UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BOU LLUSAR, JUAN CARLOS
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau Interuniversitaris
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Membre del Consell de Govern
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació EXCELLENTIA - Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones
 • JC1044DD - (964 387109)
 • bou@uji.es
 • ORCID: 0000-0001-7975-4304
 • Ressenya Personal

  Juan Carlos Bou Llusar és Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Jaume I i Catedràtic d'Universitat del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting.

  És responsable del grup de recerca Excellentia de la Universitat Jaume I. Les seves principals línies de recerca són la Gestió de la Qualitat i l'Estratègia Empresarial. En relació amb la gestió de la qualitat ha publicat les seues investigacions en revistes internacionals com Journal of Operations Management, Total Quality Management, International Journal of Quality and Reliability Management, Decision Science o Quality Management Journal. Els seus treballs s'han centrat en l'anàlisi dels sistemes de gestió de la qualitat i els models basats en els premis de la qualitat com el Model d'Excel·lència de l'EFQM. En relació amb la investigació en direcció estratègica, els seus estudis analitzen el comportament dinàmic de la rendibilitat explicant les diferències de rendibilitat entre empreses i indústries. Destaca en aquest àmbit publicacions en revistes com Strategic Management Journal, Journal of Management, Journal of Human Resource Management, Personnel Review, o col·laboracions en llibres com in Longitudinal Models in the Behavioral and Related Sciences.

   

  La seua trajectòria docent inclou docència de primer i segon cicle en els graus d'Administració d'Empreses i Màster en Gestió de la Qualitat. Així mateix imparteix docència en diversos cursos de doctorat i màsters en altres universitats.

  Investigació

   Las notas de los trabajos de prácticas del grupo A están en la carpeta de prácticas

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1030 - Implantació d'Estratègies Empresarials Grau en Administració d'Empreses
  DA0230 - Implantació d'Estratègies Empresarials Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  SRC105 - Metodologies de Millora Continua Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  SRC118 - Projecte de Final de Màster Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
  SRC119 - Pràctiques en Empresa Màster Universitari en Gestió de la Qualitat  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • HR flexibility and firm performance in professional service firms (Epub ahead of print)
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Alejandro Salvador Gómez. JOURNAL OF MANAGEMENT & ORGANIZATION. Num. online. pp. 1-22. 2021. Científic.

  • El efecto de las demandas y recursos laborales en el rendimiento de los mandos intermedios en la gestión de los recursos humanos
  • Alejandro Salvador Gómez, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 453. pp. 233-270. 2020. Científic.

  • Multivariate exploratory data analysis for large databases: An application to modelling firms innovation using CIS data
  • Juan Carlos Bou Llusar, Albert Satorra. BRQ - BUSINESS RESEARCH QUARTERLY. Num. 4. Vol. 22. pp. 275-293. 2019. Científic.

  • The virtuous circle of human resource investments: A precrisis and postcrisis analysis
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Beatriz García Juan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL. Num. 2. Vol. 29. pp. 181-198. 2019. Científic.

  • Examining the intermediate role of employee abilities, motivation and opportunities to participate in the relationship between HR bundles and employee performance
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar. BRQ - BUSINESS RESEARCH QUARTERLY. Num. 2. Vol. 21. pp. 99-110. 2018. Científic.

  • External knowledge search for innovation: the role of firms' innovation strategy and industry context
  • Maria Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 22. pp. 280-298. 2018. Científic.

  • Univariate Versus Multivariate Modeling of Panel Data: Model Specification and Goodness-of Fit Testing
  • Juan Carlos Bou Llusar, Albert Satorra. ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS . Num. 1. Vol. 21. pp. 150-196. 2018. Científic.

  • The relationship between high performance work systems and employee proactive behav¡our: role breadth self-efficacy and flexible role orientation as mediating mechanisms
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL. Num. 3. Vol. 27. pp. 403-422. 2017. Científic.

  • Single-and Multiple-Informant Research Designs to Examine the Human Resource Management - Performance Relationship
  • Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. BRITISH JOURNAL OF MANAGEMENT. Num. 3. Vol. 27 . pp. 646-668. 2016. Científic.

  • Performance appraisal and compensation in EFQM recognised organisations: Rhetoric and reality
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Num. 50. pp. 72-87. 2016. Científic.

  • High performance work systems and workplace performance in small, medium-sized and large firms
  • Ning Wu, Kim Hoque, Nick Bacon, Juan Carlos Bou Llusar. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL. Num. 4. Vol. 25 . pp. 408-423. 2015. Científic.

  • External knowledge acquisition and innovation output: an analysis of the moderating effect of internal knowledge transfer
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. KNOWLEDGE MANAGEMENT RESEARCH & PRACTICE. Num. 2. Vol. 12 . pp. 203-214. 2014. Científic.

