UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

CARDA CASTELLÓ, JUAN BAUTISTA
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Química Inorgànica i Orgànica - Química Inorgànica
 • Director/a de càtedra
 • Coordinador/a del Pla Internacional d'Investigació i Desenvolupament per al Postacord a Colòmbia
 • Coordinador/a del grup d'investigació Química de l’Estat Sòlid
 • TC1437DD - (964 728247)
 • carda@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-4277-6179
 • Ressenya Personal

  Juan Bautista Carda Castelló, Llicenciat en Ciències Químiques (1983), Doctorat en Ciències Químiques (1990), Professor Titular de la Universitat Jaume I (1994-2010), Catedràtic d'Universitat (2010-actualitat) i Director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica "Ciutat de Vila-real" (2012-actualitat).

   

  Ha rebut diversos cursos de formació i desenvolupat nombrosos serveis de coordinació, de gestió i de docència des de 1992 fins a l'actualitat en la Universitat Jaume I. Ha realitzat estades en diversos centres estrangers al voltant del món. És autor / coautor de diverses patents, algunes amb explotació industrial. Ha participat en diversos projectes d'investigació finançats tant públics com privats i dins d'un àmbit nacional i internacional. Des de l'any 2006 presenta més de 70 publicacions en revistes nacionals i internacionals. També des de l'any 2006 presenta més de 70 col·laboracions en congressos internacionals i 80 en congressos nacionals. Ha impartit diversos cursos i conferències en seminaris, jornades tècniques i científiques en universitats nacionals i internacionals. Ha participat en missions científiques i tècniques. Ha dirigit 7 tesis doctorals des de 2008 a l'actualitat. També ha dirigit diversos treballs d'investigació i diplomes d'estudis avançats (DEA) així com projectes de fi de carrera a través de programes tempus i sòcrates Erasmus entre d'altres. Ha participat en xarxes docents d'àmbit internacional.

   

  És membre de diverses societats i associacions de tipus científic i tècnic. És membre també del Comitè Editorial de diverses revistes científiques i tècniques. Ha realitzat diversos informes científics i tècnics. Ha estat membre de tribunal de més de 20 tesis doctorals des de 2006 i membre de tribunals de concurs-oposició en repetides ocasions (10 des de 2009). Ha rebut diversos premis i reconeixements, entre els quals cal destacar la Medalla Acadèmica per la Universitat Simon Bolivar de Caracas (Veneçuela), el seu nomenament com a professor EMERITO de la University of Chemical Technology and Metallurgy de Sofia (Bulgària) i Premi a la Trajectòria Investigadora del Consell Social de la Universitat Jaume I, entre d'altres.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EE1006 - Química Grau en Enginyeria Elèctrica
  EM1006 - Química Grau en Enginyeria Mecànica
  QU0926 - Ciència dels Materials Grau en Química
  QU0942 - Prácticas en Empresa Grado en Química
  QU0943 - Trabajo de Final de Grado Grado en Química
  SIM011 - Obtenció i Processat de Materials Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  SIM037 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica
  SIM138 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Nuevos pigmentos cerámicos más respetuosos con el medio ambiente. Una propuesta de innovación tecnológica en la industria cerámica
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló, Manuel Ocaña. 2018. Autoria. Científic. ISBN 9786202116817. (Espanya). Ed. Editorial Académica Española.

  • Práctica de laboratorio: Síntesis y depósito de capas fotoabsorbentes tipo CIGS para dispositivos fotovoltaicos
  • Rafael Francisco Martí Valls, Ester Barrachina Albert, Diego Fraga Chiva, Ivan Calvet Roures, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. 2015. Autoria. Docent. ISBN 9788416356102. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  • Materias primas y aditivos cerámicos
  • L. Sánchez Muñoz, Juan Bautista Carda Castelló. 2002. Autoria. Científic. ISBN 8487683223. Castellón. Ed. Faenza.

  • Tecnología Cerámica en España
  • Juan Bautista Carda Castelló, L. Sánchez Muñoz. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8881380684. Castellón. Ed. Faenza.

  • Esmaltes y pigmentos cerámicos
  • Purificación Escribano López, Juan Bautista Carda Castelló, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo. 2001. Autoria. Científic. ISBN 8487683193. Castellón. Ed. Faenza.

  • Nuevas tecnologías para el sector cerámico
  • I. Nebot Díaz, Juan Bautista Carda Castelló, M. Marchal, M. Irún. 2000. Autoria. Científic. ISBN 8480213345. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Six decades of glass-ceramics: from discovery to their functional applications
  • Ester Barrachina Albert, Ivan Calvet Roures, Jorge Llop Pla, María Dolores Notari Abad, Jesús María Rincón López, Juan Bautista Carda Castelló. Glass-ceramics, properties, applications and technology. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2018. ISBN 9781536143379. Científic.

  • Pilot plant designed to investigate the manufacture of glass-ceramics from industrial residues
  • Ester Barrachina Albert, Diego Fraga Chiva, Ivan Calvet Roures, Juan Bautista Carda Castelló. Glass-ceramics, properties, applications and technology. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2018. ISBN 9781536143379. Científic.

  • Recovery of industrial waste through its use as raw materials in the integral processing of ecological ceramic tiles
  • Ester Barrachina Albert, Diego Fraga Chiva, Ivan Calvet Roures, Juan Bautista Carda Castelló. Recycling and Reuse of Materials. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2018. ISBN 9781536134674. Científic.

  • The utilization of waste materials in the glass and ceramic industries: available approaches and technological aspects
  • Stephan Kozhukharov, Tzvetan Dimitrov, Ester Barrachina Albert, Ivan Calvet Roures, Diego Fraga Chiva, Juan Bautista Carda Castelló. Recycling and Reuse of Materials. New York (Estats Units de l'Amèrica del Nord). Ed. Nova Science Publishers. 2018. ISBN 9781536134674. Científic.

  • Disminución del contenido de compuestos de hierro presentes en las arcillas españolas
  • Juan Bautista Carda Castelló, Teodora Stoyanova Lyubenova, Ester Barrachina Albert, Rafael Francisco Martí Valls, Diego Fraga Chiva, Ivan Calvet Roures, A Rey, MC Peiro. Teofilo Sanfeliu Montolio, Más allá de la Geología. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2015. ISBN 9788416356157. Científic.

  • New Augmented Reality Applications: Inorganic Chemistry Education
  • M. Núñez Redó, Arturo Quintana Torres, Ricardo Javier Quirós Bauset, Concepción Núñez Redó, Juan Bautista Carda Castelló, E. Camahort. Teaching through Multi-User Virtual Environments: Applying Dynamic Elements to the Modern Classroom. the United States of America. Ed. IGI Global. 2010. ISBN 9781616928223. Científic.

  • Utilització de l’aula virtual com a eina per a la introducció efectiva de grups cooperatius i noves tècniques de caracterització en l’assignatura IA36 (laboratori avançat en química IV).
  • Concepción Núñez Redó, Juan Bautista Carda Castelló. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Aplicació de la realitat augmentada per afavorir la comprensió i estudi de les estructures tridimensionles dels compostos inorgànics en tres assignatures de Química Inorgànica de segon cicle
  • Juan Bautista Carda Castelló, Ricardo Javier Quirós Bauset. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Reología y aditivos en cerámica
  • A. Barrio, Concepción Núñez Redó, Juan Bautista Carda Castelló, M. Bandini, F. Chillarón. Enciclopedia cerámica. Tomo 2.2: Materias primas y aditivos cerámicos. Castellón (España). Ed. Faenza. 2003. ISBN 848768324x. Científic.

  • Estudio y desarrollo de propiedades ópticas y mecánicas en esmaltes cerámicos
  • Juan Bautista Carda Castelló, M.T. Tichell Alegre. Sesgos atencionales en la fobia social y su grado de cambio después del tratamiento psicológico. Universitat Jaume I. Ed. Universitat Jaume I. 2000. ISBN 8480213108. Científic.

  • Gestión de residuos sólidos. Un curso formativo.
  • Juan Bautista Carda Castelló. Velos, Florescencias y manchas en obras de ladrillo. Castelló. Ed. Faenza. 1999. ISBN 848768310X. Docent.

  • Trabajos prácticos para un curso de introducción al laboratorio químico
  • Juan Bautista Carda Castelló. Xornades galegas sobre a didactica da química: " O quimico docente no horizonte do ano 2000". -. Ed. Rivas Publicidad S.L.. 1995. ISBN 8460521605. Docent.

  Ponències a congressos


  • Nuevos desarrollos de calcas
  • Araceli Pilar Barrio Esparducer, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Purificación Escribano López, Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX Congreso nacional de Cerámica y Vidrio.. Jaca. . Científic. .

  • Nuevo método de síntesis de a-Al2O3, corindón, mediante ruta citratos.
  • Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO (Conferenciante invitado por la Sociedad de Cerámica y Vidreo). Jaca, 17-20 de Octubre de 1.999.. . Científic. .

  • Síntesis de espinela MgAl2O4, a partir de compuestos tipo hidrotalcita.
  • Araceli Pilar Barrio Esparducer, Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO(Conferenciante invitado por la Sociedad de Cerámica y Vidreo). Jaca, 17-20 de Octubre de 1.999.. . Científic. .

  • Maclas de origen mecánico en feldespatos alcalinos: estudio mediante microscopia electrónica de alta resolución y microsonda electrónica
  • Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO (Conferenciante invitado por la Sociedad de Cerámica y Vidreo). Jaca, 17-20 de Octubre de 1.999.. . Científic. .

  • Mecanismo de reacción en el sistema Fe-ZrSiO4 (LiF)
  • Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO (Conferenciante invitado por la Sociedad de Cerámica y Vidreo). Jaca, 17-20 de Octubre de 1.999.. . Científic. .

  • Situación actual de las Materias Primas nacionales para su utilización en el sector cerámico" (ponencia oral invitada).
  • Juan Bautista Carda Castelló, L. Sánchez Muñoz, E. Cerisuelo, J. Ramos. XI International Congress On Industry, Mining& Metallurgy. Zaragoza. . Científic. .

  • Influencia de las variables de fabricación de fritas cerámicas en las emisiones atmosféricas.
  • Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO (Conferenciante invitado por la Sociedad de Cerámica y Vidreo). Jaca, 17-20 de Octubre de 1.999.. . Científic. .

  • Desarrollo de pigmentos cerámicos en disoluciones sólidas Y3-xMxAl5-yNyO12, estructura granate, sintetizados por el método del complejo polimerizado.
  • Vicente Blasco Marzá, Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO (Conferenciante invitado por la Sociedad de Cerámica y Vidreo). Jaca, 17-20 de Octubre de 1.999.. . Científic. .

  • Tendencias en el desarrollo de nuevos pigmentos cerámicos.
  • Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Jaca, 17-20 de Octubre de 1.999.. . Científic. .

  • Desarrollo de nanoesferas de SiO2"
  • I. Nebot Díaz, Juan Bautista Carda Castelló, M. Irún. XL Congreso Nacional de la Soc. Española de Ceramica y Vidrio. Onda (Castellón). . Científic. .

  • Nuevos pigmentos cerámicos con estructura perovsquita.
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Araceli Pilar Barrio Esparducer, Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO (Conferenciante invitado por la Sociedad de Cerámica y Vidreo). Jaca, 17-20 de Octubre de 1.999.. . Científic. .

  • Synthesis of Cu2ZnSnSe4 from nitrate and selenite inks for use as an absorbent layer in the design of solar cells
  • E.A. Torres-Barahona, Y. Castellanos-Báez, J.A. Gómez-Cuaspud, E. Vera-López, Juan Bautista Carda Castelló, Y. Pineda-Triana. 5th International Meeting for Researchers in Materials and Plasma Technology (IMRMPT 2019). San José de Cucuta (Colòmbia). 28-05-2019. Científic. 2019. ISSN 1742-6588.

  • Study of CZTSSe growth by chemical route onto alternative substrates for architectural integration
  • Ivan Calvet Roures, Ester Barrachina Albert, Diego Fraga Chiva, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. 6th International Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC 2018). Rabat (Marroc). 05-12-2018. Científic. 2019. Ed. IEEE. ISBN 9781728111834.

  • Caracterización de barreras térmicas con capa de anclaje mejorada
  • Iván Cervera González, Kudama Habib Ameen, Laura Hueso Vallés, David Leal Cano, Juan Bautista Carda Castelló. V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio. Barcelona (Espanya). 08-10-2018. Científic. 2018.

  • Synthesis of kesterite onto ceramic tiles by different chemical approaches
  • Ivan Calvet Roures, Ester Barrachina Albert, Diego Fraga Chiva, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio. Barcelona (Espanya). 08-10-2018. Científic. 2018.

  • Development of new ceramic laminates through the functionalization of glass fibers
  • Diego Fraga Chiva, Ester Barrachina Albert, Alejandro Ruiz, Ivan Calvet Roures, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. V Congreso Hispano-Luso de Cerámica y Vidrio. Barcelona (Espanya). 08-10-2018. Científic. 2018.

  • Síntesis de kesterita para la obtención de cerámica fotovoltaica
  • Anna Peiró Franch, Ivan Calvet Roures, Ester Barrachina Albert, Diego Fraga Chiva, Juan Bautista Carda Castelló. XV Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico / XV World Congress on Ceramic Tile Quality (QUALICER 2018). Castellón (Espanya). 12-02-2018. Científic. 2018. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931399.

  • Desarrollo de un gres porcelánico incorporando arcillas colombianas sometidas a un proceso de blanqueamiento
  • Yudi Ester Ramírez Calderón, Carlos Alberto Nieto Rangel, Jorge Llop Pla, Ester Barrachina Albert, Juan Bautista Carda Castelló. XV Congreso Mundial de la Calidad Del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 18). Castellón (Espanya). 12-02-2018. Científic. 2018. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931399.

  • Improving of teaching and understanding the material science discipline by applying scientific laboratory classes in renewable energy devices
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, Rafael Francisco Martí Valls, Diego Fraga Chiva, Ester Barrachina Albert, Ivan Calvet Roures, Aitor Rey Bonet, Anna Peiró Franch, Juan Bautista Carda Castelló. ICERI 2017. Sevilla (Espanya). 16-11-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469769577.

  • Materiales vitrocerámicos de altas prestaciones a partir del concepto de economía circular
  • Juan Bautista Carda Castelló. XIV Congreso Internacional del Técnico Cerámico . Castello (Espanya). 16-11-2017. Científic. 2017.

  • Destaca: a fair for the transfer of scientific and technological knowledge, an ideal place for primary and secondary students to get involved with science
  • Ester Barrachina Albert, Anna Peiró Franch, Diego Fraga Chiva, Ivan Calvet Roures, Teodora Stoyanova Lyubenova, Rafael Francisco Martí Valls, Noèlia Carbó Mestre, Fernando Javier Martínez Julian, Aitor Rey Bonet, Juan Bautista Carda Castelló. Proceedings 10th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017). Sevilla (Espanya). 16-11-2017. Docent. 2017. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788469769577.

  • Multifuncional smart coatings on ceramics and glass-ceramic substrates in the context of the circular economy
  • Juan Bautista Carda Castelló, Teodora Stoyanova Lyubenova, V. Kozukharov, M. Machkova. Seventh Balkan Conference on Glass Science & Technology. 19Th Conference on glass and ceramics. Nessebar (Bulgària). 01-10-2017. Científic. 2017.

  • Electrical and structural behaviour of the perovskite LaCr0.4Co0.4Fe0.2O3
  • W. Rativa-Parada, J.A. Gomez-Cuaspud, E. Vera-Lopez, Juan Bautista Carda Castelló. 4th International Meeting for Researchers in Materials and Plasma Technology (4th IMRMPT). Santa Marta (Colòmbia). 23-05-2017. Científic. 2017. ISSN 1742-6588.

  • Structural and electrical study of LaCrO3 modified with Fe and Co
  • W Rativa-Parada, JA Gómez-Cuaspud, E Vera-López, Juan Bautista Carda Castelló. 2nd Colombian Congress of Electrochemistry (CCEQ) / 2nd Symposium on Nanoscience and Nanotechnology (SNN). Bucaramanga (Colòmbia). 04-10-2016. Científic. 2017. ISSN 1742-6588.

  • La innovación y la transferencia tecnológica en la industria cerámica
  • Juan Bautista Carda Castelló. I Jornada Internacional de Innovación organizada por BECSA y El. Castellón (Espanya). 19-10-2016. Científic. 2016.

  • Desarrollo de pigmentos rojos estables a alta temperatura
  • E. Miguel Hervás, Juan Bautista Carda Castelló, Isaac Nebot Díaz. LV Congreso de la sociedad española de cerámica y vidrio. Sevilla (Espanya). 05-10-2016. Científic. 2016.

  • Optimización de recubrimientos multicapa en barreras térmicas mediante adición de cargas cerámicas
  • Iván Cervera González, L. Hueso, Kudama Habib Ameen, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra, Juan Bautista Carda Castelló. LV Congreso de la sociedad española de cerámica y vidrio. Sevilla (Espanya). 05-10-2016. Científic. 2016.

  • Revalorización de residuos industriales mediante el proceso vitrocerámico
  • Ester Barrachina Albert, Ivan Calvet Roures, Diego Fraga Chiva, Fernando Javier Martínez Julian, Juan Bautista Carda Castelló. LV Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Sevilla (Espanya). 05-10-2016. Científic. 2016.

  • Baldosa cerámica fotovoltaica para aplicaciones BIPV basada en los materiales
  • Ivan Calvet Roures, Juan Bautista Carda Castelló, Ester Barrachina Albert, Diego Fraga Chiva, J Llop. LV Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Sevilla (Espanya). 05-10-2016. Científic. 2016.

  • Study of industrial waste as raw material to glass-ceramic material production
  • Diego Fraga Chiva, Ester Barrachina Albert, Ivan Calvet Roures, Juan Bautista Carda Castelló. 6th EuCheMS Chemistry Congress. Sevilla (Espanya). 11-09-2016. Científic. 2016.

  • CuZnSnS4 and Cu2ZnSn(S1-xSex)4 kesterites absorbers obtained by hydrothermal method
  • Rafael Francisco Martí Valls, Juan Bautista Carda Castelló, Teodora Stoyanova Lyubenova, Diego Fraga Chiva, A Rey, Diana Marcela Aranzales Ochoa, Ivan Calvet Roures, Ester Barrachina Albert, A Peiro. 6th EuCheMS Chemistry Congress. Sevilla (Espanya). 11-09-2016. Científic. 2016.

  • Strategies for international knowledge transfer in ceramic
  • Juan Bautista Carda Castelló. 6th EuCheMS Chemistry Congress. Sevilla (Espanya). 11-09-2016. Científic. 2016.

  • Oxidant agent´s influence in graphene synthesis
  • Diana Marcela Aranzales Ochoa, Juan Bautista Carda Castelló, Diego Fraga Chiva. 6th EuCheMS Chemistry Congress. Sevilla (Espanya). 11-09-2016. Científic. 2016.

  • Baldosa cerámica fotovoltaica basada en la tecnología de capa fina
  • Ivan Calvet Roures, Ester Barrachina Albert, Rafael Francisco Martí Valls, Diego Fraga Chiva, A Rey, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. QUALICER'2016. XIV Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento ceramico. Castelló (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • El proceso vitrocerámico: alternativa para fabricar baldosas a partir de elevados porcentajes de residuos inorgánicos
  • Ester Barrachina Albert, Ivan Calvet Roures, MD Notari, J Llop, Diana Marcela Aranzales Ochoa, E Claramonte, Juan Bautista Carda Castelló. QUALICER'2016. XIV Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento ceramico . Castelló (Espanya). 08-02-2016. Científic. 2016. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931269.

  • Detection and Impact of SnSe2 Secondary Phases in Cu2ZnSnSe4 Solar Cells Characterized by Multi-Wavelength Raman Spectroscopy
  • I Becerri, P Pistor, X Fontane, V Izquierdo-Roca, E Saucedo, M Dimitrievska, Ivan Calvet Roures, Ester Barrachina Albert, Juan Bautista Carda Castelló, A Perez-Rodriguez. Engaged Learning of Materials Science and Engineering in the 21st Century. Boston, Massachusetts (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 29-11-2015. Científic. 2015.

  • Nuevos desarrollos en la industria cerámica: retos científicos y tecnológicos
  • Juan Bautista Carda Castelló. XIII Congreso del Técnico Cerámico (ATC 2015). Castellón (Espanya). 29-10-2015. Científic. 2015.

  • La experiencia de aprender
  • Juan Bautista Carda Castelló. Jornadas 15CA55IN285- Encuentro Nacional de Educación. Vila-real, Castelló. 16-07-2015. Docent. 2015.

  • L'experiència d'aprendre
  • Juan Bautista Carda Castelló. Trobada Nacional d'Educació. Vila-real. 16-04-2015. Docent. 2015.

  • Development of photovoltaic ceramic tiles based on Kesterite semiconductor (Abstract)
  • Ivan Calvet Roures, Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Ester Barrachina Albert, Juan Bautista Carda Castelló. Abstracts 14th International Conference European Ceramic Society (ECERS 2015). Toledo (Espanya). 21-06-2015. Científic. 2015. Ed. European Ceramic Society (ECERS). ISBN 9788460692577.

  • Rheological effect of different deflocculation mechanisms on a porcelain ceramic composition
  • Ester Barrachina Albert, J Llop, MD Notari, Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Ivan Calvet Roures, A Rey, Teodora Stoyanova Lyubenova, SV Kozhukharov, VS Kozhukharov, Juan Bautista Carda Castelló. Sixth Balkan Conference on Glass Sience and Technology.18th Conference on Glass and Ceramics. Nessebar (Bulgària). 01-10-2014. Científic. 2015. ISSN 1314-7471.

  • Self-Assembly Properties of Peptide Mimetics
  • IT Ivanov, DS Tsekova, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. 33rd European Peptide Symposium. Sofia (Bulgària). 31-08-2014. Científic. 2015. Ed. Bulgarian Peptide Society. ISBN 9786199042724.

  • Study of devitrification in ceramic frit waste to produce glass-ceramic materials
  • Ester Barrachina Albert, Ivan Calvet Roures, Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, S. Kozhukharov, Juan Bautista Carda Castelló. 11th Scientific Conference with International Participation, Space, Ecology (SES 2016). Russian Culture and Information Centre, Branch Razgrad (Bulgària). 16-10-2015. Científic. 2015. ISSN 1311-3321.

  • Estudio de suspensiones coloidales de nanopartículas de kesterita Cu2ZnSn(S,Se)4
  • R.R. Dimova, Ivan Calvet Roures, Teodora Stoyanova Lyubenova, Diego Fraga Chiva, A. Rey, Rafael Francisco Martí Valls, Juan Bautista Carda Castelló. LIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Badajoz (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2014.

  • Influencia del método y parámetros de síntesis en la morfología y propiedades de particulados de ZnO
  • María del Carmen Peiró Álvarez, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. LIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Badajoz (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2014.

  • Síntesis de Cu2ZnSn(S, Se)4 mediante métodos de co-precipitación y solvotermal
  • Rafael Francisco Martí Valls, Diego Fraga Chiva, Ivan Calvet Roures, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. LIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Badajoz (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2014.

  • Estudio de dos composiciones precursoras de material vitrocerámico con diferente contenido en CaO
  • Ester Barrachina Albert, J. Llop, M.D. Abad, Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Ivan Calvet Roures, A. Rey, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. LIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Badajoz (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2014.

  • Influencia del uso de refuerzos cerámicos micro y nanométricos en las propiedades de recubrimientos obtenidos por proyección térmica
  • I. Cervera, K. Habib, Juan Bautista Carda Castelló, M. Shariff. LIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Badajoz (Espanya). 19-11-2014. Científic. 2014.

  • Functional Properties of Ceramics
  • Juan Bautista Carda Castelló. 18th Conference on Glass and Ceramics. Nessebar (Bulgària). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Pilot plant design for the glass-ceramics panels production
  • Ester Barrachina Albert, Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Ivan Calvet Roures, A. Rey, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. 18th Conference on Glass and Ceramics. Nessebar (Bulgària). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Colloidal dispersion of kesterite Cu2ZnSn(S, Se)4 nanoparticles (Abstract)
  • R.R. Dimova, Ivan Calvet Roures, Teodora Stoyanova Lyubenova, D. Tzekova, Juan Bautista Carda Castelló. 18th Conference on Glass and Ceramics. Nessebar (Bulgària). 01-10-2014. Científic. 2014.

  • Bismuth ferrite obtained by citrate chemical route (Abstract)
  • J.A. Gómez Cuaspud, A.F. Cruz Pacheco, J.S. Valencia Ríos, Juan Bautista Carda Castelló. 14th edition of Electroceramics Conference. Bucarest (Romania). 16-06-2014. Científic. 2014.

  • Gadolinia doped ceria synthesis by a soft chemical route
  • J.A. Gómez Cuaspud, O.C. Vergara Estupiñan, J.S. Valencia Ríos, Juan Bautista Carda Castelló. 14th edition of Electroceramics Conference. Bucarest (Romania). 16-06-2014. Científic. 2014.

  • Study of two new enamels as back contact for CIGS thin films by non-vacuum method
  • Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Ivan Calvet Roures, A. Rey, Ester Barrachina Albert, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Aplicación de capas de óxidos mixtos de circonio sinterizadas por láser para incrementar las propiedades mecánicas superficiales
  • S. Enguidanos, Juan Bautista Carda Castelló, R. Lahoz, X. De la Fuente, M.D. Notari, J. Llop, I. Nebot Díaz. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Laminate low cost chalcogenide photovoltaic technology based on ceramic and glass substrates
  • Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Ivan Calvet Roures, A. Rey, Ester Barrachina Albert, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Obtención de pigmentos cerámicos rojos con estructura perovsquita. Efecto del mineralizador
  • E. Miguel, Juan Bautista Carda Castelló, M.D. Notari, J. Llop, I. Nebot Díaz. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Síntesis y caracterización de circonato de bario dopado con cationes trivalentes (Abstract)
  • O.A. Gerena, Juan Bautista Carda Castelló, J.S. Valencia Ríos. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Synthesis and deposition of CZTS nanoparticles using a solvothermal method (Abstract)
  • Ivan Calvet Roures, Rafael Francisco Martí Valls, Diego Fraga Chiva, A. Rey, Ester Barrachina Albert, R.R. Dimova, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic. 2014.

  • Laminate low cost chalcogenide photovoltaic technology based on ceramic and glass substrates
  • Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Ivan Calvet Roures, A. Rey, Ester Barrachina Albert, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. 16ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Inorgánica y 10ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química del Estado Sólido de la RSEQ (QIES14). Almería (Espanya). 15-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788461705856.

  • Desarrollo de nuevas funcionalidades para la industria cerámica
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, Diego Fraga Chiva, Ester Barrachina Albert, Rafael Francisco Martí Valls, Ivan Calvet Roures, A. Rey, J. Llop, Juan Bautista Carda Castelló. 16ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Inorgánica y 10ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química del Estado Sólido de la RSEQ (QIES14). Almería (Espanya). 15-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788461705856.

  • Síntesis y deposición de nanopartículas de CZTS sobre sustrato cerámico
  • Ivan Calvet Roures, R.R. Dimova, Rafael Francisco Martí Valls, Diego Fraga Chiva, A. Rey, Ester Barrachina Albert, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. 16ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Inorgánica y 10ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química del Estado Sólido de la RSEQ (QIES14). Almería (Espanya). 15-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788461705856.

  • Synthesis of pigments with columbite MNb2O6 (M= Mn, Fe, Co, Ni, Cu). structure
  • I.N. Gabrovski, N.R. Nikolov, Teodora Stoyanova Lyubenova, D. Tsekova, Juan Bautista Carda Castelló. 16ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química Inorgánica y 10ª Reunión Bienal del Grupo Especializado de Química del Estado Sólido de la RSEQ (QIES14). Almería (Espanya). 15-06-2014. Científic. 2014. Ed. Universidad de Almería. ISBN 9788461705856.

  • Síntesis de pigmentos cerámicos a través de métodos no conveniconales, para su uso en las nuevas tecnolgías de decoración cerámica
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, M.C. Peiró Álvarez, A. Rey, R. Martí, Ivan Calvet Roures, Juan Bautista Carda Castelló. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Estudio de composiciones de pastas cerámicas con incorporación de mullitas obtenidas a partir de arcillas activadas térmicamente
  • O.J. Restrepo, Y. Bermudez, R.J. Rincón, Diego Fraga Chiva, J. Llop, Juan Bautista Carda Castelló. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Valoración de minerales arcillosos del departamento de Boyacá (Colombia) para la producción de materiales cerámicos gresificados
  • N.E. Céspedes, J.S. Valencia Ríos, Juan Bautista Carda Castelló. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Study of different deflocculation mechanisms on a porcelain paste
  • Ester Barrachina Albert, J. Llop, M.D. Notari, Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Ivan Calvet Roures, A. Rey, Teodora Stoyanova Lyubenova, S. Kozhukharov, V. Kozhukharov, Juan Bautista Carda Castelló. University of Rousse. Subsidiary in Razgrad, Annuall Conference 2014. Proceedings Chemical technologies. Razgrad (Bulgària). 31-10-2014. Científic. 2014. ISSN 1311-3321.

  • La industria cerámica en España: retos y oportunidades en tiempos de crisis
  • J. Llop, Teodora Stoyanova Lyubenova, Ester Barrachina Albert, M.D. Notari, I. Nebot Díaz, Juan Bautista Carda Castelló. XIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (QUALICER 14). Castellón (Espanya). 17-02-2014. Científic. 2014. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931252.

  • Esmaltes Conductores como Contacto Inferior de Células Fotovoltáicas
  • Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, A. Rey, Ivan Calvet Roures, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Estudio del efecto del mineralizador en el desarrollo de pigmentos rojos basados en perovskita
  • E. Miguel, Juan Bautista Carda Castelló, I. Nebot Díaz. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • La industria cerámica: retos y oportunidades
  • Juan Bautista Carda Castelló. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV) y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Estudio de cerámica fotovoltaica en base a kesterita
  • Ivan Calvet Roures, Rafael Francisco Martí Valls, I. Rey, Diego Fraga Chiva, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Estudio del calor de reacción en composiciones cerámicas
  • S. Ferrer, A. Mezquita, C. Machi, M.P. Gómez, Juan Bautista Carda Castelló, E. Monfort. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Determinación del Potencial Cerámico de Minerales Arcillosos del Departamento de Boyacá - Colombia
  • Juan Bautista Carda Castelló, J.S. Valencia Ríos, N.E. Céspedes. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Influencia de diferentes métodos de síntesis en la morfología y propiedades de particulados de ZnO
  • María del Carmen Peiró Álvarez, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Síntesis de Semiconductor Cu(In,Ga)Se2 Mediante Métodos de Coprecipitación y Solvotermal para Aplicaciones en Baldosas Fotovoltáicas
  • Rafael Francisco Martí Valls, Teodora Stoyanova Lyubenova, A. Rey, Diego Fraga Chiva, Ivan Calvet Roures, Juan Bautista Carda Castelló. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Aplicación de laminados sinterizados por láser para el incremento de las propiedades mecánicas del gres porcelánico
  • S. Enguidanos, Juan Bautista Carda Castelló, R. Lahoz, V.V. Lennikov, X. De la Fuente, I. Nebot Díaz. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013.

  • Tratamientos láser sobre la superficie de los materiales: Una tecnología adecuada para funcionalizar propiedades
  • G.F. De la Fuente, R. Lahoz, I. De Francisco, V.V. Lennikov, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2013. Científic. 2013.

  • New features in the field of ceramic materials
  • Juan Bautista Carda Castelló. 5th Thematic Intensive School on Conservation Science. Viena (Àustria). 17-09-2013. Científic. 2013.

  • New ceramic substrate for CIGS photovoltaic dispositive
  • Rafael Francisco Martí Valls, Teodora Stoyanova Lyubenova, Aitor Rey Bonet, Rafael Francisco Martí Valls, Diego Fraga Chiva, Ivan Calvet Roures, Juan Bautista Carda Castelló. 13th International Conference of the European Ceramic Society (ECERS XIII). Limoges (França). 23-06-2013. Científic. 2013.

  • Kesterites-types (CZTS,Se) photovoltaic cells for novel building-integrated applications
  • Diego Fraga Chiva, Teodora Stoyanova Lyubenova, Rafael Francisco Martí Valls, A. Rey, Ivan Calvet Roures, Juan Bautista Carda Castelló. 13th International Conference of the European Ceramic Society (ECERS XIII). Limoges (França). 23-06-2013. Científic. 2013.

  • Synthesis and characterization of materials for application in direct metanol oxidation
  • J.A. Gómez Cuaspud, Juan Bautista Carda Castelló. XI Reunión Nacional de Electrocerámica (ECXI). Zaragoza (Espanya). 19-06-2013. Científic. 2013.

  • Síntesis hidrotermal del ZnO. Influencia de diferentes parámetros de síntesis en el tamaño y morfología de partícula
  • María del Carmen Peiró Álvarez, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. XI Reunión Nacional de Electrocerámica (ECXI). Zaragoza (Espanya). 19-06-2013. Científic. 2013.

  • Síntesis, caracterización y evaluación eléctrica de circonatos de bario dopados con lantánidos trivalentes
  • O.A. Gerena, Juan Bautista Carda Castelló, Héctor Beltrán Mir, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, J.S. Valencia Ríos. XI Reunión Nacional de Electrocerámica (ECXI). Zaragoza (Espanya). 19-06-2013. Científic. 2013.

  • Estudio morfológico de películas delgadas de células solares fotovoltaicas para aplicaciones de integración arquitectonica
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, A. Rey, Juan Bautista Carda Castelló. XI Reunión Nacional de Electrocerámica (ECXI). Zaragoza (Espanya). 19-06-2013. Científic. 2013.

  • Métodos de bajo coste para la deposición de capas delgadas absorbedoras en dispositivos fotovoltaicos
  • Diego Fraga Chiva, Teodora Stoyanova Lyubenova, Rafael Francisco Martí Valls, A. Rey, Ivan Calvet Roures, Juan Bautista Carda Castelló. XI Reunión Nacional de Electrocerámica (ECXI). Zaragoza (Espanya). 19-06-2013. Científic. 2013.

  • In-situ sol-gel synthesis and thin film deposition of Cu(In,Ga)(S,Se)2 solar cells
  • L. Oliveira, Teodora Stoyanova Lyubenova, Rafael Francisco Martí Valls, Diego Fraga Chiva, A. Rey, V. Kozhukharov, Juan Bautista Carda Castelló. 60 Years of the University of Chemical Technology and Metallurgy (UCTM 60). Sofía (Bulgària). 04-06-2013. Científic. 2013.

  • University relations company strategy to promote sustainable development on business environment care in Bogota
  • Juan Bautista Carda Castelló. 6th International Barcelona Conference on Higher Education. Barcelona (Espanya). 13-05-2013. Científic. 2013.

  • Incorporación de resíduos derivados de la fabricación cerámica y del vidrio reciclado en el proceso cerámico integral
  • C. Lázaro, V.R. Trilles, F. Gómez, S. Allepuz, Diego Fraga Chiva, Juan Bautista Carda Castelló. Congreso mundial para la calidad del azulejo, QUALICER 2012. Castellón (Espanya). 13-02-2013. Científic. 2013.

  • New strategies to understand the properties and the technological applications of materials
  • L. Gil, M.C. Llorens, M.A. Jovaní, Verónica de la Luz Tlapaya, Juan Bautista Carda Castelló, V. Blasco, Héctor Beltrán Mir, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN 2013). Barcelona (Espanya). 01-07-2013. Científic. 2013. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461638222.

  • Electrical and Morphological study of Mo thin films for solar cell applications
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, Diego Fraga Chiva, A. Rey, Rafael Francisco Martí Valls, S. Kozhukharov, Juan Bautista Carda Castelló. Conference RU&SU'13. Pyce (Bulgària). 02-11-2013. Científic. 2013. ISSN 1311-3321.

  • Efecto de la adición de iones Ce3+ y Fe3+ en la síntesis de ZrO2 cúbica mesoporosa por coprecipitación (Abstract)
  • E. Careto, M.L. Chavez, Juan Bautista Carda Castelló, J.A. Montoya, C. Salcedo. IV Congreso Internacional de docencia e investigación en química. Azcapotzalco (Mèxic). 25-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Autónoma Metropolitana. ISBN 9786072800212.

  • Desarrollo de nuevos recubrimientos metal-cerámica para mejorar la resistencia a oxidación a alta temperatura y al desgaste
  • Iván Cervera González, Kudama Habib Ameen, Juan Bautista Carda Castelló, Mohammad Sharif Abdul Fattah Damra. LIII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (SECV), y XII Congreso del Técnico Cerámico (ATC). Escola Española de Cerámica y Vidrio, Alcora (Castellón) (Espanya). 23-10-2013. Científic. 2013. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio; Asociación Española de Técnicos Cerámicos. ISBN 9788469587294.

  • Estudio y desarrollo de pigmentos cerámicos para la decoración digital de las baldosas cerámicas
  • Juan Bautista Carda Castelló. II Congreso de Estudiantes de Ingenieria Química de la Univirsidad de Alicante. Alicante (Espanya). 10-10-2012. Científic. 2012.

