Iluminada Fuertes Fuertes

Iluminada Fuertes Fuertes

Professor/a Titular d'Universitat
Secretari/ària de facultat
Dep. de Finances i Comptabilitat
Economia Financera i Comptabilitat
On pots trobar-me?
JC1146DD - (964 387138)
JAA214FD - (964 728523)