UJI

Informació personal

LLORENS MONZONÍS, JAUME
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • Vocal
 • Membre
 • Vocal suplent
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Membre del grup d'investigació IMK - Innovació en Màrqueting
 • JC1027DD - (964 728553)
 • jllorens@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-2569-171X
 • Ressenya Personal

  Jaume Llorens Monzonís és Professor Contractat Doctor de l’àrea de Comercialització i Investigació de Mercats a la Universitat Jaume I (Castelló). Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Jaume I. Doctor en Marketing per la Universitat Jaume I. Accèssit al premi a la Millor Tesi Doctoral en Marketing (2010-2011) per AEMARK. Autor d'articles en revistes incloses al Journal Citation Report: Journal of Cleaner Production (Q1), Business Strategy and the Environment (Q1), Journal of Service Theory and Practice (Q3), Journal of Risk Research (Q2), International Journal of Environmental Research and Public Health (Q2), Innovar-Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. Coautor d’un llibre i dos capítols de llibre. Participació com a ponent en més de vint congressos nacionals i internacionals. Participació en projectes d'investigació competitius i en contractes d'investigació. Premi “Jove Investigador” 2015 en l’àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Jaume I. Diversos càrrecs de gestió universitària en l’ambit de la internacionalització.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  SRB002 - Disseny del Màrqueting Operatiu en el Llançament d’un Nou Producte Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  SRB100 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
  TU0919 - Màrqueting Operatiu Grau en Turisme
  TU0938 - Comercialització de Productes Turístics Grau en Turisme
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Marketing interno: Cómo lograr el compromiso de los empleados
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol. 2014. Autoria. Científic. ISBN 9788436831573. Madrid (Espanya). Ed. Ediciones Pirámide.

  Capítols de llibre


  • La fidelidad del turista de cruceros en un contexto económico de incertidumbre
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Marta Estrada Guillén, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Susana Soria Rovira, Vicente Tortosa Edo. Régimen del transporte en un entorno económico incierto. Madrid. Ed. Marcial Pons. 2011. ISBN 9788497688659. Científic.

  • Projecte per a l'elaboració d'un pla de comunicació d'una institució pública: treball en equip i competitivitat entre grups.
  • Jaume Llorens Monzonís, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  Ponències a congressos


  • Introducing the sustainable development goals into the final degree project of tourism degree
  • María Lidón Lara Ortiz, Juan Bautista Ferreres Bonfill, Beatriz Forés Julián, Jaume Llorens Monzonís. INTED2020 Proceedings. 14th International Technology, Education and Development Conference. València (Espanya). 02-03-2020. Docent. 2020. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788409179398.

  • Empresas industriales y la relación con los ciudadanos: una visión basada en el uso de los Social Media
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. XXVII Congreso de Marketing AEMARK 2015. Pamplona (Espanya). 09-09-2015. Científic. 2015. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788416462513.

  • How living near to a petrochemical complex can influence the behavioural intention of citizens: Treating risk and trust
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa. (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • La orientación al mercado interno y su influencia en los empleados y clientes: Análisis comparativo según la experiencia laboral
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXVI Congreso de Marketing (AEMARK 2014). Elche (Espanya). 17-09-2014. Científic. 2014. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788415986515.

  • Living near a petrochemical complex: Risk percieved and its derived behavoioural intention
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro. 14 th Conference Waves and Winds of Strategic Leadership For Sustainable Competitiveness (EURAM 2014). Universitat de València (Espanya). 04-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universitat de València; European Academy of Management (EURAM). ISBN 9788469703779.

  • Factores explicativos de la necesidad de información sobre el riesgo asociado a un complejo petroquímico
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel López Navarro. AEMARK XXV Congreso Nacional de Marketing. Barcelona (Espanya). 18-09-2013. Científic. 2013. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473569552.

  • Ports and the petrochemical industry: environment management systems (EMSs) and citizens' risk perception
  • Miguel Angel López Navarro, Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • The antecedent role of personal values in the relationship between trust in industry, information process and risk perception
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. EURAM 12. Rotterdam (Països Baixos). 06-06-2012. Científic. 2012.

  • Evaluación de la incidencia conjunta de los impactos ambientales y económicos de un complejo industrial petroquímico sobre la respuesta emocional y las intenciones de comportamiento de los residentes
  • Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo. XXII Edición del Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economí y Dirección de la Empresa (ACEDE). Cádiz (Espanya). 17-09-2012. Científic. 2012. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461600069.

  • La confianza de los ciudadanos en las empresas de un complejo petroquímico: factores explicativos y principales consecuencias
  • Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel López Navarro, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. XXIV Congreso Nacional de Marketing - AEMARK 2012. Mallorca (Espanya). 12-09-2012. Científic. 2012. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473568654.

  • La lealtad hacia la marca de un club deportivo profesional:aficionados al fútbol europeo
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. 10th International Marketing Trends Conference. Paris (França). 20-01-2011. Científic. 2011.

  • La influencia del marketing interno en la calidad de la relación entre la organización y sus empleados
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. 10 th International Marketing Trends Conference. Paris (França). 20-01-2011. Científic. 2011.

  • Proyecto de coordinación de las prácticas de las asignaturas obligatorias de marketing en la diplomatura de turismo ¿ 2º año
  • Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo, Antonio Martínez Sirvent, Pierre Muzzati Ragot. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • La calidad del servicio percibida: propuesta de un enfoque multidimensional y jerárquico de carácter reflectivo y formativo
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. XXI Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica. Córdoba (Espanya). 02-02-2011. Científic. 2011. Ed. Etea; Institución Universitaria de la Compañía de Jesús. ISBN 9788469396223.

  • La lealtad hacia la marca de los aficionados al fútbol: un modelo explicativo en base al valor de marca
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXI Congreso nacional ACEDE 2011 - Creatividad: el futuro de la empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • la influencia del marketing interno en la calidad del servicio: una aplicación en centros hospitalarios
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. XXI Congreso Barcelona ACEDE 2011 - Creatividad: el futuro de la empresa. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • El Valor Percibido Como Dimensión del Valor de Marca (Brand Equity). Aplicación a los Aficionados al Futbol Europeo
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena. XXV Congreso Anual AEDEM. Valencia (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567855.

  • La Orientación al Mercado Interno (O.M.I) y la Calidad de la Relación Entre la Organización y sus Empleados: Diferencias Según la Experiencia Laboral del Trabajador
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García. XXV Congreso Anual AEDEM. Valencia (Espanya). 08-06-2011. Científic. 2011. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567855.

  • El valor de marca de un equipo deportivo profesional: análisis de los aficionados al futbol
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXI Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica. Córdoba (Espanya). 02-02-2011. Científic. 2011. Ed. Etea; Institución Universitaria de la Compañía de Jesús. ISBN 9788469396223.

  • El material audiovisual com a eina metodològica en l'ensenyament del màrqueting especialitzat
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Proyecto de coordinación de las prácticas de las asignaturas obligatorias de marketing en la diplomatura de turismo
  • Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Vicente Tortosa Edo, Irene Maria Boren Alfaro, Antonio Martínez Zamora, Romain P. Muzzati. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • EXPERIÈNCIES EDUCATIVES EN LA UNIÓ EUROPEA - El Cómic En El Aprendizaje De Idiomas De Las Personas Adultas
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís. I Congrés d'Educació Ciutat de Vila-Real. Vila-Real. 12-03-2011. Docent. 2011. Ed. Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació. ISBN 9788448256333.

  • RECURSOS TIC EN L'AULA - Noves Eines En L'ensenyament Del Màrqueting Especialitzat: Material Audiovisual On-Line
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo. I Congrés d'Educació Ciutat de Vila-Real. Vila-Real. 12-03-2011. Docent. 2011. Ed. Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació. ISBN 9788448256333.

  • Elaboració de material didàctic audiovisual per a màrqueting especialitzat
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • A hierarchical approach to perceived service quality in hospital outpatient services
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. 5th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2011). Valencia (Espanya). 07-03-2011. Científic. 2010. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788461474233.

  • Estudio de un modelo de lealtad hacia la marca de un club deportivo profesional: Análisis de los aficionados europeos al fútbol
  • Jaume Llorens Monzonís, Vicente Tortosa Edo, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García. XXII Congreso Nacional de Marketing. Oviedo. 22-09-2010. Científic. 2010. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567114.

  • La influencia del marketing interno en el resultado empresarial: una aplicación en centros hospitalarios públicos
  • Vicente Tortosa Edo, Jaume Llorens Monzonís, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena. XXII Congreso Nacional de Marketing. Oviedo. 22-09-2010. Científic. 2010. Ed. ESIC Editorial (ESIC Business & Marketing School). ISBN 9788473567114.

  • La gestión de los incoterms como estrategia de fidelización
  • Juan Carlos Fandos Roig, Javier Sánchez García, Miguel Angel Moliner Tena, Jaume Llorens Monzonís, Rosa María Rodríguez Artola, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro. III Congreso Internacional de Transporte: Reforma y Liberalización. Universitat Jaume I - Castellón de la Plana. 16-04-2008. Científic. 2009. Ed. Editorial Tecnos. ISBN 9788430948475.

  • Situación actual de departamento de marketing en las empresas cerámicas
  • Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Miguel Angel López Navarro, Luis Jose Callarisa Fiol, Rosa María Rodríguez Artola, Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • En busca de un posicionamiento para el azulejo español
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • Ferias comerciales y sector cerámico: un reto para el futuro
  • Jaume Llorens Monzonís, Miguel Angel Moliner Tena, Javier Sánchez García, Luis Jose Callarisa Fiol, Miguel Angel López Navarro, Rosa María Rodríguez Artola, Juan Carlos Fandos Roig. Qualicer'08 - X Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico. Castellón. 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Logui Impresión. ISBN 9788495931290.

  • La lealtad en las relaciones Industriales en el sector turístico. Una aplicación al turismo de negocios
  • Jaume Llorens Monzonís. XVI Congreso Nacional, Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Castellón. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • La calidad de la relación en mercados industriales: La perspectiva del proveedor en el sector turístico de Castellón
  • Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. IX Congreso de Turismo Universidad y Empresa. Castellón. 10-05-2006. Científic. 2006.

  • Gestión de Marca (Branding) en el sector cerámico
  • Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. IX Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER '06). Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931206.

  • La gestión de los incoterms como estrategia de valor añadido
  • Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís. IX Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER '06). Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931206.

  • Short sea shipping y sector cerámico: Un estudio de rutas marítimas en el Mar Mediterráneo y el Mar Negro
  • Jaume Llorens Monzonís, Juan Carlos Fandos Roig. I Congreso Internacional de transporte: Los retos del transporte en el siglo XXI. Castellón. 04-05-2004. Científic. 2005. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484563820.

  • El futuro de la logística: la intermodalidad. Estudio del caso de la industria cerámica de Castellón
  • Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís. I Congreso Internacional de transporte: Los retos del transporte en el siglo XXI. Castellón. 04-05-2004. Científic. 2005. Ed. Tirant Lo Blanch. ISBN 8484563820.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • Miguel Angel Moliner Tena, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Marta Estrada Guillén, Juan Carlos Fandos Roig, Jaume Llorens Monzonís, Diego Monferrer Tirado, Rosa María Rodríguez Artola, Javier Sánchez García, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIII Congreso Nacional de Marketing. Castellón. 14-09-2011. Científic.

  • Miguel Angel Moliner Tena, Jaume Llorens Monzonís. I Congreso de Marketing Cerámico "MK Azulejo". Castellón. 27-10-2006. Científic.