UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ESCRIG TENA, ANA BELÉN
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del grup d'investigació EXCELLENTIA - Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones
 • JC1007DD - (964 728536)
 • escrigt@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-8471-2336
 • Ressenya Personal

  Ana Belén Escrig Tena és Professora Catedràtica en el Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló). Imparteix assignatures relacionades amb la gestió de la qualitat i l'excel·lència en títols com el Grau en Administració d'Empreses, el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, el Màster en Gestió de la Qualitat, el Màster en Sostenibilitat i RSC, i el Máster in Management. Una constant en la seva trajectòria com a docent ha estat la preocupació per la millora de la docència, la qual s'ha materialitzat en la participació en més de 40 cursos i seminaris de perfeccionament pedagògic i en més de 30 projectes dins de les convocatòries de Projectes de Millora Educativa de la Universitat Jaume I.
   
  La professora Escrig és doctora en gestió empresarial per la Universitat Jaume I des de juny de 2001. Actualment pertany al Grup de Recerca de la Universitat Jaume I "Excellentia: qualitat, innovació i persones". Una de les seves línies de recerca es concreta en l'estudi del grau en què els models de gestió de la qualitat contribueixen al benestar dels empleats o la intensificació del seu treball. Les altres línies d'interès tenen a veure amb les configuracions de pràctiques de gestió de la qualitat i com aquestes condicionen els resultats; l'anàlisi dels models d'excel·lència com marcs per integrar la responsabilitat social en la gestió; i el vincle entre els models de gestió de la qualitat i la innovació. Dins de l'esmentat grup de recerca ha participat en 17 projectes i / o contractes d'investigació, i ha publicat en revistes com Decision Sciences, International Journal of Human Resource Management, International Journal of Production Economics, Journal of Management, Journal of Operations Management,  o Total Quality Management.

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1039 - Gestió de la Qualitat Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  DA0239 - Gestió de la Qualitat Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  RL0947 - Trabajo de Final de Grado Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
  SRC115 - Dimensió Humana i Organitzativa de la Qualitat Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  SRC118 - Projecte de Final de Màster Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  SRC119 - Pràctiques en Empresa Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  SRO002 - Direcció Estratègica: Implantació en Contextos Específics / Strategic Management: Implementation in specific contextos Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO004 - Direcció d'Operacions / Operations Management Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRO010 - Pràctiques en Empreses / Work Placement Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRQ007 - Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)
  SRQ009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Structural empowerment and organisational performance: the mediating role of employees' well-being in Spanish local governments (Epub ahead of print)
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. online. 2020. Científic.

  • Incremental and radical product innovation capabilities in a quality management context: Exploring the moderating effects of control mechanisms
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS. Vol. 232. 2021. Científic.

  • Psychological Empowerment: Antecedents from goal orientation and consequences in public sector employees
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. REVIEW OF PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION. Num. 2. Vol. 40. pp. 297-326. 2020. Científic.

  • Antecedentes personales y organizacionales de los emprendedores corporativos: evidencias en una nueva empresa de base tecnológica
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. TEC EMPRESARIAL. Num. 2. Vol. 14. pp. 18-31. 2020. Científic.

  • Understanding employees' intrapreneurial behavior: a case study
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. PERSONNEL REVIEW. Num. 8. Vol. 49. pp. 1677-1694. 2020. Científic.

  • The link between quality management and innovation performance: a content analysis of survey-based research
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Beatriz García Juan. TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE. Num. 1-2. Vol. 31. pp. 1-22. 2020. Científic.

  • Managing performance in quality management. A two-level study of employee perceptions and workplace performance
  • Lilian M de Menezes, Ana Belén Escrig Tena. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT . Num. 11. Vol. 39. pp. 1226-1259. 2019. Científic.

  • Empowerment in the Public Sector: Testing the influence of Goal Orientation
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT . Num. 4. Vol. 48. pp. 443-470. 2019. Científic.

  • Employees' proactive behavior and innovation performance. Examining the moderating role of informal and formal controls
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Beatriz García Juan. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT. Num. 5. Vol. 22. pp. 866-888. 2019. Científic.

  • Drivers and internalisation of the EFQM excellence model
  • Ana Belén Escrig Tena, Beatriz García Juan, Maria Mercedes Segarra Ciprés. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 36. pp. 398-419. 2019. Científic.

  • The empowerment-organizational performance link in local governments
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. PERSONNEL REVIEW. Num. 1. Vol. 48. pp. 118-140. 2019. Científic.

