UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BELTRÁN MARTÍN, INMACULADA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Representant CIT
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau Interuniversitaris
 • Membre del grup d'investigació EXCELLENTIA - Excellentia: Qualitat, Innovació i Persones
 • JC1013DD - (964 728542)
 • ibeltran@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-0425-4070
 • Ressenya Personal

  Inma Beltrán Martín és professora titular del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I. Va assolir el títol de doctora en aquesta mateixa universitat al 2006 i forma part del grup d'Investigació Excellentia: Qualitat, Persones i Innovació. Imparteix docència en el Grau d'Administració d'Empreses, en el Màster de Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes i en el Master de Gestió de la Qualitat. La seva investigació s'ha especialitzat en el camp de la direcció de recursos humans, en particular, en els àmbits de la flexibilitat laboral, la iniciativa al lloc de treball i els comportaments de ciutadania organitzativa, incorporant metodologies de caràcter multinivell per abordar aquestos temes. Els resultats de les seues investigacions s'han publicat en diverses revistes com ara Journal of Management o la International Journal of Human Resource Management . Així mateix, ha participat en diversos congressos de caràcter nacional i internacional.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1014 - Direcció d'Empreses Grau en Administració d'Empreses
  AE1028 - Direcció de Recursos Humans Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Economia
  FC1014 - Direcció d'Empreses Grau en Finances i Comptabilitat
  SRO006 - Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Aplicaciones del muro interactivo para fomentar la colaboración en el aula
  • Inmaculada Beltrán Martín. III Jornadas de innovación educativa DIMEU. Ed. Universitat Jaume I. 2020. ISBN 9788417900571. Docent.

  • A multilevel analysis of the Influence of HPWS on Employee Well.Being and Efficacy: Strength of the HR Strategy and Leader.Member Exchange as Moderator Variables
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Alejandro Salvador Gómez. Human Resource Management at the Crossroads: Challenges and Future Directions. Newcastle (Regne Unit). Ed. Cambridge Scholars Publishing. 2019. ISBN 9781527537224. Científic.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. Lean education and innovation (Innodoct/16). Valencia (Espanya). Ed. Universitat Politècnica de València. 2016. ISBN 9788490485286. Docent.

  • High-performance human resource practices and voluntary employee turnover
  • Inmaculada Beltrán Martín. Research Handbook on Employee Turnover. (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Edward Elgar Publishing. 2016. ISBN 9781784711146. Científic.

  • Toward a Unifying Framework for Defining Internal Human Resource Flexibility: A Proposal Based on the Resource-Based View Approach
  • Inmaculada Beltrán Martín. Human Resource Management in the Digital Economy. I.S.R. (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. IGI Global. 2012. ISBN 9781613502075. Científic.

  • L'ús de les webquests per a fomentar l'aprenentatge constructivista: una proposta de coordinació en les assignatures de gestió de la qualitat.
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Desarrollo y reflexión metodológica en asignaturas de organización de empresas
  • Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Inmaculada Beltrán Martín, Francisco Fermín Mallén Broch. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Adaptació al procés d’harmonització europea de l’assignatura de gestió de qualitat en turisme
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Planificació amb ects de les assignatures d’administració d’empreses en les titulacions d’ administració i direcció d’empreses, empresarials, informàtica de gestió i disseny industrial.
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Ripollés Mansilla. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Desenvolupament i reflexió metodològica en assignatures d’organització d’empreses
  • Antonio Grandío Botella, Francisco Fermín Mallén Broch, Inmaculada Beltrán Martín, Ricardo Chiva Gómez. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Coordinació docent de les assignatures introductòries de l’administració de empreses en les titulacions d’ADEM i Disseny Industrial.
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Montserrat Boronat Navarro, María Ripollés Meliá, Miguel Angel López Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Cap a una millor comprensió dels conceptes teòrics de direcció d’empreses mitjançant la mesura empírica: una aplicació a la gestió de qualitat.
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Desenvolupament d’un instrument d’avaluació inicial per a l’assignatura RC48 basat en el concepte d’autoeficàcia.
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. El diseño de planes de estudio en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2007. ISBN 9788480216258. Docent.