  • La generación de confianza en un contexto de intercambio social: la relación supervisor-supervisado
  • Joaquín García Cruz, Ramón Valle Cabrera, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 23 . pp. 61-71. 2014. Científic.

  • High Performance Work Systems and workplace performance in small, medium-sized and large firms
  • N. Wu, Kim Hoque, Nick Bacon, Juan Carlos Bou Llusar. ACADEMY OF MANAGEMENT PROCEEDINGS. Num. Supplement) 16000. pp. 1-2. 2014. Científic.

  • Influencia de las prácticas de recursos humanos en la flexibilidad de los empleados
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 4. Vol. 16 . pp. 221-237. 2013. Científic.

  • Does quality management drive labour flexibility?
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. TOTAL QUALITY MANAGEMENT & BUSINESS EXCELLENCE. Num. 2. Vol. 23 . pp. 159-176. 2012. Científic.

  • Invertir en recursos humanos y resultados empresariales: ¿Causa o efecto?
  • Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 353-354. pp. 171-204. 2012. Científic.

  • Exploring and exploiting external knowledge: The effect of sector and firm technological intensity
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. INNOVATION-MANAGEMENT POLICY & PRACTICE. Num. 2. Vol. 14 . pp. 203-217. 2012. Científic.

  • Modelling the implications of quality management elements on strategic flexibility
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. ADVANCES IN DECISION SCIENCES. Num. Article Number::694080,. pp. 1-28. 2011. Científic.

  • A Multigroup Structural Equation Approach: A Demonstration by Testing Variation of Firm Profitability Across EU Samples
  • Juan Carlos Bou Llusar, Albert Satorra. ORGANIZATIONAL RESEARCH METHODS . Num. 4. Vol. 13 . pp. 738-766. 2010. Científic.

  • Internal labour flexibility from a resource-based view approach: definition and proposal of a measurement scale
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 7. Vol. 20 . pp. 1576-1598. 2009. Científic.

  • An empirical assessment of the EFQM Excellence Model: Evaluation as a TQM framework relative to the MBNQA Model
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. JOURNAL OF OPERATIONS MANAGEMENT . Num. 1. Vol. 27 . pp. 1-22. 2009. Científic.

  • External and internal labour flexibility in Spain: a substitute or complementary effect on firm performance?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 6. Vol. 19 . pp. 1131-1151. 2008. Científic.

  • Del modelo closed al modelo open innovation: la apertura del proceso de innovación en la empresa industrial española
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. ESTUDIOS FINANCIEROS. Num. 309. pp. 143-164. 2008. Científic.

  • Human resource flexibility as a mediating variable between high performance work systems and performance
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. JOURNAL OF MANAGEMENT . Num. 5. Vol. 34 . pp. 1009-1044. 2008. Científic.

  • A la búsqueda del nivel óptimo de contratación temporal en la industria española
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés. UNIVERSIA BUSINESS REVIEW. Num. 3º volumen. pp. 84-99. 2008. Científic.

  • La flexibilidad de los recursos humanos como una variable mediadora entre la gestión por alto compromiso y los resultados organizativos
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 300. pp. 201-240. 2008. Científic.

  • La madurez industrial y los resultados económicos: un análisis empírico del efecto moderador de la estrategia competitiva
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 33. pp. 157-178. 2007. Científic.

  • Organizational commitment to employees and organizational performance. A simultaneous test of configurative and universalistic propositions
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. PERSONNEL REVIEW. Num. 6. Vol. 36 . pp. 867-886. 2007. Científic.

  • The persistence of abnormal returns at industry and firm levels: evidence from Spain
  • Juan Carlos Bou Llusar, Albert Satorra. STRATEGIC MANAGEMENT JOURNAL . Num. 7. Vol. 28 . pp. 707-722. 2007. Científic.

  • Organizational fit and performance in miles and snow's configurational theory
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. MANAGEMENT RESEARCH : THE JOURNAL OF THE IBEROAMERICAN ACADEMY MANAGEMENT. Num. 1. Vol. 5 . pp. 17-28. 2007. Científic.

  • La implantación del sistema de prácticas de recursos humanos de alto rendimiento en pequeñas empresas: ¿Cuánto más mejor?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.COMENTARIOS, CASOS PRACTICOS. Num. 293-294. pp. 204-204. 2007. Científic.

  • Strategic knowledge transfer and its implications for competitive advantage: an integrative conceptual framework
  • Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés. JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT. Num. 4. Vol. 10 . pp. 100-112. 2006. Científic.

  • El concepto de ajuste en dirección de empresas: definición, metodología e hipótesis
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 12 . pp. 41-62. 2006. Científic.

