UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

ROCA PUIG, VICENTE
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Membre del grup d'investigació EXCELLENTIA - Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones
 • JC1045DD - (964 387110)
 • roca@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-6742-472X
 • Ressenya Personal

  Vicente Roca-Puig és professor al Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló, Espanya). Imparteix cursos a nivell de MBA i doctorat en Gestió de Recursos Humans, Gestió de la Qualitat i Ajust Estratègic. La seva activitat combina la investigació dels següents temes: la definició de l'estratègia de recursos humans adequada en diferents contextos, l'ajust extern i intern en la gestió dels recursos humans, l'establiment de vincles entre les pràctiques de gestió i la investigació acadèmica en els sistemes de gestió de qualitat i les relacions entre el treball temporal i els resultats empresarials. Premi del Centro de Estudios Financieros (CEF) en la modalitat de Recursos Humans (2006, 2007, 2012, 2018 i 2020). The Michael Pool Best Paper Award (2020). Ha estat professor visitant a la University of New Orleans, University of Leeds i University of Manchester. Ha publicat en Journal of Management, Journal of Operations Management, Personnel Review, International Journal of Human Resource Management, International Journal of Manpower, and Management Research.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1014 - Direcció d'Empreses Grau en Administració d'Empreses
  EC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Economia
  FC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Finances i Comptabilitat
  SRC118 - Projecte de Final de Màster Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  SRC119 - Pràctiques en Empresa Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  TU0939 - Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques Grau en Turisme
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Structural empowerment and organisational performance: the mediating role of employees' well-being in Spanish local governments (Epub ahead of print)
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. online. 2020. Científic.

  • Incorporating poverty in society into strategic human resource management
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Beatriz García Juan. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 13. Vol. 32. pp. 2759-2782. 2021. Científic.

  • The symbiotic bond of income equality and organizational equilibrium
  • Vicente Roca Puig. SUSTAINABILITY. Num. 21. Vol. 12. 2020. Científic.

  • El doble rol de la inversión en rrecursos humanos en la desigualdad social
  • Vicente Roca Puig. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 451. pp. 243-278. 2020. Científic.

  • Psychological Empowerment: Antecedents from goal orientation and consequences in public sector employees
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. REVIEW OF PUBLIC PERSONNEL ADMINISTRATION. Num. 2. Vol. 40. pp. 297-326. 2020. Científic.

  • Empowerment in the Public Sector: Testing the influence of Goal Orientation
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. PUBLIC PERSONNEL MANAGEMENT . Num. 4. Vol. 48. pp. 443-470. 2019. Científic.

  • The virtuous circle of human resource investments: A precrisis and postcrisis analysis
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Beatriz García Juan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL. Num. 2. Vol. 29. pp. 181-198. 2019. Científic.

  • The circular path of social sustainability: An empirical analysis
  • Vicente Roca Puig. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION . Vol. 212. pp. 916-924. 2019. Científic.

  • The empowerment-organizational performance link in local governments
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. PERSONNEL REVIEW. Num. 1. Vol. 48. pp. 118-140. 2019. Científic.

  • Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿vasos comunicantes?
  • Vicente Roca Puig. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 425-426. pp. 205-234. 2018. Científic.

  • The relationship between high performance work systems and employee proactive behav¡our: role breadth self-efficacy and flexible role orientation as mediating mechanisms
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL. Num. 3. Vol. 27. pp. 403-422. 2017. Científic.

  • Examining nonlinear relationships between quality management and financial performance
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT. Num. 7. Vol. 34. pp. 1094-1110. 2017. Científic.

  • ¿Obtienen mejores resultados las empresas en una sociedad empobrecida?
  • Vicente Roca Puig. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 403. pp. 187-224. 2016. Científic.

  • Single-and Multiple-Informant Research Designs to Examine the Human Resource Management - Performance Relationship
  • Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 27 . pp. 646-668. 2016. Científic.

  • Temporary contracts and manufacturing firms´outcomes in Spain: A curvilinear examination
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés. ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY. Num. 1. Vol. 36 . pp. 23-49. 2015. Científic.