  • Una visió integradora de la gestió de la qualitat a la Universitat Jaume I
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Una aproximació aplicada a la mediació de la gestió de la qualitat en les organitzacions.
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Coordinació dels mòduls teòric i pràctic de l’assignatura “administració d’empreses”: propostes metodològiques i d’avaluació
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, José Carlos Esbrí Izquierdo, María Isabel Saz Gil, María Ripollés Meliá, Vicente Castelló Roselló. Formació del professorat davant la convergència europea. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215364. Docent.

  Ponències a congressos


  • Diseño y aplicación de vídeos docentes en plataformas web: Una experiencia docente
  • Alejandro Salvador Gómez, Inmaculada Beltrán Martín. Avances en tecnología, innovación y desafíos de la Educación Superior - ATIDES 2020. Universitat Jaume I (Espanya). 15-10-2020. Docent. 2021. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788418432347.

  • A contextual view of the employment relationship: The role of poverty
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Beatriz García Juan. XXIX Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2019): Globalización en entornos de complejidad e incertidumbre. A Coruña (Espanya). 16-06-2019. Científic. 2019. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409156528.

  • Using Padlet for collaborative learning
  • Inmaculada Beltrán Martín. 5th International Conference on Higher Education Advances. Valencia (Espanya). 25-06-2019. Docent. 2019.

  • A multilevel analysis of the influence of HPWS on employee well-being and efficacy: strength of the HR strategy and leader-member exchange as moderator variables
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Alejandro Salvador Gómez. XI International Workshop on HRM. Sevilla (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • Examining the moderating role of procedural justice climate and consistent HRM messages on the relationship between intended and perceived HRPS
  • Alejandro Salvador Gómez, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar. XI International Workshop on HRM. Sevilla (Espanya). 25-10-2018. Científic. 2018.

  • El ciclo económico de los recursos humanos
  • Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Beatriz García Juan. XXVIII Congreso anual de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa Congreso (ACEDE 2018):Generar y transferir conocimiento en una sociedad cambiante e interconectada. Valladolid (Espanya). 24-06-2018. Científic. 2018. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788409038824.

  • Exploring the role of employee psychological empowerment in the relationship between HPWS and affective commitment from a multilevel perspective
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Beatriz García Juan. 15th International Human Resource Management Conference (IHRM 2018 ). Madrid (Espanya). 13-06-2018. Científic. 2018.

  • Análisis de los determinantes del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Análisis de los determinantes de la implicación del estudiantado desde la perspectiva de la autodeterminación
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Beatriz García Juan. Vi Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - II Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • The link between Quality Management and Innovation Performance: the mediator role of Employee Proactivity
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Beatriz García Juan, Inmaculada Beltrán Martín. EUROMA 2017 ANNUAL CONFERENCE. Edinburgh (Regne Unit). 03-07-2017. Científic. 2017.

  • Un análisis multinivel de la influencia de los sistemas de recursos humanos sobre el rendimiento de los empleados a partir del modelo AMO
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar. XXVII Congreso ACEDE 2017. Aranjuez (Espanya). 18-06-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788469735886.

  • El uso de la wikipedia como recurso docente
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Beatriz García Juan. 4 th International Conference on Innovation, Documentation and Teaching Technologies. Valencia (Espanya). 18-05-2016. Científic. 2016.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la Wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón de la Plana. 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Aprendizaje y generación de conocimiento a través de la wikipedia: una aplicación a la dirección de empresas
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios - I Taller de Innovación Educativa - Motivar para emprender. La asignatura pendiente. Castellón de la Plana (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Human resource practices, proactive behaviour and strategic flexibility: a multilevel analysis
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Miguel Angel López Navarro. IV JORNADA NACIONAL SOBRE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS - El futuro de los títulos universitarios. Universitat Jaume I (Espanya). 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Desarrollo de competencias y herramientas de apoyo para la realización de trabajos académicos
  • Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Temporary contracts and labor productivity: A curvilinear examination
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés. 7th International Meeting - Of the Iberoamerican Academy of Management. Lima (Perú). 05-12-2011. Científic. 2011.

  • A multiple-group missing data approach for the treatment of multiplesource data: An application to the analysis of the human resource management-performance relationship
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. VIII International Workshop on Human Resource Management. Sevilla. 12-05-2011. Científic. 2011. Ed. Universidad de Cádiz; Universidad Pablo de Olavide. ISBN 9788469414088.