  • Interacción entre prácticas de flexibilidad laboral externa e interna: un análisis empírico en el caso español
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. REVISTA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Num. 281-282. pp. 207-240. 2006. Científic.

  • A Systemic and Contingent View of the Basic Elements of Quality Management
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Num. 9. Vol. 17 . pp. 1111-1127. 2006. Científic.

  • Concepto, tipos y dimensiones del conocimeinto: configuración del conocimiento estratégio
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Num. 52 y 53. pp. 175-195. 2005. Científic.

  • El ajuste en la investigación sobre configuraciones estratégicas y desempeño organizativo: una propuesta metodológica
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 11 . pp. 15-30. 2005. Científic.

  • Total Quality Management, High-commitment Human Resource Strategy and Firm Performance: An Empirical Study
  • Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Num. 1. Vol. 16 . pp. 71-86. 2005. Científic.

  • A Model for Evaluating Organizational Competencies: An Application in the Context of a Quality Management Initiative
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. DECISION SCIENCES . Num. 2. Vol. 36 . pp. 221-257. 2005. Científic.

  • Un estudio de las relaciones entre los elementos básicos de la dirección de la calidad y su carácter contingente
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 1. Vol. 14 . pp. 11-24. 2005. Científic.

  • Strategic flexibility as a moderator of the relationship between commitment to employees and performance in service firms
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT. Num. 16-11. pp. 2075-2093. 2005. Científic.

  • Influencia del gobierno corporativo en el enfoque de gestión de calidad. Un estudio empírico en el sector hotelero
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA. Num. 102. pp. 207-220. 2004. Científic.

  • El ajuste en la investigación sobre configuraciones estratégicas y desempeño organizativo: una reseña
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 10 . pp. 1135-2523. 2004. Científic.

  • A methodological approach to studying the fit between commitment management and competitive strategy
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. MANAGEMENT RESEARCH : THE JOURNAL OF THE IBEROAMERICAN ACADEMY MANAGEMENT. Num. 2. Vol. 2 . pp. 161-174. 2004. Científic.

  • Enlace estrategias genéricas-resultados: efectos de integración derivados del concepto de "congruencia estratégica"
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 3. Vol. 13 . pp. 7-26. 2004. Científic.

  • To what extent do enablers explain results in the EFQM excellence model? An empirical study
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT. Num. 4. Vol. 22 . pp. 337-353. 2003. Científic.

  • Antecedentes y consecuencias del compromiso organizativo: una visión desde la dirección de la calidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 16. pp. 123-144. 2003. Científic.

  • Correspondencia entre teoría y ajuste: su caracterización en dos topologías contingentes
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Num. 49. Vol. XX . pp. 11-27. 2003. Científic.

  • Development and validation of a perceived business quality measurement instrument
  • Juan Carlos Bou Llusar, César Camisón Zornoza. QUALITY MANAGEMENT JOURNAL, THE. Num. 4. Vol. 9 . pp. 23-38. 2002. Científic.

  • La situación de la gestión de la calidad en la empresa cerámica
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT. Num. 24. pp. 25-39. 2002. Científic.

  • Desarrollo y validación de un instrumento de medida de la dirección de la calidad: una propuesta de mejora
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 1. Vol. 8 . pp. 151-176. 2002. Científic.

  • Compromiso con los empleados y estrategia competitiva: un análisis intersectorial de su repercusión en los resultados
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. CUADERNOS DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA. Num. 12. pp. 267-289. 2002. Científic.

  • Measuring the realtionship between firm perceived quality and customer satisfaction and its influence on purchase intentions
  • Juan Carlos Bou Llusar, César Camisón Zornoza, Ana Belén Escrig Tena. TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Num. 6. Vol. 12 . pp. 719-734. 2001. Científic.

  • Measuring the relationship between total quality management and sustainable competitive advantage. A resource-based view
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Num. 7&8. Vol. 12 . pp. 932-938. 2001. Científic.

  • Propuesta de un modelo de relaciones entre la dirección de la calidad total (DCT) y los resultados a través de la generación de competencias distintivas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, César Camisón Zornoza. BOLETÍN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Num. 172. Vol. LVI . pp. 37-56. 2001. Científic.

  • Un instrumento de evaluación de los resultados derivados de la implantación de la dirección de la calidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Num. 43. Vol. XV . pp. 21-46. 2001. Científic.

  • Un análisis del desempeño empresarial en el distrito industrial a partir de la perspectiva de la variedad estratégica
  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. 2. Vol. 9 . pp. 9-20. 2000. Científic.

  • Validity and reliability in perceived quality measurement models. An empirical invetigation in Spanish ceramic companies
  • Juan Carlos Bou Llusar, César Camisón Zornoza. INTERNATIONAL JOURNAL OF QUALITY & RELIABILITY MANAGEMENT. Num. vol 17, No. 8. pp. 899-918. 2000. Científic.

