UJI
Última modificació: 05/11/2014 | Font: OCIT

El Degut Procés – Grup d’Investigació

DUPRO - RG

Dret processal orgànic, organització de tribunals, dret processal civil, dret processal penal, dret processal comparat.

Codi del grup: 175

Coordinació
Gómez Colomer, Juan Luis
Centre
FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
Departament
Dep. de Dret Públic
Personal investigador Dedicació al grup
Altava Lavall, Manuel Guillermo 100 %
Beltrán Montoliu, Ana 100 %
Escorihuela Gallén, Carlos Vicente 100 %
Madrid Boquín, Christa María 100 %
Mollar Piquer, Maria Pilar 100 %
Planchadell Gargallo, Andrea 66 %
Salazar Varella, Clara Elisa 100 %

Línies d'investigació

 • Protecció processal del crèdit.
 • Dret Processal concursal.
 • La pretensió processal (modernes concepcions, class actions).
 • Protecció processal del medi ambient.
 • Principis rectors del Poder Judicial.
 • Aforaments.
 • Dret probatori civil.
 • Reforma del procés civil espanyol, estranger i internacional.
 • Principis i institucions bàsiques del procés penal: anàlisi de dret comparat (Alemanya, Itàlia, Estats Units).
 • Dret probatori penal.
 • Protecció processal de les víctimes de la violència de gènere.
 • Dret Processal Internacional, Dret Processal Comunitari.
 • Reforma del procés penal espanyol, estranger i internacional.

Serveis tecnològics i tècniques disponibles

 • Dictàmens.
 • Arbitratge.
 • Informes.

Codis UNESCO

(Veure detalls)

 

Filtrar publicacions i projectes

Projectes d'investigació finançats amb fons públics

(Veure detalls)

Publicacions científiques dels membres del grup

Articles en revistes
(Veure detalls)
Llibres
(Veure detalls)
Capítols de llibres
(Veure detalls)
Treballs presentats en congressos publicats
(Veure detalls)

Tesis dirigides

(Veure detalls)

Altres dades

(Veure detalls)