  • Interpersonal trust, stress and satisfaction at work: An empirical study
  • Jacob Guinot Reinders, Ricardo Chiva Gómez, Vicente Roca Puig. PERSONNEL REVIEW. Num. 1. Vol. 43 . pp. 96-115. 2014. Científic.

  • External knowledge acquisition and innovation output: an analysis of the moderating effect of internal knowledge transfer
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH & PRACTICE. Num. 2. Vol. 12 . pp. 203-214. 2014. Científic.

  • Influencia de las prácticas de recursos humanos en la flexibilidad de los empleados
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 4. Vol. 16 . pp. 221-237. 2013. Científic.

  • Promoting employee flexibility ttrough HR practices
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT . Num. 5. Vol. 52 . pp. 645-674. 2013. Científic.

  • Invertir en recursos humanos y resultados empresariales: ¿Causa o efecto?
  • Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 353-354. pp. 171-204. 2012. Científic.

  • Exploring and exploiting external knowledge: The effect of sector and firm technological intensity
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. INNOVATION-MANAGEMENT POLICY & PRACTICE. Num. 2. Vol. 14 . pp. 203-217. 2012. Científic.

  • Commitment to employees, labor intensity, and labor productivity in small firms
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER. Num. 8. Vol. 33 . pp. 938-954. 2012. Científic.

  • Does quality management drive labour flexibility?
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE. Num. 2. Vol. 23 . pp. 159-176. 2012. Científic.

  • Combined effect of human capital, temporary employment and organizational size on firm performance
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés. PERSONNEL REVIEW. Num. 1. Vol. 41 . pp. 4-22. 2012. Científic.

  • Modelling the implications of quality management elements on strategic flexibility
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. ADVANCES IN DECISION SCIENCES. Num. Article Number::694080,. pp. 1-28. 2011. Científic.

  • Clima psicológico y comportamiento de ciudadanía organizativa: el papel de la satisfacción laboral
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 322. pp. 103-128. 2010. Científic.

  • Internal labour flexibility from a resource-based view approach: definition and proposal of a measurement scale
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 7. Vol. 20 . pp. 1576-1598. 2009. Científic.

  • An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA Model
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT . Num. 1. Vol. 27 . pp. 1-22. 2009. Científic.

  • External and internal labour flexibility in Spain: a substitute or complementary effect on firm performance?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 6. Vol. 19 . pp. 1131-1151. 2008. Científic.

  • Human resource flexibility as a mediating variable between high performance work systems and performance
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. JOURNAL OF MANAGEMENT . Num. 5. Vol. 34 . pp. 1009-1044. 2008. Científic.

  • La flexibilidad de los recursos humanos como una variable mediadora entre la gestión por alto compromiso y los resultados organizativos
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 300. pp. 201-240. 2008. Científic.

  • Del modelo closed al modelo open innovation: la apertura del proceso de innovación en la empresa industrial española
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 309. pp. 143-164. 2008. Científic.

  • A la búsqueda del nivel óptimo de contratación temporal en la industria española
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés. UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Num. 3º volumen. pp. 84-99. 2008. Científic.

  • La implantación del sistema de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento en pequeñas empresas: ¿Cuánto más mejor?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 293-294. pp. 204-204. 2007. Científic.

  • Organizational commitment to employees and organizational performance. A simultaneous test of configurative and universalistic propositions
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. PERSONNEL REVIEW. Num. 6. Vol. 36 . pp. 867-886. 2007. Científic.

  • La madurez industrial y los resultados económicos: un análisis empírico del efecto moderador de la estrategia competitiva
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 33. pp. 157-178. 2007. Científic.

  • Organizational fit and performance in miles and snow's configurational theory
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. MANAGEMENT RESEARCH : THE JOURNAL OF THE IBEROAMERICAN ACADEMY MANAGEMENT. Num. 1. Vol. 5 . pp. 17-28. 2007. Científic.

