterocedasticidad
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. Metodologia y tecnicas de investigación en economia y dirección de empresas. Castellón. . Científic. .

  • Integrating sustainable development goals in finance education for tackling new challenges after COVID-19
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo. 13th International Conference on Education And New Learning. Virtual (Espanya). 05-07-2021. Docent. 2021. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409312672.

  • The integration of Financial, Environmental, Social and Governance Risks in Financial Subjects in University Teaching
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Elena Escrig Olmedo, Idoya Ferrero Ferrero. Edulearn 2019. PALMA DE MALLORCA (Espanya). 01-07-2019. Docent. 2019. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409120314.

  • El papel de la empresa líder en las cadenas de suministros circulares: Medición integral de la sostenibilidad telefonía móvil
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. V Plenaria Dialogi europaei Sulla convergenza nei valori principî, regole e pratiche del diritto dell’economia e dell’impresa: L'Impresa Sostenibile alla prova del dialogo. Taranto (Itàlia). 11-12-2018. Científic. 2018.

  • The "Case Study" as a teaching tool for the integration of sustainable development goals
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, Maria Chiara Marullo. 10th International Conference on Education and new learning technologies. Palma de Mallorca (Espanya). 02-07-2018. Docent. 2018. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409027095.

  • Propuesta de modelo de medición de la sostenibilidad empresarial en las cadenas de suministros globales: un enfoque integrado
  • Maria Chiara Marullo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. Congreso Internacional " El I Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos: Evaluación, Seguimiento y Propuestas de Revisión". Sevilla (Espanya). 14-06-2018. Científic. 2018.

  • La protección de los derechos humanos en las cadenas de suministros: los informes de sostenibilidad
  • Maria Chiara Marullo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. III Seminario de lnvestigación Universitat Jaume I / Universitat Rovira i Virgili "Empresas y derechos humanos". Tarragona (Espanya). 19-10-2017. Científic. 2017.

  • Financial market actors and sustainable business models
  • Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. 11th CSEAR Spain Conference. Zaragoza (Espanya). 06-09-2017. Científic. 2017.

  • Integrating the Sustainable Development Goals in Higher Education Through FInance Subjects
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, Lucía Bellés Colomer, Icíar García Pérez, Raúl León Soriano, Laura Ibáñez Gallén. EDULEARN 17. Barcelona (Espanya). 03-07-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469737774.

  • Are Microfinance Institutions a Sustainable Business Model?
  • Icíar García Pérez, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. Sustainable Business Models: Designing the future for business in society. Madrid (Espanya). 26-06-2017. Científic. 2017.

  • Effective Corporate Communication for Sustainable Businesses
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Laura Ibáñez Gallén. Conference on Sustainable Business Models: Designing the Future for Business in Society. Madrid (Espanya). 26-06-2017. Científic. 2017.

  • Sustainability indices and rating agencies and the creation of sustainable value
  • Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. Sustainable Business Models: Designing the future for business in society. Madrid (Espanya). 26-06-2017. Científic. 2017.

  • Reporting as a Driver of More Sustainable Organisations in the Microfinance Sector
  • Icíar García Pérez, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. XXV Congreso EBEN España. Cuenca (Espanya). 25-05-2017. Científic. 2017.

  • El papel de la comunicación corporativa en la construcción de organizaciones sostenibles
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Laura Ibáñez Gallén. XXV Congreso European Business Ethics Network (EBEN): Ética y Responsabilidad Social en el Corazón de la Empresa: Competitividad Sostenible. Cuenca (Espanya). 25-05-2017. Científic. 2017.

  • Los Derechos Humanos en las cadenas mundiales de suministro: El caso del sector textil
  • Maria Chiara Marullo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. XXV Congreso EBEN. Cuenca (Espanya). 25-05-2017. Científic. 2017.

  • Responsible Investment as Market Driver for Sustainable Development
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo. Smart Conference. Oslo (Noruega). 29-11-2016. Científic. 2016.

  • Sensibilización de la RSU en la Universitat Jaume I: identificación y percepción de sus principales scaketholders
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. Jornadas Nuevas Perspectivas en la Gestión de la Responsabilidad Social en las Universidades. Castellón (Espanya). 29-11-2016. Científic. 2016.

  • Increasing transparency and integrity in the financial and non-financial communication to construct a Sustainable Corporate Identity
  • Laura Ibáñez Gallén, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. V International Conference on Economic Development and Social Sustainability (EDaSS). A Coruña (Espanya). 20-10-2016. Científic. 2016. ISSN 2340-3640.