  • Obtención de estructuras fotovoltaicas tipo kesterita, CZTS
  • Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Teodora Stoyanova Lyubenova, L. Oliveira, D. Lincot, E. Chassaing, Juan Bautista Carda Castelló. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Nitruración de metales por ablación láser en el régimen del nanosegundo
  • R. Lahoz, C. López Gastón, Juan Bautista Carda Castelló, J.P. Espinós, A.R. González Elipe, G.F. De la Fuente. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Síntesis Láser de Recubrimientos Cerámicos Eutécticos
  • I. De Francisco, V.V. Vegas, V.V. Lennikov, J.A. Bea, Juan Bautista Carda Castelló, G.F. De la Fuente. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Evolución y tendencias actuales en el campo de los pigmentos cerámicos
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló, Purificación Escribano López. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Actividad germicida de materiales multicapas sobre azulejos
  • J.P. Pascual Cosp, J.J. Borrego, Juan Bautista Carda Castelló, A. Aguilera. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Influencia de cationes Ca o Ba en la coloración de Y2O3 dopado con iones Tb3+
  • Verónica de la Luz Tlapaya, F. Folch, Héctor Beltrán Mir, Juan Bautista Carda Castelló, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Influencia de la viscosidad del fundido en la morfología de la mullita
  • J. Llop, M.D. Notari, Juan Bautista Carda Castelló. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Diseño de fases cristalinas tipo perovskita con potenciales aplicaciones fotovoltaicas
  • J.M. Rendón, G.F. De la Fuente, Juan Bautista Carda Castelló, J.S. Valencia Ríos. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Síntesis y caracterización de perovskitas a partir de métodos citratos como electrolitos para pilas de combustible de óxido sólido
  • J.A. Gómez Cuaspud, J.S. Valencia Ríos, G.F. De la Fuente, V. Kozhukharov, Juan Bautista Carda Castelló. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Búsqueda de nuevas funcionalidades en las baldosas cerámicas a través de la proyección térmica
  • I. Cervera, J. Llop, Diego Fraga Chiva, J.P. Pascual Cosp, Juan Bautista Carda Castelló. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Estructuras fotovoltaicas de tipo CIGS, nuevo método de síntesis: Precipitación de selenitos
  • Rafael Francisco Martí Valls, L. Oliveira, T. Todorova, Teodora Stoyanova Lyubenova, Diego Fraga Chiva, M. Ocaña, E. Chassaing, D. Lincot, Juan Bautista Carda Castelló. LII Congreso Anual Burgos 2012. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Burgos (Espanya). 03-10-2012. Científic. 2012.

  • Particle Generation Involved During The Laser Ablation Of Heterogeneous Ceramics
  • Juan Bautista Carda Castelló, R. Lahoz, J.M. Pedra, G.F. De la Fuente. 13th European Inter-Regional Conference in Ceramics (CIEC 13). Barcelona (Espanya). 12-09-2012. Científic. 2012.

  • Efecto del pH, la Temperatura y de la relación citrato: cationes metálicos en la síntesis de circonato de bario por el método del citrato amorfo
  • O.A. Gerena, J.S. Valencia Ríos, Juan Bautista Carda Castelló. 3er Congreso Nacional de Ingeniería Física. Medellín (Colòmbia). 10-09-2012. Científic. 2012.

  • Laser synthesis of rare earth aluminate coatings
  • I. De Francisco, V.V. Lennikov, J.A. Bea, A. Vega, Juan Bautista Carda Castelló, G.F. De la Fuente. 4th International Congress on Ceramics. Chicago (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 15-07-2012. Científic. 2012.

  • Electrical functionality via metallisation of glass by Laser Ablation Backwriting
  • R. Lahoz, L.A. Angurel, J.M. Pedra, M.C. Peiró Álvarez, Juan Bautista Carda Castelló, G.F. De la Fuente. 4th International Congress on Ceramics (ICC4). Chicago (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 15-07-2012. Científic. 2012.

  • Synthesis of Cu2ZnSnS4 nanoparticles by a soft chemistry method
  • L. Oliveira, Rafael Francisco Martí Valls, María del Carmen Peiró Álvarez, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. MPAtech nanotech conference. Alvor (Portugal). 02-07-2012. Científic. 2012.

  • Ecological Ceramic Tiles obtained by Recycling of Wastes
  • Diego Fraga Chiva, L. Oliveira, Teodora Stoyanova Lyubenova, Rafael Francisco Martí Valls, Juan Bautista Carda Castelló. VII Encuentro franco-español de física y química del estado sólido (RFE2012). Chimie Paristech, Paris (França). 13-06-2012. Científic. 2012.

  • Selenite-based paste coating deposition method for chalcogenide absorber layers
  • L. Oliveira, T. Todorov, Rafael Francisco Martí Valls, E. Ocaña, E. Chassaing, D. Lincot, Juan Bautista Carda Castelló. VII Encuentro franco-español de física y química del estado sólido (RFE2012). Chimie Paristech, Paris (França). 13-06-2012. Científic. 2012.

  • Synthesis and deposition of Cu2ZnSn(S,Se)4 by a soft chemistry method
  • L. Oliveira, Rafael Francisco Martí Valls, M. Ocaña, Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló. E-MRS Spring Meeting 2012. Strasbourg (França). 14-05-2012. Científic. 2012.

  • Efecto de aditivos fundentes en fritas ferrimagnéticas del sistema Fe-Si-Ca-Al"
  • G.A. Rosales Sosa, T. Poirier, Juan Bautista Carda Castelló. Congreso mundial para la calidad del azulejo, QUALICER 12. Castellón (Espanya). 13-02-2012. Científic. 2012.

  • Fabricación de gres porcelánico en Colombia: Una estrategia para el sector cerámico nacional
  • C.M. Ríos, O.J. Restrepo, Ester Barrachina Albert, E. Cerisuelo, Juan Bautista Carda Castelló. Congreso mundial para la calidad del azulejo, QUALICER 12. Castellon (Espanya). 13-02-2012. Científic. 2012. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 9788495931382.

  • Solvothermal synthesis of cztsse for photovoltaic technology
  • Diego Fraga Chiva, Rafael Francisco Martí Valls, Teodora Stoyanova Lyubenova, L. Oliveira, A. Rey, S. Kozhukharov, Juan Bautista Carda Castelló. University of Rousse. Subsidiary In RAzgrad, Annual Conference 2012. Razgard (Bulgària). 26-10-2012. Científic. 2012. ISSN 1311-3321.

  • Introducción de vidrio reciclado en composiciones de baldosas cerámicas con vista a disminuir la temperatura de cocción
  • G Guinand, Ester Barrachina Albert, E Cerisuelo, MD Notari, J Llop, S Allepuz, Juan Bautista Carda Castelló. IV Portuguese Spanish Congress on ceramic and glasses. Aveiro (Portugal). 16-11-2011. Científic. 2011.

  • Mechanical strength of fired porcelain stoneware tiles
  • J. Llop, M.D. Abad, Ester Barrachina Albert, Juan Bautista Carda Castelló. 12th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECERS XII). Estocolmo (Suècia). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Influence of experimental parameters on the crystallization and properties of ZnO obtained by precipitation method
  • María del Carmen Peiró Álvarez, L. Oliveira, Rafael Francisco Martí Valls, Juan Bautista Carda Castelló. 12th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECERS XII). Estocolmo (Suècia). 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Synthesis and characterization of chalcogenides of group I, II and IV
  • L. Oliveira, R. Martí, María del Carmen Peiró Álvarez, Juan Bautista Carda Castelló. 12th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECERS XII). Stockholm, Sweden. 19-06-2011. Científic. 2011.

  • Laser síntesis of Nd-Al-O coatings
  • I. De Francisco, V.V. Lennikov, J.A. Bea, A. Vegas, Juan Bautista Carda Castelló, G.F. De la Fuente. European Materials Research Society (E-MRS 2010). Spring Meeting. Niza (França). 09-05-2011. Científic. 2011.

  • Aplicación de los modelos interactivos y la Realidad Aumentada para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas de Química Inorgánica, reforzando la semipresencialidad y autoevaluació
  • M. Nuñez Redó, Concepción Núñez Redó, Ricardo Javier Quirós Bauset, Juan Bautista Carda Castelló. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Synthesis of chalcogenides of I, II and IV groups using a wet-chemistry route
  • L. Oliveira, Rafael Francisco Martí Valls, María del Carmen Peiró Álvarez, A. Gyozova, Juan Bautista Carda Castelló, Kozhukharov. Conference RU&SU'11. Rousse (Bulgària). 28-10-2011. Científic. 2011. ISSN 1311-3321.

  • Development of new ecological ceramic tiles by recycling of waste glass and ceramic materials
  • Diego Fraga Chiva, A. Gyozova, S. Kozhukharov, S. Allepuz, C. Lázaro, V.R. Trilles, Juan Bautista Carda Castelló. Conference RU&SU'11. Rousse (Bulgària). 28-10-2011. Científic. 2011. ISSN 1311-3321.

  • Synthesis of nanoparticle precursors for paste coating deposition of CIGS absorber layers
  • L. Oliveira, T. Todorov, Rafael Francisco Martí Valls, C.P. Bergmann, E. Chassaing, D. Lincot, Juan Bautista Carda Castelló. 25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition and 5th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion. València (Espanya). 06-09-2010. Científic. 2010.

  • Actividades para divulgar la Química en alumnos de primaria y secundaria. Realidad Aumentada y Experimentos de Laboratorio
  • Concepción Núñez Redó, M. Nuñez, Purificación Escribano López, Ricardo Javier Quirós Bauset, Juan Bautista Carda Castelló. Innovación docente en Química V INDOQUIM2010. Granada. 12-07-2010. Docent. 2010.

  • Paste coating-based CIGS absorber layer deposition for low-cost devices"
  • L. Oliveira, Teodor Krassimirov Todorov, Rafael Francisco Martí Valls, E. Chassaing, D. Lincot, Juan Bautista Carda Castelló. European Materials Research Society (E-MRS 2010). Spring Meeting. Strasbourg (França). 07-06-2010. Científic. 2010.

  • Nitridation of metals by laser ablation in the nanosecond regime
  • R. Lahoz, C. López Gastón, Juan Bautista Carda Castelló, G.F. De la Fuente. European Materials Research Society (E-MRS 2010). Spring Meeting. Estrasburgo (França). 07-06-2010. Científic. 2010.

  • I+D+i para las baldosas cerámicas del siglo XXI: Competencia, diversidad y fundionalidad
  • Concepción Núñez Redó, L. Sánchez Muñoz, I.T. Marinova, Juan Bautista Carda Castelló, G.F. De la Fuente, M.A. Rodríguez, J. Sanz. QUALICER2010. Castellón. 15-02-2010. Científic. 2010. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931375.

  • Estudios de gresificación a composiciones de gres porcelánico con la introducción de nuevos fundentes y materias primas nacionales
  • J. Llop, Juan Bautista Carda Castelló, Concepción Núñez Redó, M.D. Notari, Ester Barrachina Albert, I. Nebot Díaz. QUALICER2010. Castellón. 15-02-2010. Científic. 2010. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931375.

  • Desarrollo de esmaltes vitrocerámicos mediante la cristalización de fases cerámicas de interés por sus propiedades ópticas y mecánicas
  • MD Notari, J Llop, I Nebot, J Vermessi, Juan Bautista Carda Castelló, Ester Barrachina Albert. QUALICER 2010. Castelló (Espanya). 15-02-2010. Científic. 2010. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931375.

  • Desarrollo de esmaltes y fritas vitrocerámicas ricas en óxido de hierro para aplicación en pavimentos porcelánicos
  • G.A. Rosales Sosa, Juan Bautista Carda Castelló, T. Poirier, J.P. Pascual Cosp, J.L. Olivares. XI Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Ceramico (QUALICER2010). Castellón (Espanya). 15-02-2010. Científic. 2010. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931375.

  • Disminución del contenido de Fe2O3 en arcillas
  • J Llop, MD Notari, Concepción Núñez Redó, Ester Barrachina Albert, I Nebot-Diaz, Juan Bautista Carda Castelló. XLVIII Congreso nacional de la sociedad española de cerámica y vidrio. Oviedo (Espanya). 29-10-2008. Científic. 2008.

  • Comportamiento de feldespatos de diferente naturaleza como fundentes para pastas de gres porcelánico
  • J Llop, MD Notari, Concepción Núñez Redó, Ester Barrachina Albert, I Nebot-Diaz, Juan Bautista Carda Castelló. XLVIII Congreso nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Oviedo (Espanya). 29-10-2008. Científic. 2008.

  • Diminution of Fe2O3 content in clays
  • J Llop, MD Notari, Ester Barrachina Albert, I Nebot-Diaz, Juan Bautista Carda Castelló. TH Balkan conference on glass science and technology. 16TH conference on glass and ceramics. Varna (Bulgària). 27-09-2008. Científic. 2008.

  • Cu2ZnSnS4 films deposited by a soft-chemistry method
  • M. Kita, Teodor Krassimirov Todorov, Juan Bautista Carda Castelló, Purificación Escribano López. EMRS spring meeting 2008, symposium L, Thin Solid Films. Strasbourg. 26-05-2008. Científic. 2008.

  • CIGSS films prepared by sol-gel route
  • L. Oliveira, Teodor Krassimirov Todorov, E. Chassaing, Juan Bautista Carda Castelló, D. Lincot, Purificación Escribano López. EMRS spring meeting 2008, symposium L, Thin Solid Films. Strasbourg. 26-05-2008. Científic. 2008.