  • Interacción entre prácticas de flexibilidad laboral externa e interna: un análisis empírico en el caso español
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 281-282. pp. 207-240. 2006. Científic.

  • El concepto de ajuste en dirección de empresas: definición, metodología e hipótesis
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 12 . pp. 41-62. 2006. Científic.

  • A Systemic and Contingent View of the Basic Elements of Quality Management
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Num. 9. Vol. 17 . pp. 1111-1127. 2006. Científic.

  • El ajuste en la investigación sobre configuraciones estratégicas y desempeño organizativo: una propuesta metodológica
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 11 . pp. 15-30. 2005. Científic.

  • Strategic flexibility as a moderator of the relationship between commitment to employees and performance in service firms
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 16-11. pp. 2075-2093. 2005. Científic.

  • Un estudio de las relaciones entre los elementos básicos de la dirección de la calidad y su carácter contingente
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 1. Vol. 14 . pp. 11-24. 2005. Científic.

  • Influencia del gobierno corporativo en el enfoque de gestión de calidad. Un estudio empírico en el sector hotelero
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA. Num. 102. pp. 207-220. 2004. Científic.

  • Enlace estrategias genéricas-resultados: efectos de integración derivados del concepto de "congruencia estratégica"
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 13 . pp. 7-26. 2004. Científic.

  • Influencia del sistema de información sobre la calidad de percepción directiva y su repercusión sobre el desempeño empresarial
  • Fernando José Garrigós Simón, Vicente Roca Puig. ANNALS OF TOURISM RESEARCH . Num. 2. Vol. 6 . pp. 385-399. 2004. Científic.

  • A methodological approach to studying the fit between commitment management and competitive strategy
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. MANAGEMENT RESEARCH : THE JOURNAL OF THE IBEROAMERICAN ACADEMY MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 2 . pp. 161-174. 2004. Científic.

  • El ajuste en la investigación sobre configuraciones estratégicas y desempeño organizativo: una reseña
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 10 . pp. 1135-2523. 2004. Científic.

  • To what extent do enablers explain results in the EFQM excellence model? An empirical study
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT. Num. 4. Vol. 22 . pp. 337-353. 2003. Científic.

  • Antecedentes y consecuencias del compromiso organizativo: una visión desde la dirección de la calidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 16. pp. 123-144. 2003. Científic.

  • Correspondencia entre teoría y ajuste: su caracterización en dos topologías contingentes
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Num. 49. Vol. XX . pp. 11-27. 2003. Científic.

  • Compromiso con los empleados y estrategia competitiva: un análisis intersectorial de su repercusión en los resultados
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 12. pp. 267-289. 2002. Científic.

  • La situación de la gestión de la calidad en la empresa cerámica
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT. Num. 24. pp. 25-39. 2002. Científic.

  • Measuring the relationship between total quality management and sustainable competitive advantage. A resource-based view
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Num. 7&8. Vol. 12 . pp. 932-938. 2001. Científic.

  • Análisis del caso de la Universitat Jaume I
  • Vicente Roca Puig, M.T. Gil Edo, César Camisón Zornoza. QUALITAS HODIE. Num. 49. pp. 31-35. 1999. Científic.

  • Hacia Modelos de Calidad de sericios Orientados al Cliente en las Universidades Públicas: el caso de la Universidad Jaume I
  • César Camisón Zornoza, María Teresa Gil Edo, Vicente Roca Puig. ASOCIACIÓN EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 5-2. pp. 69-92. 1999. Científic.

  • Enlace de la investigación en Turismo y Gestión de la Calidad: Balance de una década.
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Cristina Virginia Montesinos Castillo, Vicente Roca Puig. PAPERS DE TURISME. 1997. Científic.

  Llibres


  • Casos prácticos sobre gestión empresarial: resolución con la hoja de cálculo
  • María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Joaquín Antonio Guiral Herrando, Carlos Alberto Devece Carañana, Vicente Roca Puig. 2009. Autoria. Docent. ISBN 9788469245446. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • El ajuste en las tipologías estratégicas: análisis de su influencia en los resultados económicos
  • Vicente Roca Puig. 2004. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 846887843X. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I.

  • La competitividad de la empresa industrial de la comuinidad valenciana: Análisis del efecto del atractivo del entorno, los distritos industriales y las estrategias empresariales
  • César Camisón Zornoza, Vicente Roca Puig. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8484422542. Estudios de Eocnomía y Sociología. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Los costes totales de la calidad: un estudio en la empresa hotelera
  • César Camisón Zornoza, Vicente Roca Puig. 1997. Edició. Científic. ISBN 8447010007. Madrid. Ed. Aranzadi.

  Capítols de llibre


  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. Lean education and innovation (Innodoct/16). Valencia (Espanya). Ed. Universitat Politècnica de València. 2016. ISBN 9788490485286. Docent.

  • Avaluació de la titulació de ciències del treball en el context de l’EEES
  • Ana Belén Escrig Tena, María Amparo Garrigues Giménez, Isabel María Martínez Martínez, Francesc Xavier Molina Morales, Amparo Fabra Galofre, Miguel Ginés Vilar, Vicente Roca Puig, José María Pertiñez Villar. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • L'ús de les webquests per a fomentar l'aprenentatge constructivista: una proposta de coordinació en les assignatures de gestió de la qualitat.
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Adaptació al procés d’harmonització europea de l’assignatura de gestió de qualitat en turisme
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Cap a una millor comprensió dels conceptes teòrics de direcció d’empreses mitjançant la mesura empírica: una aplicació a la gestió de qualitat.
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Desenvolupament d’un instrument d’avaluació inicial per a l’assignatura RC48 basat en el concepte d’autoeficàcia.
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Una aproximació aplicada a la mediació de la gestió de la qualitat en les organitzacions.
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Estudi i optimització d’un projecte de creació d’una empresa i el seu pla de comercialització
  • Fernando José Garrigós Simón, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Roca Puig, Vicente Tortosa Edo, Ana Belén Escrig Tena, Juan Manuel Beltrán Escrig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Una visió integradora de la gestió de la qualitat a la Universitat Jaume I
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Elaboració del projecte de creació d'una empresa i el seu pla de comercialització
  • Ana Belén Escrig Tena, Fernando José Garrigós Simón, Marta Estrada Guillén, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Roca Puig. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Elaboració del projecte de creació d¿una empresa: anàlisi estratègic de la idea empresarial, diseny d¿una estratègia i projecte d¿implantació
  • Ana Belén Escrig Tena, Rafael Lapiedra Alcamí, Vicente Roca Puig. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  Ponències a congressos


  • Strategic capabilities, environment and performance: an empirical analysis
  • César Camisón Zornoza, Montserrat Boronat Navarro, Vicente Roca Puig. Third EUROPEAN ACADEMY OF MANAGEMENT International Conference. Milan. . Científic. .

  • La relación bidireccional entre equilibrio organizativo y desigualdad social
  • Vicente Roca Puig. XXXIV Congreso Anual European Academy of Management and Business Economics (AEDEM 2020): Gestión empresarial y objetivos de desarrollo sostenible . Reus (Espanya). 17-09-2020. Científic. 2020. Ed. European Academic Publisher. ISBN 9788409230938.

  • A contextual view of the employment relationship: The role of poverty
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Beatriz García Juan. XXIX Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2019): Globalización en entornos de complejidad e incertidumbre. A Coruña (Espanya). 16-06-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • Interacción entre pobreza y gestión de los recursos humanos: un análisis longitudinal
  • Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409056040.

  • El ciclo económico de los recursos humanos
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Beatriz García Juan. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Análisis de los determinantes del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. Vi Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Linking structural empowerment to organizational performance in the public sector: What role does employees Well-being Play?
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. BAM2017. University of Warwick (Regne Unit). 05-09-2017. Científic. 2017. Ed. The British Academy of Management (BAM). ISBN 9780995641303.