  • Calidad percibida de la empresa: desarrollo y validación de un instrumento de medida
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar. REVISTA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Num. vol. 9, nº 1. pp. 9-24. 2000. Científic.

  • Características métricas de los modelos de medición de la calidad percibida: una comparación de los modelos SERPERF y EP
  • Juan Carlos Bou Llusar, César Camisón Zornoza. REVISTA DE ECONOMÍA Y EMPRESA. Num. 2 - XIII. pp. 11-36. 1999. Científic.

  • Enlace de la investigación en Turismo y Gestión de la Calidad: Balance de una década.
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Cristina Virginia Montesinos Castillo, Vicente Roca Puig. PAPERS DE TURISME. 1997. Científic.

  Capítols de llibre


  • A multilevel analysis of the Influence of HPWS on Employee Well.Being and Efficacy: Strength of the HR Strategy and Leader.Member Exchange as Moderator Variables
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Alejandro Salvador Gómez. Human Resource Management at the Crossroads: Challenges and Future Directions. Newcastle (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2019. ISBN 9781527537224. Científic.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. Lean education and innovation (Innodoct/16). Valencia (Espanya). Ed. Universitat Politècnica de València. 2016. ISBN 9788490485286. Docent.

  • Quality Management and Human Resource Management: A Focus on Employee Motivation Practices
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Quality management and beyond: the current situation and future perspectives. eBook. Ed. Universitat de Girona. 2012. ISBN 9788499841427. Científic.

  • Identificación, evaluación y coordinación de las competencias en la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas en la Universitat Jaume I: Propuesta de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior
  • Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Aragó Manzana. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • La implantació de l’estratègia empresarial: una guia per a l’estudiantat
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Cap a una millor comprensió dels conceptes teòrics de direcció d’empreses mitjançant la mesura empírica: una aplicació a la gestió de qualitat.
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Patterns of Persistence of Abnormal Returns: A Finite Mixture Distribution Approach
  • Juan Carlos Bou Llusar, Albert Satorra. Longitudinal Models in the Behavioral and Related Sciences. New Jersey. Ed. Lawrence Erlbaum Associates. 2007. ISBN 0805859136. Científic.

  • Informàtica aplicada a la gestió de l’empresa: Aplicació a la docència de models i solucions amb “Excel”
  • Juan Carlos Bou Llusar, Daniel Palacios Marqués, Carlos Alberto Devece Carañana, Joaquín Antonio Guiral Herrando, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Com implantar una estratègia. Una aplicació pràctica
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa: models i solucions amb Excel.
  • Juan Carlos Bou Llusar, Joaquín Antonio Guiral Herrando, María Teresa Martínez Fernández, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Daniel Palacios Marqués, Carlos Alberto Devece Carañana. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • La implantació de l'estratègia en la pràctica: una aplicació basada en els mètodes de projectes d'investigació i de resolució de problemes.
  • Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  • Ferramentes i tècniques per l’anàlisi estratègic en el procés d’implantació de l’estratègia: una aplicació a la pràctica empresarial.
  • Ana Belén Escrig Tena, Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Análisis de las prácticas en empresas en la Diplomatura en Ciencias Empresariales y en la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
  • Iván José Barreda Tarrazona, José Joaquin Alcarria Jaime, Juan Carlos Bou Llusar, Vicent Pascual Gómez Juan. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • Herramientas y técnicas para el análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: una aplicación en la práctica empresarial
  • Ana Belén Escrig Tena, Cristobal Jose Falomir Pichastor, Juan Carlos Bou Llusar, María Teresa Martínez Fernández, Miguel Angel López Navarro. Hacia una docencia de calidad, políticas y experiencias. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2004. ISBN 8480214821. Docent.

  • La implantación de la estrategia empresarial: vínculos entre la teoría y la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214325. Docent.

  • Una aproximación a la implantación de la estrategia empresarial a partir de las experiencias directivas
  • Juan Carlos Bou Llusar, María Teresa Martínez Fernández. Docència universitària: Avanços recents. I Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2001. ISBN 8480213426. Docent.

  Ponències a congressos


  • Sustainable practices and results: a longitudinal analysis of the effectiveness of the EFQM Excellence Model
  • Lilian De Menezes, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. International Conference: Operations Management for Social Good (POMs 2018). Rio (Brasil). 10-12-2018. Científic. 2018.