  • Incorporation of CuS nanoparticles in silica films Synthesized by wet-chemistry route
  • Concepción Núñez Redó, M. Kita, L. Oliveira, Teodor Krassimirov Todorov, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, M. Lacka, Juan Bautista Carda Castelló, Purificación Escribano López. V Rencontre Franco-Espagnole sur la Chimie et la Physique de l'Etat Solide. Clermont-Ferrand. 02-04-2008. Científic. 2008.

  • Desarrollo de esmaltes vitrocerámicos con propiedades antideslizantes para baldosas de gres porcelánico
  • R.J. Rincón, M.P. Benet, J Juárez, C Cabezón, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló, J Martínez. X World Congress on Ceramic Tile Quality (Qualicer 2008). Castellón (Espanya). 10-02-2008. Científic. 2008. Ed. Qualicer. ISBN 9788495931320.

  • Interactuando con las estructuras cristalinas. Realidad Aumentada aplicada al estudio y comprensión de estructuras cristalinas tridimensionales en Química Inorgánica
  • Concepción Núñez Redó, M. Nuñez, Juan Bautista Carda Castelló, Ricardo Javier Quirós Bauset. III Reunión INDOQUIM 2008, Innovación Docente en Química. Cádiz. 23-06-2008. Científic. 2008. Ed. Universidad de Cádiz. ISBN 9788498282047.

  • Collaborative Augmented Reality for Inorganic Chemistry Education
  • Concepción Núñez Redó, M. Nuñez Redó, E. Camahort, Juan Bautista Carda Castelló, Ricardo Javier Quirós Bauset. WSEAS. world Scientific and Engineering Academy and Society. Heraklion (Grècia). 22-07-2008. Científic. 2008. Ed. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). ISBN 9789606766862.

  • Development of glass-ceramic glazes with anti-slip properties for porcelain tiles
  • Juan Bautista Carda Castelló, Concepción Núñez Redó, R.J. Rincón, M.P. Benet, C. Cabezón, J.M. Pedra, J. Martínez. V International Scientific & Technological Conference. Polonia (Cracovia). 14-09-2008. Científic. 2008. Ed. Polish Academy of Science. ISBN 9788360958223.

  • Estudio y caracterización de materias primas nacionales para la fabricación de pastas cerámicas de gres porcelánico
  • J Llop, MD Notari, Ester Barrachina Albert, S Ferrer, Juan Bautista Carda Castelló. XLVI Congreso nacional de la sociedad española de cerámica y vidrio. Toledo (Espanya). 24-10-2007. Científic. 2007.

  • Crystal structure and chromium distribution in malayaite and titanite ceramic pigments: a combined neutron diffraction and x-ray diffraction approach
  • M. Dondi, Juan Bautista Carda Castelló, A.L. Costa, G. Cruciani, F. Matteucci, Teodora Stoyanova Lyubenova. ECERS 2007 -CONGRESO DE LA SOCIEDAD CERÁMICA EUROPEA. Berlin (Alemanya). 17-06-2007. Científic. 2007.

  • Introducción del aula virtual en Química Inorgánica Cerámica como herramienta para dar soporte
  • Concepción Núñez Redó, J.J. Serrano, Juan Bautista Carda Castelló, L. Chiva. II Reunión INDOQUIM 2007, Innovación Docente en Química. Vigo. 20-11-2007. Científic. 2007. Ed. Universidade de Vigo. ISBN 9788461176151.

  • Non conventional powder processing of Cr-Doped Sphene pigments
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, Juan Bautista Carda Castelló, A.L. Costa, M. Dondi, F. Matteucci. ECERS 2007 -CONGRESO DE LA SOCIEDAD CERÁMICA EUROPEA. Berlin (Alemanya). 17-06-2007. Científic. 2007. Ed. Göller Verlag. ISBN 3872640224.

  • New solutions for traditional ceramics
  • J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló, C. Gil, Concepción Núñez Redó, E. Navarro, María del Carmen Peiró Álvarez, J. Gómez, L. Chiva. Third Balkan Conference on Glass Science and Technology. 15th Conference on Glass and Ceramics. Bulgaria (Sofia). 26-11-2005. Científic. 2007. Ed. Publishing House of the Union of Scientists in Bulgaria. ISBN 9789548329996.

  • Development of glass ceramics glazes by introduction of B-eucriptite, B-spodumene and -crystoballite xerogels
  • J. Martínez, I.T. Marinova, R.J. Rincón, J.S. Valencia Ríos, María del Carmen Peiró Álvarez, Concepción Núñez Redó, E. Navarro, Juan Bautista Carda Castelló. POLISH CERAMICS 2006. Cracovia (Polonia). 11-09-2006. Científic. 2006.

  • Métodos de síntesis no convencionales de pigmentos cerámicos con estructura de esfena
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, F. Matteucci, A.L. Costa, M. Dondi, Juan Bautista Carda Castelló. 6ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido Qies 06. Barcelona. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Síntesis de ZnO en fase acuosa. Influencia de distintos parámetros de síntesis en la morfología y tamaño de partícula
  • M. Peiró, Concepción Núñez Redó, R. Calderone, V. Buscaglia, P. Nanni, Juan Bautista Carda Castelló. 6ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido Qies 06. Barcelona. 10-09-2006. Científic. 2006.

  • Characterization of CuInS2 Films Deposited by a Low-Cost Method
  • Teodor Krassimirov Todorov, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló, Purificación Escribano López. 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Dresden (Germany). 04-09-2006. Científic. 2006.

  • Development of the materials for IT-SOFCs: State- of- the -art
  • V. Kozhukharov, M. Machkova, J. Sun, Juan Bautista Carda Castelló. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY MATERIALS (ICEM-2006). Beijing, China. 25-06-2006. Científic. 2006.

  • Correlation between microstructure and electric properties in SnO2 rich enamels
  • Concepción Núñez Redó, J.J. Gómez, I. Goyeneche, M.A. Jovaní, Juan Bautista Carda Castelló, M. Viviani, V. Buscaglia, P. Nanni. ELECTROCERAMICS X. International Conference on Electroceramics and their applications. Toledo. 18-06-2006. Científic. 2006.

  • Synthesis of Cr-doped sphene ceramic pigments by spray drying
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, F. Matteucci, A.L. Costa, M. Dondi, Juan Bautista Carda Castelló. 11th INTERNATIONAL CERAMICS CONGRESS CIMTEC 06. Acireale (Itàlia). 04-06-2006. Científic. 2006.

  • La gestión de la fábrica como factor de competitividad. Estudio de Bechmarking industrial del cluster cerámico
  • P. Corma, Juan Bautista Carda Castelló. QUALICER 06 - IX CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Study and characterization of islamic ceramic tiles from Onda-Castellon (Spain)
  • L. Chiva, J.J. Gómez, V. Estall, Concepción Núñez Redó, Juan Bautista Carda Castelló. 34th International Symposium on Archeometry. Zaragoza. 03-05-2004. Científic. 2006. Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). ISBN 8478208488.

  • Introducción de grupos ccoperativos y nuevas técnicas de caracterización en prácticas sobe síntesis de pigmentos
  • Concepción Núñez Redó, J.J. Gómez Serrano, G. Peris Pérez, M.C. Peiró Álvarez, Mario Ignacio Llusar Vicent, E. Climent Tormos, Juan Bautista Carda Castelló. INNOVACIÓN DOCENTE EN QUÍMICA INDOQUIM 2006. Granada.. 26-09-2006. Docent. 2006. Ed. INDOQUIM. ISBN 8461126629.

  • Esmaltes vitroceramicos transparentes baseados no sistema SiO2-CaO-Al2O3" / "Transparent glass-ceramic glazes based in the SiO2-CaO-Al2Og system
  • S.A. Pianaro, María del Carmen Peiró Álvarez, Concepción Núñez Redó, E. Navarro, Juan Bautista Carda Castelló. 17º CBECIMat - Congresso Brasileiro de Enganharia e Ciencia dos Materiles 2006. (076) (Brasil). 15-11-2006. Científic. 2006. Ed. Congresso Brasileiro de Enganharia e Ciencia dos Materiles. ISBN 9788560238019.

  • Dinamización y nuevas actividades en la asignatura Química Inorgánica Cerámica
  • Concepción Núñez Redó, L. Chiva, E. Climent Tormos, Juan Bautista Carda Castelló. INNOVACIÓN DOCENTE EN QUÍMICA INDOQUIM 2006. Granada. 26-09-2006. Científic. 2006. Ed. INDOQUIM. ISBN 8461126629.

  • El molde, la escultura en la Real Fábrica del Conde de Aranda
  • T. Roig, A. Garcia Verduch, A. Duval, Juan Bautista Carda Castelló, L. Chiva, E. Grangel. XLVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO.. Vall d'Alba, Castellón. 25-10-2006. Científic. 2006. Ed. Faenza. ISBN 8487683339.

  • Colaboración entre el Museu del Taulell "Manolo Safont" de Onda y la Universitat Jaume I de Castellón. Reproducción de azulejos del periodo islámico
  • L. Chiva, T. Roig, J.J. Gómez, C. Roldán, V. Estall, Juan Bautista Carda Castelló. XLVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO.. Vall d'Alba, Castellón. 25-10-2006. Científic. 2006. Ed. Faenza. ISBN 8487683339.

  • Morfología de partículas de ZnO. Influencia de diferentes parámetros de síntesis
  • M.C. Peiró Álvarez, A. Testino, R. Calderone, Concepción Núñez Redó, V. Buscaglia, P. Nanni, Juan Bautista Carda Castelló. XLVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO.. Vall d'Alba, Castellón. 25-10-2006. Científic. 2006. Ed. Faenza. ISBN 8487683339.

  • Estudio de la cinética de sinterización del sistema SnO2- ZnO
  • S. Cava, S.M. Tebcherani, S.A. Pianaro, J.A. Varela, S. Piquer, Juan Bautista Carda Castelló. XLVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO.. Vall d'Alba, Castellón. 25-10-2006. Científic. 2006. Ed. Faenza. ISBN 8487683339.

  • Estudio de la variación del tamaño de partícula sobre las propiedades finales de una masa para gres prcela´nico pulido
  • F.O. Drozda, S.A. Pianaro, S. Cava, S.M. Tebcherani, E. A.T. Berg, S. Piquer, Juan Bautista Carda Castelló. XLVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO.. Vall d'Alba, Castellón. 25-10-2006. Científic. 2006. Ed. Faenza. ISBN 8487683339.

  • "Influencia de la adición de ZrO2 sobre las propiedades de esmaltes vitrocerámcos transparentes preparados por via deble prensado
  • S.A. Pianaro, M.P. Benet, S. Piquer, María del Carmen Peiró Álvarez, Concepción Núñez Redó, E. Navarro, Juan Bautista Carda Castelló. XLVI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO.. Vall d'Alba, Castellón. 25-10-2006. Científic. 2006. Ed. Faenza. ISBN 8487683339.

  • Manufacture of porcelain tile with selected raw materials from the Argentine Republic
  • R Hevia, A Inocencio, Ester Barrachina Albert, J Gómez, J Gil, Juan Bautista Carda Castelló. Congreso mundial para la calidad del azulejo, QUALICER 2006. Castelló (Espanya). 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Desarrollo de nuevos esmaltes vitrocerámicos con propiedades antideslizantes mejoradasr
  • E. Fortanet, S. Gabaldón, J. Bakali, Concepción Núñez Redó, María del Carmen Peiró Álvarez, Juan Bautista Carda Castelló. QUALICER 06 - IX CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellon. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Desarrollo de materiales cerámicos utilizando tecnología láser
  • A. Nebot, I. Goyeneche, M.A. Jovaní, V.V. Lennikov, R. Lahoz, L.C. Estepa, F. Lázaro, G.F. De la Fuente, Teodora Stoyanova Lyubenova, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló. QUALICER 06 - IX CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellon. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Síntesis de pigmentos cerámicos con estructura de esfena mediante liofilización
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, J.M. Pedra, V. Primo, R. Ibañez, Juan Bautista Carda Castelló. QUALICER 06 - IX CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellon. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Síntesis y caracterización de esmaltes de alto índice de refracción y dureza
  • J. Martínez, I.T. Marinova, R.J. Rincón, J.S. Valencia Ríos, María del Carmen Peiró Álvarez, Concepción Núñez Redó, E. Navarro, Juan Bautista Carda Castelló. QUALICER 06 - IX CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Estudio de la porosidad en soportes de gres porcelánico
  • C. Gil, María del Carmen Peiró Álvarez, J. Gómez, L. Chiva, E. Cerisuelo, Juan Bautista Carda Castelló. QUALICER 06 - IX CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellon. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Estudio comparativo de los parámetros determinantes del comportamiento químico-físico y mecánico de diferentes gres porcelánicos
  • A. Cabezas, J. Galiano, Juan Bautista Carda Castelló, C. Gil, E. Navarro, J.P. Pascual Cosp. QUALICER 06 - IX CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Tratamiento mineral de espodumeno en la industria cerámica. caracterización y aprovechamiento tecnológico
  • R. Hevia, C. Gil, Juan Bautista Carda Castelló. QUALICER 06 - IX CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Development of glass ceramic glazes by introduction of B-eucriptite, B-spodumen and a-crystobalite xerogeles
  • Concepción Núñez Redó, María del Carmen Peiró Álvarez, Juan Bautista Carda Castelló. IV International Scientific and Technological Conference. Cracovia - Polonia. 10-09-2006. Científic. 2006. Ed. Polish Ceramic Society. ISBN 8389541866.

  • Síntesis de ZnO en fase acuosa. Influencia de distintos parámetros de síntesis en la morfología y tamaño de partícula
  • M.C. Peiró Álvarez, A. Testino, V. Buscaglia, P. Nanni, Juan Bautista Carda Castelló. XLV Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Sevilla. 01-01-2005. Científic. 2005. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. ISBN 8468940666.

  • Tecnología de la producción de baldosas cerámicas españolas: estudio de la pasta cerámica roja
  • B. Alcantara, Juan Bautista Carda Castelló, Concepción Núñez Redó, C. Gil, Jenifer Rubio Magnieto, R. Porcar. XLV Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Sevilla. 02-11-2005. Científic. 2005. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. ISBN 8468940666.

  • Desarrollo de esmaltes vitrocerámicos con propiedades mejoradas, a través de los sistemas SiO2-Al2O3-CaO y SiO2-Al2O3-Nb2O3
  • Concepción Núñez Redó, S.A. Pianaro, María del Carmen Peiró Álvarez, M.C. Moreira, Juan Bautista Carda Castelló, N. Díaz. XLV Congreso Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Sevilla. 02-11-2005. Científic. 2005. Ed. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. ISBN 8468940666.

  • Estudio microscópico de esfena sintetizada por láser
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, J. Gómez, V. Primo, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló. XXII REUNIÓN BIENAL DE LA SOCIEDAD DE MICROSCOPIA DE ESPAÑA. Granada, España. 28-06-2005. Científic. 2005. Ed. Sociedad de Microscopía de España. ISBN 846096356X.

  • Nuevas aplicaciones de I+D+i en la cerámica
  • Juan Bautista Carda Castelló, J.M. Pedra, M.C. Peiró Álvarez, L. Chiva, I. Núñez. III Jornadas Cerámicas. Torremolinos.. 12-05-2004. Científic. 2004.

  • Shyntesis and characterization of MTiO3 layers (M=Ca, Sr, Ba)
  • V.V. Lennikov, G.F. De la Fuente, J.J. Gómez, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló. III Reencontré franco-Espagnole sur la Chimie et la Physique de L'Etat Solide.. Montpellier (França). 30-03-2004. Científic. 2004.

  • Estudio mecánico-cuántico y experimental de la adición de Ni en la matriz BaTiO3 para aplicaciones ópticas
  • A. Zenatti, G.P. Casali, P.S. Pizani, M.F.C. Gurgel, E. Longo, E.R. Leite, J.A. Varela, Juan Bautista Carda Castelló. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón (España). 07-03-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931117.

  • Propiedades ópticas y luminiscentes de la espinela Li2ZnTi3O8
  • A Spinelli, C.A. Paskocimas, E. Longo, Juan Bautista Carda Castelló. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón (España). 01-01-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931117.

  • Análisis mecánico-quantico periódico del titanato de bario con propiedades fotoluminiscentes
  • M.F.C. Gurgel, E. Longo, E.R. Leite, Juan Bautista Carda Castelló, Juan Manuel Andrés Bort. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón (España). 01-01-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931117.

  • Estudio Teórico/Experimental de pigmentos de alúmina dopada con hierro
  • R.C. Lima, M.F.C. Gurgel, E. Orhan, M.A. Santos, E. Longo, Juan Bautista Carda Castelló. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón (España). 01-01-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931117.

  • Preparación de la espinela Li2CoTiO3O8 nanométrica obtenida a baja temperatura para su aplicación en pigmentos
  • M.S.C. Cámara, C.O. Paiva Santos, E.R. Leite, E. Longo, Juan Bautista Carda Castelló. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón (España). 01-01-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931087.

  • Decoración de Baldosas Cerámicas mediante Tecnológia Láser
  • J. Bakali, E. Fortanet, G.F. De la Fuente, R. Lahoz, Juan Bautista Carda Castelló, R.S. Pavlov, J.M. Pedra. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón. 01-01-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931117.

  • Estudio de las propiedades mecánicas de esmaltes vitrocerámicos para soportes de gres y gres porcelánico
  • M.C. Peiró Álvarez, I. Núñez, J. Martínez, Juan Bautista Carda Castelló. IX Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos. Fuenteheridos. Huelva. 22-06-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8447208516.

  • Estudio de nuevas pastas de gres porcelánico con propiedades mecánicas mejoradas
  • S. López, S. Gabaldón, C. Gil, Juan Bautista Carda Castelló. IX Congreso Nacional de Propiedades Mecánicas de Sólidos. Fuenteheridos. Huelva. 22-06-2004. Científic. 2004. Ed. Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. ISBN 8447208516.

  • Desarrollo de nuevos esmaltes para soportes de gres y gres porcelánico adaptados a los procesos de pulido y que presentan nuevas prestaciones técnicas
  • J. Martínez, M. Ariño, I.T. Marinova, M.C. Peiró Álvarez, I. Núñez, Juan Bautista Carda Castelló. VIII Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico (Qualicer 2004). Castellón (España). 01-01-2004. Científic. 2004. Ed. Cámara de Comercio de Castellón. ISBN 8495931087.

  • Estudio y caracterización de azulejos del siglo XIX pertenecientes a la colección del museo del azulejo de Onda "Manolo Safont"."
  • L. Chiva, J.J. Gómez, Gabriel Peris Pérez, V. Estall, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Estudio de la introducción de boratos como agentes mineralizadores en la síntesis del pigmento cerámico "Amarillo de preseodimio-circón
  • M. Arregui, S. Cook, M. Galindo, J. Alcalá, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII Congreso SECV. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Estudio de espectroscopía y cristaloquímica en el desarrollo de nuevos pigmentos cerámicos
  • R.S. Pavlov, Gabriel Peris Pérez, J.M. Pedra, Vicente Blasco Marzá, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Estudio de nuevas formulaciones de fritas adaptadas para soportes de gres porcelánico
  • M.C. Peiró Álvarez, I. Núñez, L. Chiva, J. Martínez, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Ablación láser de materiales cerámicos
  • J. Bakali, E. Fortanet, M. Manfredini, R. Lahoz, L.C. Estepa, X. De la Fuente, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Proyecto Cerámica Viva
  • J. Barrachina, A. Arnau, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • "Efecto del tipo de defloculante sobre las propiedades reológicas de barbotinas cerámicas"
  • L. Sánchez Muñoz, E. Cerisuelo, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Impregnación con titanio en un crisol de alto horno
  • C.A. Paskocimas, E. Longo, Juan Bautista Carda Castelló, S.N. Silva, O.R. Marques. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Aplicación de los diseños experimentales factoriales a la caracterización de fritas cerámicas
  • J.J. Gómez, F. Del Río, L. Chiva, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Contribuciones a la caracterización de disoluciones metálicas mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X"
  • J.J. Gómez, F. Del Río, L. Chiva, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Estudio de la influencia de los mineralizadores y la temperatura en la obtención de un pigmento rojo con estructura de perovsquita"
  • S. Kozhukharov, V. Kozhukharov, R.S. Pavlov, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Diseño curricular de un curso de cerámica: Estudio y caracterización de baldosas cerámicas en su faceta integral: aspectos científicos y tecnológicos"
  • Juan Bautista Carda Castelló, I. Núñez, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Purificación Escribano López. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Evolución de fases cristalinas en soportes de gres porcelánico: estudio de algunas variables de proceso
  • C. Gil, S. Gabaldón, S. López, Juan Bautista Carda Castelló. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • Impregnaçao de céria em refractario de carro torpedo
  • F. Vernilli, E. Longo, C.A. Paskocimas, Juan Bautista Carda Castelló, S.N. Silva, O.R. Marques. XLIII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO. Manises. 19-11-2003. Científic. 2003.

  • New Processing Methods for the Ceramic Tile Industry
  • Juan Bautista Carda Castelló. EUROMAT 2003. The European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes.. Lausanne (Suiza). 01-09-2003. Científic. 2003.

  • Eutectic Ceramic Materials Prepared Via Selective Laser Fusion
  • J. Bakali, E. Fortanet, X. De la Fuente, R. Lahoz, R.S. Pavlov, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló. EUROMAT 2003. The European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes.. Lausanne (Suiza). 01-09-2003. Científic. 2003.

  • Sol-Gel preparation of Nanocrystalline Films for Solar Cell and Bactericidal Applications
  • T. Todorov, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Purificación Escribano López, Francisco Fabregat Santiago, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló. EUROMAT 2003. The European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes.. Lausanne (Suiza). 01-09-2003. Científic. 2003.

  • Synthesis and Characterization of Perovskite Ceramic Pigments doped with Ni2+ and Cr3+ ions
  • I.T. Marinova, Juan Bautista Carda Castelló, V.M. Orera. Conference & Exhibition of the European Ceramic Society ECERS. Istambul (Turquía). 29-06-2003. Científic. 2003.

  • Development of glazes that generate heat
  • I. Núñez, J.J. Gómez, M.A. Jovaní, I. Goyeneche, A. Nebot, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló. Conference & Exhibition of the European Ceramic Society ECERS. Istambul (Turquía). 29-06-2003. Científic. 2003.

  • Structural and Microstructural Characterization of Refractory Oxides Synthesised by laser
  • J. Bakali, E. Fortanet, X. De la Fuente, R. Lahoz, L.C. Estepa, Gabriel Peris Pérez, I.T. Marinova, R.S. Pavlov, J.M. Pedra, Juan Bautista Carda Castelló. Conference & Exhibition of the European Ceramic Society ECERS. Istambul (Turquía). 29-06-2003. Científic. 2003.

  • Characterization techniques applied to ceramic nanomaterials
  • L. Chiva, J.M. Hohemberger, J.J. Gómez, J.P. Cosp, Juan Bautista Carda Castelló. Conference & Exhibition of the European Ceramic Society ECERS. Istambul (Turquía). 29-06-2003. Científic. 2003.

  • Nanoscale Ceramic Materials: World-Wide Status and Strategy
  • S. Kozhukharov, Velinov, Juan Bautista Carda Castelló. Conference & Exhibition of the European Ceramic Society ECERS. Istambul (Turquía). 29-06-2003. Científic. 2003.

  • Estudio y desarrollo de baldosas cerámicas con propiedades eléctricas capaces de generar calor
  • I. Núñez, J.J. Gómez, M.C. Peiró Álvarez, E. Cerisuelo, M.D. Llanes, M.A. Jovaní, I. Goyeneche, Juan Bautista Carda Castelló. Electrocerámica:VI Reunión Nacional y V Conferencia Iberoamericana.. Castellón. 19-06-2003. Científic. 2003.

  • "Dióxido de Titanio nanoporoso utilizado en células solares de colorante
  • T. Todorov, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Francisco Fabregat Santiago, Juan Bautista Carda Castelló, Juan Bisquert Mascarell, Germán García Belmonte, Iván Mora Seró. Electrocerámica:VI Reunión Nacional y V Conferencia Iberoamericana.. Castellón. 19-06-2003. Científic. 2003.

  • Study, characterization and applications of nanoparticulated ceramic pigments
  • Juan Bautista Carda Castelló, Purificación Escribano López, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, J.M. Pedra, L. Chiva. 7th FGIPS Meeting in Inorganic Chemistry. Lisboa (Portugal). 11-06-2003. Científic. 2003.

  • Improvement and new properties of glass and glass ceramic materials
  • Juan Bautista Carda Castelló. Jubilee Scientific conference with international participation 50 years anniversary of University foundation.. Sofia (Bulgaria). 04-06-2003. Científic. 2003.

  • Los Colorantes
  • Juan Bautista Carda Castelló. VII Jornadas Técnicas Internacionales. Benicasim(Castellón). 21-05-2003. Científic. 2003.

  • Development of Sol-Gel solid electrolytes for dye-sensitised solar cells
  • T. Todorov, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Francisco Fabregat Santiago, Juan Bautista Carda Castelló. Organic conductors, superconductors and magnets: From synthsis to molecular electronics NATO advanced study institute. Corfu (Grècia). 29-04-2003. Científic. 2003.

  • Desarrollo de baldosas de gres de pasta roja a partir de la reutilización integral de residuos cerámicas
  • D. Canós, C. Gil, S. Gabaldón, S. López, Juan Bautista Carda Castelló. VIII CONGRESO DE INGENIERÍA AMBIENTAL (PROMA 2003). Bilbao. 11-03-2003. Científic. 2003.

  • Spinel Ceramic Pigement obtained by coprecipitation method
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, R.S. Pavlov, N. Masó, Purificación Escribano López, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló. The Second Balkan Conference On Glass Science & Technology - The 14th Conference On Glass & Ceramics. Varna (Bulgària). 24-09-2002. Científic. 2002.

  • Study and Characterization of the ceramic yellow pigment: Pr-ZrSiO4
  • C. González, Juan Bautista Carda Castelló, D. Canós, G. Alegre, I.T. Marinova. The Second Balkan Conference On Glass Science & Technology - The 14th Conference On Glass & Ceramics. Varna (Bulgària). 24-09-2002. Científic. 2002.

  • Improvements and New Properties of Glass and Glass Ceramic Materials
  • C. Sánchez, Purificación Escribano López, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, V. Kozhukharov, Juan Bautista Carda Castelló. The Second Balkan Conference On Glass Science & Technology - The 14th Conference On Glass & Ceramics. Varna (Bulgària). 24-09-2002. Científic. 2002.

  • Estudio de la relación Zn:Al en la descomposición térmica de compuestos tipo hidrotalcita
  • I. Nebot Díaz, V. Rives, P. Benito, Juan Bautista Carda Castelló. QIES 2002 (10ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 4ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido. Córdoba. 09-09-2002. Científic. 2002.

  • Estudio de la formación de espinelas: AB2O4 en el pigmento negro de Fe-Cr-Ni-Mn-Pr
  • R. Muñoz, Héctor Beltrán Mir, B. Gómez, N. Masó, Beatriz Julián López, Purificación Escribano López, Juan Bautista Carda Castelló, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo. QIES 2002 (10ª Reunión Científica Plenaria de Química Inorgánica y 4ª Reunión Científica Plenaria de Química del Estado Sólido. Córdoba. 09-09-2002. Científic. 2002.

  • Synthesis of Co-Al ceramic pigments using hydroxide and hydrotalcite precursors obtained by coprecipitation method
  • Teodora Stoyanova Lyubenova, R.S. Pavlov, N. Masó, Purificación Escribano López, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló. 10th International Ceramics Congress Cimtec 2002. Florence, Italy. 14-07-2002. Científic. 2002.

  • Desarrollo de nuevos esmaltes vitroceramicos con propiedades autocolorantes
  • E. Fortanet, A. Pascual, J. Bakali, S. Leon, J.M. Campos, I.T. Marinova, Juan Bautista Carda Castelló. VII World Congress On Ceramic Tile Quality. Qualicer,2002. Castellón. 03-03-2002. Científic. 2002. Ed. La Gavina. ISBN 8495931052.

  • Effect of preparation methods and conditions on nanocrystalline anatase properties
  • T. Todorov, Juan Bautista Carda Castelló, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Francisco Fabregat Santiago, Iván Mora Seró, Héctor Beltrán Mir, V. Kozhukharov. CIMTEC 2002 - 10 th International Ceramics Congress. Florencia (Itàlia). 14-07-2002. Científic. 2002. Ed. Faenza. ISBN 8886538359.

  • Problemática medioambiental de pigmentos cerámicos que contienen cromo: optimización de su síntesis
  • R. Muñoz, Héctor Beltrán Mir, N. Masó, Beatriz Julián López, Purificación Escribano López, Juan Bautista Carda Castelló, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo. VII World Congress On Ceramic Tile Quality. Qualicer,2002. Castellón. 03-03-2002. Científic. 2002. Ed. La Gavina. ISBN 8495931052.

  • Desarrollo de esmaltes con propiedades de conducción eléctrica y térmica, termoesmaltes, para uso como baldosas cerámicas térmicas
  • M.A. Jovaní, I. Goyeneche, A. Nebot, I. Núñez, J.J. Gómez, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló. VII World Congress On Ceramic Tile Quality. Qualicer,2002. Castellón. 03-03-2002. Científic. 2002. Ed. La Gavina. ISBN 8495931052.

  • Esmaltes transparentes para gres porcelánico: Esmaltes vítreos y vitroceramicos con cristalizaciones de cristobalita
  • L. Sánchez Muñoz, M.J. Cabrera, A. Foo, Héctor Beltrán Mir, Juan Bautista Carda Castelló. VII World Congress On Ceramic Tile Quality. Qualicer,2002. Castellón. 03-03-2002. Científic. 2002. Ed. La Gavina. ISBN 8495931052.

  • Microstructural characterization by SEM/EDX of mullite glass-ceramic glazes"
  • J.J. Gómez, Juan Bautista Carda Castelló, I. Núñez. Microscopy Barcelona 2001. Barcelona. 04-09-2001. Científic. 2001.

  • Radiation damage in B-doped SrAl2O4"
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, M.L. Ruiz González, M. Vallet Regí, Purificación Escribano López, J.L. Baldonedo, Juan Bautista Carda Castelló, J.M. González Calbet, M. Marchal, E. Juncosa, M.A. Jovaní, I. Goyeneche. Microscopy Barcelona 2001. Barcelona. 04-09-2001. Científic. 2001.

  • Estudio de la conductividad eléctrica en esmaltes cerámicos deaplicación sobre baldosas cerámicas."
  • I. Núñez, J.J. Gómez, M.A. Jovaní, A. Nebot, Juan Bautista Carda Castelló. ELECTROCERAMICA V Reunión Nacional. Barcelona Campus Norte- U.P.C.. 31-05-2001. Científic. 2001.

  • Estudio de defectos reticulares y no estequiometría en materiales cerámicos
  • C.P. Bergmann, Juan Bautista Carda Castelló, T. Madruga, J.M. Hohemberger. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda -Castellón (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Spray pyrolysis as advanced method in the ceramic technology
  • Juan Bautista Carda Castelló, V. Kozhukharov, M. Machkova, N. Brashkova, M. Ivanova. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda Castellón (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Estudio sobre la resistencia química de baldosas cerámicas no esmaltadas para pavimentos industriales
  • Juan Bautista Carda Castelló, L. Escoda, M. Lledó, J.J. Suñol, P. Roura. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Nuevos pigmentos cerámicos rojos con estructura de pirocloro
  • R.S. Pavlov, Vicente Blasco Marzá, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, J.M. Hohemberger, Juan Bautista Carda Castelló. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castelllón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Desarrollo del proceso de atomización en el sector industrial cerámico español
  • Juan Bautista Carda Castelló, M. Blasco Beltrán, E. Cerisuelo. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Nuevas pastas para gres porcelánico de cocción roja
  • J. Peñalvert, Juan Bautista Carda Castelló, M.D. Llanes, E. Cerisuelo. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Estudio de la introducción de materias primas nacionales para la formulación de pastas
  • F. Tuduri, Juan Bautista Carda Castelló, L. Sánchez Muñoz, A. Gracia, E. Cerisuelo. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Comparación del efecto fundente de materias primas feldespáticas
  • Juan Bautista Carda Castelló, L. Sánchez Muñoz, I. Nebot Díaz, M. Irún, P. Roura, J. Gómez. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Estudio y caracterización de materiales vitrocerámicos y vitrocristalinos de mullita y corindón
  • I. Núñez, Juan Bautista Carda Castelló, L. Sánchez Muñoz, M.A. Jovaní, A. Nebot. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Desarrollo de pigmentos cerámicos con estructura de esfena
  • Juan Bautista Carda Castelló, R.S. Pavlov, V. Kozhukharov, R. Pelitova, V. Alexandrov, I.T. Marinova. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Estudio de la susceptibilidad al calentamiento de materias primas cerámicas por microondas a 2,45 GHz
  • Juan Bautista Carda Castelló, L. Sánchez Muñoz, J.M. Darné, A. Aguasca, J.J. Mallorqui. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Influencia de las emisiones atmosféricas de la fabricación de fritas cerámicas en la calidad del aire ambiente. Planificación eco-eficiente de producción
  • Juan Bautista Carda Castelló, M. Irún, I. Nebot Díaz, J.L. Breva, M.D. Llanes. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón) (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Los servicios centrales de instrumentación científica de la Universitat Jaume I. Una herramienta de soporte a la investigación
  • Juan Bautista Carda Castelló, L. Chiva, J. Gómez, M. Sancho, F. Del Río. XL Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Onda (Castellón (Espanya). 08-11-2000. Científic. 2000.

  • Esmaltes vitrocerámicos con cristalizaciones de aluminatos y silicoaluminatos, adaptados a soportes de gres porcelánico
  • J. Sánchez, Juan Bautista Carda Castelló, J. Portolés, C. Soler, M.T. Tichell, J. Bakali, I. Nebot Díaz, L. Sánchez Muñoz. VI WORLD CONGRESS ON CERAMIC TILE QUALITY, QUALICER 2000. Castellón (Espanya). 12-03-2000. Científic. 2000.

  • Desarrollo de esmaltes híbridos a partir de fritas y geles adaptados a ciclos de monococción de gres y gres porcelánico
  • M.A. Jovaní, J.V. Carceller, A Soler, A Nebot, I Núñez, L Sánchez-Muñoz, J Guaita, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló. VI Congreso mundial de la calidad del azulejo y del pavimento cerámico / VI World Congress on Ceramic Tile Quality (Qualicer 2000). Castellón (Espanya). 12-03-2000. Científic. 2000.

  • Estudio, control y caracterización de emisiones en la fabricación de fritas. Adecuación de la planificación integral de producción a las variables medioambientales
  • Juan Bautista Carda Castelló, M.T. Tichell, S. Simó, J. Bakali, M. Irún, I. Nebot Díaz. VI WORLD CONGRESS ON CERAMIC TILE QUALITY, QUALICER 2000. Castellón (Espanya). 12-03-2000. Científic. 2000.

  • Esmaltes especiales para soportes de gres porcelánico/ Special enamels for porcelain stoneware substrates
  • Juan Bautista Carda Castelló, M.T. Tichell, J. Bakali, A. Pascual, I. Nebot Díaz, L. Sánchez. CEVISAMA 2000. Valencia (Espanya). 01-02-2000. Científic. 2000. ISSN 0366-3175.

  • "Situación medioambiental de la fabricación de fritas y esmaltes cerámicos. Contribución de las emisiones atmosféricas a la calidad del aire ambiente".
  • Juan Bautista Carda Castelló, M. Irún, I. Nebot Díaz. V CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE. Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Colegio Oficial de Físicos. ISBN 8487338054.

  • Nueva generación de pigmentos cerámicos estables a alta temperatura, obtenidos por vía sol-gel
  • Araceli Pilar Barrio Esparducer, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló. XXXIX CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y VIDRIO (Conferenciante invitado por la Sociedad de Cerámica y Vidreo). Jaca. 17-10-1999. Científic. 1999.

  • Development of a black pigment without cobalt "in situ", with a spinel structure
  • Purificación Escribano López, Juan Bautista Carda Castelló. SIXTH CONFERENCE AND EXHIBITION OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY. Brighton (R.U.). 20-06-1999. Científic. 1999. ISBN 1861250932.

  • Título Comunicación: Gestión de residuos sólidos. Un curso formativo
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Vicente José Esteve Cano, Mario Ignacio Llusar Vicent, Juan Murga Clausell, Juan Bautista Carda Castelló. XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Villarreal, Castellón (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1999. Ed. Faenza. ISBN 848768310X.

  • Partículas en suspensión en la atmósfera: Origen y consecuencias
  • Vicente José Esteve Cano, Guillermo Peris Ripollés, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló. XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Villarreal, Castellón (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1999. Ed. Faenza. ISBN 848768310X.

  • Spinel glass-ceramic glazes for porcelained stoneware.
  • Juan Bautista Carda Castelló. SIXTH CONFERENCE AND EXHIBITION OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY. Brighton (R.U.). 20-06-1999. Científic. 1999. ISBN 1861250932.

  • Development of an electroconductive glaze for antielectrostatic gres floor tiles based on the system SnO2-Sb
  • Juan Bautista Carda Castelló. SIXTH CONFERENCE AND EXHIBITION OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY. Brighton (R.U.). 20-06-1999. Científic. 1999. ISBN 1861250932.

