UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

Química del Estado Sólido

Ceràmica, sol-gel, síntesi, cristal·loquímica, propietats, medi ambient, frites, esmalts, estat sòlid, hidrotalcita, polímers, pigments, química suau.

Codi del grup: 019

Coordinació
Carda Castelló, Juan Bautista
Centre
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS
Departament
Dep. de Química Inorgànica i Orgànica
Personal investigador Dedicació al grup
Beltrán Mir, Héctor 100 %
Cerro Lloria, Sara 100 %
Cordoncillo Cordoncillo, Eloísa 100 %
Stoyanova Lyubenova, Teodora 100 %
Personal investigador en Formació Dedicació al grup
Fortuño Morte, Maria 100 %
Serna Gallen, Pablo 100 %
Personal col·laborador Dedicació al grup
Porcar García, Samuel 100 %
González Cuadra, Jaime 100 %
Fraga Chiva, Diego 100 %

Línies d'investigació

 • Disseny de nanomaterials amb potencials aplicacions en els camps de la catàlisi i de la fotònica.
 • Estudis de propietats en materials vitris i vitroceràmics (frites i esmalts).
 • Desenvolupament de pigments ceràmics amb menor impacte mediambiental.
 • Estudi mediambiental d’emissions en la indústria ceràmica.
 • Síntesi i caracterització de materials ferroelèctrics.
 • Síntesi i caracterització de semiconductors d’interès en el camp d’emmagatzemament d’energia (fotovoltaica).

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Estudis de propietats en materials vitris i vitroceràmics (frites i esmalts).
 • Síntesi, caracterització i noves o millorades aplicacions de materials ceràmics, amb especial interès en pigments ceràmics.
 • Estudi mediambiental d’emissions en la indústria ceràmica.
 • Determinacions analítiques, assajos i controls.
 • Assessories tècniques.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)
Edició de monogràfics
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Cartera de patents (patents on la UJI és titular)

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)