  • Examining the moderating role of procedural justice climate and consistent HRM messages on the relationship between intended and perceived HRPS
  • Alejandro Salvador Gómez, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar. XI International Workshop on HRM. Sevilla (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • A multilevel analysis of the influence of HPWS on employee well-being and efficacy: strength of the HR strategy and leader-member exchange as moderator variables
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Alejandro Salvador Gómez. XI International Workshop on HRM. Sevilla (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • A configurative analysis of the EFQM excellence model: the case of EFQM recipients in Spain
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Production and operations management society - POMS2018 International Conference. Granada (Espanya). 22-10-2018. Científic. 2018.

  • El ciclo económico de los recursos humanos
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Beatriz García Juan. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Exploring the role of employee psychological empowerment in the relationship between HPWS and affective commitment from a multilevel perspective
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Beatriz García Juan. 15th International Human Resource Management Conference (IHRM 2018 ). Madrid (Espanya). 13-06-2018. Científic. 2018.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. Vi Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Análisis de los determinantes del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • El camino hacia la excelencia: el caso de organizaciones con reconocimiento EFQM en España
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. XXVII Congreso ACEDE 2017. Aranjuez (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • Un análisis multinivel de la influencia de los sistemas de recursos humanos sobre el rendimiento de los empleados a partir del modelo AMO
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar. XXVII Congreso ACEDE 2017. Aranjuez (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • Una aplicación práctica e integral de Big Data a la investigación académica en economía y empresa
  • Juan Carlos Bou Llusar, Albert Satorra Brucart. Jornada-Taller. Albacete (Espanya). 16-01-2017. Científic. 2017.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. 4 th International Conference on Innovation, Documentation and Teaching Technologies. Valencia (Espanya). 18-05-2016. Científic. 2016.

  • The impact of knowledge search strategies on radical and incremental innovation performance
  • Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés. 16th International CINet Conference. Stockholm (Suècia). 13-09-2015. Científic. 2015.

  • A longitudinal analysis of the EFQM Excellence Model difufusion in Spain (Abstract)
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. 22nd EurOMA Conference Operations Managment for Sustainabile Competitiviness (EurOMA 2015). Neuchatel (Suïssa). 26-06-2015. Científic. 2015. Ed. University of Neuchatel. ISBN 9782970090120.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la Wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Evaluación del desempeño y remuneración en organizaciones con reconocimiento EFQM: retórica y realidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. XXV Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. El valor de la Gestión desde el Interior (ACEDE 2015). Jaén (Espanya). 21-06-2015. Científic. 2015. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788460686514.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - I Taller de Innovación Educativa - Motivar para emprender. La asignatura pendiente. Castellón de la Plana (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Influencia de las estrategias de Búsqueda externa de conocimiento en la innovación: El papel de la estrategia de innovación de la empresa y de la industria
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa.(ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Knowledge search strategies for product innovation across technological regimes: A contingent approach
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC 2014). Oslo (Noruega). 22-04-2014. Científic. 2014.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. IV JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - El futuro de los títulos universitarios. Universitat Jaume I (Espanya). 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Estrategias de búsqueda de conocimiento para la innovación y regímenes tecnológicos: un enfoque multinivel
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Human resource practices, proactive behaviour and strategic flexibility: a multilevel analysis
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Quality Management and human resource management: an emphasis on "Employee motivation" Practices
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. 3er Seminar on Academic Research in the Field of Quality Management. Barcelona (Espanya). 03-05-2012. Científic. 2012.

  • La evaluación y la remuneración como prácticas de recursos humanos moderadoras en un contexto de gestión de la calidad
  • María Eugenia Giménez Gómez, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. XXII Congreso Nacional ACEDE 2012. Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • Commitment to employees and firm performance: which comes first?
  • Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. 11th World Congress of the International Federetaion of Scholarly Associations of Management. Ireland (Irlanda). 26-06-2012. Científic. 2012. Ed. Interesource Group Publishing. ISBN 9781907300042.

  • Recomendaciones para la aplicación de metodologías cuantitativas
  • Juan Carlos Bou Llusar. I Workshop de investigación para estudiantes del doctorado de empresa. Barcelona (Espanya). 18-11-2011. Científic. 2011.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • A multiple-group missing data approach for the treatment of multiplesource data: An application to the analysis of the human resource management-performance relationship
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. VIII International Workshop on Human Resource Management. Sevilla. 12-05-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Cádiz; Universidad Pablo de Olavide. ISBN 9788469414088.

  • Un análisis de la utilización de variables para medir resultaados organizativos en el área de la dirección de recursos humanos: variables objetivas y basadas en percepciones
  • María Eugenia Giménez Gómez, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. XXI Congreso Nacional-Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • Human capital and firm performance: a contingent analysis
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Conferência Investigaçao e Intervençao em Recursos Humanos. Setúbal (Portugal). 23-09-2010. Científic. 2010.