  • Psychological empowerment: Individual antecedents and outcomes in local authorities
  • Beatriz García Juan, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. X International Workshop on HRM. Cádiz (Espanya). 26-10-2016. Científic. 2016.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. 4 th International Conference on Innovation, Documentation and Teaching Technologies. Valencia (Espanya). 18-05-2016. Científic. 2016.

  • Pobreza regional y competitividad empresarial en España
  • Vicente Roca Puig, Miguel Martínez-Lucio. XLII Reunión de Estudios Regionales International Conference on Regional Science: 30 years of integration in Europe from the regional perspective: past lessons and future challenges. Santiago de Compostela (Espanya). 16-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788461755066.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - I Taller de Innovación Educativa - Motivar para emprender. La asignatura pendiente. Castellón de la Plana (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la Wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Human resource practices, proactive behaviour and strategic flexibility: a multilevel analysis
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. IV JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - El futuro de los títulos universitarios. Universitat Jaume I (Espanya). 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • External sources of knowledge and innovation performance: Evidence from spanish industrial firms
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sergio Palomero Rodenas, Vicente Roca Puig. Industrial Engineering: Innovative Networks (V International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management y XV Congreso de Ingeniería de Organización -CIO 2011). Cartagena, Murcia (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2012. Ed. Springer. ISBN 9781447123200.

  • Commitment to employees and firm performance: which comes first?
  • Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. 11th World Congress of the International Federetaion of Scholarly Associations of Management. Ireland (Irlanda). 26-06-2012. Científic. 2012. Ed. Interesource Group Publishing. ISBN 9781907300042.

  • La evaluación y la remuneración como prácticas de recursos humanos moderadoras en un contexto de gestión de la calidad
  • María Eugenia Giménez Gómez, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. XXII Congreso Nacional ACEDE 2012. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • Temporary contracts and labor productivity: A curvilinear examination
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés. 7th International Meeting - Of the Iberoamerican Academy of Management. Lima (Perú). 05-12-2011. Científic. 2011.

  • Mejora de la competencia escrita de los estudiantes ante el EEES: seminarios de escritura académica para las asignaturas de gestión de la calidad
  • Inmaculada Beltrán Martín, Joaquin Beltran Martin, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Adquisición de conocimiento externo y resultados de innovación: análisis del efecto moderador de la transferencia interna de conocimiento
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sergio Palomero Rodenas, Vicente Roca Puig. XV Congreso de Ingeniería de Organización. Cartagena (Espanya). 07-09-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad Politécnica de Cartagena. ISBN 9788469471241.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Mejora de la competencia escrita de los estudiantes ante el EEES: seminarios de escritura académica para las asignaturas de gestión de la calidad
  • Inmaculada Beltrán Martín, Joaquín Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Human capital and firm performance: a contingent analysis
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Conferência Investigaçao e Intervençao em Recursos Humanos. Setúbal (Portugal). 23-09-2010. Científic. 2010.

  • Influencia de las prácticas de recursos humanos en la flexibilidad de los empleados
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. ACEDE 2010 - XX Congreso Nacional Granada - "Competitividad y Nuevas Tecnologías en la Empresa del Siglo XXI". Granada. 12-09-2010. Científic. 2010. Ed. Copicentro Granada. ISBN 9788415026266.

  • Patrones de utilización y explotación de fuentes externas de conocimiento en empresas líderes tecnológicas y seguidoras
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. XX Congreso Nacional de ACEDE. Granada. 14-09-2010. Científic. 2010. Ed. Copicentro Granada. ISBN 9788415026266.

  • High-performance work systems in small firms: the more, the better?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. 6th International conference "The time of Iberoamerica". Buenos Aires - Argentina. 09-12-2009. Científic. 2009.

  • Psychological climate and organizational citizenship behaviors: the role of job satisfaction
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, María de las Mercedes Segarra Ciprés. VII International Workshop on HRM - New Scenarios in Human Resource Management. Murcia. 21-05-2009. Científic. 2009.