  • The impact of hard and soft quality management and proactive behaviour in determining innovation performance
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan, Inmaculada Beltrán Martín. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS. Num. 200. pp. 1-14. 2018. Científic.

  • The relationship between EFQM levels of excellence and CSR development
  • Ana Belén Escrig Tena, Jaime Pérez Martín-Gaitero. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT. Num. 6. Vol. 35. pp. 1158-1176. 2018. Científic.

  • The relationship between high performance work systems and employee proactive behav¡our: role breadth self-efficacy and flexible role orientation as mediating mechanisms
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL. Num. 3. Vol. 27. pp. 403-422. 2017. Científic.

  • Examining nonlinear relationships between quality management and financial performance
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT. Num. 7. Vol. 34. pp. 1094-1110. 2017. Científic.

  • Single-and Multiple-Informant Research Designs to Examine the Human Resource Management - Performance Relationship
  • Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 27 . pp. 646-668. 2016. Científic.

  • Performance appraisal and compensation in EFQM recognised organisations: Rhetoric and reality
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Num. 50. pp. 72-87. 2016. Científic.

  • What is the effect of size on the use of the EFQM excellence model?
  • Ana Belén Escrig Tena, Lillian M. de Menezes. INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT . Num. 12. Vol. 36. pp. 1800-1820. 2016. Científic.

  • What characterizes leading companies within business excellence models? An analysis of "EFQM Recognized for Excellence" recipients in Spain
  • Ana Belén Escrig Tena, Lilian M. de Menezes. INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS. Vol. 169 . pp. 362-375. 2015. Científic.

  • Influencia de las prácticas de recursos humanos en la flexibilidad de los empleados
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 4. Vol. 16 . pp. 221-237. 2013. Científic.

  • Does quality management drive labour flexibility?
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE. Num. 2. Vol. 23 . pp. 159-176. 2012. Científic.

  • Modelling the implications of quality management elements on strategic flexibility
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. ADVANCES IN DECISION SCIENCES. Num. Article Number::694080,. pp. 1-28. 2011. Científic.

  • Internal labour flexibility from a resource-based view approach: definition and proposal of a measurement scale
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 7. Vol. 20 . pp. 1576-1598. 2009. Científic.

  • An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA Model
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT . Num. 1. Vol. 27 . pp. 1-22. 2009. Científic.

  • La flexibilidad de los recursos humanos como una variable mediadora entre la gestión por alto compromiso y los resultados organizativos
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 300. pp. 201-240. 2008. Científic.

  • Del modelo closed al modelo open innovation: la apertura del proceso de innovación en la empresa industrial española
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 309. pp. 143-164. 2008. Científic.

  • A la búsqueda del nivel óptimo de contratación temporal en la industria española
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés. UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Num. 3º volumen. pp. 84-99. 2008. Científic.

  • External and internal labour flexibility in Spain: a substitute or complementary effect on firm performance?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 6. Vol. 19 . pp. 1131-1151. 2008. Científic.

  • Human resource flexibility as a mediating variable between high performance work systems and performance
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. JOURNAL OF MANAGEMENT . Num. 5. Vol. 34 . pp. 1009-1044. 2008. Científic.

  • Organizational commitment to employees and organizational performance. A simultaneous test of configurative and universalistic propositions
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. PERSONNEL REVIEW. Num. 6. Vol. 36 . pp. 867-886. 2007. Científic.

  • Aplicación de un modelo de caracterización de la competitividad al sector de fabricación de turrón
  • Isidre March Chordà, Consolación Adame Sánchez, Ana Belén Escrig Tena. REVISTA VALENCIANA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. Num. 14. pp. 111-134. 2007. Científic.

  • La implantación del sistema de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento en pequeñas empresas: ¿Cuánto más mejor?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 293-294. pp. 204-204. 2007. Científic.

  • A Systemic and Contingent View of the Basic Elements of Quality Management
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Num. 9. Vol. 17 . pp. 1111-1127. 2006. Científic.

  • Interacción entre prácticas de flexibilidad laboral externa e interna: un análisis empírico en el caso español
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 281-282. pp. 207-240. 2006. Científic.

  • Strategic flexibility as a moderator of the relationship between commitment to employees and performance in service firms
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 16-11. pp. 2075-2093. 2005. Científic.

  • Un estudio de las relaciones entre los elementos básicos de la dirección de la calidad y su carácter contingente
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 1. Vol. 14 . pp. 11-24. 2005. Científic.