  • Patrones de utilización y explotación de fuentes externas de conocimiento en empresas líderes tecnológicas y seguidoras
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. XX Congreso Nacional de ACEDE. Granada. 14-09-2010. Científic. 2010. Ed. Copicentro Granada. ISBN 9788415026266.

  • Influencia de las prácticas de recursos humanos en la flexibilidad de los empleados
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. ACEDE 2010 - XX Congreso Nacional Granada - "Competitividad y Nuevas Tecnologías en la Empresa del Siglo XXI". Granada. 12-09-2010. Científic. 2010. Ed. Copicentro Granada. ISBN 9788415026266.

  • High-performance work systems in small firms: the more, the better?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. 6th International conference "The time of Iberoamerica". Buenos Aires - Argentina. 09-12-2009. Científic. 2009.

  • Análisis del modelo open innovation en la empresa industrial española
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. XVIII Congreso Nacional ACEDE.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • ¿En qué medida necesitan las empresas españolas contratos temporales?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. XVIII Congreso Nacional ACEDE - Creación Empresarial, Innovación y Desarrollo Económico.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • La transferencia de conocimiento como capacidad esencial en el desarrollo de innovaciones y en la gestión del conocimiento estratégico
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. XVII Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Sevilla. 16-09-2007. Científic. 2007.

  • Hacia una mejor comprensión de los conceptos teóricos en dirección de empresas mediante su medición empírica: Una aplicación a la gestión de la calidad
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 06-06-2009. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Does employee functional flexibility explain the influence of high commitment management on performance?
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. VI International Workshop on HRM. Jerez de la Frontera. 17-05-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469059111.

  • La gestión de la calidad repercute en la flexibilidad laboral?
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. 6 th International workshop on human resource management. Jerez de la Frontera. 17-05-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469059111.

  • Efectos de las capacidades de gestión del conocimiento en el desarrollo de innovaciones: aplicación a empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS)
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. XVI Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas - ACEDE.. Valencia. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Flexibilidad laboral desde una perspectiva de recursos: definición y desarrollo de un instrumento de medida
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. XVI Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas - ACEDE.. Valencia. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Organizational commitment to employees and strategic flexibility: a simultaneous test of configurative and universalistic propositions
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. 4th International Conference of the Iberoamerican Academy of Management. Lisbon (Portugal). 08-12-2005. Científic. 2005.

  • Herramientas y técnicas para análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: Una aplicación en la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, Cristobal Jose Falomir Pichastor. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castelló. 29-01-2009. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Patterns of persistence of abnormal returns: a finite mixture model approach
  • Juan Carlos Bou Llusar, Albert Satorra. XV Congreso Nacional de ACEDE. Universidad La Laguna. 25-09-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad de La Laguna. ISBN 8468927325.

  • Interaction between commitment to employees and strategic flexibility in service firms: effects on performance
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. V International Workshop Human Resources Management. Sevilla. 19-05-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad Pablo de Olavide; Universidad de Cádiz. ISBN 8460802531.

  • The persistence of abnormal returns at industry and firm levels
  • Juan Carlos Bou Llusar. XIV Congreso Nacional de ACEDE. Murcia. 19-09-2004. Científic. 2004.

  • Configuración estratégica y desempeño organizativo: una propuesta metodológica
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. XVIII Congreso Anual-XIV Hispano Francés. Ourense. 02-06-2004. Científic. 2004.

  • Factores empresariales determinantes de la introducción de un nuevo producto: un estudio a través de análisis de supervivencia
  • Maria Eugenia Ruíz Molina, Juan Carlos Bou Llusar. XVIII Congreso Anual-XIV Hispano Francés. Ourense. 02-06-2004. Científic. 2004.

  • Knowledge as Strategic Asset and its Implications in Knowledge Transfer Process
  • Juan Carlos Bou Llusar, Rafael Lapiedra Alcamí, María de las Mercedes Segarra Ciprés. EURAM. University of St Andrews. 05-05-2004. Científic. 2004.

  • Ferraments i tècniques per l'analisi estratègic en el procés d'implantació de l'estratègia: una aplicació a la pràctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, María Teresa Martínez Fernández, Cristobal Jose Falomir Pichastor. IV Jornada de Millora Educativa i III Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 29-01-2004. Docent. 2004.

  • Herramientas y técnicas para análisis estratégico en el proceso de implantación de la estrategia: una aplicación en la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Miguel Angel López Navarro, María Teresa Martínez Fernández, Cristobal Jose Falomir Pichastor. I Congreso de la red estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 03-02-2003. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Análisis de las prácticas en empresas en la diplomatura en ciencias empresariales y la licenciatura en administración y dirección de empresas
  • José Joaquin Alcarria Jaime, Iván José Barreda Tarrazona, Juan Carlos Bou Llusar, Raúl Gargallo García, Vicent Pascual Gómez Juan. I Congreso de la red estatal de docencia universitaria y III Jornadas de mejora educativa de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 03-02-2003. Docent. 2004. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214821.

