UJI

Centro de Estudios sobre Administración de Justicia


grupo

Coordinació:
card Andrea Planchadell Gargallo
card Catalina Vidales Rodríguez

Dep. de Dret Públic

Nombre de doctors: 11

Àrees d'aplicació: