UJI

Informació personal

DOMÍNGUEZ ESCRIG, EMILIO
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Membre del grup d'investigació IDEA - Transformació Organitzativa i Desenvolupament Humà
 • JC1060DD - (964 387127)
 • edomingu@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-5380-2774
 • Ressenya Personal

  Emilio Domínguez és professor ajudant doctor en el Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló). Actualment, imparteix assignatures relacionades amb la direcció de recursos humans, el canvi organitzatiu i la introducció a l'administració d'empreses.

  Pel que fa a la formació, és Doctor en Economia i Empresa (UJI), Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats (UJI-UV), i Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques (UJI).

  A més, pertany a el grup d'investigació de la Universitat Jaume I "IDEA - Organizational Transformation and Human Development". Les seves línies d'investigació se centren, principalment, en la innovació en les empreses, el comportament dels líders i l'aprenentatge organitzatiu.

  Ha participat en diversos projectes d'investigació i publicat treballs en revistes com Journal of Business Ethics, Review of Managerial Science, Industrial Management & Data Systems o Leadership and Organizational Development Journal.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Emilio Domínguez Escrig


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 12:00 14:00 28-09-2020 03-02-2021
  Dijous 12:00 13:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 12:00 14:00 04-02-2021 31-07-2021
  Dijous 12:00 13:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Emilio Domínguez Escrig


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1032 - PR4 Dimecres 17:00 19:00 30-09-2020 02-12-2020
  TU0913 - LA2 Dimarts 09:00 11:00 15-12-2020 15-12-2020
  TU0913 - LA2 Dimecres 11:00 13:00 04-11-2020 13-01-2021
  TU0913 - PR2 Dimecres 11:00 13:00 30-09-2020 28-10-2020
  TU0913 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 29-09-2020 01-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EE1017 - PR1 Dijous 12:00 13:30 11-02-2021 27-05-2021
  EE1017 - TE1 Dijous 11:00 12:00 04-02-2021 27-05-2021
  EE1017 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 09-02-2021 25-05-2021
  EE1017 - TU1 Dijous 12:00 13:30 04-02-2021 20-05-2021
  EM1017 - PR1 Dijous 12:00 13:30 11-02-2021 27-05-2021
  EM1017 - TE1 Dijous 11:00 12:00 04-02-2021 27-05-2021
  EM1017 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 09-02-2021 25-05-2021
  EM1017 - TU1 Dijous 12:00 13:30 04-02-2021 20-05-2021
  ET1017 - PR1 Dijous 12:00 13:30 11-02-2021 27-05-2021
  ET1017 - TE1 Dijous 11:00 12:00 04-02-2021 27-05-2021
  ET1017 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 09-02-2021 25-05-2021
  ET1017 - TU1 Dijous 12:00 13:30 04-02-2021 20-05-2021
  RL0917 - PR1 Dilluns 09:00 11:00 03-05-2021 24-05-2021
  RL0917 - PR1 Dimecres 11:00 13:00 05-05-2021 26-05-2021
  RL0917 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 08-02-2021 26-04-2021
  RL0917 - TE1 Dimecres 11:00 13:00 10-02-2021 28-04-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1032 - Disseny i Canvi Organitzatiu Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EE1017 - Empresa Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1017 - Empresa Grau en Enginyeria Mecànica
  ET1017 - Empresa Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
  RL0917 - Direcció i Gestió de Recursos Humans I Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  SRO008 - Desenvolupament Organitzatiu i dels Recursos Humans / Organizational and Human Resource Development Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  TU0913 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques Grau en Turisme
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Altruistic leader Behavior: A Way to Boost Innovation
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Emilio Domínguez Escrig. Advances in psychology research. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2020. ISBN 9781536178531. Científic.

  Ponències a congressos


  • Do humble leaders promote firm innovativeness? the role of altruism
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. XXIX Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2019): Globalización en entornos de complejidad e incertidumbre. La Coruña (Espanya). 16-06-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • Emotional healing and radical innovation: the mediating effect of organisational learning capability
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. XXIX Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2019): Globalización en entornos de complejidad e incertidumbre. La Coruña (Espanya). 16-06-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • Effects of emotional healing on radical innovation: the mediating role of organisational learning capability
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. The European Academy of Management: Exploring the Future of Management (EURAM 2019). Lisboa (Portugal). 26-06-2019. Científic. 2019. Ed. European Academy of Management (EURAM). ISBN 9782960219517.

  • Exploring the role of servant leadership and corporate social responsibility as antecedents of firm innovativeness
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Emilio Domínguez Escrig, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí, Simon Ireland. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Promoting firm innovativeness through servant leadership and corporate social responsability to employees
  • Emilio Domínguez Escrig, Ricardo Chiva Gómez, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Kirk Chang. European Academy of Management Conference (Euram 2018). Reykjavik (Islàndia). 19-06-2018. Científic. 2018.

  • Analyzing the effect of empowerment and forgiveness on radical innovation and performance
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. European Academy of Management Conference (Euram 2018). Reykjavik (Islàndia). 19-06-2018. Científic. 2018.

  • Empowerment and forgiveness: Effects on radical innovation and performance
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. 15th International Human Resource Management Conference (IHRM 2018). Madrid (Espanya). 13-06-2018. Científic. 2018.

  • Does servant leadership foster firm innovativeness? the role of corporate social responsibility to employees
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Emilio Domínguez Escrig, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. 15th International Human Resource Management Conference (IHRM 2018). Madrid (Espanya). 13-06-2018. Científic. 2018.

  • Cómo mejorar el desempeño de las organizaciones a través de la capacidad para perdonar y el empoderamiento: el efecto mediador de la innovación radical
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. XXVII ACEDE Conference. Aranjuez - Madrid (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • Enhancing radical innovation and performance: the role of empowerment and forgiveness
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. OLKC 2017 Conference. Valladolid (Espanya). 27-04-2017. Científic. 2017.

  • Testing the effects of stewardship leader behavior on innovation success: the mediating role of radicalness
  • Ricardo Chiva Gómez, Emilio Domínguez Escrig, Rafael Lapiedra Alcamí, Francisco Fermín Mallén Broch. EURKIND GCW 2016 CONFERENCE. Universitat Politécnica de València (Espanya). 22-06-2016. Científic. 2016.

  • Cómo conseguir innovaciones-exitosas a través del liderazgo responsable: el efecto de la innovación radical
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. XXVI Congreso ACEDE 2016 : Organizaciones y personas en evolución/Evolving organizations and Individuals. Vigo (Espanya). 26-06-2016. Científic. 2016. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460887980.

  • How altruistic leader behavior foster radical innovation? The mediating effect of organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Emilio Domínguez Escrig, Ricardo Chiva Gómez, Rafael Lapiedra Alcamí. BAM2015 Conference. The Value of Pluralism in Advancing Management Research, Education and Practice. Portsmouth (Regne Unit). 08-09-2015. Científic. 2015.

  • End- user computing satisfaction and radical innovation: the mediating role of organizational learning capability
  • Emilio Domínguez Escrig, Francisco Fermín Mallén Broch, Rafael Lapiedra Alcamí, Ricardo Chiva Gómez. OLKC2015. Milano (Itàlia). 09-04-2015. Científic. 2015.

  • Altruistic leadership and performance: the mediating role of organizational learning capability
  • Francisco Fermín Mallén Broch, Ricardo Chiva Gómez, Joaquín Alegre Vidal, Jacob Guinot Reinders, Emilio Domínguez Escrig. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Emilio Domínguez Escrig. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF HOSPITALITY MANAGEMENT.

  • Emilio Domínguez Escrig. 2019 LEADERSHIP & ORGANIZATION DEVELOPMENT JOURNAL.

  • Emilio Domínguez Escrig. 2019 ENVIRONMENT, DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY.

  • Emilio Domínguez Escrig. 2018 PERSONNEL REVIEW.

  • Emilio Domínguez Escrig. 2017 LEADERSHIP & ORGANIZATION DEVELOPMENT JOURNAL.