  • Desarrollo de vidriados cerámicos con propiedades ópticas de absorción y emision, aplicados como esmaltes para azulejos cerámicos con propiedades bactericidas
  • M.T. Tichell, A Pascual, J.J. Bakali, V Kozukharov, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Purificación Escribano López, Juan Bautista Carda Castelló. V Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico / V World Congress on Ceramic Tile Quality (Qualicer 1998). Castellón (Espanya). 08-03-1998. Científic. 1998.

  • Estudio de la conductividad eléctrica en pavimentos y revestimientos cerámicos. Desarrollo de un esmalte vitrificable antielectrostático
  • J.V. Carceller, M.A. Jovaní, A Nebot, A Soler, Juan Bautista Carda Castelló, J.J. Gómez, G García. V Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico / V World Congress on Ceramic Tile Quality (Qualicer 1998). Castellón (Espanya). 08-03-1998. Científic. 1998.

  • Study of Synthesis Methods to obtain the ceramic pigment pink Coral, Fe-ZrSiO4
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Vicente José Esteve Cano, Juan Bautista Carda Castelló. Euroceramics V. París (França). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878497625.

  • Structural characterisation of manganese doped corundum obtained by ceramic method
  • Vicente José Esteve Cano, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Purificación Escribano López, Juan Bautista Carda Castelló. Euroceramics V. París (França). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878497625.

  • The preparation of CdTe particles in silica glasses by a sol-gel method
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló, Purificación Escribano López. XXVIII) EUROPEAN CERAMIC SOCIETY OF CERAMICS (ECERS¿97). Versalles (Francia). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878497633.

  • Influence on tiles final quality of oxigen partial pressure on the firing process
  • Francisco Fabregat Santiago, Germán García Belmonte, Juan Bautista Carda Castelló. V EUROPEAN CERAMIC SOCIETY OF CERAMICS (ECERS 97). Versalles (França). 22-06-1997. Científic. 1997. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878497641.

  • Development of opacities materials for glazes ceramics
  • Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló. European Ceramic Society Fifth Conference ( ECERS' 97 ). Versalles (França). 22-06-1997. Científic. 1997. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878497625.

  • Study of malayaite synthesis CaSnSiO5
  • Purificación Escribano López, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló. European Ceramic Society Fifth Conference ( ECERS' 97 ). Versalles (França). 22-06-1997. Científic. 1997. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878497625.

  • Effect of praseodimium doping on the properties of Ca-FSZ obtained by gel methods
  • José Antonio Badenes March, Mario Ignacio Llusar Vicent, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Juan Bautista Carda Castelló, Guillermo Monrós Tomás. European Ceramic Society Fifth Conference ( ECERS' 97 ). Versalles (França). 22-06-1997. Científic. 1997. Ed. Trans Tech Publications. ISBN 0878497625.

  • Estudio del desarrollo y aplicación de esmaltes de naturaleza vitrocristalina en orden a mejorar las propiedades tecnológicas de los esmaltes convencionales
  • M Tichell, E Fortanet, A Pascual, Jorge Bakali, Guillermo Monrós Tomás, Purificación Escribano López, Juan Bautista Carda Castelló. IV World Congress on Ceramic Tile Quality (QUALICER 1996). Castellón (Espanya). 10-03-1996. Científic. 1996.

  Patents externes


  • Doping frit appropriate for the production of conductor ceramic enamels
  • A. Nebot Aparici, Juan Bautista Carda Castelló. CZ9903917. 04-03-1999. Suïssa. 1999.

  • Doping frit appropriate for the production of conductor ceramic enamels
  • A. Nebot Aparici, Juan Bautista Carda Castelló. JP2001523210T. 04-03-1999. Japó. 1999.

  • Pigmento fosforescente, procedimiento para su obtención y sus aplicaciones.
  • Juan Bautista Carda Castelló, M. Vallet Regi, M. Jovani Boix, S. Sereni. P200002703. 10-11-2000. Espanya. 2000.

  • Doping frit appropriate for the production of conductor ceramic enamels
  • A. Nebot Aparici, Juan Bautista Carda Castelló. DE69914690D. 04-03-1999. Alemanya. 1999.

  • Procedimiento de producción de artículos cerámicos esmaltados.
  • Juan Bautista Carda Castelló, M. Cestari, D. Chiavacci, G. Li Bassi, C. Nicora. E96900562. 08-08-2001. Espanya. 2001.

  • Frita dopante adecuada para la fabricación de esmaltes cerámicos conductores.
  • A. Nebot Aparici, Juan Bautista Carda Castelló. P009800469. 04-10-2000. Espanya. 2000.

  • Metodo per l'ottenimento di manufatti ceramici smaltati.
  • Juan Bautista Carda Castelló, M. Cestari, D. Chiavacci, G. Li Bassi, C. Nicora. ITMI950093. 08-01-1997. Itàlia. 1997.

  Direcció de tesis en altres institucions acadèmiques


  • Desarrollo de un gres porcelánico incorporando arcillas colombianas sometidas a un proceso de blanqueamiento
  • Juan Bautista Carda Castelló, Jesús Sigifredo Valencia Ríos. Universidad Nacional de Colombia, Sede de Bogotá (Colòmbia). Ramírez Calderón, Yudi Ester. Num. Aprobada. 29-05-2020.

  • Diseño de fases cristalinas tipo perovskita con potenciales aplicaciones fotovoltaicas
  • Juan Bautista Carda Castelló. Nacional de Colombia-Sede Palmira (Colòmbia). Redón Ramírez, Julián Mauricio. Num. Aprobado, Mención Meritoria. 11-11-2017.

  • Síntesis y caracterización del sistema LaSrCrFeO soportado sobre óxido de cerio dopado con elementos de transición interna
  • Juan Bautista Carda Castelló. Nacional de Colombia-sede Palmira (Colòmbia). Gómez Cuaspud, Jairo Alberto. Num. Aprobado con Mención Meritoria. 23-09-2011.

  • Síntesis y caracterización fisicoquímica de esmaltes de alto índice de refracción y dureza
  • Jesús S. Valencia, Juan Bautista Carda Castelló. Universitat Nacional de Colombia, sede de Bogotá-Facultad de Química (Colòmbia). Rincón López, Rolando Javier. Num. 10. 15-04-2009.

  • Study of sphene (malaite) pigments with 3d-transition and lanthanide oxides
  • Vladimir Kozhukharov, Juan Bautista Carda Castelló. University of Chemical Technology and Metallurgy of Sofia (Bulgaria)-Departament of Silicate Technology (Bulgària). Kharizanov, Vasil. Num. 10. 01-06-2005.

  • Pigmentos cerâmicos rosa de cromo-estanho
  • Elson Longo, Juan Bautista Carda Castelló. Universitat Federal de Sâo Carlos (SP), Brasil-Departamento de Química (Brasil). Stefani, D.Roberval. Num. 10. 01-06-1997.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • History of porcelain and its colours. Evolution of Spanish Ceramic Technology in the last three centuries
  • Juan Bautista Carda Castelló. Universidad de Burgos. 24-10-2014.

  • La relación universidad empresa una estrategia para el fomento del desarrollo sostenible (VII ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS)
  • Juan Bautista Carda Castelló. Fundación Universiaria San Martín, Bogotá (Colòmbia). 01-04-2013.

  • La Realidad Aumentada
  • Concepción Núñez Redó, Juan Bautista Carda Castelló. Facultad de Ciencias de la UNED. 03-11-2010.

  • Aplicación de una nueva herramienta para la docencia en Química: la Realidad Aumentada
  • Concepción Núñez Redó, Juan Bautista Carda Castelló, Ricardo Javier Quirós Bauset. Facultat de Química Univ. de Valencia. 08-10-2008.

  Comités de congresos


  • Juan Bautista Carda Castelló. Comité Científico del XLI Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio. Benalmádena (Málaga). . Científic.

  • Juan Bautista Carda Castelló. VII Congreso Nacional de Materiales. Ciencia y Tecnología de los Materiales. Madrid. . Científic.

  • Juan Bautista Carda Castelló. Ciencia aplicada a la industria cerámica. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (Madrid) y la Universidad Jaume I.. Madrid. . Científic.

  • Iván Cervera González, Begoña Andrés Sánchez, Kudama Habib Ameen, Manuel Carsí, Lluís Carreras, Ángel Vicente, José Ribera, Juan José Montoro, Juan Bautista Carda Castelló, Antonio Castelló, Carlos Capdevila, Vicent Amigó. XVI Edición del Congreso Internacional de Tratamientos Térmicos y de Superficie (TRATERMAT2019). Castelló de la Plana (Espanya). 19-06-2019. Científic.

  • Kudama Habib Ameen, Iván Cervera González, José María Cabrera, José Manuel Torralba Castelló, Manuel Carsí Cebrián, Vicente Amigó, Rafael Rodríguez Trías, Mª Teresa Pérez Prado, José Antonio Odriozola, Juan Bautista Carda Castelló, Sergi Dosta, Pilar Rey. XVI Edición del Congreso Internacional de Tratamientos Térmicos y de Superficie (TRATERMAT2019). Castelló de la Plana (Espanya). 19-06-2019. Científic.

  • Juan Bautista Carda Castelló. XIV Congreso Internacional del Técnico Cerámico. Castelló (Espanya). 16-11-2017. Científic.

  • Héctor Beltrán Mir, Juan Bautista Carda Castelló. XIII Reunión Nacional de Electrocerámica. Cuenca (Espanya). 21-06-2017. Científic.

  • Antonio Barba Juan, Juan Bautista Carda Castelló, Enrique Javier Sánchez Vilches. LV Congreso de la sociedad española de cerámia y vidrio. Sevilla (Espanya). 05-10-2016. Científic.

  • Juan Bautista Carda Castelló, Héctor Beltrán Mir, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Mario Ignacio Llusar Vicent, Guillermo Monrós Tomás, Teodora Stoyanova Lyubenova. VIII Encuentro Franco-Español de Química y Física del Estado Sólido. Vila-real (Espanya). 02-04-2014. Científic.

  • Antonio Barba Juan, Juan Bautista Carda Castelló, Teodora Stoyanova Lyubenova, Manuel Collado Lozano, Iván Cervera González. 3rd Thematic Intensive School on Conservation Science: Ceramic Materials. Castelló (Espanya). 27-03-2012. Científic.

  • Juan Bautista Carda Castelló, Concepción Núñez Redó. Jornadas de Ciencia Aplicada a la Industria Cerámica. Castellon. 04-07-2005. Científic.

  • Juan Bautista Carda Castelló. XLII Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. Manises (Valencia). 19-11-2003. Científic.

  • Juan Bautista Carda Castelló, Concepción Núñez Redó. VI Reunión Nacional de Electrocerámica y V Conferencia Iberoamericana de Electrocerámica (Sociedad Española de Cerámica y Vidrio). Castelló. 19-06-2003. Científic.

  • Juan Bautista Carda Castelló. VII edición del Congreso Mundial de la Calidad del Azulejo y del Pavimento Cerámico. Castellón. 03-03-2002. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Juan Bautista Carda Castelló. 2017 OPEN JOURNAL OF INORGANIC NON-METALLIC MATERIALS.

  • Juan Bautista Carda Castelló. 2015 MATERIALS RESEARCH BULLETIN.

  • Juan Bautista Carda Castelló. 2015 REVISTA LATINOAMERICANA DE METALURGIA Y MATERIALES.

  • Juan Bautista Carda Castelló. 2015 JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY.

  • Juan Bautista Carda Castelló. 2013 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION.

  • Juan Bautista Carda Castelló. 2013 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION.

  • Juan Bautista Carda Castelló. 2012 JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY.

  Estades d'Investigadors invitats per a les que l'UJI no haja obtingut finançament


  • Nuevos materiales híbridos orgánico-inorgánicos dopados con iones de tierras raras". Acción integrada hispano-francesa HF2000-0028.
  • Juan Bautista Carda Castelló, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Purificación Escribano López. , Clement Sanchez.. 1 mesos. 15-12-2001.

  • Síntesis y caracterización de materiales cerámicos". Forma parte de su Tesis Doctoral.
  • Juan Bautista Carda Castelló, Purificación Escribano López, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo. , Catalin Marius Rotaru. 3 mesos. 15-10-2001.

  • "Síntesis y caracterización de sólidos. Aplicaciones Tecnológicas". Red Temática de Docencia
  • Juan Bautista Carda Castelló, Purificación Escribano López, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo. , Néstor Fernández. 1 mesos. 15-05-2001.

  • Nuevos materiales híbridos orgánico-inorgánicos dopados con iones de tierras raras. Acción integrada hispano-francesa HF2000-0028.
  • Juan Bautista Carda Castelló, Purificación Escribano López, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo. , Bruno Viana. 1 mesos. 15-05-2001.

  Edició de monogràfic


  • Special Issue "Ceramic Tiles Production and Consumption"
  • Juan Bautista Carda Castelló. 2020. Científic. ISSN 2076-3417.