UJI

EXCELLENTIA - Excellentia: Calidad, Innovación y Personas


Coordinació:
card Juan Carlos Bou Llusar

Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting

Nombre de doctors: 5

Pàgina web