  • ¿En qué medida necesitan las empresas españolas contratos temporales?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. XVIII Congreso Nacional ACEDE - Creación Empresarial, Innovación y Desarrollo Económico.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • Análisis del modelo open innovation en la empresa industrial española
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. XVIII Congreso Nacional ACEDE.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • La transferencia de conocimiento como capacidad esencial en el desarrollo de innovaciones y en la gestión del conocimiento estratégico
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. XVII Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Sevilla. 16-09-2007. Científic. 2007.

  • Desarrollo de un instrumento de evaluación inicial para la asignatura RC48 basado en el concepto de autoeficacia
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 06-06-2009. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Hacia una mejor comprensión de los conceptos teóricos en dirección de empresas mediante su medición empírica: Una aplicación a la gestión de la calidad
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 06-06-2009. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • La gestión de la calidad repercute en la flexibilidad laboral?
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. 6 th International workshop on human resource management. Jerez de la Frontera. 17-05-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469059111.

  • Does employee functional flexibility explain the influence of high commitment management on performance?
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. VI International Workshop on HRM. Jerez de la Frontera. 17-05-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469059111.

  • Flexibilidad laboral desde una perspectiva de recursos: definición y desarrollo de un instrumento de medida
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. XVI Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas - ACEDE.. Valencia. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Una visión integradora de la gestión de la calidad en la Universitat Jaume I
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Una aproximación aplicada a la medición de la gestión de la calidad en las organizaciones
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Organizational commitment to employees and strategic flexibility: a simultaneous test of configurative and universalistic propositions
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. 4th International Conference of the Iberoamerican Academy of Management. Lisbon (Portugal). 08-12-2005. Científic. 2005.

  • Elaboración del proyecto de creación de una empresa: análisis estratégico de la idea empresarial, diseño de una estrategia y proyecto de implantación
  • Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Rafael Lapiedra Alcamí. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Interaction between commitment to employees and strategic flexibility in service firms: effects on performance
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. V International Workshop Human Resources Management. Sevilla. 19-05-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad Pablo de Olavide; Universidad de Cádiz. ISBN 8460802531.

  • Configuración estratégica y desempeño organizativo: una propuesta metodológica
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. XVIII Congreso Anual-XIV Hispano Francés. Ourense. 02-06-2004. Científic. 2004.

  • The effect of competitive strategy-commitment to employees fit on firm performance
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Third European Academy of Management International Conference. Milano, Italy. 03-04-2003. Científic. 2003.

  • Causal relationships in the EFQM excellence model: an empirical application
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. 7th World Congress Quality Management. BUSINESS EXCELLENCE. Verona, Italy. 25-06-2002. Científic. 2002.

  • Influencia del sistema de información sobre la calidad de percepción directiva. Un estudio en el sector hotelero
  • Fernando José Garrigós Simón, Vicente Roca Puig. VI Congreso de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. Nuevas Tendencias de Ocio y Turismo: su especial problemática en destinos singulares. Ceuta. 27-09-2001. Científic. 2002. Ed. Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT). ISBN 8492258258.

  • Gestión por compromiso, estrategia competitiva y resultados económicos: un análisis intersectorial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. Second International Conference. Management in the New Millenium: Iberoamerica Looks at the Future. Mexico, City. 10-12-2001. Científic. 2001.

  • Análisis de la flexibilidad estratégica desde una perspectiva de recursos
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. II Congreso Iberoamerican Academy of Management. Mexico (Mèxic). 10-12-2001. Científic. 2001.

  • La gestión de la calidad de la empresa cerámica: un estudio de sus situación actual a partir del modelo europeo
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. VI Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Castellón. 09-11-2001. Científic. 2001.

  • Antecedentes y consecuencias del compromiso organizativo: una visión desde la dirección de calidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. XI Congreso Nacional de ACEDE. Zaragoza. 16-09-2001. Científic. 2001.

  • Generic strategies and performance: an empirical test of the importance of the interactioneffect or strategic fit
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. Conference of the European Academy of Management. Barcelona. 19-04-2001. Científic. 2001.