  • Mejora de la competencia escrita de los estudiantes ante el EEES: seminarios de escritura académica para las asignaturas de gestión de la calidad
  • Inmaculada Beltrán Martín, Joaquin Beltran Martin, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Coordinación docente de las asignaturas de dirección de recursos humanos
  • Inmaculada Beltrán Martín, Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Desarrollo y aplicación de materiales docentes para favorecer el aprendizaje autónomo en la enseñanza semipresencial
  • Inmaculada Beltrán Martín, Joaquín Beltrán Martín. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Creación de una comunidad de prácticas virtual para las asignaturas de organización de empresas: Una aplicación en torno al BSCW
  • Inmaculada Beltrán Martín, Maria Mercedes Segarra Ciprés, Miguel Angel López Navarro, Ricardo Chiva Gómez, Antonio Grandío Botella, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Isabel Marqués Marzal, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Desarrollo y aplicación de materiales docentes para favorecer el aprendizaje autónomo en la enseñanza semipresencial
  • Inmaculada Beltrán Martín, Joaquín Beltrán Martín. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Coordinación docente de las asignaturas de dirección de recursos humanos
  • Inmaculada Beltrán Martín, Antonio Grandío Botella, Ricardo Chiva Gómez. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Mejora de la competencia escrita de los estudiantes ante el EEES: seminarios de escritura académica para las asignaturas de gestión de la calidad
  • Inmaculada Beltrán Martín, Joaquín Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Coordinación de la docencia semipresencial en la diplomatura en ciencias empresariales
  • Iván José Barreda Tarrazona, Jesús Peiró Palomino, Manuel Segarra Arnau, Javier Belenguer Vallés, Diego González Ortiz, Mª José Senent Vidal, Manuel Perez Lavall, Ana Cuadros Pérez, Joaquín Castelló Benavent, Vicente García Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, José Miguel Tirado Beltrán, Mª Jesús Gimeno Sanfeliu. IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón (Espanya). 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Human capital and firm performance: a contingent analysis
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. Conferência Investigaçao e Intervençao em Recursos Humanos. Setúbal (Portugal). 23-09-2010. Científic. 2010.

  • Influencia de las prácticas de recursos humanos en la flexibilidad de los empleados
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig. ACEDE 2010 - XX Congreso Nacional Granada - "Competitividad y Nuevas Tecnologías en la Empresa del Siglo XXI". Granada. 12-09-2010. Científic. 2010. Ed. Copicentro Granada. ISBN 9788415026266.

  • High-performance work systems in small firms: the more, the better?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Ana Belén Escrig Tena. 6th International conference "The time of Iberoamerica". Buenos Aires - Argentina. 09-12-2009. Científic. 2009.

  • Psychological climate and organizational citizenship behaviors: the role of job satisfaction
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, María de las Mercedes Segarra Ciprés. VII International Workshop on HRM - New Scenarios in Human Resource Management. Murcia. 21-05-2009. Científic. 2009.

  • Life and job satisfaction: the mediating role of good social relations at work
  • Ricardo Chiva Gómez, Inmaculada Beltrán Martín, Antonio Grandío Botella. VII International Workshop on HRM - New Scenarios in Human Resource Management. Murcia. 21-05-2009. Científic. 2009.

  • Análisis del modelo open innovation en la empresa industrial española
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. XVIII Congreso Nacional ACEDE.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • ¿En qué medida necesitan las empresas españolas contratos temporales?
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, María de las Mercedes Segarra Ciprés. XVIII Congreso Nacional ACEDE - Creación Empresarial, Innovación y Desarrollo Económico.. León. 14-09-2008. Científic. 2008.

  • La transferencia de conocimiento como capacidad esencial en el desarrollo de innovaciones y en la gestión del conocimiento estratégico
  • María de las Mercedes Segarra Ciprés, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. XVII Congreso Nacional - Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas. Sevilla. 16-09-2007. Científic. 2007.

  • Does employee functional flexibility explain the influence of high commitment management on performance?
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena. VI International Workshop on HRM. Jerez de la Frontera. 17-05-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469059111.

  • Hacia una mejor comprensión de los conceptos teóricos en dirección de empresas mediante su medición empírica: Una aplicación a la gestión de la calidad
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 06-06-2009. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • Desarrollo de un instrumento de evaluación inicial para la asignatura RC48 basado en el concepto de autoeficacia
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. VII Jornada de millora educativa i VI Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 06-06-2009. Docent. 2007. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216258.