  • Un modelo de dirección de la calidad basado en su caracterización como un constructo multidimensional
  • Ana Belén Escrig Tena. DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN. Num. 31. pp. 125-137. 2005. Científic.

  • A Model for Evaluating Organizational Competencies: An Application in the Context of a Quality Management Initiative
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. DECISION SCIENCES . Num. 2. Vol. 36 . pp. 221-257. 2005. Científic.

  • El papel mediador de las competencias distintivas en la influencia de la dirección de la calidad sobre los resultados. Un estudio empírico
  • Ana Belén Escrig Tena. CUADERNOS DE ECONOMIA. Num. 22. pp. 049-080. 2005. Científic.

  • A methodological approach to studying the fit between commitment management and competitive strategy
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. MANAGEMENT RESEARCH : THE JOURNAL OF THE IBEROAMERICAN ACADEMY MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 2 . pp. 161-174. 2004. Científic.

  • To what extent do enablers explain results in the EFQM excellence model? An empirical study
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT. Num. 4. Vol. 22 . pp. 337-353. 2003. Científic.

  • Un análisis empírico de las relaciones entre la dirección de la calidad, las competencias distintivas y distintos tipos de resultados
  • Ana Belén Escrig Tena. ESTUDIOS FINANCIEROS. REVISTA DE CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN. Num. 244. pp. 111-184. 2003. Científic.

  • Antecedentes y consecuencias del compromiso organizativo: una visión desde la dirección de la calidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 16. pp. 123-144. 2003. Científic.

  • The improvement of organisational learning process with total quality management
  • Ana Belén Escrig Tena. ESTUDOS DE GESTAO. Num. 1. Vol. VIII . pp. 59-71. 2003. Científic.

  • La situación de la gestión de la calidad en la empresa cerámica
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT. Num. 24. pp. 25-39. 2002. Científic.

  • Compromiso con los empleados y estrategia competitiva: un análisis intersectorial de su repercusión en los resultados
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 12. pp. 267-289. 2002. Científic.

  • Desarrollo y validación de un instrumento de medida de la dirección de la calidad: una propuesta de mejora
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 1. Vol. 8 . pp. 151-176. 2002. Científic.

  • Measuring the realtionship between firm perceived quality and customer satisfaction and its influence on purchase intentions
  • Juan Carlos Bou Llusar, César Camisón Zornoza, Ana Belén Escrig Tena. TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Num. 6. Vol. 12 . pp. 719-734. 2001. Científic.

  • Innovating behaviour in local productive systems based on SMEs
  • Consolación Adame-Sanchez, Ana Belén Escrig Tena, Isidre March-Chordà. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION MANAGEMENT. Num. 1. Vol. 5 . pp. 1-20. 2001. Científic.

  • Un instrumento de evaluación de los resultados derivados de la implantación de la dirección de la calidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Num. 43. Vol. XV . pp. 21-46. 2001. Científic.

  • Propuesta de un modelo de relaciones entre la dirección de la calidad total (DCT) y los resultados a través de la generación de competencias distintivas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, César Camisón Zornoza. BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Num. 172. Vol. LVI . pp. 37-56. 2001. Científic.

  • Measuring the relationship between total quality management and sustainable competitive advantage. A resource-based view
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Num. 7&8. Vol. 12 . pp. 932-938. 2001. Científic.

  • La evaluación en el marco de la gestión de la calidad: un análisis en función del enfoque utilizado
  • Clara Martínez Fuentes, Francisco Balbastre Benavent, Ana Belén Escrig Tena. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 1. Vol. 10 . pp. 37-54. 2001. Científic.

  Llibres


  • Metodología para la elaboración de Trabajos de Final de Grado en Turismo
  • Beatriz Forés Julián, Marta Estrada Guillén, Ana Belén Escrig Tena. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788491694311. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Metodología para la elaboración de Trabajos de Final de Grado en Turismo
  • Beatriz Forés Julián, Ana Belén Escrig Tena. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788491694311. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Dirección de calidad total y ventaja competitiva en la PYME
  • Ana Belén Escrig Tena. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8489968403. Madrid. Ed. Club Gestión de Calidad.

  Capítols de llibre


  • herramientas de gamificación: efectos sobre el aprendizaje significativo, el engagement y el estrés de los estudiantes
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan, Alejandro Salvador Gómez. INNODOCT/20 International Conference Innovation Documentation and Education. Valencia (Espanya). Ed. Universitat Politècnica de València. 2020. ISBN 9788490488737. Docent.

  • Antecedentes organizacionales y motivacionales del comportamiento intraemprendedor de los empleados: evidencias en una nueva empresa de base tecnológica
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. Juventud, Emprendimiento y Universidad: Un reto a tres bandas. Ed. Universitat de València. 2019. ISBN 9788479867614. Docent.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. Lean education and innovation (Innodoct/16). Valencia (Espanya). Ed. Universitat Politècnica de València. 2016. ISBN 9788490485286. Docent.

  • Quality Management and Human Resource Management: A Focus on Employee Motivation Practices
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Quality management and beyond: the current situation and future perspectives. eBook. Ed. Universitat de Girona. 2012. ISBN 9788499841427. Científic.

  • L'ús de les webquests per a fomentar l'aprenentatge constructivista: una proposta de coordinació en les assignatures de gestió de la qualitat.
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Avaluació de la titulació de ciències del treball en el context de l’EEES
  • Ana Belén Escrig Tena, María Amparo Garrigues Giménez, Isabel María Martínez Martínez, Francesc Xavier Molina Morales, Amparo Fabra Galofre, Miguel Ginés Vilar, Vicente Roca Puig, José María Pertiñez Villar. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • La implantació de l’estratègia empresarial: una guia per a l’estudiantat
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Projecte de coordinació docent entre l’assignatura “Direcció Comercial II” (A63) i l’assignatura “Direcció Estratégica II” (A65).
  • Ana Belén Escrig Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel Moliner Tena. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Cap a una millor comprensió dels conceptes teòrics de direcció d’empreses mitjançant la mesura empírica: una aplicació a la gestió de qualitat.
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Valoració de les competències professionals i la seva relació amb les assignatures de la titulació de ciències del treball
  • Ana Belén Escrig Tena, Francesc Xavier Molina Morales, Isabel María Martínez Martínez, María Lidon Fabra Galofre, Miguel Martínez Ramos. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Una visió integradora de la gestió de la qualitat a la Universitat Jaume I
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Estudi i optimització d’un projecte de creació d’una empresa i el seu pla de comercialització
  • Fernando José Garrigós Simón, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Roca Puig, Vicente Tortosa Edo, Ana Belén Escrig Tena, Juan Manuel Beltrán Escrig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Com implantar una estratègia. Una aplicació pràctica
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Ferramentes i tècniques per l’anàlisi estratègic en el procés d’implantació de l’estratègia: una aplicació a la pràctica empresarial.
  • Ana Belén Escrig Tena, Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • La implantació de l'estratègia en la pràctica: una aplicació basada en els mètodes de projectes d'investigació i de resolució de problemes.
  • Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Elaboració del projecte de creació d'una empresa i el seu pla de comercialització
  • Ana Belén Escrig Tena, Fernando José Garrigós Simón, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Roca Puig. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Coordinació dels mòduls teòric i pràctic de l’assignatura “administració d’empreses”: propostes metodològiques i d’avaluació
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, José Carlos Esbrí Izquierdo, María Isabel Saz Gil, María Ripollés Meliá, Vicente Castelló Roselló. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Elaboració del projecte de creació d¿una empresa: anàlisi estratègic de la idea empresarial, diseny d¿una estratègia i projecte d¿implantació
  • Ana Belén Escrig Tena, Rafael Lapiedra Alcamí, Vicente Roca Puig. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Herramientas y técnicas para el análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: una aplicación en la práctica empresarial
  • Ana Belén Escrig Tena, Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, María Teresa Martínez Fernández, Miguel Angel López Navarro. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  Ponències a congressos


  • Corporate entrepreneurship and entrepreneurial behavior of employees: a theoretical model of bottom-up relationships
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés. XXXIV Congreso Anual European Academy of Management and Business Economics (AEDEM 2020): Gestión empresarial y objetivos de desarrollo sostenible . Reus (Espanya). 17-09-2020. Científic. 2020. Ed. European Academic Publisher. ISBN 9788409230938.

  • ¿La metodología Flipped Classroom contribuye a crear un aprendizaje significativo?
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Georgiana Alexandra Badoiu, Beatriz García Juan. Innodoct/19 - International Conference on innovation, documentation and education. Valencia (Espanya). 16-12-2019. Docent. 2019. Ed. Universitat Politècnica de València. ISBN 9788490487990.

  • Quality Management, incremental and radical innovation: the moderating role of control mechanisms
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan. 22nd QMOD-ICQSS Conference: Leadership and Strategies for Quality, Sustainability and Innovation in the 4th Indsutrial Revolution (QMOD-ICQSS 2019). Krakow (Polònia). 13-10-2019. Científic. 2019. Ed. Lund University. ISBN 9789176230862.