  • Measuring The relationship between tqm and sustainable competitive advantage: a resource based - View
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. Business Excellence - What is to be done. Saint Petersburg, Russia. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Stockholm school of economics in Saint Petersburg. ISBN 5315000052.

  • Importancia de los efectos de interacción de las dimensiones estratégicas sobre el desempeño económico: Un Estudio empírico en las empresas industriales de la comunidad Valenciana
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. X Congreso nacional ACEDE. Integración, Económica, Competitividad y Entorno Institucional de la Empresa. Oviedo (Espanya). 03-09-2000. Científic. 2000. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8469931431.

  • Gestión de Organizaciones turísticas
  • César Camisón Zornoza, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. II Congreso Universidad y Empresa: Turismo, Comercialización de productos, gestión de organizaciones, aeropuertos y protección de la naturaleza. Valencia (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484420272.

  • La gestión de la calidad en las universidades: modelos organizativos y retos en el mercado. Un análisis del caso de la Universidad Jaume I.
  • Vicente Roca Puig, María Teresa Gil Edo, César Camisón Zornoza. VII Congreso Español de la Calidad.. Madrid. 01-06-1998. Científic. 1998.

  • Un modelo para la cuantificación de los costes totales de la calidad: un estudio en la empresa hotelera
  • Vicente Roca Puig, César Camisón Zornoza. En AECC (1998): Calidad. La gestión del futuro, el futuro de la gestión. Libro de Comunicaciones del VII Congreso Espñaol de la Calidad. Madrid (Espanya). 16-06-1998. Científic. 1998. Ed. Asociación Española para la Calidad (AEC). ISBN 8489359172.

  • Costes de Calidad y No Calidad en la Empresa Cerámica
  • Vicente Roca Puig. Jornadas de Estrategia en la Empresa Cerámica: Costes y Calidad. Castelló. 28-10-1997. Científic. 1997.

  • Contrastación a partir de los instrumentos propuestos por la literatura de un nuevo constructo para medir la calidad de servicio de las universidades públicas
  • María Teresa Gil Edo, Vicente Roca Puig. VII Congreso Nacional ACEDE: Estrategia de Empresa y Territorio. Almería (Espanya). 15-09-1997. Científic. 1997.

  • Identificación de los atributos de la calidad de servicio en las universidades públicas: el caso de la Universidad Jaume I
  • Vicente Roca Puig, María Teresa Gil Edo. XI Congreso Nacional AEDEM y VII Congreso Hispano-Francés. Lleida (Espanya). 17-06-1997. Científic. 1997.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Rafael Lapiedra Alcamí, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, María Ripollés Meliá, María Ángeles Fernández Izquierdo, José Manuel Vela Bargues, María Luisa Flor Peris, Rosa María Rodríguez Artola, Daniel Palacios Marqués, Vicente Roca Puig. VIII Taller de Metodología de ACEDE. Metodología y Técnicas de Investigación en Economía y Dirección de Empresas. Benicassim. 16-05-2002. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Vicente Roca Puig. 2021 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.

  • Vicente Roca Puig. 2020 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (EN LINEA).

  • Vicente Roca Puig. 2020 SUSTAINABILITY.

  • Vicente Roca Puig. 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT.

  • Vicente Roca Puig. 2019 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL.

  • Vicente Roca Puig. 2019 SUSTAINABILITY.

  • Vicente Roca Puig. 2018 APPLIED ECONOMICS LETTERS.

  • Vicente Roca Puig. 2018 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL.

  • Vicente Roca Puig. 2017 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL.

  • Vicente Roca Puig. 2017 EUROPEAN JOURNAL OF MANAGEMENT AND BUSINESS ECONOMICS.

  • Vicente Roca Puig. 2017 PERSONNEL REVIEW.

  • Vicente Roca Puig. 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANPOWER.

  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. 2010 JOURNAL OF MANAGEMENT.

  • Francesc Xavier Molina Morales, María José Oltra Mestre, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig. 2005 REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA.