UJI

Informació personal

MOLLAR PIQUER, MARIA PILAR
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Processal
 • Membre del grup d'investigació Centre d'Estudis sobre Administració de Justícia
 • JC2338DD - (964 728647)
 • mmollar@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professora Associada a l'Àrea de Dret Processal de la Universitat Jaume I de Castelló, des de setembre de 2013.

  Durant imparteix docència El curs 2015-2016 en l'assignatura de Dret Processal Civil (DR1021) del Grau en Dret, en Introducció al Dret Processal del Grau en Dret (DR1016) i Introducció al Dret Processal en el Grau de Criminologia (CS1016).

  Ha impartit docència en el Grau en Dret (DR1023 i DR1021) Durant -els cursos acadèmics 2013-2014 i 2014-2015, en el Grau en Criminologia (CS1023) Durant el Curs Acadèmic 2014-2015 i en el Màster de Pràctica Jurídica en els dos cursos acadèmics.

  Durant el Curs 2014-2015 i 2013-2014 ha tutoritzat Alumnes en pràctiques i during El curs 2014-2015 ha Dirigit 2 Treballs de final de Grau, un del Grau en Dret, Sobre les Mesures cautelars en el Procés Civil, i Un en Criminologia sobre la videovigilància en Llocs Públics, Així Com un Treball en el Mestre de l'Advocacia sobre el Procés monitori en les comunitats de propietaris.

  També Durant El curs 2014-2015 ha participat membre En un Tribunal de Defensa de Treballs Fi de Grau del Grau en Dret, i en dos tribunals de Treballs Fi de Grau de Criminologia, Així Com Al Tribunal de Defensa de Treballs de fi de màster.

  Durant el Curs 2015-2016 participa en dos tribunals de defensa de Treballs de fi de màster.

  Ja Finalitzat Els Dos anys de Cursos de Formació del professorat novel·la de l'UJI, amb Participació En un Projecte d'Innovació Educativa.

  Forma part del Grup de Recerca adscrit a l'Àrea de Dret Processal.

  PUBLICACIONS I PREMIS rebuts:

  • Article Sobre Mediació Penal publicat al llibre Coordinat per Juan Luis Gómez Colomer en Homenatge al Dr. Cèsar Crisòstom Barrientos Pellecer, Publicat per la Universitat Jaume I de Castelló Dins de la Col·lecció "Estudis Jurídics", dipòsit legal CS-405-2015.

  • Llibre Publicat per Editorial Didot a l'abril de 2013, Al costat de Silvia González Vilar, Dipòsit legal M-10.740-2013, ISSN-I-Llibre 978-84-15598-68-8 sobre "La Situació actual dels Consumidors i Usuaris davant les Execucions hipotecàries ".

  • Durant L'any 2012 va col·laborar en la Redacció de Articles Jurídics per al Periódico Mediterráneo de Castelló Sobre Temes d'actualitat.

  • Publicacions periòdiques de Articles Jurídics Des del mes de febrer de 2013 a La Pàgina Web: http www.psico24.com/articulosjuridicos.

  • Publicació a la revista Actualitat Civil de l'article "La Responsabilitat del notari per Actes d'seus Empleats" .DEP. LEG. M-38.156-1985 ISSN-0213-7100, núm 11/2013.

   

   

  • Primer Premi de la IV Edició "Sesmero i Pérez Batista" Corresponent a l'Any 2013, sota el títol "La Responsabilitat del Notari per Actes d'seus Empleats", Al costat de Silvia González Vilar. Publicat a la Revista de l'Associació nº 63 de 2013, dipòsit legal NA-1729-1793-SENSE: des 1133-8695.

  • Primer Premi Corresponent a l'Any 2013 de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família, sota el títol "La Paternitat per Subrogació". Publicat per La Revista Advocats de Família de la referida Associació en la seva revista nº 68 d'abril de 2013.

  • Accèssit Premi d'Investigació Jurídica "Sant Raimon de Penyafort 2012", del Col·legi d'Advocats de Múrcia, al costat de Silvia González Vilar sobre "El Consumidor davant l'Ejecucion Hipotecària". Publicat a la Revista de Jurídica de la Regió de Múrcia en el seu Nombre 46/2013, dipòsit legal MU-329 fins a 1985, ISSN des 0213-4799.

  • Segon Premi del concurs en matèria fiscal Sobre "La Imposició Patrimonial", Al costat de Silvia González Vilar, convocat per la Universitat Jaume I de Castelló i l'Associació Valenciana d'Assessors Fiscals.

  ESTADES A L'ESTRANGER:

  • Estada d'Investigació de dues setmanes a la Universitat de Cork (Irlanda) a l'agost de 2014.

  • Estada d'Investigació de dos mesos i mig a la Universitat de Cork (Irlanda) Des del 15 de juny al 30 d'agost del 2015.

  IDIOMES:

  • Anglès: Nivell Intermedi, del tant Parlat Com escrit. Títol del Nivell B1 de Killarney Escola d'Anglès, d'agost de 2014, i també Nivell B1 del Corc Anglès College, havent també un Assistit Grups de conversa UJI Durant el Curs Acadèmic 2014-2015.

  • Valencià: nivell intermedi-alt, del tant Parlat Com escrit. Títol del C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

   


  Horari Actual


  Consultar Tutories
  Consultar Horari Docència

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1016 - Introducció al Dret Processal Grau en Criminologia i Seguretat
  CS1043 - Prácticas Externas Grado en Criminología y Seguridad
  DR1021 - Dret Processal Civil Grau en Dret

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • La responsabilidad del notario por actos de sus empleados
  • Maria Pilar Mollar Piquer, Silvia Vilar González. ACTUALIDAD CIVIL. Num. 11. pp. 1245-1258. 2013. Científic.

  • La responsabilidad del notario por actos de sus empleados (Suplemento IV Premio " Sesmero y Pérez- Batista")
  • Silvia Vilar González, Maria Pilar Mollar Piquer. INTER NOS. Num. 63. pp. 1-12. 2013. Científic.

  • La paternidad por subrogación
  • Maria Pilar Mollar Piquer. ABOGADOS DE FAMILIA. Num. 68. pp. 3-11. 2013. Científic.

  Llibres


  • La prueba en el proceso de consumidores y usuarios
  • Maria Pilar Mollar Piquer. 2019. Autoria. Científic. ISBN 9788413130224. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch.

  • La situación actual de los consumidores y usuarios ante las ejecuciones hipotecarias
  • Maria Pilar Mollar Piquer, Silvia Vilar González. 2013. Autoria. Científic. ISBN 9788415598688. Madrid (Espanya). Ed. Punto Didot.

  Capítols de llibre


  • El derecho de defensa en la fase de instrucción del proceso penal: la defensa técnica
  • Maria Pilar Mollar Piquer. La instrucción del crimen: algunos problemas procesales. Madrid (Espanya). Ed. Editorial Jurídica Sepín. 2020. ISBN 9788418247712. Científic.

  • La mediación penal
  • Maria Pilar Mollar Piquer. El proceso penal en la encrucijada. Homenaje al Dr. César Crisóstomo Barrientos Pellecer. Vol.2. Universitat Jaume I, Castellón (Espanya). Ed. Universitat Jaume I. 2015. ISBN 9788416356096. Científic.

  Ponències a congressos


  • La docencia desde el punto de vista del ejercicio de la avogacía
  • Maria Pilar Mollar Piquer. Jornada de Experiencias de Innovación Educativa de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana. 17-07-2015. Docent. 2015.