  • La gestión de la calidad repercute en la flexibilidad laboral?
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Juan Carlos Bou Llusar. 6 th International workshop on human resource management. Jerez de la Frontera. 17-05-2007. Científic. 2007. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788469059111.

  • Flexibilidad laboral desde una perspectiva de recursos: definición y desarrollo de un instrumento de medida
  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. XVI Congreso Nacional Asociación Científica de Economía y Dirección de Empresas - ACEDE.. Valencia. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Una visión integradora de la gestión de la calidad en la Universitat Jaume I
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Una aproximación aplicada a la medición de la gestión de la calidad en las organizaciones
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 05-04-2006. Docent. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Organizational commitment to employees and strategic flexibility: a simultaneous test of configurative and universalistic propositions
  • Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar, Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. 4th International Conference of the Iberoamerican Academy of Management. Lisbon (Portugal). 08-12-2005. Científic. 2005.

  • Coordinación de los módulos teórico y práctico de la asignatura administración de empresas: Propuestas metodológicas y de evaluación
  • Inmaculada Beltrán Martín, María Ripollés Meliá, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Castelló Roselló, José Carlos Esbrí Izquierdo. V Jornada de millora educativa i IV Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Universitat Jaume I. 25-01-2005. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215364.

  • Interaction between commitment to employees and strategic flexibility in service firms: effects on performance
  • Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Bou Llusar. V International Workshop Human Resources Management. Sevilla. 19-05-2005. Científic. 2005. Ed. Universidad Pablo de Olavide; Universidad de Cádiz. ISBN 8460802531.

  • Contribución de la gestión de recursos humanos por alto compromiso a la flexibilidad estratégica: un estudio multi-nivel
  • Inmaculada Beltrán Martín. X Taller de metodología ACEDE. Girona. 22-04-2004. Científic. 2004.

  • La estructura de interrelaciones entre los criterios del modelo EFQM de excelencia
  • Inmaculada Beltrán Martín, Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena. XIII Congreso de ACEDE. Salamanca. 21-09-2003. Científic. 2003.

  • La influencia de la gestión de la calidad en el desarrollo interno de los recursos humanos: un estudio empírico
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín. 4 th International Workshop: "Human Resource Management in the New Economy". Cádiz. 18-05-2003. Científic. 2003.

  • Estrategia de recursos humanos de alto compromiso. Gestión de calidad total y resultados organizativos: un estudio empírico
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. XVII Congreso Anual. XIII Congreso Hispano-Francés. Bordeaux. 04-06-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312299X.

  • El papel mediador de las competencias distintivas en la influencia de la dirección de la calidad sobre los resultados: un estudio empírico
  • Ana Belén Escrig Tena, Inmaculada Beltrán Martín. XVII Congreso Anual. XIII Congreso Hispano-Francés. Bordeaux. 04-06-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312299X.

  • Compromiso, Gestión de calidad total y resultados organizativos: un estudio empírico
  • Inmaculada Beltrán Martín, Ana Belén Escrig Tena. XVII Congreso Anual. XIII Congreso Hispano-Francés. Bordeaux. 04-06-2003. Científic. 2003. Ed. Asociación Europea de Dirección y Economía de Empresa (AEDEM). ISBN 849312299X.

  • Influencia de la orientación estratégica en los sistemas de recursos humanos: un estudio de las percepciones directivas
  • Inmaculada Beltrán Martín. XII Congreso Nacional de ACEDE. Palma de Mallorca. 22-09-2002. Científic. 2002.

  • Causal relationships in the EFQM excellence model: an empirical application
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. 7th World Congress Quality Management. BUSINESS EXCELLENCE. Verona, Italy. 25-06-2002. Científic. 2002.

  • La gestión de la calidad de la empresa cerámica: un estudio de sus situación actual a partir del modelo europeo
  • Juan Carlos Bou Llusar, Ana Belén Escrig Tena, Vicente Roca Puig, Inmaculada Beltrán Martín. VI Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Castellón. 09-11-2001. Científic. 2001.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Inmaculada Beltrán Martín. 2017 BRQ - BUSINESS RESEARCH QUARTERLY.

  • Inmaculada Beltrán Martín. 2016 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL.

  • Inmaculada Beltrán Martín, Vicente Roca Puig. 2010 JOURNAL OF MANAGEMENT.

  • Inmaculada Beltrán Martín. 2009 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT JOURNAL.