  • Implicaciones del carácter estratégico del conocimiento en el proceso de transferencia interna
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar. XIII Congreso de ACEDE. Salamanca. 21-09-2003. Científic. 2003.

  • La estructura de interrelaciones entre los criterios del modelo EFQM de excelencia
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. XIII Congreso de ACEDE. Salamanca. 21-09-2003. Científic. 2003.

  • Convergencia y persistencia de las diferencias de rentabilidad entre empresas: una comparación entre las empresas cerámicas españolas e italianas
  • Juan Carlos Bou Llusar, Albert Satorra. XIII Congreso de ACEDE. Salamanca. 21-09-2003. Científic. 2003.

  • La influencia de la gestión de la calidad en el desarrollo interno de los recursos humanos: un estudio empírico
  • Juan Carlos Bou Llusar. 4 th International Workshop: Human Resource Management in the New Economy. Cádiz. 18-05-2003. Científic. 2003.

  • The effect of competitive strategy-commitment to employees fit on firm performance
  • Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Third European Academy of Management International Conference. Milano, Italy. 03-04-2003. Científic. 2003.

  • Modelos de ecuaciones estructurales para datos longitudinales: una aplicación al estudio de lar entabilidad empresaria
  • Juan Carlos Bou Llusar, Albert Satorra. VIII Taller de Metodología de ACEDE: Enfoques, problemas y métodos de investigación en Economía y Dirección de Empresas. Benicassim. 16-05-2002. Científic. 2003. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8460787451.

  • La implantación de la estrategia empresarial: vínculos entre la teoría y la práctica empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, María Teresa Martínez Fernández. II Jornada de Millora Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón. 25-02-2002. Docent. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214325.

  • Influencia de la orientación estratégica en los sistemas de recursos humanos: Un estudio desde las percepciones directivas
  • Juan Carlos Bou Llusar. XII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. Palma de Mallorca. 22-09-2002. Científic. 2002.

  • Causal relationships in the EFQM excellence model: an empirical application
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. 7th World Congress Quality Management. BUSINESS EXCELLENCE. Verona, Italy. 25-06-2002. Científic. 2002.

  • Análisis de la flexibilidad estratégica desde una perspectiva de recursos
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. II Congreso Iberoamerican Academy of Management. Mexico (Mèxic). 10-12-2001. Científic. 2001.

  • Gestión por compromiso, estrategia competitiva y resultados económicos: un análisis intersectorial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. Second International Conference. Management in the New Millenium: Iberoamerica Looks at the Future. Mexico, City. 10-12-2001. Científic. 2001.

  • La gestión de la calidad de la empresa cerámica: un estudio de sus situación actual a partir del modelo europeo
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. VI Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Castellón. 09-11-2001. Científic. 2001.

  • Antecedentes y consecuencias del compromiso organizativo: una visión desde la dirección de calidad
  • Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. XI Congreso Nacional de ACEDE. Zaragoza. 16-09-2001. Científic. 2001.

  • Generic strategies and performance: an empirical test of the importance of the interactioneffect or strategic fit
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. Conference of the European Academy of Management. Barcelona. 19-04-2001. Científic. 2001.

  • Measuring The relationship between tqm and sustainable competitive advantage: a resource based - View
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. Business Excellence - What is to be done. Saint Petersburg, Russia. 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. Stockholm school of economics in Saint Petersburg. ISBN 5315000052.

  • Diseño de un instrumento de medida de la dirección de la calidad total: análisis de estudios previos
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. X Congreso nacional ACEDE. Integración, Económica, Competitividad y Entorno Institucional de la Empresa. Oviedo (Espanya). 03-09-2000. Científic. 2000. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8469931431.

  • Enfoque e implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad: distancia Práctica vs. Academia y su Impacto en los Resultados. Un Estudio de Casos en la Actividad Hotelera del Litoral Valenciano
  • Juan Carlos Bou Llusar. II Congreso Universitario de turismo en Villa Elisa, Benicàssim. Benicàssim. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484420272.

  • Gestión de Organizaciones turísticas
  • César Camisón Zornoza, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. II Congreso Universidad y Empresa: Turismo, Comercialización de productos, gestión de organizaciones, aeropuertos y protección de la naturaleza. Valencia (Espanya). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484420272.

  • Importancia de los efectos de interacción de las dimensiones estratégicas sobre el desempeño económico: Un Estudio empírico en las empresas industriales de la comunidad Valenciana
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. X Congreso nacional ACEDE. Integración, Económica, Competitividad y Entorno Institucional de la Empresa. Oviedo (Espanya). 03-09-2000. Científic. 2000. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 8469931431.