  • Corporate Entrepreneurship and Intrapreneurial Behavior of Employees: A Case Study
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. XXXIII Congreso Anual European Academy of Management and Business Economics (AEDEM 2019). Sevilla (Espanya). 05-06-2019. Científic. 2019. Ed. European Academic Publisher. ISBN 9788409119349.

  • Corporate Entrepeneurship: Disentangling a semantic jungle
  • Georgiana Alexandra Badoiu, Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés. XXXIII Congreso Anual European Academy of Management and Business Economics (AEDEM 2019). Sevilla (Espanya). 05-06-2019. Científic. 2019. Ed. European Academic Publisher. ISBN 9788409119349.

  • Sustainable practices and results: a longitudinal analysis of the effectiveness of the EFQM Excellence Model
  • Lilian De Menezes, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. International Conference: Operations Management for Social Good (POMs 2018). Rio (Brasil). 10-12-2018. Científic. 2018.

  • A configurative analysis of the EFQM excellence model: the case of EFQM recipients in Spain
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Production and operations management society - POMS2018 International Conference. Granada (Espanya). 22-10-2018. Científic. 2018.

  • Proactive behavior and innovation: the influence of perceived support for innovation and innovation process formalization
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Beatriz García Juan. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Pathways from Targets and Monitoring to performance in healthcare: An analysis of employee and workplace outcomes in Britain
  • Ana Belén Escrig Tena, Lilian M. de Menezes. 25 th International Conference of the European Operations Management Association (EurOMA 2018). Budapest (Hongria). 24-06-2018. Científic. 2018.

  • Adaptación de la flipped classroom para el aprendizaje de competencias en diversas titulaciones universitarias
  • María Mercedes Marqués Andrés, Vicente Ramón Tomás López, José Ignacio Aliaga Estellés, María Asuncion Castaño Álvarez, Sandra Catalán Pallarés, Vicente Tortosa Edo, Ana Belén Escrig Tena, María Luisa Flor Peris, Margarita Vergara Monedero, Patricia Balaguer Rodríguez. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios y II Taller de innovación educativa. Competencias: formación y evaluación.. Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Análisis de los determinantes del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. Vi Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Linking structural empowerment to organizational performance in the public sector: What role does employees Well-being Play?
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. BAM2017. University of Warwick (Regne Unit). 05-09-2017. Científic. 2017. Ed. The British Academy of Management (BAM). ISBN 9780995641303.

  • The link between Quality Management and Innovation Performance: the mediator role of Employee Proactivity
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan, Inmaculada Beltrán Martín. EUROMA 2017 ANNUAL CONFERENCE. Edinburgh (Regne Unit). 03-07-2017. Científic. 2017.

  • Targets, monitoring and employee attitudes: paths to quality and productivity in healthcare?
  • Ana Belén Escrig Tena, Lilian M. De Menezes. EUROMA 2017 ANNUAL CONFERENCE. Edinburgh (Regne Unit). 03-07-2017. Científic. 2017.

  • El camino hacia la excelencia: el caso de organizaciones con reconocimiento EFQM en España
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. XXVII Congreso ACEDE 2017. Aranjuez (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • Psychological empowerment: Individual antecedents and outcomes in local authorities
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. X International Workshop on HRM. Cádiz (Espanya). 26-10-2016. Científic. 2016.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. 4 th International Conference on Innovation, Documentation and Teaching Technologies. Valencia (Espanya). 18-05-2016. Científic. 2016.

  • Design aspects of survey research methods in Operations Management: a review of the Quality Management-Innovation Performance link
  • Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan. 5th World Conference on Production and Operations Management. Habana (Cuba). 06-09-2016. Científic. 2016. Ed. P&OM. ISBN 9789592615311.

  • The links between target-monitoring practices and performance: the influence of job quality and job satisfaction
  • Ana Belén Escrig Tena, Lilian M. De Menezes. 5th World Conference on Production and Operations Management. Habana (Cuba). 06-09-2016. Científic. 2016. Ed. P&OM. ISBN 9789592615311.

  • Drivers And Internationalization Of The EFQM Excellence Model: The Influence Of Performance Appraisal And Compensation Systems
  • Ana Belén Escrig Tena, Beatriz García Juan. 5th World Conference on Production and Operations Management. Habana (Cuba). 06-09-2016. Científic. 2016. Ed. P&OM. ISBN 9789592615311.

  • How can target and monitoring management practices affect employee outcomes and performance? (Abstract)
  • Ana Belén Escrig Tena, Lilian M. de Menezes. 22nd EurOMA Conference Operations Managment for Sustainabile Competitiviness (EurOMA 2015). Neuchatel (Suïssa). 26-06-2015. Científic. 2015. Ed. University of Neuchatel. ISBN 9782970090120.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la Wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - I Taller de Innovación Educativa - Motivar para emprender. La asignatura pendiente. Castellón de la Plana (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Evaluación del desempeño y remuneración en organizaciones con reconocimiento EFQM: retórica y realidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. XXV Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. El valor de la Gestión desde el Interior (ACEDE 2015). Jaén (Espanya). 21-06-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460686514.

  • A longitudinal analysis of the EFQM Excellence Model difufusion in Spain (Abstract)
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. 22nd EurOMA Conference Operations Managment for Sustainabile Competitiviness (EurOMA 2015). Neuchatel (Suïssa). 26-06-2015. Científic. 2015. Ed. University of Neuchatel. ISBN 9782970090120.

  • Excelencia y RSC: Un modelo evolutivo. Un estudio de casos en el principado de Asturias
  • Jaime Pérez Martín Gaitero, Ana Belén Escrig Tena. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • ¿Existen diferentes configuraciones de buenas prácticas de gestión en las organizaciones con reconocimiento a la excelencia? Un análisis contingente
  • Ana Belén Escrig Tena, Sergio Palomero Rodenas. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • What makes a high performer within business excellence models in spain?
  • Ana Belén Escrig Tena, Lilian M. De Menezes. 21st European Opertaions Management Association (EUROMA 2014). University or Palermo (Itàlia). 20-06-2014. Científic. 2014.

  • Human resource practices, proactive behaviour and strategic flexibility: a multilevel analysis
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. IV JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - El futuro de los títulos universitarios. Universitat Jaume I (Espanya). 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Análisis de la carga de trabajo en los grados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas
  • Andrea Planchadell Gargallo, Ana Belén Escrig Tena. IV Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castelló. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Quality Management and human resource management: an emphasis on "Employee motivation" Practices
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. 3er Seminar on Academic Research in the Field of Quality Management. Barcelona (Espanya). 03-05-2012. Científic. 2012.

  • Proyecto de evaluación de la implantación de los grados impartidos en la facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I
  • Andrea Planchadell Gargallo, Ana Belén Escrig Tena. VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI). Barcelona. 04-07-2012. Docent. 2012. Ed. Congreso Internacional de Docencia e Innovación (CIDUI). ISBN 9788469540732.

  • La evaluación y la remuneración como prácticas de recursos humanos moderadoras en un contexto de gestión de la calidad
  • María Eugenia Giménez Gómez, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. XXII Congreso Nacional ACEDE 2012. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • La satisfacción del estudiantado y profesorado ante los cambios promovidos por el EEES
  • Ana Belén Escrig Tena, Andrea Planchadell Gargallo, Adrián Sánchez Górriz. XXII Congreso Nacional ACEDE. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Docent. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Mejora de la competencia escrita de los estudiantes ante el EEES: seminarios de escritura académica para las asignaturas de gestión de la calidad
  • Inmaculada Beltrán Martín, Joaquin Beltran Martin, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Proyecto de evaluación de la implantación de los grados impartidos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ec
  • Ana Belén Escrig Tena, Andrea Planchadell Gargallo. III Jornada nacional sobre estudios universitarios. El presente de los Nuevos títulos. Castellón. 22-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218191.

  • A multiple-group missing data approach for the treatment of multiplesource data: An application to the analysis of the human resource management-performance relationship
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. VIII International Workshop on Human Resource Management. Sevilla. 12-05-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Cádiz; Universidad Pablo de Olavide. ISBN 9788469414088.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Excelencia y RSC: Un modelo evolutivo
  • Ana Belén Escrig Tena. XIX Congreso EBEN ESPAÑA 2011. Barcelona (Espanya). 29-06-2011. Científic. 2011. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9788469506967.

  • Un análisis de la utilización de variables para medir resultaados organizativos en el área de la dirección de recursos humanos: variables objetivas y basadas en percepciones
  • María Eugenia Giménez Gómez, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. XXI Congreso Nacional-Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • Mejora de la competencia escrita de los estudiantes ante el EEES: seminarios de escritura académica para las asignaturas de gestión de la calidad
  • Inmaculada Beltrán Martín, Joaquín Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Human capital and firm performance: a contingent analysis
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Conferência Investigaçao e Intervençao em Recursos Humanos. Setúbal (Portugal). 23-09-2010. Científic. 2010.