  • Corporate Sustainability promoted by the assessment process of Socially Responsible Investment
  • Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. 20th The Environmental and Sustainability Management Accounting Network Conference (20th EMAN Conference). Luneburg (Alemanya). 23-09-2016. Científic. 2016.

  • Materiality in Sustainability Reporting in Higher Education Institutions
  • Lucía Bellés Colomer, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Idoya Ferrero Ferrero. 20th EMAN Conference. Lüneburg (Alemanya). 22-09-2016. Científic. 2016.

  • Increasing transparency and integrity in the financial and extra-financial Communication to construct a Sustainable Corporate Identity
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Laura Ibáñez Gallén. The International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, Management and Health (MS'16TE). Teruel (Espanya). 04-07-2016. Científic. 2016.

  • Materiality in Sustainability Reporting of Universities
  • Lucía Bellés Colomer, María Ángeles Fernández Izquierdo, Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres. The International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, Management and Health (MS'16TE). Teruel (Espanya). 04-07-2016. Científic. 2016.

  • Fuzzy multi-criteria decision-making method for the integration of ESG criteria into investment processes
  • Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Elena Escrig Olmedo. The International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, Management and Health (MS'16TE). Teruel (Espanya). 04-07-2016. Científic. 2016.

  • SRI investors' preferences integration: A Fuzzy MCDM approach
  • Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. ICMFII. Alcoi (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016.

  • Integrating human rights in sustainable business models: the global supply chain
  • Maria Chiara Marullo, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. Sustainable Business Models: Designing the future for business in society. Madrid (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016.

  • The integration of ESG criteria into investment processes considering investors' preferences
  • Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. Principles for Responsible Investment Workshop (PRI 2015). Londres (Regne Unit). 11-09-2015. Científic. 2015.

  • Analizando la estructura de capital mediante mapas autoorganizativos
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, X. Cámara Turull, M.T. Sorrosal Forradella. XVIII SIGEF -Scientific Methods for the Treatment of Uncertainty in Social Sciences )-Congress. Girona (Espanya). 06-07-2015. Científic. 2015.

  • Corporate Social Responsability at Spanish Universities, the gender question in the government bodies of the Spanish Universities
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Idoya Ferrero Ferrero, Lucía Bellés Colomer. I Workshop: Daughter of Themis International Network of Female Business Scholars. Vourvourou (Grècia). 03-06-2015. Científic. 2015.

  • Skateholder methodological approach to measure corporate sustainability performance using Fuzzy multi-criteria decision method
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio. Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN Europe 2015). San Sebastián (Espanya). 25-03-2015. Científic. 2015. Ed. Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN). ISBN 9788460663485.

  • Materiality Analysis of Environmental Aspects: A proposal for Wearing Apparel Industry
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio, Raúl León Soriano, Elena Escrig Olmedo, Idoya Ferrero Ferrero. Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN Europe 2015). San Sebastián (Espanya). 25-03-2015. Científic. 2015. Ed. Environmental and Sustainability Management Accounting Network (EMAN). ISBN 9788460663485.

  • Implementing Service Learning in Higher Education: A Community Investing Project
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, Lucía Bellés Colomer. 7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15). Barcelona (Espanya). 06-07-2015. Docent. 2015. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788460682431.

  • Fuzzy TOPSIS for an Integrative Sustainability Performance Assessment: A Proposal for Wearing Apparel Industry
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. Scientific Methods for the Treatment of Uncertainty in Social Sciences ( XVIII SIGEF Congress). Girona (Espanya). 06-07-2015. Científic. 2015. Ed. Springer. ISBN 9783319197036.

  • Evaluating Sustainability in Wearing Apparel Industry Using Fuzzy Topsis (Abstract)
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. III Symposium on Ethics and Social Responsability Research. University of Extremadura, Badajoz (Espanya). 28-05-2015. Científic. 2015. Ed. Universidad de Extremadura. ISBN 9788460687696.

  • La percepción de los stakeholders de la universidad Jaume I sobre las memorias de sostenibilidad como herramienta de comunicación
  • Lucía Bellés Colomer, María Ángeles Fernández Izquierdo. Actas Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Castellón (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Firm performance relationships in listed firms: the ESG consistency impact
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. XXII Finance Forum Annual meeting of the Spanish Finance Association (AEFIN). Universitat de Zaragoza (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014.

  • Measuring corporate environmental performance: overcoming limitations
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. XXII Finance Forum Annual meeting of the Spanish Finance Association (AEFIN). Universitat de Zaragoza (Espanya). 20-11-2014. Científic. 2014.

  • How the ESG consistency can affect the ESG-economic performance relationship: an empirical analysis in the EU-15 stock markets
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. XV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Sevilla (Espanya). 23-10-2014. Científic. 2014.

  • Expert systems application to corporate environmental and social performance assessment
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio. XV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Sevilla (Espanya). 23-10-2014. Científic. 2014.

  • FESG Performance Measurement Through Fuzzy Inference Systems
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio. PRI Academic Network Conference 2014. Montreal (Canadà). 22-09-2014. Científic. 2014.

  • Corporate environmental performance assesment using multi-criteria decison-making methods: Overcoming limitations
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. II Workshop Jóvenes Investigadores en Economía y empresa. Huesca (Espanya). 04-09-2014. Científic. 2014.

  • Measuring corporate social responsability performance: balanced and dynamic rating system
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio. Bussiness Sytems Laboratory-2nd International Symposium "Systems Thinking for a Sustainable Economy. Advancements in Economic and Managerial Theory and Practice". Roma (Itàlia). 23-01-2014. Científic. 2014. Ed. Bussiness Sytems Laboratory (BS-Lab). ISBN 9788890824203.

  • Introducing CSR in finance subjects curricula: university students' perceptions, a case study
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, Raúl León Soriano, Lucía Bellés Colomer. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 14). Barcelona (Espanya). 07-07-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461705573.

  • Universities social responsability and stakeholders engagement
  • Raúl León Soriano, Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, José Ramón Segarra Moliner, Lucía Bellés Colomer. Bussiness Sytems Laboratory-2nd International Symposium "Systems Thinking for a Sustainable Economy. Advancements in Economic and Managerial Theory and Practice". Roma (Itàlia). 23-01-2014. Científic. 2014. Ed. Bussiness Sytems Laboratory (BS-Lab). ISBN 9788890824203.

  • Integrated methodology for sustainability assessment: Incorporation of Fuzzy Inference System and Fuzzy TOPSIS into CSR rating evaluation process
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. XIV Iberian -Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Madrid (Espanya). 24-06-2013. Científic. 2013.

  • Going in-depth: the relationship betweenn board diversity and sustainable perfonmance
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres. XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Madrid (Espanya). 24-06-2013. Científic. 2013.

  • Generational board diversity and CSR performance: the mediating role of csr management quality
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. 11th INFINITI - Conference on International Finance held at ScienciesPo. Aix-de-Provence (França). 10-06-2013. Científic. 2013.

  • Can board diversity enhance the integration of ESG aspects in management system
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management. Proceedings (International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management, MS 2013). Castellón (Espanya). 06-06-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. ISBN 9783642382789.

  • Enhancing the advisory process in virtual learning environments, an application for the master's thresis case
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Raúl León Soriano, Elena Escrig Olmedo, Idoya Ferrero Ferrero. 5th International conference on education and new learning technologies (EDULEARN 2013). Barcelona. 01-07-2013. Docent. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638222.

  • Incorporating Stakeholders' Preferences into CSR Ratings: Fuzzy TOPSIS Approach to Evaluate Agri-Food Companies
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio. Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management. Proceedings (International Conference on Modeling and Simulation in Engineering, Economics, and Management, MS 2013). Castellón (Espanya). 06-06-2013. Científic. 2013. Ed. Springer. ISBN 9783642382789.

  • Does board diversity affect corporate performance ?
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. XIII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Udine (Itàlia). 05-07-2012. Científic. 2012.

  • Corporate performance and age diversity in board of directors
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. 10 th International Conference on Corporate Governance. Birmingham (Regne Unit). 25-06-2012. Científic. 2012.

  • Proposal for generating a sustainabily rating using fuzzy logic
  • Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. INMAB 2012. Valencia (Espanya). 20-03-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat de València. ISBN 9788469516478.

  • Changes in the influence of board characteristics on corporate results due to the recent global financial crisis
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. INBAM 2012 International Network of Business & Management Journals. Valencia (Espanya). 20-03-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat de València. ISBN 9788469516478.

  • Capital structure in the Spanish chemical industry. How does the financial crisis affect?
  • X. Camara-Turull, X. Borràs Balsells, M.T. Sorrosal-Forradellas, María Ángeles Fernández Izquierdo. XVII SIGEG Congress. Cambrils (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. World Scientific Publishing. ISBN 9789814415767.

  • Environmental performance measurement in agri-food companies using fuzzy inference system
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo. XVII SIGEF Congress. Cambrils (Espanya). 06-06-2012. Científic. 2012. Ed. World Scientific Publishing. ISBN 9789814415767.

  • Age diversity in the boardroom: measures an implications
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. Modeling and Simulation in Engineering, Economics and Management (International Conference MS2012). New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 28-05-2012. Científic. 2012. Ed. Springer. ISBN 9783642304323.

  • Methodology to evaluate the environmental performance in agri-food industry
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo. XIII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Udine (Itàlia). 05-07-2012. Científic. 2012. Ed. Comitato Promotore di Maifestazioni Nazionale. ISBN 9788884207609.

  • Neural Networks: A methodology to evaluate sustainabillity in companies
  • María Jesús Muñoz Torres, Idoya Ferrero Ferrero, Raúl León Soriano, Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo. The First International Sustainabel Companies Conference. OSLO. 29-08-2011. Científic. 2011.

  • RETURN PREMIUMS OF SUSTAINABLE COMPANIES LISTED ON THE SPANISH STOCK MARKET
  • Eduardo Alonso Moyar, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Nieto Soria. XII Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Lisboa. 07-07-2011. Científic. 2011.

  • Changes in the influence of board characteristics on corporate results due to the recent global financial crisis
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. XII Iberian-Italian of Financial and Actuarial Mathematics. Lisboa (Portugal). 07-07-2011. Científic. 2011.

  • Spanish society's perceptions about socially responsible investing
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. XII Iberian -Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Lisboa. 07-07-2011. Científic. 2011.

  • Responsabilidad social corporativa e internacionalización bancaria: el caso de la banca española en Latinoamérica
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Elena Escrig Olmedo. XVI Congreso AECA. Granada (Espanya). 21-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788496648531.

  • Scoring rubrics in virtual education environments
  • María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Raúl León Soriano, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo. International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona (Espanya). 04-07-2011. Científic. 2011. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461504411.

  • Incorporación de criterios de Inversión Socialmente Responsable a la gestión financiera y bancaria de las organizaciones
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Raúl León Soriano. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Sustainable financial products: spanish society's perception about the socially responsible investing
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. Technology Innovation and Industrial Management 2011. Finlandia (Finlàndia). 28-06-2011. Científic. 2011. Ed. University of Oulu. ISBN 9789514294839.

  • Materiality analysis for csr reporting in Spanish SMS
  • María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Raúl León Soriano, Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo. TIIM 2011. Finland (Finlàndia). 28-06-2011. Científic. 2011. Ed. University of Oulu. ISBN 9789514294839.

  • Finanzas Sostenibles: Una experiencia de Aprendizaje de Servicio para la incorporación de la percepción que la sociedad tiene ante criterios de Inversión Socialmente Responsable
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Elena Escrig Olmedo. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Creación de equipo de mejora continua en la docencia del master en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juana María Rivera Lirio, Idoya Ferrero Ferrero, Raúl León Soriano, Elena Escrig Olmedo, Irene Saavedra Robledo, Marta Cuesta González. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Aplicación de rúbricas de evalaución en la docencia on-line
  • María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio, Elena Escrig Olmedo, Raúl León Soriano, Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo. XI Jornada Nacional sobre Aprendizaje Cooperativo y IV Jornada de Innovación Docente. Castelló de la Plana. 27-06-2001. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469441114.

  • Sustainable companies - Spanish mapping paper on company law issues
  • Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, Raúl León Soriano, Juana María Rivera Lirio. The 2nd Sustainable Companies Workshop. Oslo (Noruega). 29-11-2010. Científic. 2010.

  • Corporate governance and corporate performance in two different economic contexts
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. Corporate Governance & Global Financial Crisis conference. University of Pennsylvania (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 24-09-2010. Científic. 2010.

  • Comprehensive sustainability rating generation using fuzzy logic: an analysis for the fortune global 100
  • Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. IFSAM - International Federation of Scholarly Associations of Management. Paris. 08-07-2010. Científic. 2010.

  • Introducing socially responsible investing criteria into financial and bank management of organizations through cooperative learning
  • Elena Escrig Olmedo, Raúl León Soriano, Idoya Ferrero Ferrero, Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. 2nd International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2010). Barcelona (Espanya). 05-07-2010. Docent. 2010. Ed. Edulearn. ISBN 9788461393862.

  • Using fuzzy logic and neuronal networks to classify socially responsible organizations
  • Idoya Ferrero Ferrero, Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, Raúl León Soriano, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. Euro Working Group on Financial Modelling Meeting 46th EWGFM. Estambul (Turquia). 20-05-2010. Científic. 2010.

  • The impact of the board of directors on corporate performance and risk-taking before and during the global financial risis
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. Euro Working Group on Financial Modelling Meeting 46th EWGFM. Estambul (Turquia). 20-05-2010. Científic. 2010.

  • A service-learning experience in order to study the society's perception about socially responsible investing criteria
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. ICERI 2010. Madrid (Espanya). 15-11-2010. Científic. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461424399.

  • Integrating sustainability through fuzzy logic: fortune global 100 sustainability rating
  • Elena Escrig Olmedo, Juana María Rivera Lirio, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. International Conference on Modeling and Simulation MS'10. Barcelona (Espanya). 15-07-2010. Científic. 2010. Ed. World Scientific Publishing. ISBN 9789814324434.

  • Classifying socially responsible organisations. a proposal based on fuzzy logic and neuronal networks
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, Idoya Ferrero Ferrero, Raúl León Soriano, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. MIC 2010. Ankara (Turquia). 24-11-2011. Científic. 2010. Ed. University of Primorska Press. ISBN 9789612660987.

  • Prima de rentabilidad de las empresas sostenibles en el mercado bursátil español
  • E. Alonso Mollar, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Nieto Soria. XVIII Congreso de EBEN España "Teoría Superior de Stakeholder". Bilbao (Espanya). 23-06-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad del País Vasco. ISBN 9788469336687.

  • BUSINESS FAILURE PREDICTION: SIMPLE-INTUITIVE MODELS VERSUS STATISTICAL MODELS
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. POZNAN (POLAND). 06-11-2009. Científic. 2009.

  • INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABLE. ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y MEDICION
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. XXI MASTER EN GESTIÓN BANCARIA. VALENCIA. 16-02-2009. Científic. 2009.

  • L'economia avui
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. Club de Debat. Castelló. 12-01-2009. Científic. 2009.

  • Corporate governance in spanish banking system: the effect of organizational structure and top exclusive pay on performance
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. MIC 2009. Sousse (Tunísia). 25-11-2009. Científic. 2009. Ed. Management International Conference (MIC). ISBN 9789612660482.

  • HACIA UNA GESTION SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS
  • Juana María Rivera Lirio, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. 9º Congreso Nacional del Medio Ambiente. Cumbre del Desarrollo Sostenible (CONAMA 9). Madrid (Espanya). 01-12-2008. Científic. 2009. Ed. Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). ISBN 9788461314812.

  • Inversión socialmente responsable: Criterios de valoración y análisis de ISR seguidos por los índices y agencias de análisis de sostenibilidad
  • Elena Escrig Olmedo, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. XV Congreso AECA. Valladolid. 23-09-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788496648319.

  • Aproximación al gobierno corporativo en el sistema bancario español: Relaciones entre las remuneraciones de los directivos y los resultados financieros
  • Idoya Ferrero Ferrero, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. XV Congreso AECA. Valladolid. 23-09-2009. Científic. 2009. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 9788496648319.

  • Socially responsible investing: sustainability indices, esg rating and information provider agencies
  • Elena Escrig Olmedo, María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. MIC 2009. Sosse (Tunísia). 25-11-2009. Científic. 2009. Ed. Management International Conference (MIC). ISBN 9789612660482.

  • TOWARDS A SUSTAINABLE AND SOCIALLY RESPONSIBLE MANAGEMENT OF PUBLIC UNIVERSITIES
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Juana María Rivera Lirio. MIC 2009. SOUSSE (TUNISIA). 25-11-2009. Científic. 2009. Ed. Management International Conference (MIC). ISBN 9789612660482.

  • A proposal for corporate governance rating in Spanish savings banks
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Idoya Ferrero Ferrero, María Jesús Muñoz Torres. X Italian-Spanish Congress of Financial and Actuarial Mathematics. Cagliari (Itàlia). 23-06-2008. Científic. 2008.

  • Smes and corporate social responsability the perspective from spanish companies
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Nieto Soria, Juana María Rivera Lirio, Raúl León Soriano, Elena Escrig Olmedo. Management International Conference MIC 2008. Barcelona. 26-11-2008. Científic. 2008. Ed. Management International Conference (MIC). ISBN 9789616573993.

  • TURISMO EN LOS ESPACIOS LITORALES
  • Asunción Fernández Izquierdo, María Ángeles Fernández Izquierdo, F. Gusi. PATRIMONIO ARQUEOLOGICO, TURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO LOCAL: PROPUESTAS RUTAS ARQUEOLOGICAS EN LA PROVINCIA DE CASTELLON. CASTELLON. 10-05-2006. Científic. 2007. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 9788484568476.

  • PROYECTO DE MEJORA DE LA DOCENCIA EN DE LA ASIGNATURA J50-APLICACIÓN DOCENTE DEL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA, LA UNIVERSITAT JAUME I COMO ORGANIZACIÓN
  • María Jesús Muñoz Torres, María Ángeles Fernández Izquierdo. VI JORNADES DE MILLORA EDUCATIVA DE LA UNIVERSITAT JAUME I. CASTELLON. 05-04-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • ¿REACCIONAN LOS INVERSORES DEL MERCADO BURSATIL ESPAÑOL ANTE LAS NOTICIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS?
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. XIII FORO DE FINANZAS. MADRID. 17-11-2005. Científic. 2005.

  • DO SPANISH INVESTORS REACT TO NEWS ON CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY?
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez, María Luisa Nieto Soria. VIII ITALIAN-SPANISH MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS. VERBANI (ITALIA). 30-06-2005. Científic. 2005.

  • RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN ESPAÑA. ANALISIS DE LA INVESTIGACION EMPIRICA
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, Andrés Arnau Paradís. XIII CONGRESO AECA. OVIEDO. 22-09-2005. Científic. 2005. Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECAE). ISBN 8489959927.

  • CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY IN THE BANKING SYSTEM: A PROPOSAL TO EVALUATE THE SPANISH BANKING INSTITUTIONS PERFORMANCE
  • María Jesús Muñoz Torres, MARTA DE LA CUESTA GONZALEZ, María Ángeles Fernández Izquierdo. THE INTER DISCIPLINARY CSR RESEARCH CONFERENCE. NOTTINGHAM. 22-10-2004. Científic. 2004.

  • INFLUENCE OF STRUCTURAL CHANGES IN TRANSMISSION OF INFORMATION BETWEEN STOCK MARKETS: A EUROPEAN EMPIRICAL STUDY
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION. BASEL. 30-06-2004. Científic. 2004.

  • Analisis de las variables que determinan las comisiones en los planes de pensiones
  • Carmen Pilar Martí Ballester, María Ángeles Fernández Izquierdo, Juan Carlos Matallín Sáez. 7th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Cuenca. 01-05-2004. Científic. 2004.

  • Influencia de la magnitud y del signo de una noticia en el volumen y volatilidad del índice IBEX-35
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana. 7th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Cuenca. 01-05-2004. Científic. 2004.

  • Marco conceptual de la responsabilidad social corporativa en banca y propuesta de indicadores
  • María Jesús Muñoz Torres, Marta de la Cuesta Gonzalez, María Ángeles Fernández Izquierdo. Encuentro iberoamericano de finanzas y sistemas de información. Sevilla (Espanya). 25-02-2004. Científic. 2004. Ed. Diputación de Sevilla. ISBN 846885493X.

  • EUROPEAN VOLATILITY TRANSMISSION WITH STRUCTURAL CHANGES IN VARIANCE
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Vicente Aragó Manzana. XI FORO DE FINANZAS. ALICANTE. 13-11-2003. Científic. 2003.

  • CONDITIONAL VOLATILITY TRANSMISSION ACROS INTERNATIONAL STOCK MARKETS WITH STRUCTURAL CHANGES IN VARIANCE
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. 6TH SPANISH-ITALIAN MEETING ON FINANCIAL MATHEMATICS. TRIESTE. 03-07-2003. Científic. 2003.

  • ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INVERSION COLECTIVA: PROPUESTA DE PERFORMANCE SOCIAL DE LOS FONDOS DE INVERSION
  • María Rosario Balaguer Franch, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. XI CONFERENCIA ANUAL DE ETICA, ECONOMIA Y DIRECCION. BARCELONA. 12-06-2003. Científic. 2003.

  • MODELIZACION DE LA VARIANZA EN SERIES TEMPORALES CON PROBLEMAS DE HETEROCDASTICIDAD
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. VIII TALLER DE METODOLOGÍA DE ACEDE. CASTELLON. 02-04-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8460787443.

  • Estacionalidad mensual del rendimiento y volatilidad del indice IBEX-35 y su contrato de futuros
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. XII Congreso nacional ACEDE. Palma de Mallorca. 22-09-2002. Científic. 2002.

  • Transmisión de la volatilidad entre los mercados bursátiles desde la perspectiva de la bolsa española
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. V Encuentro de Economia Aplicada. Oviedo. 06-06-2002. Científic. 2002.

  • Turismo náutico y espacios marítimos protegidos en la Comunidad Valenciana
  • J. (Conselleria Medio Ambiente) Jimenez, María Ángeles Fernández Izquierdo. Turismo (IV Congreso de Turismo, Universidad y Empresa. La diversificación y la desestacionalización del sector turístico). Benicàssim, Castelló (Espanya). 24-04-2001. Científic. 2002. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484424561.

  • Valoración de fondos de inversión
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. I Congreso Internacional de Valoración y Tasación. Valencia. 03-07-2002. Científic. 2002. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 8469988271.

  • Volatility Transmission across International Stock Markets
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. 5th Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics. Valencia. 20-06-2002. Científic. 2002. Ed. Universal Book Distribution. ISBN 8462119071.

  • Cambios de varianza y modelos Garch bivariantes. Aplicación a la cobertura dinámica
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. IX Foro de finanzas. Pamplona (Espanya). 15-11-2001. Científic. 2001.

  • Expiration and Maturity Effect: Empirical Evidence from the Spanish Spot and Futures Stock Index
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. 4th Italian-Spanish on Conference on Financial Mathematics. Alghero (Itàlia). 28-06-2001. Científic. 2001.

  • Prima de rentabilidad de las empresas sostenibles en el mercado bursátil español
  • Eduardo Alonso Moyar, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Nieto Soria. XXV Congreso Anual de la Academia. Valencia (Espanya). 08-06-2001. Científic. 2001.

  • Fondos de inversión y sincronización con el mercado de renta variable
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. IV Encuentro de economía aplicada. Reus (Espanya). 07-06-2001. Científic. 2001.

  • Cambios de varianza y modelos Garch bivariante. Aplicación a la cobertura dinámica
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. IV Encuentro de economía aplicada. Reus (Espanya). 07-06-2001. Científic. 2001.

  • La enseñanza de las finanzas a través de la red
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Luisa Nieto Soria. I Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 01-03-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213426.

  • TRADING VOLUME AND PRICE IN THE SPANISH STOCK INDES FUTURES MARKETS
  • María Luisa Nieto Soria, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. 2TH ITALIAN-SPANISH CONFERENCE ON FINANCIAL MATHEMATICS. BASILEA. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. La Città del Sole. ISBN 8882921123.

  • COBERTURA CON CONTRATOS DE FUTURO: APROXIMACIÓN COEFICIENTE MEDIA DE GINI
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD. LOGROÑO. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad de La Rioja. ISBN 8495301105.

  • Proyecto de innovación educativa: la enseñanza de las finanzas a través de la red
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. I Congreso de Aplicación de las Nuevas Tecnologías en la docencia presencial y e-learning. Alfara del Patriarca (Valencia). 15-11-2001. Científic. 2001. Ed. Universidad Cardenal Herrera - CEU. ISBN 8495219441.

  • Modelos GARCH asimétricos y volumen de negociacion: Aplicacion para el IBEX 35
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. En la empresa del siglo XXI: Finanzas, tecnologia y sistemas de informacion. Cádiz (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Diputación de Cádiz. ISBN 8495388170.

  • El efecto de la sincronizacion pasiva en el rendimiento y riesgo de las carteras de inversion financiera
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. En la empresa del siglo XXI: Finanzas, tecnologia y sistemas de informacion. Cadiz. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Diputación de Cádiz. ISBN 8495388170.

  • Estacionalidad mensual del contrato de futuro sobre el indice IBEX-35
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. XIV Congreso Nacional y X Congreso Hispano Frances AEDEM. Jaen. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Diputación de Jaén; Instituto de Estudios Giennenses. ISBN 8487115802.

  • Riesgo sistematico y sincronizacion pasiva
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. XIV Congreso Nacional y X Congreso Hispano Frances AEDEM. Jaén (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Diputación de Jaén; Instituto de Estudios Giennenses. ISBN 8487115802.

  • Modelizacion del volumen inesperado en el mercado de furturos sobre el IBEX 35
  • María Luisa Nieto Soria, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. En la empresa del siglo XXI: Finanzas, tecnologia y sistemas de informacion. Cádiz (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Diputación de Cádiz. ISBN 8495388170.

  • Cointegración y casualidad de las bolsas europeas en un contexto internacional
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. VII Foro de finanzas. Valencia (Espanya). 25-11-1999. Científic. 1999.

  • Cobertura de Carteras con contratos de futuros. Enfoque alternativo a la teoría de Ederington
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. XI Congreso Nacional y VII Congreso Hispano-Francés. Lleida (Espanya). 17-06-1997. Científic. 1997.

  • Análisis de la clasificación de fondos de inversión en España y su sincronización con el mercado bursátil
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. XI Congreso Nacional AEDEM. VII Congreso Hispano-Francés. Lleida (Espanya). 17-06-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8489727420.

  • Análisis financiero del lavado de cupón en las emisiones bonificadas de renta fija
  • Antonio Díaz Pérez, María Ángeles Fernández Izquierdo. IV Congreso de Matemática de las Operaciones Financieras. Barcelona (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 8447518469.

  • Análisis de la clasificación de los fondos de inversión en España: Implicaciones en la medida de su performance
  • Juan Carlos Matallín Sáez, María Ángeles Fernández Izquierdo. V Foro de Finanzas. Nuevos Desarrollos Financieros. Malaga (Espanya). 12-11-1997. Científic. 1997. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). ISBN 8460569470.

  • Propuesta de un análisis de eficiencia y evidencia empírica en el mercado de futuros sobre IBEX-35
  • María Luisa Nieto Soria, María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres. V Foro de Finanzas. Nuevos Desarrollos Financieros. Malaga (Espanya). 12-11-1997. Científic. 1997. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). ISBN 8460569470.

  • Integración y eficiencia de los mercados de valores en la Unión Europea. Una primera aproximación
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, María Jesús Muñoz Torres, María Luisa Nieto Soria. IV Congreso de Matemática de las Operaciones Financieras. Barcelona (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat de Barcelona. ISBN 8447518469.

  • Análisis del Dinamismo de la Razón de Cobertura de Mínima Varianza
  • Vicente Aragó Manzana, María Ángeles Fernández Izquierdo. V Foro de Finanzas. Nuevos Desarrollos Financieros. Malaga (Espanya). 12-11-1997. Científic. 1997. Ed. Asociación Española de Finanzas (AEFIN). ISBN 8460569470.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Efecto de la crisis en la estructura de capital y predicción del fracaso empresarial del sector químico español: un análisis mediante mapas autoorganizados
  • María Ángeles Fernández Izquierdo, Maria Teresa Sorrosal Forradellas. Univeristat Rovira i Virgili - Departament de Gestió d'Empreses (Espanya). Cámara Turull, Xavier. Num. Sobresaliente Cum Laude. 15-01-2016.

  Participació en programes de doctorat extern


  • INVERSION SOCIALMENTE RESPONSABBLE. ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y MEDICIÓN
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. Climent Diranzo, Francisco J.. 22-12-2009.UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-Dep. d'Economia financera i actuarial.

  • ORGANIZACION INDUSTRIAL; EMPRESAS Y MERCADOS
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. Fernando Campa Planas. 20-02-2009.UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI -DEP.GESTIÓN DE EMPRESAS.

  • MASTER DIRECCIÓN ESTRATEGICA DE LA EMPRESA
  • María Ángeles Fernández Izquierdo. Fernando Campa Planas. 09-02-2009.UNIVERSITAT ROVIRA-VIRGILI -DEP.GESTIÓN DE EMPRESAS.

  Comités de congresos


  • María Ángeles Fernández Izquierdo. X Foro de Finanzas. Universidad Pablo de Olavide - Sevilla. . Científic.

  • María Ángeles Fernández Izquierdo. XVII SIGEF. Cambrils (Espanya). 06-06-2012. Científic.

  • Asunción Ventura Franch, Consol Aguilar Rodenas, Mercedes Alcañiz Moscardó, Aurelia Bengochea Morancho, María Ángeles Fernández Izquierdo, Ana María Fuertes Eugenio, María Amparo Garrigues Giménez, Carmen Rosa Olaria Puyoles, María José Senent Vidal. VIII Congreso Estatal Isonomía sobre igualdad entre mujeres y hombres:"El género de la economía o la economía de género". Universidad Jaume I. 14-09-2011. Científic.

  • María Ángeles Fernández Izquierdo. VIII Taller de metodologia de ACEDE. Benicasim. 16-05-2002. Científic.

  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Rafael Lapiedra Alcamí, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, María Ripollés Meliá, María Ángeles Fernández Izquierdo, José Manuel Vela Bargues, María Luisa Flor Peris, Rosa María Rodríguez Artola, Daniel Palacios Marqués, Vicente Roca Puig. VIII Taller de Metodología de ACEDE. Metodología y Técnicas de Investigación en Economía y Dirección de Empresas. Benicassim. 16-05-2002. Científic.