  • Ambito, identificación e implicaciones competitivas de los recursos compartidos: Un apalicación empírica
  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar. First International Conference of the Iberoamerican Academy of Management. Madrid (Espanya). 09-12-1999. Científic. 1999.

  • Los recursos críticos más allá de los límites de la empresa: un estudio empírico
  • Juan Carlos Bou Llusar. IX Congreso Nacional de ACEDE, EMPRESA y MERCADO: NUEVAS TENDENCIAS. Burgos. 12-09-1999. Científic. 1999.

  • Medición del grado de desempeño organizativo en función del enfoque de gestión de calidad: un análisis en el negocio hotelero
  • Juan Carlos Bou Llusar. VI Congreso Nacional de Economía. Alicante. 18-02-1999. Científic. 1999.

  • El concepto de variedad estratégica y su influencia en la competitividad empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Francesc Xavier Molina Morales. VIII Congreso Nacional de la Asociación Científica e Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Las Palmas de Gran Canaria. 20-09-1998. Científic. 1998.

  • El efecto de la variedad estratégica en la competitividad empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar, Francesc Xavier Molina Morales. XII Congreso Nacional y VII Congreso Hispano-Francés. Benalmádena (Málaga). 02-06-1998. Científic. 1998.

  • Administración de Empresas y Gestión de calidad: ¿historia de una evolución paralela?
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar. En AECC (1998):Calidad. La Gestión del futuro, el futuro de la Gestión. Libro de Comunicaciones del VII Congreso Español de la Calidad.. Madrid, 16 y 17 de jjunio. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Asociación Española para la Calidad (AEC). ISBN 8489359172.

  • Los modelos europeos de calidad: un paso más adelante
  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar. IV Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Benicasim (Castellón). 26-11-1997. Científic. 1997.

  • Calidad Percibida y Competitividad Empresarial: Efectos "vía demanda" sobre el comportamiento del cliente
  • Juan Carlos Bou Llusar. VII Congreso Nacional ACEDE: Estrategia de Empresa y Territorio. Almería (Espanya). 15-09-1997. Científic. 1997.

  • Efecto del posicionamiento competitivo sobre los resultados empresariales. Un estudio empírico
  • Jaume Oscar Guía Julve, Juan Carlos Bou Llusar. XI Congreso Nacional AEDEM. VII Congreso Hispano-Francés. Lleida (Espanya). 17-06-1997. Científic. 1997.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Flexibilidad laboral y competitividad empresarial
  • Juan Carlos Bou Llusar. Las Palmas de Gran Canaria (Espanya). 08-11-2011.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • Juan Carlos Bou Llusar, Ricardo García Macho, Vicente Orts Ríos. V Congreso Intenacional de Transporte: La nueva Ordenación del mercado de transporte. Universitat Jaume I (Espanya). 24-10-2012. Científic.

  • Juan Carlos Bou Llusar. VIII International Workshop on HRM. Sevilla (Espanya). 12-05-2011. Científic.

  • Juan Carlos Bou Llusar. II Jornadas sobre Técnicas de Investigación Cuantitativas. Castellón. 09-07-2002. Científic.

  • César Camisón Zornoza, Juan Carlos Bou Llusar, Rafael Lapiedra Alcamí, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, María Ripollés Meliá, María Ángeles Fernández Izquierdo, José Manuel Vela Bargues, María Luisa Flor Peris, Rosa María Rodríguez Artola, Daniel Palacios Marqués, Vicente Roca Puig. VIII Taller de Metodología de ACEDE. Metodología y Técnicas de Investigación en Economía y Dirección de Empresas. Benicassim. 16-05-2002. Científic.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Proyecto CE
  • Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Bou Llusar. , Tamina Elena Soare. 3 mesos. 20-05-2002.

  • Proyecto CE
  • Miguel Angel Moliner Tena, Juan Carlos Bou Llusar. , Lucía Boicenco. 3 mesos. 20-05-2002.

  Apunts docents


  • Informática aplicada a la gestión de la empresa. Modelos y soluciones en Excel
  • Carlos Alberto Devece Carañana, Daniel Palacios Marqués, Joaquín Antonio Guiral Herrando, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés, María Teresa Martínez Fernández. 2005. Ref. CS-134-2005. Universitat Jaume I.

  • Casos de formulación e implantación de estrategias
  • Juan Carlos Bou Llusar. 2003. Ref. CS-102-2003. Universitat Jaume I.

  • Influencia de la calidad percibida sobre la competitividad: Análisis de los efectos "Vía Demanda"
  • Juan Carlos Bou Llusar. 2000. Ref. V-5007-2000. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.