  • Influencia de las prácticas de recursos humanos en la flexibilidad de los empleados
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. ACEDE 2010 - XX Congreso Nacional Granada - "Competitividad y Nuevas Tecnologías en la Empresa del Siglo XXI". Granada. 12-09-2010. Científic. 2010. Ed. Copicentro Granada. ISBN 9788415026266.

  • High-performance work systems in small firms: the more, the better?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. 6th International conference "The time of Iberoamerica". Buenos Aires - Argentina. 09-12-2009. Científic. 2009.

  • Análisis del modelo open innovation en la empresa industrial española
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. XVIII Congreso Nacional ACEDE.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • ¿En qué medida necesitan las empresas españolas contratos temporales?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. XVIII Congreso Nacional ACEDE - Creación Empresarial, Innovación y Desarrollo Económico.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • La transferencia de conocimiento como capacidad esencial en el desarrollo de innovaciones y en la gestión del conocimiento estratégico
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. XVII Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Sevilla. 16-09-2007. Científic. 2007.

  • Does employee functional flexibility explain the influence of high commitment management on performance?
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. VI International Workshop on HRM. Jerez de la Frontera. 17-05-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469059111.

  • La gestión de la calidad repercute en la flexibilidad laboral?
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. 6 th International workshop on human resource management. Jerez de la Frontera. 17-05-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469059111.

  • Hacia una mejor comprensión de los conceptos teóricos en dirección de empresas mediante su medición empírica: Una aplicación a la gestión de la calidad
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 06-06-2009. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Flexibilidad laboral desde una perspectiva de recursos: definición y desarrollo de un instrumento de medida
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. XVI Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas - ACEDE.. Valencia. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Una visión integradora de la gestión de la calidad en la Universitat Jaume I
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Organizational commitment to employees and strategic flexibility: a simultaneous test of configurative and universalistic propositions
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. 4th International Conference of the Iberoamerican Academy of Management. Lisbon (Portugal). 08-12-2005. Científic. 2005.

  • Interaction between commitment to employees and strategic flexibility in service firms: effects on performance
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. V International Workshop Human Resources Management. Sevilla. 19-05-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad Pablo de Olavide; Universidad de Cádiz. ISBN 8460802531.

  • Coordinación de los módulos teórico y práctico de la asignatura administración de empresas: Propuestas metodológicas y de evaluación
  • Inmaculada Beltrán Martín, María Ripollés Meliá, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Castelló Roselló, José Carlos Esbrí Izquierdo. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 25-01-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Herramientas y técnicas para análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: Una aplicación en la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, Cristobal Jose Falomir Pichastor. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 29-01-2009. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Elaboración del proyecto de creación de una empresa: análisis estratégico de la idea empresarial, diseño de una estrategia y proyecto de implantación
  • Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Rafael Lapiedra Alcamí. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Ferraments i tècniques per l'analisi estratègic en el procés d'implantació de l'estratègia: una aplicació a la pràctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, María Teresa Martínez Fernández, Cristobal Jose Falomir Pichastor. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2004.

  • Herramientas y técnicas para análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: una aplicación en la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, María Teresa Martínez Fernández, Cristobal Jose Falomir Pichastor. I Congreso de la red estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 03-02-2003. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • La estructura de interrelaciones entre los criterios del modelo EFQM de excelencia
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. XIII Congreso de ACEDE. Salamanca. 21-09-2003. Científic. 2003.

  • La influencia de la gestión de la calidad en el desarrollo interno de los recursos humanos: un estudio empírico
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín. 4 th International Workshop: "Human Resource Management in the New Economy". Cádiz. 18-05-2003. Científic. 2003.

  • The effect of competitive strategy-commitment to employees fit on firm performance
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Third European Academy of Management International Conference. Milano, Italy. 03-04-2003. Científic. 2003.

  • La construcción de escalas de medición de constructos latentes y agregados: aplicación al caso de los constructos"competencias distintivas" y "dirección de calidad"
  • Ana Belén Escrig Tena. Enfoques, problemas y métodos de investigación en Economía y Dirección de Empresas. VIII Taller de Metodología de ACEDE. Benicàssim. 16-05-2002. Científic. 2003. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 846078746X.

  • Estrategia de recursos humanos de alto compromiso. Gestión de calidad total y resultados organizativos: un estudio empírico
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. XVII Congreso Anual. XIII Congreso Hispano-Francés. Bordeaux. 04-06-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312299X.

  • Compromiso, Gestión de calidad total y resultados organizativos: un estudio empírico
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. XVII Congreso Anual. XIII Congreso Hispano-Francés. Bordeaux. 04-06-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312299X.

  • El papel mediador de las competencias distintivas en la influencia de la dirección de la calidad sobre los resultados: un estudio empírico
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín. XVII Congreso Anual. XIII Congreso Hispano-Francés. Bordeaux. 04-06-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312299X.

  • Aplicación de un modelo de caracterización de la competitividad al sector de fabricación de turrón
  • Lidre March Chordà, Consolación Adame Sánchez, Ana Belén Escrig Tena. XII Congreso Nacional de ACEDE. Las tecnologías de la información y comunicaciones en la empresa: cooperación y competencia. Palma de Mallorca. 22-09-2002. Científic. 2002.

  • Causal relationships in the EFQM excellence model: an empirical application
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. 7th World Congress Quality Management. BUSINESS EXCELLENCE. Verona, Italy. 25-06-2002. Científic. 2002.

  • Estimulo del proceso de aprendizaje organizativo con la introoducción de la dirección de la calidad: una aplicación empírica
  • Ana Belén Escrig Tena. XII Jornadas Luso-Espanholas de Gestâo Científica. Covilha (Portugal). 10-04-2002. Científic. 2002. Ed. Universidade da Beira Interior. ISBN 9729209839.

  • Análisis de la flexibilidad estratégica desde una perspectiva de recursos
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. II Congreso Iberoamerican Academy of Management. Mexico (Mèxic). 10-12-2001. Científic. 2001.

  • Gestión por compromiso, estrategia competitiva y resultados económicos: un análisis intersectorial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. Second International Conference. Management in the New Millenium: Iberoamerica Looks at the Future. Mexico, City. 10-12-2001. Científic. 2001.

  • La gestión de la calidad de la empresa cerámica: un estudio de sus situación actual a partir del modelo europeo
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. VI Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Castellón. 09-11-2001. Científic. 2001.

  • Antecedentes y consecuencias del compromiso organizativo: una visión desde la dirección de calidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. XI Congreso Nacional de ACEDE. Zaragoza. 16-09-2001. Científic. 2001.

  • Measuring The relationship between tqm and sustainable competitive advantage: a resource based - View
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. Business Excellence - What is to be done. Saint Petersburg, Russia. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Stockholm school of economics in Saint Petersburg. ISBN 5315000052.

  • Diseño de un instrumento de medida de la dirección de la calidad total: análisis de estudios previos
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. X Congreso nacional ACEDE. Integración, Económica, Competitividad y Entorno Institucional de la Empresa. Oviedo (Espanya). 03-09-2000. Científic. 2000. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8469931431.

  • La calidad como estrategia de competitividad: una análisis estratégico de los modelos de gestión de la calidad desde la Teoría de Recursos y Capacidades.
  • César Camisón Zornoza, Ana Belén Escrig Tena. En AECC (1998): Calidad. La gestión del futuro, el futuro de la gestión. Libro de Comunicaciones del VII Congreso Espñaol de la Calidad. Palacio Municipal de Congresos, Campo de las Naciones.. Madrid 16 y 17 de junio. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Asociación Española para la Calidad (AEC). ISBN 8489359172.

  • La evaluación como herramienta en la dirección de la calidad total: Una investigación empírica
  • Clara Martínez Fuentes, Francisco Balbastre Benavent, Ana Belén Escrig Tena. XI Congreso Nacional AEDEM. VII Congreso Hispano-Francés. Lleida (Espanya). 17-06-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat de Lleida. ISBN 8489727420.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Ana Belén Escrig Tena. 2018 REVIEW OF PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION.

  Apunts docents


  • Definición conceptual de la dirección de la calidad
  • Ana Belén Escrig Tena. 2003. Ref. cs-39-2003.

  • Casos de formulación e implantación de estrategias
  • Ana Belén Escrig Tena, Fernando José Garrigós Simón, María Luisa Flor Peris, Ricardo Chiva Gómez. 2003. Ref. CS-102-2003. Universitat Jaume I.

  • La Gestión de la calidad en el proceso de dirección estratégica
  • Ana Belén Escrig Tena. 2003. Ref. CS-478-2003.